A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hūse

Number of occurrences in corpus: 19

Genesis A 1442b / hrefn ofer hēah-flōd || of hūse ūt. / Nōe tealde || þæt hē
Andreas 639b e nēah / on mōde ġe·man || hūse maĝa fremede, / god-bearn on g
Christ C 1135b t / þæt ǣr þām hālĝan || hūse sċolde / tō weorðunga || weo
The Ruin 49a || þæt is cyneliċ þinġ, / hūse [] || burh[]
The Paris Psalter 104:17 1a te. / / # / Hē sette hine on his hūse || tō hlāf-wearde, / ealra hi
The Paris Psalter 108:10 3a þearfan, / þonne hīe tō his hūse || hlēowes wilnian. / / # / Eall
The Paris Psalter 111:3 1b wuldor and wela || wunaþ æt hūse, / biþ his sōþfæstness || sw
The Paris Psalter 117:24 3a um mǣrum%; / we ēow æt godes hūse || ġeare blētsiaþ, / nū ūs
The Paris Psalter 121:9 1a / / # / And iċ for mīnes godes hūse || ġeorne þingie, / and tō m
The Paris Psalter 133:2 1a alcas. / / # / Ġē þē on godes hūse || ġearwe standaþ, / and on
The Paris Psalter 134:2 1a ealle. / / # / Ġē þe on godes hūse || glēawe standaþ / and on ċ
The Paris Psalter 54:12 5a od æt·gædere, / and on godes hūse || gangan swelċe / mid ġe·þ
The Paris Psalter 67:6 3a || ānes mōdes / and on hira hūse || healdeþ blisse. / / # / Sē
The Paris Psalter 67:12 4a d; || oft weorðliċ rēaf / on hūse menn || hēr ġe·dǣlaþ. / / #
The Paris Psalter 72:6 5a || fācen and unryht / on hēan hūse || hræðost ā·cwǣdon. / / #
The Paris Psalter 77:67 1b ġeorne wiþ·sōc || Iosepes hūse, / ne þon ǣr ġe·ċēas || Ef
The Paris Psalter 90:10 2b e weorðan, / ne heard swipu || hūse þīnum / on nēaweste || nāhw
The Paris Psalter 91:12 1b ttaþ nū ġeorne || on godes hūse, / þæt ġē on his wīcum || w
The Paris Psalter 92:8 1a || swīðe ġe·trēowed. / / # / Hūse% þīnum || hāliġ ġe·dafen