A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mǣran

Number of occurrences in corpus: 46

Genesis A 93b -ġe·þance, || hū hē þā mǣran ġe·sċeaft, / ēðel-staðola
Genesis B 299a ġinneþ / mid māne wiþ þone mǣran drihten. || Þa wearþ sē mi
Christ and Satan 457b / metod mann-cynnes || in þā mǣran burh! / Hōfon hine mid him ||
Christ and Satan 559b nn-cynne%, || ǣr hē in þā mǣran ġe·sċeaft, / burĝ–lēoda
Christ and Satan 622b æt hēo mōten || tō ðǣre mǣran byrġ / up tō englum || swā
Andreas 40b ā wæs Matheus || tō ðǣre mǣran byriġ / cumen on þā ċeastre
Andreas 227b dan-ġeardes weard%, || þone mǣran hām, / ðǣr sōþfæstra || s
Andreas 287b el mōdes hiht, || tō ðǣre mǣran byriġ, / þēoden lēofesta, |
Andreas 973b . / Maniġe sindon || on þisse mǣran byriġ / þāra þe þū ġe·h
Soul and Body I 147a nd þā sōþfæstan / on þǣm mǣran dæġe, || þæs þū mē ġ
Dream of the Rood 69a t sīðian, / mēðe fram þām mǣran þēodne. || ræste hē ðǣr
Elene 425b ēt / on þone middel || ðǣre mǣran byriġ / bēamas mid breahtme |
Elene 551a ām cyninge wearþ / þurh þā mǣran word || mōd ġe·blissod, / fe
Elene 625b s / mōd ġe·mynde || ymb þā mǣran wyrd, / ġe·nēahhe for þām
Elene 784b n / mōde and mæġene || þone mǣran dæġ, / heortan ġe·hyġdum,
Elene 803a ūmran ġe·þeaht / þurh þā mǣran meaht || on mōdes þeaht% / w
Christ A 165b obes bearn, / mǣġ Dauides, || mǣran cininges, / nū þū frēode s
Christ C 971b eall middan-ġeard || on þā mǣran tīd. / Swā sē ġīfra gǣst
Christ C 1007b onne mehtiġ god || on þone mǣran beorh / mid þȳ mæstan || mæ
Guthlac A 71a weorold-ġe·strēon / on þā mǣran god || be·mūtad% weorðaþ,
Guthlac A 507b a nā / mōd and mann-þēaw || mǣran willaþ. / Ġe·fēoþ on firen
Riddles 88 15a nc ġe·sċōp metod. / Nū unc mǣran twǣm || māĝas uncre / sċulo
The Phoenix 633b nes ā·merede, || on ðǣre mǣran byriġ; / cyne-þrymm cȳðaþ,
The Phoenix 660a ca || wynsumne stenċ / on þā mǣran ġe·sċeaft || metode bringa
Juliana 731a , / milde ġe·meten || on þā mǣran tīd. || Amen.
Beowulf 270a na gōd. / Habbaþ we tō þǣm mǣran || miċel ǣrende, / Deniġa fr
Beowulf 1729b fan / mannes mōd-ġe·þanc || mǣran cynnes, / seleþ him on ēðle
Judith 3a rwe funde / mund-byrd æt þǣm mǣran þēodne, || þā hēo āhte
The Paris Psalter 103:18 1b an hē ġe·worhte || on þā mǣran tīd; / sunne hire setl-gang ||
The Paris Psalter 104:22 1a medon. / / # / Þā hē him þone mǣran || Moyses sende, / his selfes s
The Paris Psalter 108:21 2b ortnesse || for þīnum þǣm mǣran naman, / swā þū oft þīn mi
The Paris Psalter 129:6 1a e·trīeweþ. / / # / Fram ðǣre mǣran || morĝen-tīde / oþ·þæt
The Paris Psalter 131:2 3b ela / wiþ Iacobes || god þone mǣran. / / # / Þēah þe iċ on mīnes
The Paris Psalter 137:5 3b eorde / þīnes mūðes || þā mǣran word; / þā on sangum || singa
The Paris Psalter 142:5 3b ode on mōde || ealle% þīne mǣran weorc / and ymbe þīne hand-ġ
The Paris Psalter 86:2 3b / ēac iċ ġe·myndie || þā mǣran Raab / and Babilonis || bēġa
The Metres of Boethius: Metre 1 14b fram Munt·ġeof || oþ þone mǣran waroþ / ðǣr Sicilia || sǣ-s
The Metres of Boethius: Metre 11 73a þenden hē wile / ġond þās mǣran ġe·sċeaft || mearce healde
The Metres of Boethius: Metre 20 281b aþ / menn of moldan || on þā mǣran ġe·sċeaft.
The Metres of Boethius: Metre 21 6a earwe ġe·hefted / mid þisses mǣran || middan-ġeardes / unnyttre l
The Metres of Boethius: Metre 29 9b n% ġe·mǣru. || Hwæt, þā mǣran tungol / āuðer ōðres ryne |
The Metres of Boethius: Metre 30 4a | frēond and lārēow, / þǣm mǣran sċope || māġistra betst. / H
The Metres of Boethius: Metre 4 13a ede weorðaþ. / Swelċe þone mǣran || morĝen-steorran, / þe we
The Metres of Boethius: Metre 9 39a ne swā þēah / ealles þisses mǣran || middan-ġeardes, / swā swā
The Judgment Day II 116a || ēċne be·hlǣnaþ, / þone mǣran metod || meahte and þrymme. /
The Seasons for Fasting 176b nū ġe·mearcod || hū þā mǣran ġō / fēowertiġ% daĝa || f