A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mōt

Number of occurrences in corpus: 55

Genesis A 2253a eall on·ġieldan%, / ġif iċ mōt for þē || mīne wealdan, / Ab
Genesis A 2475b ġe·mund-byrdan, || ġif iċ mōt, for ēow’. / Him þā sēo me
Genesis A 2787b m mīnum, || ġif iċ wealdan mōt. / Nǣfre Ismael || wiþ Īsace,
Christ and Satan 137a eard || atole ġe·fylled. / Ne mōt iċ hyhtlicran || hāmes brū
Christ and Satan 139a þā beorhtan ġe·sċæft / ne mōt iċ ǣfre mā || ēaĝum star
Christ and Satan 144b e. || Ne iċ þǣm sāwlum ne mōt / ǣnġum sċieþþan, / būtan
Christ and Satan 147a e hē āĝan% nille; / þā iċ mōt tō hæftum || hām ġe·feri
Christ and Satan 169a e·rǣcan, / ne mid ēaĝum ne mōt || up% lōcian, / ne hūru mid
Christ and Satan 265a , || þēah hē uppe sēo. / Ne mōt hē þǣm sāwlum || þe ðǣ
Christ and Satan 267a ·hrīnan%, / ac iċ be heandum mōt || hǣðenre sċeale% / grīpan
Christ and Satan 364b s þǣm || þe þæt wyrċan% mōt. / Wæs þæt enġel-cynn || ǣr
Dream of the Rood 142b ·sette || ðǣr iċ siþþan mōt / wunian on wuldre, || wēl mid
Elene 477b e tō him / ǣhte mīne. || Ne% mōt ǣnġe nū / rihte spōwan%. ||
Christ A 100a n·fangen / þæt nū blētsung mōt || bǣm ġe·mǣne, / werum and
Christ B 590b ēr wunaþ%, || ġe·ċēosan mōt / swā helle hīenþu || swā h
Vainglory 72b um on þisse weorolde. || Sē mōt wuldres drēam / on hāliġra h
The Order of the World 65b beorhtost || and his brūcan mōt / ǣġhwelċ on eorðan, || þe
The Riming Poem 86a ġe·nerede, / ðǣr mann-cynn mōt || for metode rōt / sōðne go
Guthlac A 717b wille, || nū iċ his helpan mōt, / þæt ġē min ansīen || oft
Guthlac A 785b n sweġle, || ðǣr hē simle mōt / āwa tō ealdre || eardfæst
Guthlac B 1040b sweðrod% || and iċ siþþan mōt / fore metodes cnēowum || meor
Riddles 15 20a erġan, / ġif iċ mæġ-burĝe mōt || mīne ġe·lǣdan / on dēa
Riddles 20 27b rēona. || Iċ wiþ brȳde ne mōt / hǣmed habban, || ac mē þæ
Riddles 3 15b , || þæt iċ on·būĝan ne mōt / of þæs ġe·wealde || þe m
Riddles 3 73b ǣre, || þonne iċ restan ne mōt, / oþþe hwā mec stæþþe, ||
Riddles 39 20b ofonum hrān, || ne tō helle mōt, / ac hēo sċeall wīde-feorh |
The Wife's Lament 37a þ-sċrafu. / Þǣr iċ sittan% mōt || sumor-langne dæġ, / ðǣr
Resignation 21b wuldor, || cume tō, ġif iċ mōt. / For·ġief þū mē, min frē
Resignation 105a || willan ā·drēoĝan. / Wudu mōt him weaxan, || wyrde bīdan, /
Riddles 83 8b of earde; || iċ him yfele ne mōt, / ac iċ hæft-nīed% || hwīlu
The Phoenix 148b %, || þæt hē ðǣr brūcan mōt / wanges mid willum || and wela
The Phoenix 361a ġe·byrd. / Þǣr sē ēadĝa mōt || eardes nēotan, / wielle-str
The Phoenix 383b dēaþ, || þæt hē dryhtnes mōt / aefter ġār-daĝum || ġeofo
The Phoenix 516b ġimm. || Wēl biþ þām þe mōt / on þā ġōmran tīd || gode
The Gifts of Men 6b spēde, || þāra ǣġhwelċ mōt / dryht-wuniendra || dæl on·f
Beowulf 186b endan; || wēl biþ þǣm þe mōt / aefter dēað-dæġe || driht
Beowulf 442b hē wile, || ġif hē wealdan mōt, / on þǣm gūþ-sele || Ġēat
Beowulf 603b bēodan. || Gæþ eft sē þe mōt / tō medu mōdiġ, || siþþan
Beowulf 2886b ā·liċġean; || land-rihtes mōt / ðǣre mǣġ-burĝe || manna
The Metres of Boethius: Metre 10 69b e, || ġif hine ġe·ġrīpan mōt / sē ēċa dēaþ || aefter þ
The Metres of Boethius: Metre 11 68a ēan lēafe, / ne hēo ǣfre ne mōt || eorðan þerscwold / up ofer
The Metres of Boethius: Metre 14 9a de || eall under-þīeded? / Ne mōt hē þāra hyrsta || heonana
The Metres of Boethius: Metre 20 129b ċeafta, || þēah wealdan ne mōt / þæt hit ǣnġe || eallunga
The Metres of Boethius: Metre 20 139a rineþ, / ne hire on nānre ne mōt || nēar þonne on ōðre / st
The Metres of Boethius: Metre 22 35a es, / þæt hit swā beorhte ne mōt || blīcan and sċīnan / swā
The Metres of Boethius: Metre 29 7b afte || þæt sēo firene ne% mōt / sunne ġe·sēċan || snāw-
The Metres of Boethius: Metre 5 40b nesse, || ġif hine dreċċan mōt / þissa yfela hwæðer, || inn
The Metres of Boethius: Metre 5 44a eman, / þæt hit sēo ēċe ne mōt || innan ġeond·sċīnan / sun
The Rune Poem 72a || ǣġhwelcum menn, / ġif hē mōt ðǣr rihtes% || and ġe·ris
Solomon and Saturn 117b ·sīene, || siþþan flōwan mōt / ȳþ ofer eall-land, || ne wi
Solomon and Saturn 134a wǣron’. / ‘Ac for·hwon ne mōt sēo sunne || sīde ġe·sċe
Solomon and Saturn 189b eþ dēop ġe·sċeaft? || Ne mōt on dæġ restan, / nihtes nēð
Solomon and Saturn 193a cann / for·hwon sē strēam ne mōt || stillan nēahtes’. / ‘Hi
The Judgment Day II 252b ne ġe·þēon || and þonne% mōt / habban heofon-rīċe%; || þ
The Seasons for Fasting 85a l || ān ġe·þrēatie, / þe mōt, ǣt, oþþe wǣt || ǣror þi