A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: heofona

Number of occurrences in corpus: 70

Genesis A 33b -dǣle / hām and hēah-setl || heofona rīċes / āĝan wolde. || Þā
Genesis A 50a ah, || siþþan wealdend his, / heofona hēah-cyning, || handa ā·r
Genesis B 254a wealdan / hīehstne tō him on heofona rīċe, || hæfde hē hine sw
Genesis B 397a ǣm hē wile eft ġe·settan / heofona rīċe mid hlūtrum sāwlum.
Genesis B 512b siteþ / on þǣm hīehstan || heofona rīċe, / ufan æl-wealda. || N
Genesis B 584a re || engla ġe·byrdu, / hēah heofona ġe·hlidu; || wæs sēo hwī
Genesis A 1025a || ac iċ for·worht hæbbe, / heofona hēah-cyning, || hyldu þīne
Genesis A 1404a ūton þæt earce bord / hēold heofona frēa, || þā hine hāliġ G
Genesis A 2140b d, / for þǣm hālĝan, || þe heofona is / and% þisse eorðan || ā
Genesis A 2166a īen Abrahame || īewde selfa / heofona hēah-cyning || hālġe sprǣ
Genesis A 2221b æs for·wiernde || wealdend heofona, / þæt iċ mǣġ-burĝe || mō
Genesis A 2387b e. / Þā þæt ġe·hīerde || heofona wealdend, / þæt on būre ā·
Daniel 426b uldor-cyning, || weorolde and heofona. / A·bann þū þā beornas, ||
Daniel 441b drēamas / on hēanne hrōf || heofona rīċes, / hēah þeġn and hol
Daniel 625a n mōde || þæt metod wǣre, / heofona hēah-cyning, || hæleþa bea
Christ and Satan 277a s sē ēċa || ǣfre wille / on heofona rīċe || hām ā·līefan, /
Christ and Satan 347a ē on riht ġe·hēold / hīred heofona || and þæt hālġe seld. / Ni
Christ and Satan 566b de / tō þǣm hālĝan hām || heofona ealdor. / Him ymb-fluĝon || en
Christ and Satan 617a | Gāþ in wuldres lēoht / tō heofona rīċe, || ðǣr ġē habbað
Andreas 6a on, || swā him drihten self, / heofona hēah-cyning, || hlīet% ġe
Andreas 192b rne weġ / swā hrǣdlīċe, || heofona sċieppend, / wuldres wealdend,
Andreas 1505a ū þē eall-mehtiġ / hāteþ, heofona cyning, || þæt þū hrǣdl
Andreas 16b e, / tō þām hālĝan hām || heofona rīċes, / ðǣr fæder and sun
Soul and Body I 93b an / hæleþa ġe·hwelċes, || heofona sċieppend, / æt ealra manna
Soul and Body I 141a englas || ealle ġe·sāwon, / heofona wuldor, || swelċ swā þū m
Dream of the Rood 45a . || ahōf iċ rīcne cyning, / heofona hālford, || hieldan mē ne d
Elene 261b / ‘Iċ ēow healsie || þurh heofona god / þæt ġē mē of þissum
Christ A 253a nge ǣr || be·locen stōdon, / heofona hēah-frēa, || hāt on·tȳn
Christ A 348b a god. / Ēalā þū hālĝa || heofona drihten, / þū mid fæder þī
Christ A 424a e, || hū hē, rodera þrymm, / heofona hēah-frēa, || helpe ġe·fr
Christ B 518a lice || þrēate willaþ / ofer heofona ġe·hlidu || hālford ferĝa
Christ B 545a p stiġe || ealle wealdend / on heofona ġe·hield. || Hwīte cōmon /
Christ B 653b e, / hēah and hāliġ, || ofer heofona þrymm.’ / Ne meahtan þā þ
Christ C 904a , || þonne bearn godes / þurh heofona ġe·hlidu || hider oþ·īew
Christ C 1038b nd heortan ġe·hyġd || fore heofona cyning. / ­Þonne biþ ġe·ī
Christ C 1339a līċe || sibbe ġe·hāteþ, / heofona hēah-cyning; || hālĝan reo
