A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sīþ

Number of occurrences in corpus: 100

Genesis A 68b āþ-wendne here || on langne sīþ, / ġōmre gāstas; || wæs him
Genesis B 499b | Þā hēt hē mē on þisne sīþ faran, / hēt þæt þū þisse
Genesis B 514b habban || þæt hē on þisne sīþ fare, / gumena drihten, || ac h
Genesis B 556a swā ēasten hider / on þisne sīþ sendeþ. || Nū sċeall hē s
Genesis B 733a lle sċulon / on þone sweartan sīþ. || Swā þū his sorĝe ne þ
Genesis B 792a ele ġe·mearcod / uncer selfra sīþ. || Ġe·siehst þū nū þā
Genesis A 1007a || ōr ne fōre, / hleo-mǣġes sīþ, || ne ic hierde wæs / brōðor
Genesis A 2015b m ġe·hnǣste || here-wulfa sīþ, / þāra þe lǣdon Lōth || an
Genesis A 2023b ēoda duĝuþe || and Lōthes sīþ. / Þā þæt inwitt-spell || Ab
Genesis A 2267b yde / tō Sarran, || ac hēo on sīþ ġe·wāt / wēsten sēċan. ||
Genesis A 2605b mynde, || þæt hē mæġþa sīþ / wīne druncen || ġe·witan n
Genesis A 2935b āra sǣlþa% || þe hē him sīþ and ǣr, / ġiefena drihten, ||
Exodus 22b folc-riht. || Þā wæs forma sīþ / þæt hine weoroda God || wor
Exodus 97a ālġes gāstes, / dēor-mōdra sīþ || daĝum and nihtum. / Þā i
Exodus 207b ton / ġe·sēon tō·samne; || sīþ wæs ġe·dǣled. / Hæfde nīe
Exodus 479a ōd-eġesan hwēop, / sǣ-manna sīþ, || oþþæt sōþ metod / þurh
Exodus 510a || ǣniġ tō lāfe, / þætte sīþ hira% || seċġan mōste, / bod
Daniel 68b ġe·lǣdon ēac || on langne sīþ / Israela cynn, || on ēast-we
Daniel 616a ġe·winn-daĝum / ġēocrostne sīþ || in Godes wīte, / þāra þe
Andreas 44b ġe·āsċodon || æðelinges sīþ. / Ēodon him þā tō·ġēanes
Andreas 155b -rincas, || hū þæs gāstes sīþ / aefter swylt-cwale || ġe·se
Andreas 340b e.’ / Nū þū selfa meaht || sīþ ūserne / ġe·hīeran hyġe-þ
Andreas 515b sǣleþ on sǣwe, || þeh we sīþ nesan, / frecne ġe·fēran. ||
Andreas 860a reas, || ēaðe ġe·cȳðaþ / sīþ ūserne, || þæt þū selfa
Andreas 37a worfen, || ac on helle ċeafl / sīþ ā·sette || and siþþan% n
The Fates of the Apostles 111a s forþ%, || eardes% nēosan, / sīþ ā·settan, || nāt iċ selfa
Soul and Body I 2a ġhwelċ / þæt hē his sāwle sīþ% || selfa ġe·þenċe, / hū þ
Elene 74b icra || þonne hē ǣr oþþe sīþ / ġe·sǣġe under sweġele. |
Elene 111b feah, / ūriġ-feðera, || earn sīþ be·hēold, / wæl-hrēowra wī
Elene 240b swinsode. || Ne hīerde iċ sīþ ne ǣr / on ēaġ-strēame || i
Elene 243b ahte ġe·sēon, || sē þone sīþ be·hēold, / brecan ofer bæþ
Elene 134a || āwiht swelċes / ne ǣr ne sīþ || ǣfre hīerdon. / Elene mað
Elene 472b trēona. || Nis þæt fǣġer sīþ. / Fela mē sē hǣlend || hearm
