A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġō

Number of occurrences in corpus: 48

Genesis A 2310b ǣste, || þe iċ þē sealde ġō / frōfre tō wedde, || þæs
Christ and Satan 44a a wynn. / Hwæt, we for drihtne ġō || drēamas hæfdon, / sang on
Christ and Satan 81a | wordum% indraf: / ‘Iċ wæs ġō in heofonum || hāliġ enġel
Christ and Satan 106a man, || sċieppendes lēoht. / Ġō% āhte iċ% ġe·weald || eall
Christ and Satan 150a un-ġe·līċe / þonne þe we ġō in heofonum || hæfdon ǣror /
Andreas 438a ra weorðan. / Swā ġe·sǣlde ġō, || þæt we on sǣ-bāte / ofer
Andreas 489b sie. / Iċ wæs on ġiefeþe || ġō and nū þā% / siex-tīene sī
Andreas 661a eardes cyme. / Swā ġe·sǣlde ġō || þæt sē siġe-dēma / fēr
Andreas 1386b ēame || sē þe þā fǣhþu ġō / wiþ god ġāra || grymme ġe
Soul and Body I 60b nan þāra gōda || þe þū ġō āhtest, / ac hēr sċolon on·
Elene 436a e biþ, / swā þā þæt īlce ġō || min ieldra fæder / siġe-r
Christ A 2b all-stān || þe þā wyrhtan ġō / wiþ·wurpon tō weorce. || W
Christ A 138a n tō·weard%, / swā sē mǣra ġō, || Melchisedech, / glēaw on g
Christ B 813b e, / gǣsta ġīfrost, || þæt ġō guman hēoldon, / þenden him o
Christ C 1476b þīn līf, || þæs þe iċ ġō þe min / þurh weorold-wīte |
Christ C 1488a on þīnra handa rōde / þonne ġō hangode? || Hwæt, mē þēos
Vainglory 57a ·þrungen. / Þæt wæs ġāra ġō || on godes rīċe / þætte mi
The Order of the World 11a yċġende mann, / þæt ġēara ġō, || glēowes cræfte, / mid ġie
Guthlac A 40a ·risene, / swā þæt ġēara ġō || godes spell-bodan / wordum s
The Ruin 32b brocen tō beorĝum, || ðǣr ġō beorn maniġ / glæd-mōd and g
Riddles 71 2b stēap-wang. || Staðol wæs ġō þā / wyrta wlite-torhtra; ||
The Phoenix 41b eorolde ġe·weorðe. || Swā ġō wæteres þrymm / ealne middan-
Juliana 420b e·mang? || Þū wiþ Crīste ġō / wǣrlēas wunne || and ġe·w
The Seafarer 83b s / nē gold-ġiefan || swelċe ġō wǣron, / þonne hīe mǣst mid
Beowulf 1476b old-wine gumena, || hwæt wit ġō sprǣcon, / ġif iċ æt þearf
Beowulf 2459b on ġeardum, || swelċe ðǣr ġō wǣron. / Ġe·wīteþ þonne o
Beowulf 2521b pe wiþ·grīpan, || swā iċ ġō wiþ Grendle dyde. / Ac iċ ð
The Paris Psalter 107:10 1b elfa god, || þe ūs synniġe ġō / ā·drīfe fram dōme; || ne
The Paris Psalter 73:3 7b gram-hyġdġe, || þā þīn ġō ēhton / and on þīnra wīca |
The Metres of Boethius: Metre 1 1a ius: Metre 1 / / Hit wæs ġāra ġō || þætte Gotan ēastan / of S
The Metres of Boethius: Metre 10 34b æs gold-smiðes, || þe wæs ġō mǣrost? / For·þȳ iċ cwæþ
The Metres of Boethius: Metre 2 1b ċ lēoða fela || lustlīċe ġō / sang on sǣlum, || nū sċeal
The Metres of Boethius: Metre 2 6b fæġere, || þēah iċ fela ġō þā / sette sōð-cwida, || þ
The Metres of Boethius: Metre 20 245b l-mihtĝan, || þe hīe ǣror ġō / ġe·samnode, || þæt is sō
The Metres of Boethius: Metre 22 53b iht spell || þæt ūs reahte ġō / eald ūð-wita, || ūre Plāt
The Metres of Boethius: Metre 26 4a ymb sprecaþ. / Hit ġe·sǣlde ġō || on sume tīde / þæt Aulīx
The Metres of Boethius: Metre 26 35b es, / Iobes eafora, || sē wæs ġō cyning. / Sē līċette || lȳt
The Metres of Boethius: Metre 28 31b ar-ġe·rīmes, || ðǣr hē ġō þā wæs. / Hwā is weorold-ma
Solomon and Saturn 122b isse lǣnan ġe·sċeaft. || Ġō þæt þīne lēod ġe·cȳð
The Menologium 17b tum, || swā hit ġe·tealdon ġō, / Februarius fær, || frōde ġ
The Menologium 158b wer niht, || sē þe fæġere ġō / mid wætere ofer·wearp || wu
The Menologium 213b wer, / on brime hāran, || þe ġō beorna fela% / Clementes oft ||
The Judgment Day II 183a īðlice wītu, / þā dēoflum ġō || drihten ġe·tēode, / ā·w
The Seasons for Fasting 42b fæstenum, || swā sē frōda ġō / Moyses mǣlde || and we þā
The Seasons for Fasting 90a iġ healdan, / þæs þe Moyses ġō% || mǣlde tō lēodum, / nā þ
The Seasons for Fasting 143b swā sē ealda dyde% || Elias ġō. / Is tō hyċġanne || hū sē
The Seasons for Fasting 176b e·mearcod || hū þā mǣran ġō / fēowertiġ% daĝa || fæsten
The Metrical Preface to Wærferth's Translation of Gregory's Dialogues 21b ieu[] þā gyltas || þe hē ġō% worhte%, / and ēac resðe mid