The Riming Poem 83a n miltsa blisse / hyhtlīċe on heofona rīċe. || Wuton nū hālĝum
Guthlac B 1302b ġimmas, || be·seah þā tō heofona rīċe, / glæd-mōd tō ġeofo
The Judgment Day I 31a ela cunne, / þæt ǣfre mæġe heofona || hīehþu ġe·reċċan, / sw
The Judgment Day I 86a lēanaþ || līfes wealdend, / heofona hīerde, || aefter heonan-sī
The Judgment Day I 97a tne hīereþ, / þāra þe wile heofona || hīehþu ġe·stīĝan. / Hw
The Descent into Hell 34a e || frēa mann-cynnes; / wolde heofona helm || helle weallas / for·br
The Phoenix 446a || þæt him drihten wearþ, / heofona hēah-cyning, || hold on mōd
The Phoenix 483a diġ eorl || ēċan drēames, / heofona hāmes || mid hēah-cyning / ea
The Phoenix 631b æl-mehtiġ / on ēannesse, || heofona wealdend.’ / Þus reordiaþ |
Juliana 722a || and metod bidde / þæt mē heofona helm || helpe ġe·fremme, / me
Beowulf 182a e drihten god, / ne hīe hūru heofona helm || herġan ne cūðon, / w
The Paris Psalter 118:146 3b ċe / hālne, hēah-cyning, || heofona wealdend, / hǣlend Crīst; ||
The Paris Psalter 148:4 1a ele lēoht. / / # / Heofenas hine heofona || herġan ġeorne, / and þā
The Paris Psalter 98:5 1b . / / # / A·hebbaþ hāliġne || heofona drihten, / ūserne god || ellen
The Metres of Boethius: Metre 13 6b Hafaþ swā ġe·heaðorod || heofona wealdend, / ūtan be·fangen ||
The Metres of Boethius: Metre 29 70b ġeþ / hit þonne hē wile, || heofona wealdend, / and ēowaþ eft ||
The Death of Edgar 35b or ofer hrūsan; || þæt eft heofona weard / ġe·bēte, breĝu engl
Solomon and Saturn 30b ċeafta / þā hālĝan duru || heofona rīċes / torhte on·tīenan ||
Solomon and Saturn 45a eþ || and him stede healdeþ / heofona rīċes, || here-ġeatwa wiġ
Solomon and Saturn 249a e·sīðum wolde / hȳðan eall heofona rīċe || and him þonne on h
Solomon and Saturn 277a || enġel on·sendeþ / drihten heofona% þon% ēþ% || / sē sċeall b
The Lord's Prayer III 15a ō dæġe, || drihten gumena, / heofona hēah-cyning, || hlāf ūrne,
The Creed 51a e·þanc || ealdor herġaþ, / heofona hēah-cyning || hēr for līf
The Kentish Hymn 29b / þæt þū on hēah-setle || heofona rīċes / sitest siġe-hrēmiġ
The Kentish Hymn 42a ānnesse, || ealles wealdend, / heofona hēah-cyning%, || hālġes g
A Prayer 4b ndod; / ġe·hǣl þū hīe, || heofona drihten, / and ġe·lācna þū
A Prayer 55b ngla hādes / þā hēanesse || heofona cininges. / Iċ þe andette, ||
A Prayer 67b . / Ac iċ þē hālsie nū, || heofona drihten, / and ġe·bidde mē t
A Prayer 70a dsie mē, || mehtiġ drihten, / heofona hēah-cyning || and sē hāl
The Seasons for Fasting 4a d, || swā hine līfes frēa, / heofona hēah-cyning, || hēr on līf
The Seasons for Fasting 10a ēoda fruma || lārum fylĝde / heofona hēah-cininges || and þā h
The Seasons for Fasting 53a dan || on þæs rīċan hofe, / heofona hēah-cininges, || herġan mi
Metrical Charm 11: A Journey Charm 12b swā swā iċ ġe·hīerde || heofona sċieppende. / Abrame and Isace
Metrical Charm 11: A Journey Charm 41b elod, / and inna hālre hand || heofona% rīċes%, / þā hwīle þe iċ