Elene 536b siġe-bēacna% || þāra þe sīþ oþþe ǣr / hāliġ under heof
Elene 558a ras brōhton, / hū ġe·sundne sīþ || ofer swan-rāde% / seċġas
Elene 566a e brim nesen / and ġe·sundne sīþ || settan mosten, / hæleþ hw
Christ B 602a duĝuþa ġe·hwelcre / þe ūs sīþ and ǣr || simle ġe·fremede
Christ C 893a a mǣst / þāra þe ǣr oþþe sīþ || ǣfre ġe·wurde / mannum o
Christ C 1052b eard || þæt hīe ǣr oþþe sīþ / worhton on weorolde. || Ne bi
Christ C 1067b la ġe·hwelċe || þāra þe sīþ oþþe ǣr / on līċ-haman ||
Christ C 1567b nne cwīðaþ; || ac hīe tō sīþ dōþ / gǣstum helpe, || þonn
Soul and Body II 2a ġhwelċ / þæt hē his sāwle sīþ || selfa be·wītie, / hū þæ
Soul and Body II 20a htes / tō hwon þīnre sāwle sīþ || siþþan wurde, / siþþan h
Guthlac A 136b Fēond wæs ġe·flīemed; || sīþ þām frōfre gǣst / on Gūð
Guthlac A 144b / setla ġe·sǣton. || Þonan sīþ tuĝon / wīde wāðe, || wuldr
Guthlac A 302a þā torn-wræce / siġelēasne sīþ. || Nā iċ ēow sweord on·ġ
Guthlac A 354b orh ġe·sōhte, || þæt hē sīþ tuĝe / eft tō ēðle. || Ne w
Guthlac A 369a heortan ġe·þanc / ǣr oþþe sīþ || ende ġe·weorðe, / þæt
Guthlac A 726b don. || On·gann þā lēofne sīþ / draĝan dōm-ēadiġ || dryht
Guthlac B 876a wum% fremedon; / sume ǣr, sume sīþ, || sume on ūrra / aefter tæl-
Guthlac B 1023a ende ġe·settan?’ / Him þā sīþ on·cwæþ, || sōna ne meaht
Guthlac B 1118b ad-welan, || swā hē ǣr ne sīþ / ǣfre tō ealdre || ōðre sw
Guthlac B 1175b ānian.’ || ‘Bēo þū on sīþ ġearu, / siþþan līċ and li
Riddles 1 2b ā·seċġan, || hwā mec on sīþ wræce, / þonne iċ ā·stīġ
Riddles 29 14b ra ġe·wiste || ðǣre wihte sīþ.
The Wife's Lament 2a full ġōmorre, / mīnre selfre sīþ. || Iċ þæt seċġan mæġ, /
The Judgment Day I 79b , / siteþ him simble-gāl, || sīþ ne be·murneþ, / hū him aefte
Resignation 53b īn lim lǣdan || on lāðne sīþ, / þȳ læs hīe on þone fore-
Resignation 97b e þis sār-spell || and ymb sīþ spræce, / langunge fūs || and
The Descent into Hell 27a r, || / þā hē mē on þisne sīþ || sendan wolde, || / þæt h
The Descent into Hell 52b ġōmor-mōd || godes selfes sīþ. / Ġe·seah hē helle duru || h
Riddles 60 8a nde || / þæt iċ ǣr oþþe sīþ || ǣfre sċolde / ofer medu-be
Riddles 85 3a d / ymb || unc drihten% sċōp / sīþ æt·samne. || Iċ eom swiftr
The Phoenix 90b / Sē sċeall ðǣre sunnan || sīþ be·healdan / and on·ġēan cu
The Phoenix 114a ost mæġ || on ēast-weĝum / sīþ be·healdan, || hwonne sweġl
The Phoenix 440b on lāste, || tuĝon langne sīþ / on hearmra hand, || ðǣr him
The Phoenix 555a wīte hēan þonan / on langne sīþ, || lame be·tolden, / ġōmor
