A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: nǣniġ

Number of occurrences in corpus: 42

Daniel 436b ira wlite ġe·wemmed, || nē nǣniġ wrōht on hræġle, / nē feax
Christ and Satan 348a | and þæt hālġe seld. / Nis nǣniġ swā snotor || ne swā cræft
Andreas 544b oda, / miltsum ġe·mǣrsod. || Nǣniġ manna is / under heofon-hwealfe
Andreas 986a || (stīġ wīsode), / swā him nǣniġ gumena || on·ġietan ne meah
Homiletic Fragment I 36b þ, / nīþ mid ġe·nēahe. || Nǣniġ ōðerne / frēoþ on ferhþe |
Elene 67b us / be naman hāten || and him nǣniġ wæs / ǣ-lǣrendra || ōðer b
Christ A 39a byrd || brȳd ēacen wearþ. / Nǣniġ efenliċ þǣm, || ǣr ne si
Christ A 324a les || swā be·clȳsed / þæt nǣniġ ōðer, || nemþe nerġend go
Christ C 1310a ē hit ānum ġe·seġð, / and nǣniġ be·hēlan mæġ || on þām
Widsith 40a -wesende, || cyne-rīca mǣst / Nǣniġ efen-eald him || eorlsċipe m
Maxims I 143a e·costes || and calc-randes; / nǣniġ fīra || tō fela ġe·strīe
The Order of the World 76a || farende tungol. / For·þon nǣniġ fīra || þæs frōd leofaþ /
Soul and Body II 90a htne seċġan? / Þonne ne biþ nǣniġ tō þæs lȳtel liþ || on l
Guthlac B 865b xode / ġond middan-ġeard. || Nǣniġ manna wæs / of þām siġe-tū
Guthlac B 890b e fundon, / helpe and hǣlu. || Nǣniġ hæleþa is / þe ā·reċċan
Guthlac B 923b mētton, / ferhþes frōfre. || Nǣniġ furðum wæs, / þæt hē ǣwis
Riddles 29 13b an, / niht forþ ġe·wāt. || Nǣniġ siþþan / wera ġe·wiste ||
The Judgment Day I 43b des oþþe yfles. || Ne mæġ nǣniġ gryre māre / ġe·weorðan aef
Riddles 84 6b re; / neowol is nearo-grāp. || Nǣniġ ōðrum mæġ / wlite and wīsa
The Gifts of Men 18a t || þæs earm ġe·weorðe. / Nǣniġ eft þæs swīðe || þurh sn
Beowulf 157a n, || fēo þingian, / ne ðǣr nǣniġ witena || wēnan þorfte / beor
Beowulf 242b , / þe on land Dena || lāðra nǣniġ / mid sċip-herġe || sċeþþa
Beowulf 691a ċ || sele-ræste ġe·bēah. / Nǣniġ hira þōhte || þæt hē þo
Beowulf 859b m / ofer eormen-grund || ōðer nǣniġ / under swēġles be·gang || s
Beowulf 1514a | nāthwelcum wæs, / ðǣr him nǣniġ wæter || wihte ne sċieðede
Beowulf 1933a ces cwēn, || firen andrisne. / Nǣniġ þæt dorste || dēor ġe·n
Judith 51b æleþa bearna || and on hine nǣniġ / manna cynnes, || nemþe sē m
The Paris Psalter 77:47 2b æġle / nīede for·nāmon; || nǣniġ mōste / hira hrōrra hrīm ||
The Metres of Boethius: Metre 10 53a rn || forþ-ġe·witene; / nāt nǣniġ man || hwǣr hīe nū sindon.
The Metres of Boethius: Metre 20 189a ndliċ cræft, / for·þǣm hit nǣniġ hafaþ || nēat būtan mannum
The Metres of Boethius: Metre 8 12a st lǣtaþ. / For­·þǣm hira nǣniġ || næs þā ġīeta, / ne hīe
The Metres of Boethius: Metre 8 29b n wæter, / ċealde wiellan. || Nǣniġ ċīepa ne seah / ofer ēar-ġe
The Metres of Boethius: Metre 8 36b / ġe·sāwon under sunnan. || Nǣniġ siþþan wæs / weorþ on weoro
Solomon and Saturn 52b teþ, / mōd ġe·menġeþ. || Nǣniġ manna wāt, / hæleþa under he
Solomon and Saturn 156b mēċes mǣrþu. || For·þon nǣniġ man sċyle / oft or-þances ||
Solomon and Saturn 5a e mē fram þǣm lande / ðǣr nǣniġ fīra ne mæġ || fōtum ġe
Solomon and Saturn 229a maniġes fēngon, / þæt nǣre nǣniġ manna || middan-ġeardes / þæ
Maxims II 63b na wāt, / nerġende fæder. || Nǣniġ eft cymeþ / hider under hrōfa
The Judgment Day II 187a hwelċes || for miċelnesse. / Nǣniġ spræc mæġ bēon, || spellu
Bede's Death Song, Northumbrian Version 1b ion / / Fore thaem% nīedfare || nǣniġ uuiurthit / thoncsnotturra, ||
Bede's Death Song, The Hague Version 1b ersion / / Fore thaem nedfere || nǣniġ weorðeþ / ðonosnottorra ||
Bede's Death Song, West Saxon Version 1b sion / / For þǣm nīed-fare || nǣniġ wierðeþ / þances snotora, ||