A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: nūþā

Number of occurrences in corpus: 24

Elene 101b isse þēode, || būtan þeċ nū-þā, / þeġn ōðerne || þȳsliċ
Guthlac B 1231b ne on þēode, || būtan þē nū-þā, / þȳ læs þæt wundrodon ||
Resignation 64b od meahtum swīþ. || Mīn is nū-þā / sefa synnum fāh || and iċ y
The Descent into Hell 129a n Iūdēum, / sċeall sēo burh nū-þā || bīdan efene swā þēah%,
Juliana 511b þus þrīste, || swā þū% nū-þā, / hāliġ mid heandum, || hrīn
Juliana 520b am for·þryhte, || ǣr þū nū-þā / þā miċelan% meaht || mīne
Beowulf 657b ȳð-ærn Dena || būtan þē nū-þā. / Hafa nū and ġe·heald || h
Judith 86b sse þrymm. || Þearle is mē nū-þā / heorte% on·hǣted || and hy
The Paris Psalter 106:2 1a weorolde. / / # / Seċġe þæt nū-þā || þæt hīe selfa god / ā·l
The Paris Psalter 113:10 4b is hira āĝen god || āhwǣr nū-þā?’ / / # / Is ūre sē hālĝa god |
The Paris Psalter 114:8 6b drihtne / on libbendra || lande nū-þā.
The Paris Psalter 117:2 1b æt Israela cwǣðen || ealle nū-þā, / þe hē is sē gōda god || a
The Paris Psalter 118:28 3b eat / for langunga; || lǣt mē nū-þā / on þīnum wordum || weorðan
The Paris Psalter 118:155 1b ċe / and cūðlīċe || cwicne nū-þā. / / # / Wǣron firenfulle feorr |
The Paris Psalter 122:4 1a ahta wealdend. / / # / Miltsa ūs nū-þā, || mehtiġ drihten, / miltsa ū
The Paris Psalter 123:1 2b , / cweðaþ Israhelas || ealle nū-þā, / nemþe ūs eardie inn || āwa
The Paris Psalter 129:1 2b drihten, drihten, || dō þū nū-þā, / þæt þū mīnes ġe·bedes
The Paris Psalter 60:1 5b eard æt heortan, || help min nū-þā; / ā·hefe mē holdlīċe || on
The Paris Psalter 62:6 4a wynnum swelċe / þīnne naman nū-þā || nīede herġaþ. / / # / Swā
The Paris Psalter 72:1 3b for·nēan sindon || losode nū-þā / ealle on foldan || fōta gang
The Paris Psalter 78:4 3b dum, / þe ūs āhwǣr nēah || nū-þā sindon. / / # / Hū% wilt þū, w
The Metres of Boethius: Metre 4 57b arme eorð-waran; || āra him nū-þā.
The Judgment Day II 33b ġe. / Iċ bidde ēow || bēnum nū-þā / þæt ġē ne wandian || wiht
The Lord's Prayer III 31b yfele ġe·frēo || ūs ēac nū-þā / fēonda ġe·hwelċes; || we