A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mūþ

Number of occurrences in corpus: 29

Genesis A 1364a fon-rīċes weard / mere-hūses mūþ || mundum sīnum, / siĝora wea
Andreas 651a a ġe·mōte / þurh his selfes mūþ || simble ġe·hīerde. / Oft
Andreas 1300b aþ synniġne || ofer selfes mūþ, / folces ġe·winnan. || Nū t
Andreas 1440a a ǣniġ / þe iċ þurh mīnne mūþ || mæðlan onġinne. / Ġe·se
Elene 222b ǣfre / þurh ǣnġes mannes || mūþ ġe·hīerdon / hæleþum% cȳ
Elene 845b hwelcra || þurh þæs dēman mūþ, / and worda swā same || wedd
The Panther 43b umost% || þurh þæs wildres mūþ. / Æfter ðǣre stefne || sten
The Whale 53b eþ, / þonne sē mere-weard || mūþ on·tȳneþ, / wīde weleras; |
Guthlac B 1122b e·rȳne / þurh mennisċne || mūþ ā·reċċan / on sīdum sefan.
Riddles 17 11b ġe·munan || þæt mē þurh mūþ fareþ.
Riddles 18 2b dan for mannum, || þēah iċ mūþ hæbbe, / wīde wambe. || / Iċ
Riddles 32 9a eldas. || Hæfde fela% ribba; / mūþ wæs on middan. || Mann-cynne
Riddles 39 12a ena% || ǣġþer twēġa, / ne mūþ hafaþ, || ne wiþ mannum spr
Riddles 8 1a # Riddles 8 / / Iċ þurh mūþ sprece || maniĝum reordum, / w
The Descent into Hell 83a e word godes / þurh his selfes mūþ || seċġan hīerde. / Ēalā M
Riddles 67 6b Wundor mē þæt / [] || nǣnne mūþ hafaþ / fēt ne[] || / [] || we
Riddles 77 4a || Oft iċ flōde on·ġēan / mūþ on·tynde. || Nū wile manna
The Paris Psalter 106:41 4a on·ċierreþ% / and his selfes mūþ || simle hemneþ%. / / # / Hwelċ
The Paris Psalter 113:13 1a wrǣste mid folmum. / / # / Þā mūþ habbaþ || and ne maĝon hwæ
The Paris Psalter 118:131 2a eallum || eorð-būendum. / / # / Mūþ iċ on·tynde || mīnne wīde
The Paris Psalter 134:16 1a | fæġere wyrċaþ. / / # / Þā mūþ habbaþ || and ne meldiaþ wi
The Paris Psalter 144:21 2a yhtnes || on lust sprecan / min mūþ mannum || mǣla ġe·hwelċe,
The Paris Psalter 70:7 1a ste æt þearfe. / / # / Sīe min mūþ and min mōd || mæġene ġe
The Paris Psalter 70:14 1a f || lenġest hyhte. / / # / Mīn mūþ sæġeþ || þīne mæġen-sp
The Paris Psalter 77:2 2a rest on·tȳne / mīnes selfes mūþ, || seċġan on·ġinne, / þā
The Paris Psalter 80:11 1a ·lǣde. / / # / On·tȳn þīnne mūþ || and iċ hine tela fylle; / n
Solomon and Saturn 141a ne ġe·brenġan / þurh mannes mūþ, || mānfulra hēap / sweartne
Maxims II 37a eall on healle, / rūm reċedes mūþ. || Rand sċeall on sċielde, /
Psalm 50 117a d, || weleras mīne; / swā min mūþ siþþan || meahte þīne / and