A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: dēope

Number of occurrences in corpus: 32

Genesis A 2733a e-tēonan || hwītan seolfre / dēope bēte. || Ne ceara inċit du
Andreas 394a nde. || Grund is on·hrēred, / dēope ġe·drēfed, || duĝuþ% is
Andreas 1529a e%. || Sund grunde on·fēng, / dēope ġe·drēfed. || Duĝuþ wear
Elene 642a || þā þe on foldan ġīen / dēope be·dolfen || dierne sindon, /
Christ A 168a ne.’ || ‘Iċ lungre ēam / dēope ġe·drēfed, || dōme be·r
Christ C 1531a wīðran% hand / þæt on þæt dēope dæl || dēoful ġe·feallaþ
Guthlac A 554a ðum || and hira nīed-wræce / dēope dēman. || Swā drihten mæġ
Guthlac A 583a || Nū þū on helle sċealt / dēope ġe·dūfan, || nealles dryht
Guthlac B 1349b l / drēoĝan drihten-bealu, || dēope be·hyċġan / þroht þēoden-
Riddles 53 6a ðrum wearþ || āglac-hāde / dēope ġe·dolĝod, || dumb on bend
The Descent into Hell 108a e% hālsie, || hǣlend ūser, / dēope on ġe·dyrstum, || þū eart
The Wanderer 89b hte / and þis deorce% līf || dēope ġond·þenċeþ, / frōd on fe
Beowulf 3069b / Swā hit oþ dōmes dæġ || dēope be·nemdon / þēodnas mǣre, |
The Paris Psalter 102:6 2b rihten, dōmas || eallum% þe dēope hēr / and full treaflīċe ||
The Paris Psalter 103:10 1b n. / / # / Oft of denum irnaþ || dēope wiellan, / and of middle || mun
The Paris Psalter 103:27 2b , / þonne hīe ġe·drēfde || dēope weorðaþ, / and him gāst weor
The Paris Psalter 105:15 2a n || and eall for·swealh / on dēope for­·wyrd || Dathanes weoro
The Paris Psalter 106:26 1b aþ. / / # / Ġe·drēfde þā || dēope sindon, / hearde on·hrērde ||
The Paris Psalter 108:6 1b / Gange of dōme ġe·hwǣm || dēope ġe·hīened, / and him his ġe
The Paris Psalter 138:13 1b / # / Nis min bān wiþ þē || dēope be·hȳded, / þæt þū wīsl
The Paris Psalter 142:7 1a ǣl mē siþþan. / / # / Nū mē dēope is, || drihten lēofa, / min se
The Paris Psalter 143:7 4b hīe ġe·drēfed hafast || dēope siþþan. / / # / On·send þīne
The Paris Psalter 58:8 2b þū hīe, drihten, dēst || dēope tō bysmre; / nafast þū for
The Paris Psalter 64:7 2b swelċe þū ġe·drēfest || dēope wǣlas / þæt biþ or-mǣtum |
The Paris Psalter 68:16 1a a æl-mehtiġ; / ā·dō mē of dēope || deorces wæteres, / þe læs
The Paris Psalter 73:12 3b rǣce / þæt dracan hēafod || dēope wætere. / / # / Þū þæs miċe
The Paris Psalter 88:43 3b þū mann-cynne / and Dauide || dēope āðe / þurh þīnes selfes ||
The Paris Psalter 91:4 2b īne ġe·þancas || þearle dēope. / / # / Wan-hyġdiġ% wer || þæ
The Paris Psalter 93:8 3b indon; / dysġe hwæt-hweĝu || dēope þæt on·cnāwan. / / # / Sē þ
Metrical Psalm 91:4 2b ne ġe·þæncæn || þearle dēope.
Metrical Psalm 93:8 3b indon / dysġe hwæt-hwuĝu || dēope þæt on·cnāwan.
Durham 8a um || wilda dēor maniġe, / on dēope dalum || dēora un-ġe·rīm.