A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: strang

Number of occurrences in corpus: 43

Genesis A 1376b stigon / ofer stæþweallas || strang wæs and reþe / se þe wætrum
Genesis A 1819b st wean || wæs þæt wite to strang / abraham maþelode || geseah e
Genesis A 2569b ll / stille wunode || þær hie strang begeat / wite þæs heo wordum
Christ and Satan 225a ond ondetan / wæs him eall ful strang wom and witu || hæfdon wuldo
Christ and Satan 246a uhte || þæt se þeoden wæs / strang and stiþmod || ongan ic þa
Christ and Satan 321b led; || wæs þæt eall full strang, / þonne wæs hira ealdor, ||
Christ and Satan 425b tō helle; || is nū hæftum strang, / wītum wēriġ, || swelċe hi
Andreas 313b to dugoþe || is se drohtaþ strang / þam þe lagolade || lange cu
Dream of the Rood 40a || þæt wæs god ælmihtig / strang ond stiþmod || gestah he on
Elene 264b ngre || is þes hæft to þan strang / þreanyd þæs þearl || ond
Elene 265b e. || Is þēs hæft tō þon strang, / þrēa-nīed þæs þearl ||
Christ B 647a d || up gesohte / modig meahtum strang || ðone maran ham / hwilum he
Christ B 856b e·lād. || Wæs sē drohtaþ strang / ær·þon we tō lande || ġe
Guthlac A 293b de / on andsware || and on elne strang. / Ne wand hē for worde, || ac
Guthlac B 888b re ðǣr || Wæs sē drohtaþ strang / æt þām godes cempan || ġe
Guthlac B 1140b lǣcte, / stōp stal-gangum, || strang and hrēðe / sōhte sāwol-hus
Riddles 1 3a ræce, / þonne iċ ā·stīġe strang, || stundum rēðe, / þrymfull
Riddles 16 4a sē ēðel fremde. / Iċ bēom strang þæs ġe·winnes, || ġif i
Riddles 27 13b eþ, / strenġu be·stōlen, || strang on sprǣċe, / mæġene be·num
Riddles 3 35a āra þe iċ hīeran sċeall / strang on stīþ-weġ. || Hwā ġe·
Riddles 54 9b ere / æt stunda ġe·hwǣm || strang ǣr þon hēo%, / wēriġ þæs
Riddles 62 1b rd and sċearp || hin-ganges% strang, / forþ-sīðes fram, || frēan
Riddles 93 12a ēop dalu || duĝuþe sēċan / strang on stæpe, || stān-wangas gr
The Phoenix 86a ndrum fǣġer / fuĝol feðerum strang, || sē is fenix hāten. / Þǣr
The Phoenix 99b e·wīteþ; || þonne wāðum strang / fuĝol feðerum wlanc || on f
The Phoenix 161b n weardaþ. || Þonne wāðum strang / west ġe·wīteþ || wintrum
Juliana 464b ian. || Is þēos þrāh full strang, / þrēat ormǣte. || Iċ sċea
Juliana 651a . || Weal sċeall þȳ trumra / strang wiþ·standan || storma sċū
Beowulf 133b gastes || wæs ðæt gewin to strang / lað ond longsum || næs hit
Beowulf 1844a an ðingian / ðu eart mægenes strang || ond on mode frod / wis wordc
Beowulf 2684b hilde; || wæs sēo hand tō strang, / sē þe mēċa ġe·hwone, ||
The Paris Psalter 117:14 1a fe wæs / / # / me wæs strengþu strang || stiþ on dryhtne / and heren
The Paris Psalter 144:5 1a le sæcgeon / / # / mycel mod and strang || þines mægenþrymmes / and
The Paris Psalter 146:5 2b mægen is micel || and mihtum strang / ne his snytru mæg || secgean
The Paris Psalter 65:7 3b drihten / and mid stefne lof || strang asecgean / / # / he mine sawle ||
The Paris Psalter 70:6 2a anegum / and þu me eart fultum strang || fæste æt þearfe / / # / sy
The Paris Psalter 73:1 3a || ahwær drifan / is þin yrre strang || and egesa mycel / ofer þin
The Paris Psalter 76:12 1b ran; / wæs þunorrād-stefn || strang on hwēole. / / # / Þonne% līe
The Paris Psalter 76:13 2b ǣ / and þīne stīġe || ofer strang wæter; / ne biþ ðǣr eþe þ
The Paris Psalter 76:14 3b foran / wæs þunurradstefn || strang on hweole / / # / þonne ligette
The Paris Psalter 76:16 2b e sæ / and þine stige || ofer strang wæter / ne biþ þær eþe þi
The Metres of Boethius: Metre 6 11b stearca storm, || þonne hē strang cymþ / norðan and ēastan, ||
The Metres of Boethius: Metre 7 25b tede styrede, || þonne hīe% strang dreċeþ / wind under wolcnum |