Juliana 496b earfoþu || þe iċ ǣr and sīþ / ġefremede tō facne, || siþ
Juliana 548a sōðe wāt / þæt iċ ǣr ne sīþ || ǣniġ ne mētte  / on weor
Juliana 710b man, / synna wunde, || þe iċ sīþ oþþe ǣr / ġe·worhte on weo
Beowulf 353b ēoden mǣrne, || ymb þīnne sīþ, / and þē þā andsware || ǣd
Beowulf 501b rūne || (wæs him Bēowulfes sīþ, / mōdġes mere-faran, || miċe
Beowulf 512a | be·lēan meahte / sorhfullne sīþ, || þā ġit on sund rēon. /
Beowulf 716b āhne. || Ne wæs þæt forma sīþ / þæt hē Hrōð·gāres || h
Beowulf 765b pum. || Þæt% wæs ġēocor sīþ / þæt sē hearm-sċaða || t
Beowulf 872a bunden; || secg eft on·gann / sīþ Bēow·ulfes || snytrum styr
Beowulf 908a ǣrran mǣlum / swīþ-ferhþes sīþ || snotor ċeorl maniġ, / sē
Beowulf 1278a || ġe·ġān wolde / sorhfulne sīþ, || sunu dēaþ% wrecan. / Cōm
Beowulf 1429a || oft be·witiaþ / sorhfulne sīþ || on seġl-rāde, / wyrmas and
Beowulf 1463b de fāra; || næs þæt forma sīþ / þæt hit ellen-weorc || efna
Beowulf 1527b d-hræġl; || þā wæs forma sīþ / dēorum māðme, || þæt his
Beowulf 1579b or miċele || þonne on ǣnne sīþ, / þonne hē Hrōð·gāres ||
Beowulf 1966b / siġel sūðan fūs. || Hīe sīþ druĝon, / elne ġe·ēodon, ||
Beowulf 1971a dǣlan. || Hyġe·lāce wæs / sīþ Bēow·ulfes || snūde ġe·c
Beowulf 2500a rd þolaþ, / þæt mec ǣr and sīþ || oft ġe·læste. / Siþþan
Beowulf 2532b twēġa. || Nis þæt ēower sīþ / ne ġe·met mannes, || nefne%
Beowulf 2541b es. || Ne biþ swelċ earġes sīþ. / Ġe·sēah þā be wealle ||
Beowulf 2586b -god. || Ne wæs þæt īeðe sīþ, / þæt sē mǣra || maĝa Eċ
Beowulf 2625b orþ-weġ. || Þā wæs forma sīþ / ġungan cempan, || þæt hē
Beowulf 3058b wæs ġe·sīene || þæt sē sīþ ne þāh / þǣm þe unrihte ||
Beowulf 3089b wæs, / nealles swæslīċe || sīþ ā·līefed / inn under eorð-w
Judith 145b col mæġeþ, || þā hēo on sīþ ġe·wāt, / ides ellen-rōf. |
Judith 275a m wiht ne spēow. / Þā wearþ sīþ and læte || sum tō þǣm ar
The Paris Psalter 57:9 1b fæst blissaþ, || þonne hē sīþ on·gann, / hū þā ārlēasan
The Metres of Boethius: Metre 26 62a e hire mid wunode / æðelinges sīþ. || Hēo mid unġemete / lissum
The Metres of Boethius: Metre 4 16b ne / þæt hē ðǣre sunnan || sīþ be·wītie; / ġēara ġe·hwel
Solomon and Saturn 157a | ǣnġe hwīle / þone dēoran sīþ, || ac hē hine ā·drēoĝan
The Menologium 200b / sancta simble || þāra þe sīþ oþþe ǣr / worhtan on weorold
The Judgment Day II 89a īenþa and gyltas / ofer ǣnne sīþ wrecan wile || ǣnigum menn. /
The Metrical Preface to Wærferth's Translation of Gregory's Dialogues 26a ealra cyninga / þāra þe hē sīþ oþþe ǣr fore || seċġan h