A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: crīst

Number of occurrences in corpus: 56

Christ and Satan 67b rdodon, / on ċearum cwidum. || Crīst hēo ā·fyrde, / drēamum be·
Christ and Satan 204b ealra cyninga cyninge, / sē is Crīst ġe·nemned; / beran on brēost
Christ and Satan 345b ldon be·nǣman || nerġendne Crīst / rodera rīċes, || ac hē on
Christ and Satan 569a ·lamp, / þā ġīet nerġende Crīst || ġe·cwæþ% þæt hē þ
Andreas 322b we cūðlīċe, || swā þæt Crīst be·bēad, / þēoden þrymfæs
Andreas 880a retta, || Essaġes sunu, / for Crīst cumen, || cyning Israhela. / Sw
Andreas 1322b rymm ā·hōf, || þām wæs Crīst nama, / ofer middan-ġeard, ||
Dream of the Rood 56b / cwīðdon cininges fiell. || crīst wæs on rōde. / hwæðre ðǣr
Elene 22a if hīe wiston ǣr / þæt hē Crīst wǣre, || cyning on roderum, /
Elene 359b ndne, || on þone ā·hangnan Crīst, / þæt hē sīe sōðlīċe ||
Christ A 95b m nis / cūþ ġe·rȳne, || ac Crīst on·wrāh / on Dauides || dīer
Christ A 157b ūs / ġe·cȳþ cynelīċe, || Crīst nerġende, / wuldres æðeling,
Christ A 215b suma / ealra cyninga cyning, || Crīst æl-mehtiġ, / hū þū ǣr wǣ
Christ A 250b īnne hēr-cyme, || hǣlende Crīst, / and þā gyldnan ġeatu, ||
Christ A 331b e, / clǣne and ġe·corene, || Crīst æl-mehtiġ. / Swā þē aefter
Christ A 358b ofæst. || Wē þē, hǣlend Crīst, / þurh ēað-mēdu || ealle bi
Christ A 391b yst mid cyninge. || Him þæt Crīst for·ġeaf, / þæt hīe mōton
Christ C 1216a e, || un-ġe·sǣlġe, / þonne Crīst siteþ || on his cyne-stōle,
Christ C 1634b nne þā ġe·corenan || fore Crīst beraþ / beorhte frætwe. || Hi
Guthlac A 402b pa ġe·cȳðeþ || þæt him Crīst fore / weoroldlicra mā || wund
Guthlac A 592b ne swā, || ġif ēow drihten Crīst, / līfes lēoht-fruma || līefa
Guthlac A 598b r nearone clamm, || nerġende Crīst. / Eom iċ ēað-mōd his || amb
Riddles 6 2a tte sōð || siĝora wealdend / Crīst tō campe. || Oft iċ cwice b
The Judgment Day I 67b en fæste / ċearian clamme. || Crīst ealle wāt / gōde dǣde; || n
Resignation 56b er·hyġdiġe || þonne ēċe Crīst. / Ġe·luĝon hīe him æt þā
The Descent into Hell 108b dyrstum, || þū eart drihten Crīst, / þæt þū ūs ġe·mildsie,
Azarias 103a hīe þæt lange. / And þeċ, Crīst cyning, || ċēolas weorðian
Azarias 165b wellan% cnihta ǣ, || ac hīe Crīst sċielde. / Hwearf þā tō hea
The Phoenix 590b ēah ofer hrōfas || hǣlende Crīst. / Him folĝiaþ || fuĝolas sċ
The Paris Psalter 108:24 3b hālne ġe·dō, || hǣlende Crīst, / for þīnre ðǣre miċelan |
The Paris Psalter 118:146 4a || heofona wealdend, / hǣlend Crīst; || iċ þæt hyċġe nū, / þ
The Paris Psalter 67:27 4b strengum, / and on ċiriċan || Crīst, drihten god / bealde blētsie |
The Paris Psalter 84:5 3b ier ūs ġeorne tō þē, || Crīst æl-mehtiġ, / and þīn folc o
The Metres of Boethius: Metre 10 37b / sē cræft losian || þe him Crīst on·lǣnþ. / Ne mæġ mon ǣfr
The Metres of Boethius: Metre 8 17b ġe·cynd be·gān || þe him Crīst ġe·sċōp, / and hīe ǣne on
Solomon and Saturn 17b þurh þone cantic ne cann || Crīst ġe·herġan. / Wōraþ hē win
The Menologium 1a # The Menologium / / Crīst wæs ā·cenned, || cyninga w
The Menologium 21b ges mōdor, || for·þon hēo Crīst on þǣm dæġe, / bearn wealde
The Judgment Day II 52a āces fleaxes% / wille wealdend Crīst || wætere ġe·dwǣsċan. / H
The Lord's Prayer III 4b n nama nū þā, || nerġende Crīst, / on ūrum ferhþ-locan || fæs
The Lord's Prayer III 18b ynnes; / þæt is sē clǣna || Crīst, drihten god. / For·ġief ūs,
The Lord's Prayer III 28b an sorĝe / ne on costunge, || Crīst nerġende, / þȳ læs we ārl
The Creed 24b glas / þæt ā·cenned wæs || Crīst on eorðan. / Þā sē Pontisca
The Kentish Hymn 39b ēma / cwicra ġe· dēadra, || Crīst nerġende%, / for·þon þū on
Psalm 50 50a þē, gasta breĝu, / hǣlende Crīst, || helpe bidde, / þæt mē for
Psalm 50 88a ā·dīlĝa. / Ac þū, drihten Crīst, || clǣne heortan / on mē, meh
Psalm 50 149b frōfre / þæs cynedōmes, || Crīst nerġende, / wealdende God, ||
A Prayer 42b ang, / ealra cyninga cyning, || Crīst libbende%, / ealra weorolda sċ
The Seasons for Fasting 148b a-wang, || ðǣr ūs nerġend Crīst / ġe·hāten hafaþ || hām mi
The Seasons for Fasting 152b ehstan || þæt ūs nerġend Crīst, / hāliġ heofones weard, || he
The Seasons for Fasting 169b / costian durre, || þonne hē Crīst dyde, / weoroda wuldor-frēan,
Metrical Charm 10: For Loss of Cattle 3b thlem hātte sēo burh || þe Crīst inn ġe·boren wæs, / sēo is
Metrical Charm 10: For Loss of Cattle 11a nt et inuenta || / est. Iudeas Crīst ā·hēngon, ġe·dydon him d
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 58a westan || ofer wer-þēode. / Crīst stōd ofer ādle% || ǣngan c
Metrical Charm 5: For Loss of Cattle 3b leem hātte sēo buruh || þe Crīst on ā·cenned wæs, / sēo is
Metrical Charm 9: For Theft of Cattle 3a enan || / and iċ ġe·þōhte Crīst on rōde ā·hangen; swā iċ