A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: strang

Number of occurrences in corpus: 40

Genesis A 1376b iĝon / ofer stæð-weallas. || Strang wæs and rēðe / sē þe wæte
Genesis A 1819b ēan; || wæs þæt wīte tō strang. / Abraham maðelode, || ġe·s
Genesis A 2569b / stille wunode, || ðǣr hīe strang be·ġeat / wīte, þæs hēo w
Christ and Satan 225a andettan; / wæs him eall full strang wamm and wītu; || hæfdon wu
Christ and Satan 246a te || þæt sē þēoden wæs / strang and stīþ-mōd. || On·gann
Christ and Satan 321b led; || wæs þæt eall full strang, / þonne wæs hira ealdor, ||
Christ and Satan 425b tō helle; || is nū hæftum strang, / wītum wēriġ, || swelċe hi
Andreas 313b duĝuþe. || Is sē drohtaþ strang / þām þe laĝu-lāde || lang
Dream of the Rood 40a æt wæs god æl–mehtiġ), / strang and stiðmōd. || ġestāh h
Elene 265b e. || Is þēs hæft tō þon strang, / þrēa-nīed þæs þearl ||
Christ B 647a ġe·sōhte, / mōdiġ meahtum strang, || þone māran hām, / hwīlum
Christ B 856b e·lād. || Wæs sē drohtaþ strang / ær·þon we tō lande || ġe
Guthlac A 293b de / on andsware || and on elne strang. / Ne wand hē for worde, || ac
Guthlac B 888b re ðǣr || Wæs sē drohtaþ strang / æt þām godes cempan || ġe
Guthlac B 1140b lǣcte, / stōp stal-gangum, || strang and hrēðe / sōhte sāwol-hus
Riddles 1 3a ræce, / þonne iċ ā·stīġe strang, || stundum rēðe, / þrymfull
Riddles 16 4a sē ēðel fremde. / Iċ bēom strang þæs ġe·winnes, || ġif i
Riddles 27 13b eþ, / strenġu be·stōlen, || strang on sprǣċe, / mæġene be·num
Riddles 3 35a āra þe iċ hīeran sċeall / strang on stīþ-weġ. || Hwā ġe·
Riddles 54 9b ere / æt stunda ġe·hwǣm || strang ǣr þon hēo%, / wēriġ þæs
Riddles 62 1b rd and sċearp || hin-ganges% strang, / forþ-sīðes fram, || frēan
Riddles 93 12a ēop dalu || duĝuþe sēċan / strang on stæpe, || stān-wangas gr
The Phoenix 86a ndrum fǣġer / fuĝol feðerum strang, || sē is fenix hāten. / Þǣr
The Phoenix 99b e·wīteþ; || þonne wāðum strang / fuĝol feðerum wlanc || on f
The Phoenix 161b n weardaþ. || Þonne wāðum strang / west ġe·wīteþ || wintrum
Juliana 464b ian. || Is þēos þrāh full strang, / þrēat ormǣte. || Iċ sċea
Juliana 651a . || Weal sċeall þȳ trumra / strang wiþ·standan || storma sċū
Beowulf 133b ; || wæs þæt ġe·winn tō strang, / lāþ and langsum. || Næs hi
Beowulf 1844a þingian. / Þū eart mæġenes strang || and on mōde frōd, / wīs w
Beowulf 2684b hilde; || wæs sēo hand tō strang, / sē þe mēċa ġe·hwone, ||
The Paris Psalter 117:14 1a wæs. / / # / Mē wæs strengþu strang || stīþ on drihtne / and here
The Paris Psalter 144:5 1a seċġen. / / # / Miċel mōd and strang || þīnes mæġen-þrymmes / a
The Paris Psalter 146:5 2b ġen is miċel || and meahtum strang; / ne his snytru mæġ || seċġ
The Paris Psalter 65:7 3b drihten / and mid stefne lof || strang ā·seċġan%. / / # / Hē mīne
The Paris Psalter 70:6 2a um, / and þū mē eart fultum strang || fæste æt þearfe. / / # / S
The Paris Psalter 73:1 3a hwǣr drīfan? / Is þīn ierre strang || and eġesa miċel / ofer þ
The Paris Psalter 76:12 1b ran; / wæs þunorrād-stefn || strang on hwēole. / / # / Þonne% līe
The Paris Psalter 76:13 2b ǣ / and þīne stīġe || ofer strang wæter; / ne biþ ðǣr eþe þ
The Metres of Boethius: Metre 6 11b stearca storm, || þonne hē strang cymþ / norðan and ēastan, ||
The Metres of Boethius: Metre 7 25b tede styrede, || þonne hīe% strang dreċeþ / wind under wolcnum |