A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: nerġend

Number of occurrences in corpus: 52

Genesis A 140b n self / sċōp nihte naman. || Nerġend ūre / hīe ġe·sundrode; || s
Genesis B 536a hwæt hē mē self be·bēad, / nerġend ūser, || þā iċ hine nīeh
Genesis A 855b ode sīne; / wolde nēosian || nerġend ūser, / bilewit fæder, || hw
Genesis A 903b t’. / Þā nǣdran sċōp || nerġend ūser, / frēa æl-mehtiġ || f
Genesis A 1295a mde. || Þā wealdend spræc, / nerġend ūser, || and tō Nōe cwæþ
Genesis A 1314b . / Nōe fremede% || swā hine nerġend hēt, / hīerde þǣm hālĝan
Genesis A 1327b taþ. / Þā tō Nōe cwæþ || nerġend ūser: / ‘Iċ þē þæs mīn
Genesis A 1356b Nōe ġe·wāt, || swā hine nerġend hēt, / under earce bord || eaf
Genesis A 1367a arce innan || āĝnum spēdum / nerġend ūser. || Nōe hæfde, / sunu L
Genesis A 1483b wæs. / Þā tō Nōe spræc || nerġend ūser, / heofon-rīċes weard,
Genesis A 1504a nge engla. || Huru cūþ dyde / nerġend ūser, || þā hē Nōe / ġe·
Genesis A 1924b / neorxna-wange%, || oþþæt% nerġend God / for wera synnum || wielme
Genesis A 2634a rihten, || swā hē oft dyde, / nerġend ūser. || Cōm nihtes self, /
Daniel 312a e þū, tīrum fæst, / nīða nerġend, || ġe·numen hæfdest / tō Ab
Daniel 374a ende fȳr || and beorht sumor / nerġend herġaþ! || Niht samod and d
Daniel 401b sōþ sunu metodes, || sāwla nerġend, / hæleþa helpend, || and þe
Andreas 291a andswarode || engla þēoden, / nerġend fīra, || of nacan stefne: /
Andreas 549b uru is ġe·sīene, || sāwla nerġend, / þæt þū þissum hyse || ho
Andreas 921b ynniġ wiþ selfne, || sāwla nerġend, / þæt iċ þe swā gōdne ||
Andreas 1286a for þīnum mæġen-spēdum, / nerġend fīra, || nǣfre wille%, / ēċ
Andreas 1377a || eall-mehtiġ god, / niþþa nerġend, || sē þe on nīedum% ġeō /
Elene 23b sōþ sunu metodes, || sāwla nerġend?’ / þā mē ieldra min || ā·ġ
Elene 65a þan him frymþa god, / nīða nerġend, || naman on·ċierde, / and hē
Elene 360b ē sīe sōðlīċe || sāwla nerġend, / ēċe æl-mehtiġ, || Israhel
Elene 639a ocend, || godes āĝen bearn, / nerġend fīra. || Meċ þāra næġla
Elene 647a end, || willan mīnne, / nīða nerġend, || þurh þāra næġla cyme,
Elene 734a e-spēd || and snytru cræft, / nerġend fīra. || Þū þās næġlas
Christ A 261b nīeda lust. || For·þon we, nerġend, þē / biddaþ ġeornlīċe ||
Christ A 324b æt nǣniġ ōðer, || nemþe nerġend god, / hīe ǣfre mā || eft on
Christ A 426b swā forþ-gangende || folca nerġend / his forġiefnesse || gumum t
Christ B 571b le nū ġe·sēċan || sāwla nerġend / gǣsta ġief-stōl, || godes
The Fortunes of Men 93b / Swā wrætlīċe || weoroda% nerġend% / ġond middan-ġeard || manna
Maxims I 134b / self sōþ-cyning, || sāwla nerġend, / sē ūs eall for·ġeaf || þ
Guthlac A 640a and mæġen-spēdum, / niþþa nerġend, || nǣfre wille / þurh ellen-w
The Lord's Prayer I 3b niþþa bearnum; || þū eart nerġend wera. / Cyme þīn rīċe wīde
The Phoenix 498b / ofer sīdne grund, || sāwla nerġend. / Biþ sē deorca dēaþ || dry
Juliana 240b od, / on þām nīed-clafan, || nerġend fira, / heolstre be·helmod. ||
Judith 81b les weard / be naman nemnan, || nerġend ealra / weorold-būendra || and
The Paris Psalter 113:9 1b / Nealles ūs, nealles ūs, || nerġend drihten, / ac we naman þīnum
The Metres of Boethius: Metre 20 249b e·frǣġe, / nēata cynnum, || nerġend ūser. / Hē hīe siþþan ā·
Solomon and Saturn 73b , / flōdes ferġend, || folces nerġend, / ȳða ierfe-weard, || earmra
Solomon and Saturn 133a e ūs of dūste ġe·worhte, / nerġend of nihtes wunde? || Ac sæġe
The Menologium 41b tus / ymbe niĝon niht þæs || nerġend sōhte, / heard and hyġe-stran
The Menologium 55b / niht-ġe·rīmes, || þætte nerġend sent / Aprelis mōnaþ, || on
The Menologium 151b / on% neorxna-wange; || hæfde nerġend þā / fæġere fostor-lēan ||
The Menologium 222b f / niht-ġe·rīmes || þætte nerġend self / þrīst-hyġdiĝum || Th
The Kentish Hymn 35a hæleþa sċieppend%, / nīða nerġend, || for þīnes naman āre. / Þ
Psalm 50 16b t him man on·sende || sāwla nerġend, / wītĝan mid wordum, || weoro
Psalm 50 59b % / ealra synna cynn, || sāwla nerġend. / Iċ on unrihtum || ēac þon
Psalm 50 83b rf nū fram synnum, || sāwla nerġend, / and fram mis-dǣdum || mīnra
The Seasons for Fasting 148b on neorxna-wang, || ðǣr ūs nerġend Crīst / ġe·hāten hafaþ ||
The Seasons for Fasting 152b s æt nīehstan || þæt ūs nerġend Crīst, / hāliġ heofones wear