A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: seċġaþ

Number of occurrences in corpus: 44

Genesis A 227b ā sēlestan, || þæs þe us seċġaþ bēċ. / Þonne sēo æftre ||
Genesis A 1121b n weorolde. || Ūs ġe·writu seċġaþ / þæt hēr eahta-hund || īeh
Genesis A 1630b wer, || swā% ūs ġe·writu seċġaþ, / þæt hē mann-cynnes || mǣs
Genesis A 1723b arra hāten, || þæs þe ūs seċġaþ bēċ. / Hīe þā wintra fela
Genesis A 1949b lissum; || for·þon his lof seċġaþ / wīde under wolcnum || wera c
Genesis A 2565b l-fielles. || Ūs ġe·writu seċġaþ / þæt hēo on sealt-stānes |
Genesis A 2612b rum ieldre. || Ūs ġe·writu seċġaþ, / God-cunde bēċ, || þæt sē
Exodus 377b ā þæt wīse menn || wordum seċġaþ / þæt fram Noe || niĝoþa w
Exodus 531b , / nū ūs bōceras || beteran seċġaþ / lengran līf-wynna%. || Þis
Andreas 345b ddan-ġeard, || swā ġē mē seċġaþ, / and ġē ġe·hēoldon þæt
Andreas 681a hlytte || æðeling cȳðaþ, / seċġaþ sōðlīċe || þæt mid suna
Elene 236b n·wrēon, || swā ġe·writu seċġaþ, / aefter stede-wange || hwǣr s
Christ A 279a alle reord-berend / hātaþ and seċġaþ, || hæleþ ġond foldan, / blī
Christ B 547b l cweden, || swā ġe·writu seċġaþ, / þæt him al-beorhte% || engl
Christ B 785b on / ġond sīdne grund. || Ūs seċġaþ bēċ / hū æt ǣrestan || ēa
Widsith 137a || ġond grunda fela, / þearfe seċġaþ, || þanc-word sprecaþ, / simle
The Panther 20b e·hwelċes; || swā hæleþ seċġaþ, / gǣst-hālġe guman, || þæt
Guthlac A 506a || ac ġē sċyldiġra / synne seċġaþ, || sōþfæstra nā / mōd and
Guthlac B 878b / siĝor-lēan sōhton. || Ūs seċġaþ bēċ / hū Gūð·lāc wearþ
Riddles 39 1a # Riddles 39 / / Ġe·writu seċġaþ || þæt sēo wiht sīe / mid m
Riddles 39 13b witt hafaþ, || ac ġe·writu seċġaþ / þæt sēo sīe earmost || ea
The Judgment Day I 105b , / rincas æt ðǣre rōde, || seċġaþ þonne rihta fela, / eall swel
The Phoenix 313b ·weaxen, || þæs ġe·writu seċġaþ. / Nis hē hinderweard, || ne hy
The Phoenix 425a æs þe ūs leorneras / wordum% seċġaþ || and writu cȳðaþ, / þisse
The Phoenix 655b word, || swā ūs ġe·writu seċġaþ, / hlēoðor hāliġra, || þe h
Beowulf 411a ðel-turf || undierne cūþ; / seċġaþ sǣ-līðend || þæt þēs s
The Paris Psalter 104:1 2b aþ cȳmlīċe || and cwice% seċġaþ / his wunder-weorc || ofer eall
The Paris Psalter 104:2 2a him swelċe || and sallettaþ / seċġaþ his wunder eall || wīde mǣr
The Paris Psalter 106:7 2b s / ealle andettaþ || and ēac seċġaþ / miċel wunder his || manna be
The Paris Psalter 144:5 3b e wordum sprecaþ, || weredum seċġaþ / eall þīn wunder || wīde m
The Paris Psalter 65:1 3a wīde herġan, / and his naman seċġaþ || nīede mid sealmum / and him
The Paris Psalter 65:2 1a | wīde sellaþ. / / # / And gode seċġaþ, || hū his þā gōdan weorc /
The Paris Psalter 88:4 4b an / þīne sōþfæstnesse, || seċġaþ% ġe·nēahhe. / / # / Nis under w
The Paris Psalter 93:4 1b e oftost sprecaþ, || unnytt seċġaþ / and wōh meldiaþ, || wyrċa
The Paris Psalter 95:2 2b bealde blētsiaþ; || beornas seċġaþ / fram dæġe tō dæġe || dry
The Paris Psalter 95:3 2a dæġe || dryhtnes hǣlu. / / # / Seċġaþ his wuldor || ġond siġe-þ
The Paris Psalter 95:9 2a ene sċeall || eorðe bifian; / seċġaþ nū on cynnum || and on cnēo
The Metres of Boethius: Metre 21 4b þǣm ġe·sǣlþum || þe we seċġaþ ymb. / Sē þe þonne nū sīe
The Battle of Brunanburh 68b des eċġum, || þæs þe ūs seċġaþ bēċ, / ealde uð-witan, || si
The Coronation of Edgar 14b les, || þæs þe ġe·writu seċġaþ, / seofon and twentiġ; || swā
The Menologium 93b cwicera cynna, || cyninge lof seċġaþ / maniġfealdlīċe, || mǣrne
The Gloria I 51b est. / Wē þæt sōðlīċe || seċġaþ ealle: / þurh clǣne ġe·cynd
The Lord's Prayer III 34b ldor, / sōþ siġe-drihten, || seċġaþ ġeorne, / þæs þe þū% ūs
The Seasons for Fasting 218a ppere || tyhtaþ ġe·lōme, / seċġaþ þæt hē sinlēas || sellan