A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sang

Number of occurrences in corpus: 40

Genesis A 1983b de, / wrāðe wæl-herġas. || Sang sē wanna fuĝol / under daroþ
Exodus 132b beorĝum, || siþþan bīeme sang, / flotan feld-hūsum. || Þā w
Exodus 577a rihten heredon, / weras wuldres sang; || wīf on ōðrum, / folc-swē
Christ and Satan 45a tne ġō || drēamas hæfdon, / sang on sweġele || sēlrum tīdum
Christ and Satan 142a e mid englum || ǣfre cūðe, / sang on sweġele, || ðǣr sunu me
Christ and Satan 233a de || hīeran woldon, / and him sang ymb seld || seċġan sċoldon
Christ and Satan 661a n, || ðǣr is þrymm miċel, / sang æt selde, || is self cyning,
Andreas 869a e wunodon, / ðǣr wæs singāl sang || and sweġeles gang, / wliti
The Fates of the Apostles 1a Apostles / / Hwæt.% Iċ þisne sang || sīð-ġōmor fand / on sēo
Elene 29b māþ. / Ūriġ-feðera || earn sang ā·hōf, / lāðum on lāste.
Elene 112b / wæl-hrēowra wīġ. || Wulf sang ā·hōf, / holtes ġe·hlēða
Elene 337b wealdend. || Be þām Moyses sang, / and þæt word% ġe·cwæþ |
Elene 429b . / Ġe·sǣton siġe-rōfe, || sang ā·hōfon, / rǣd-þeahtende,
Elene 750b īġe. || Be þām sē witĝa sang, / snottor searu-þancum, || (se
Christ B 650b rolde. || Be þon sē wītĝa sang: / ‘Hē wæs up hafen || engla
Christ B 712a an dryhtnes. / Be þon Salomon sang, || sunu Dauiðes, / ġiedda ġe
Christ C 1649a liġra weorod. / Þǣr is engla sang, || ēadiġra bliss, / ðǣr% is
Vainglory 50b -cyninge. || Þæt sē witĝa sang, / ġearu-wierdiġ guma || and
Widsith 104b e / for uncrum siġe-drihtne || sang ā·hōfon, / hlūde be hearpan
Widsith 108a l cūðon, / þæt hīe nǣfre sang || sellan ne hīerdon. / Þonan
Guthlac B 1323b hlēoðor || and sē hālĝa sang, / ġe·hīered wæs, || hēah-
Riddles 24 6b ġe·mǣne, || hwīlum mǣwes sang, / ðǣr iċ gladu sitte. || //G
The Phoenix 540b stas, / sāwla sōþfæste, || sang ā·hebbaþ, / clǣne and ġe·
The Seafarer 19b dne wǣġ. || Hwīlum ielfete sang / dyde iċ mē tō gamene, || g
Beowulf 90a wæs hearpan swēġ, / sweotol sang sċopes. || Sæġde sē þe c
Beowulf 323a -locen, || hrinġ-iren sċīr / sang on searwum, || þā hīe tō
Beowulf 496b ċīr wered. || Sċop hwīlum sang / hādor on Heorote. || Þǣr w
Beowulf 787a godes andsacan, / siġe-lēasne sang, || sār wānian / helle hæfton
Beowulf 1063a weorolde brūceþ. / Þǣr wæs sang and swēġ || samod æt·gæd
Beowulf 1423b tan heolfre. || Horn stundum sang / fūsliċ fyrd-lēoþ%. || Fē
Beowulf 2447a e hē ġiedd wrece, / sāriġne sang, || þonne his sunu hangaþ / hr
Beowulf 3152a ċ% mēowle / bunden-heorde% || / sang% sorh-ċeariġ || swīðe% ġe
Judith 211b iġ-feðera, / salwiġ-pāda || sang hilde-lēoð, / hyrned-nebba. |
The Paris Psalter 149:1 2a angas drihtne / and him nīewne sang || nū þā singaþ; / wese his
The Metres of Boethius: Metre 13 50a tunaþ eall ġeador / welwynsum sang, || wudu eallum on·cwiþ. / Sw
The Metres of Boethius: Metre 2 2a oða fela || lustlīċe ġō / sang on sǣlum, || nū sċeall seo
The Metres of Boethius: Metre 6 2a m eft || word-hord on·lēac, / sang sōþ-cwīdas || and þus sel
The Metres of Boethius: Metre 7 3a l, || ġiedd aefter% spelle, / sang sōþ-cwīda || sumne þā ġ
The Menologium 59b e·hwǣr, || swā sē wītĝa sang: / ‘Þis is sē dæġ || þone
The Battle of Maldon 284b des læriġ || and sēo byrne sang / gryre-lēoða sum. || Þā æ