A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: brūcan

Number of occurrences in corpus: 48

Genesis A 1089b d īsernes, / burh-sittende, || brūcan wīde. / Þā his wīfum twǣm
Genesis A 1893a e meahton lenġ samod / blǣdes brūcan || and hira bēġra ðǣr / ǣh
Genesis A 2665b t / on daĝum lǣte || duĝuþa brūcan / sinċes ġe·sundne’. || Þ
Christ and Satan 137b mōt iċ hyhtlicran || hāmes brūcan, / burga ne bolda, || ne on þā
Andreas 17a || ēðles ne meahte / blǣdes brūcan. || Oft him banena hand / on her
Andreas 106b , / tō wīdan fēore || willan brūcan. / Ġe·þola þēoda þrēa. ||
Andreas 229b efter līċes hryre || līfes brūcan. / Þā wæs ǣrende || æðelum
Andreas 886b þa wēl / þe þāra blissa || brūcan mōton. / Þǣr wæs wuldres wy
Andreas 1467a | hēt his līċ-haman / hāles brūcan: || ‘Ne sċealt þū on hīe
The Fates of the Apostles 117b aft, / þæt we þæs boldes || brūcan motan, / hāmes on hīehþu, ||
Soul and Body I 101b ne eft æt·samne || siþþan brūcan / swelcra iermþa, || swā þū
Soul and Body I 158b þonne æt·samne || siþþan brūcan / and unc on heofonum || hēah-
Dream of the Rood 144a l mid þām hālgum / drēames brūcan. || sīe mē drihten frēond, /
Elene 877b ton þonne siþþan || sibbe brūcan, / ēċes ēad-welan. || Him bi
Christ A 392b ton his æt-wiste || ēaĝum brūcan / simle singāles, || sweġele
Christ C 1325a amiende || ēðles mid mannum / brūcan bysmerlēas, || þendan bū s
Christ C 1361b on / lēan mid lēofum || lange brūcan.’ / On·ġinneþ þonne tō þām
The Order of the World 65b / branda beorhtost || and his brūcan mōt / ǣġhwelċ on eorðan, |
The Order of the World 81a æs% lēohtes || land-būende / brūcan mōte, || siþþan hēo ofer
Soul and Body II 95b þonne æt·samne || siþþan brūcan / swelcra iermþa, || swā þū
Guthlac A 35b æġ nū snotor guma || sǣle brūcan / gōdra tīda || and his gǣst
Guthlac A 211b / aefter tin-treĝum || tīdum brūcan, / þonne hīe of wāðum || wer
Guthlac A 220b ton hīe on eorðan || eardes brūcan, / ne hīe lyft swefeþ || on li
Guthlac A 338b id his līċ-haman || lǣsost brūcan. / Nā him fore eġesan || earmr
Guthlac A 417b þe hira līfes || þurh lust brūcan, / īdlum ǣhtum || and ofer-wle
Guthlac A 745b / ēadiġ and anmōd || eardes brūcan. / Stōd sē grēna wang || on g
Guthlac B 931b lde / þæt hē blǣdes hēr || brūcan mōste%, / weorolde līfes. ||
Guthlac B 1191b / on ðǣre beorhtan byriġ || brūcan mōton, / ēades mid englum. ||
Riddles 20 30b ende leġde; || for·þon iċ brūcan sċeall / on haĝu-stealde || h
Riddles 26 18b wīte. / Ġif min bearn wera || brūcan willaþ, / hīe bēoþ þȳ ġe
Riddles 40 100b / ne iċ brēaĝa ne brūna || brūcan mōste, / ac mec be·sċierede
The Judgment Day I 90a þe him wile libban mid gode, / brūcan þæs boldes || þe ūs beorh
The Descent into Hell 106b e þīnes wæteres || wynnum brūcan. / Nū iċ þe% hālsie, || hǣl
The Phoenix 148b genġan%, || þæt hē ðǣr brūcan mōt / wanges mid willum || and
The Phoenix 674a eardunga || almæ% letitæ%, / brūcan blǣd-daĝa, || blandēm et m
Beowulf 894b gen / þæt hē bēah-hordes || brūcan mōste / selfes dōme; || sǣ-b
Beowulf 1045b and wǣpna, || hēt hine wēl brūcan. / Swā mannlīċe || mǣre þē
Beowulf 2241a tel fæc || lang-ġe·streona / brūcan mōste. || Beorh eall-ġearu /
Beowulf 2812b ēah and byrnan, || hēt hine brūcan wēl: / ‘Þū eart ende-lāf
Beowulf 3100b n, / þenden hē burĝ-welan || brūcan mōste. / Wuton nū efstan ||
The Paris Psalter 108:8 2b ēawe, / and his bisċophād || brūcan fēondas. / / # / Weorðen his ā
The Paris Psalter 131:13 2b / ā þisse weorolde || wynnum brūcan / and on þīnum setle || sitta
The Metres of Boethius: Metre 20 108b ne wihte þon mā || wæteres brūcan, / on eardian || ǣnġe cræfte /
The Metres of Boethius: Metre 31 9a e mid fōtum gangan, / eorðan brūcan, || swā him ēaden wæs. / Sume
The Battle of Brunanburh 63b , / earn æftan hwīt, || ǣses brūcan, / grǣdiġne gūþ-hafoc || and
The Rune Poem 73a rihtes% || and ġe·risne inn / brūcan on bolde% || blēadum oftost.
Solomon and Saturn 237b hwæðre godcundes || gæstes brūcan’. / ‘Ac hwæt wīteþ ūs || wy
The Judgment Day II 306a n upcundra || ēadĝum setlum / brūcan blīðnesse || būtan ende fo