A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: maniġ

Number of occurrences in corpus: 67

Genesis A 233b orþe, || þā nū ġond folc maniġ / weras Eufraten || wīde nemna
Genesis B 597b an, || þæt wurde þeġn swa maniġ / for·lǣdd be þam lyġenum |
Genesis B 738b d þurh þīn miċele mōd || maniġ for·lēton / on heofon-rīċe
Genesis A 1661a axende spēd. / Þā ðǣr mann maniġ || be his mǣġ-wine, / æðeli
Genesis A 1766a folde weorðeþ, / þēod-land maniġ || þīne ġe·fylled’. / Him
Genesis A 1969b de fēondum. || Sċolde forht maniġ / blāc-hlēor ides || bifiende
Genesis A 2207a ne || folde þīne, / sīd-land maniġ, || ġe·seted weorðan, / eorð
Daniel 479b on wīteĝað || þurh wunder maniġ / hālĝum gāstum || þe his h
Daniel 536b ord-cwide. || Oft% hē wunder maniġ, / metodes meahta, || for menn
Andreas 814b mōd-blinde menn. || Iċ wāt maniġ nū-ġīet / miċel mǣre spell
Andreas 1085b -haman. || Þā wearþ forht maniġ / for þām fǣr-spelle || folc
Andreas 1116b rīcsode. || Þā wæs rinċ maniġ, / gūþ-frec guma, || ymb þæs
Andreas 1225b e-rōfne, || ðǣr wæs secg maniġ / on þām wæl-wange || wīġe
Andreas 1436a || Sōþ þæt ġe·cȳðeþ / maniġ æt mæðele || on þām miċ
Andreas 1549a iehþu mændan% / forht-ferhþ maniġ, || fūs-lēoð galen%. / Eġesl
Andreas 1596a arþ ācol-mōd, / forht-ferhþ maniġ || folces on lāste. / Wēndon
Homiletic Fragment I 2a letic Fragment I / / sorh cymeþ / maniġ and misliċ || on manna drēa
Elene 231a rode ġe·sōhte. / Þǣr wlanc maniġ || æt Wendel-sǣ / on stæðe
Elene 258b gūþ-sċrud, || grimm-helm maniġ, / ǣnliċ eofor-cumbol. || Wǣr
Elene 578b laĝu-fæsten || lēof-spell maniġ. / Þā sēo cwēn be·bēad ||
Christ B 644a fremede || frēo-bearn godes, / maniġ mislicu%, || ġond middan-ġe
Christ B 795a t þe iċ sōþ talie, / ðǣr maniġ bēoþ || on ġe·mōt lǣded
Christ B 801b indan. || Þǣr sċeall forht maniġ / on þām wang-stede || wēri
Christ C 1174a tō helpe. / Þā wearþ bēam maniġ || blōdĝum tēarum / be·runn
Maxims I 15a la || fæðmeþ wīde / eġland maniġ. || Eardas rūme / metod ā·rǣ
The Panther 50b f burh-salum || beorn-þrēat maniġ / faraþ fold-weĝum || folca
Deor 24a wæs grimm cyning. / Sæt secg maniġ || sorĝum ġe·bunden, / wēan
The Descent into Hell 45a d Abraham, || Isac and Iacob, / maniġ mōdiġ eorl, || Moyses and D
Azarias 82b reme / mildne morĝen-reġn. || Maniġ sċeall siþþan / wyrt on·wæ
The Ruin 23a ere-swēġ miċel, / medu-heall maniġ || //M// drēama full, / oþ·
The Ruin 32b beorĝum, || ðǣr ġō beorn maniġ / glæd-mōd and gold-beorht ||
Precepts 71b dōn / ofer metodes be·bod. || Maniġ sċeall on·ġieldan / sāwol-s
Beowulf 171b ieldinga, / mōdes brecþa. || Maniġ oft ġe·sæt / rīċe tō rūn
Beowulf 399b sē rīċa, || ymb hine rinċ maniġ, / þrȳðliċ þeġna hēap; ||
