A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: herġaþ

Number of occurrences in corpus: 43

Exodus 547b duĝuþ on drēame || drihten herġaþ, / weoroda wuldor-cyning, || tō
Daniel 374a || and beorht sumor / nerġend herġaþ! || Niht samod and dæġ, / and
Daniel 386a eċ weorðiaþ! / Hwalas þeċ herġaþ, || and heofon-fuĝolas, / lyft-
Daniel 392a Israela, || ǣhta sċieppend, / herġaþ in hāde, || hearran sīnne%!
Daniel 404a || wittiġ drihten! / Wē þeċ herġaþ, || hāliġ drihten, / and ġe·
Daniel 421b ngum gædelingum% || Hīe God herġaþ, / ānne ēċne, || and ealles h
Christ and Satan 47b / hæleþ% ymb% hēah-seld, || herġaþ drihten / wordum% and weorcum%,
Christ and Satan 221b / hālġe% heofon-þrēatas || herġaþ drihten / wordum and weorcum. |
Christ and Satan 654a tiras || metode cwēmaþ, / and herġaþ hēah-fæder || hālĝum stef
Christ and Satan 659b / Swā wuldres weard || wordum herġaþ / þeġnas ymb þēoden, || ð
Andreas 722b þ stīþ-ferhþe, || stefnum herġaþ, / hālĝum hlēoðrum, || heofo
Elene 15b % þone ā·hangnan cyning || herġaþ and lofiaþ.’ / þā iċ fram
The Descent into Hell 123b , || / þā ealle hell-wara || herġaþ and lof[] / []lum || þe þe% y
Azarias 154b nd Misahel, metod, || miltsum herġaþ. / Nū we ġunge þrīe || god b
The Phoenix 541b , / clǣne and ġe·corene, || herġaþ cininges þrymm, / stefn aefter
The Phoenix 616a ǣr gǣsta ġe·dryht / hǣlend herġaþ || and heofon-cininges / meahte
The Paris Psalter 104:3 1a nder eall || wīde mǣru. / / # / Herġaþ his naman || nīede swelċe; /
The Paris Psalter 113:24 1b fre þē, drihten, || dēade herġaþ, / ne ealle þā þe heonan || h
The Paris Psalter 134:1 1a Paris Psalter: Psalm 134 / / # / Herġaþ naman dryhtnes, || nīede swe
The Paris Psalter 146:1 1a Paris Psalter: Psalm 146 / / # / Herġaþ drihten, || hē is hēah and
The Paris Psalter 146:1 3b / and hine wlitiĝum || wordum herġaþ. / / # / Eft Hierusālem || ġeorn
The Paris Psalter 148:1 1a Paris Psalter: Psalm 148 / / # / Herġaþ ġē on heofonum || hǣlend d
The Paris Psalter 148:1 2a heofonum || hǣlend drihten, / herġaþ hlūde || on hēanessum. / / # /
The Paris Psalter 148:2 1a hlūde || on hēanessum. / / # / Herġaþ hine ealle || engla þrēatas
The Paris Psalter 149:3 2b rēatum, / on timpano || tīdum herġaþ / and on psalterio || singaþ
The Paris Psalter 150:1 1a Paris Psalter: Psalm 150 / / # / Herġaþ on þǣmhālgum || his holdne
The Paris Psalter 150:1 2a ālgum || his holdne drihten, / herġaþ hine on his mæġenes || mǣr
The Paris Psalter 150:2 1a mæġenes || mǣre hǣlu. / / # / Herġaþ hine swelċe || on his hēah-
The Paris Psalter 150:2 2a lċe || on his hēah-meahtum, / herġaþ hine aefter mōde || his mæ
The Paris Psalter 150:3 1a || his mæġen-þrymmes. / / # / Herġaþ hine on hlēoðre || holdre b
The Paris Psalter 62:4 3b ; / weleras þe mīne || wynnum herġaþ. / / # / Swā iċ þe on mīnum l
The Paris Psalter 62:6 4b nne naman nū-þā || nīede herġaþ. / / # / Swā iċ þīn ġe·mynd
The Paris Psalter 62:10 2b e% / hluttre habban || and hine herġaþ ēac / ealle þā þē on hine
The Paris Psalter 63:9 3a bōte ġe·wēneþ, / and hine herġaþ ēac || heortan clǣne.
The Paris Psalter 67:4 2b d his naman swelċe || nīede herġaþ; / dōþ sīþfæt þæs || sēf
The Paris Psalter 71:18 2b alle hine þēoda || þrīste herġaþ. / / # / Wese Israhela || ēċe dr
The Paris Psalter 83:4 3b eorolda weorold, || wealdend, herġaþ. / / # / Þæt biþ ēadiġ wer, |
The Paris Psalter 88:4 3b þ, / and þā hālĝan ēac || herġaþ on ċiriċan / þīne sōþfæs
The Paris Psalter 99:4 1a angum || lustum miċelum. / / # / Herġaþ naman dryhtnes, || for·þon
The Menologium 42b rd and hyġe-strang, || þone herġaþ wēl / on ġe·writum wīse, ||
The Gloria I 36a swā þū hēte. / Ealle þē herġaþ || hālġe drēamas / clǣnre s
The Creed 50b rh ānne ġe·þanc || ealdor herġaþ, / heofona hēah-cyning || hēr
The Kentish Hymn 7a % || gōdes% willan. / Wē þē herġaþ || hālĝum stefnum / and þē