Beowulf 689b les andwlitan || and hine ymb maniġ / snelliċ sǣ-rinċ || sele-r
Beowulf 776a am sylle ā·bēah / medu-benċ maniġ, || mīne ġe·frǣġe, / golde
Beowulf 838b ġief-healle || gūð-rinċ maniġ; / fērdon folc-toĝan || feorra
Beowulf 854a d-ġe·sīðas, / swelċe ġung maniġ || of gamen-wāðe / fram mere
Beowulf 857b ow·ulfes / mǣrþu mǣned; || maniġ oft ġe·cwæþ / þætte sūþ
Beowulf 908b rhþes sīþ || snotor ċeorl maniġ, / sē þe him bealwa tō || bō
Beowulf 918b nd sċynded. || Ēode sċealc maniġ / swīþ-hyċġende || tō sele
Beowulf 1015a ġere ġe·þǣġon / medu-full maniġ || māĝas þāra / swīþ-hyċ
Beowulf 1112b for īren-heard, || æðeling maniġ / wundum ā·wierded; || sume o
Beowulf 1289b ord ofer setlum, || sīd-rand maniġ / hafen handa fæst; || helm ne
Beowulf 1510b encte% on sunde, || sǣ-dēor maniġ / hilde-tūscum || here-sierċa
Beowulf 1860b ċes, / māðmas ġe·mǣne, || maniġ ōðerne / gōdum ġe·ġrētan
Beowulf 2762b ·hrorene; || ðǣr wæs helm maniġ / eald and ōmiġ, || earm-bēa
Beowulf 3022a For·þon sċeall gār wesan / maniġ, morĝen-ċeald, || mundum be
Beowulf 3077a nes sunu: / ‘Oft sċeall eorl maniġ || ānes willan / wræc ā·dr
The Paris Psalter 104:5 1b aþ ġē on mōde, || hū hē maniġ wunder / worhte wræclīċe, ||
The Paris Psalter 106:22 2a ipe līðaþ, / wyrċaþ weorc maniġ || on wæter-þrȳðum. / / # / H
The Paris Psalter 143:3 3a e fæste, / þæt þū mē folc maniġ || fæġere under·þīedest.
The Paris Psalter 144:12 2b se, / ðǣr sind manna bearn || maniġ æt·samne, / and þæt þīn m
The Paris Psalter 63:6 1a n and unryht. / / # / Gangeþ man maniġ || mōdiġ on heortan, / oþ·
The Paris Psalter 68:21 1a earm-ed-wīt fela / and iermþu maniġ || ēac ā·ræfnde; / næfde e
The Paris Psalter 96:1 4a ġe·fēan habbaþ / ēa-landa maniġ || wuton gār-seċġe.
The Metres of Boethius: Metre 1 3b ġe·þrungon || þēod-land maniġ, / setton sūð·weardes || siġ
The Metres of Boethius: Metre 1 8b / Þā wæs ofer Munt-ġeof || maniġ ā·tyhted / Gota ġielpes full
The Metres of Boethius: Metre 10 26a ȳtmestan || eorð-būende / on maniġ þēodisċ || miċelum herġe
The Metres of Boethius: Metre 12 28b s æcere lȳcþ || yfel-wēod maniġ. / Siþþan iċ þē seċġe ||
The Metres of Boethius: Metre 28 20a | þe hit ǣr wisson, / þætte maniġ tungol || māran ymb-hwyrft / h
The Battle of Brunanburh 17b ō setle. || Þǣr læġ secg maniġ / gārum ā·ġīeted, || guma
Solomon and Saturn 265a and wyrm-ġeardas, / atol dēor maniġ || īrenum hornum, / blōdġe e
The Metrical Preface to the Pastoral Care 5b a, / Rōme pāpa. || Riht-spell maniġ / Greĝorius || glēaw-mōd ġo
The Battle of Finnsburh 13a þ on mōde’. / Þā ā·rās maniġ gold-hladen þeġn, || ġierd
Waldere B 6b el / mādma mid þȳ mēċe, || maniġ ōðres mid him / golde ġe·ġ
The Battle of Maldon 282b rhtes brōðor || and swīðe maniġ ōðer / clufon cellod bord, ||