A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: næs

Number of occurrences in corpus: 86

Genesis A 5b eafta, / frēa æl-mehtiġ. || Næs him fruma ǣfre, / ōr ġe·wor
Genesis B 466b hwelċ, / welan and wāwan%. || Næs sē wæstm ġe·līċ. / Ōðer
Daniel 117b āl swæf, / Babilone weard. || Næs him blīðe hyġe, / ac him sor
Daniel 128b dswaredon / dēoful-wītĝan || (næs him dōm ġearu / tō ā·seċ
Daniel 263a e him ðǣr lāþ ġe·dydon. / Næs him sē swēġ tō sorĝe ||
Daniel 436a and hira līċe ġe·borĝen. / Næs hira wlite ġe·wemmed, || n
Daniel 499b fæst, / beorht on blǣdum. || Næs hē bearwe ġe·līċ, / ac hē
Christ and Satan 489a rc-ærnes || clamm þrōwode. / Næs þā manna ġe·met, || nē m
Christ and Satan 515a n God || of dēaðe ā·rās. / Næs nan þæs strangliċ || stān
Andreas 21b e gumena, / hæleþa ēðel. || Næs ðǣr hlāfes wist / werum on
Andreas 380b trēam / ċēol ġe·sōhte. || Næs him cūþ þā-ġīet / hwā þ
Andreas 662b ma / fērde, frēa mehtiġ. || Næs ðǣr folces mā / on sīþ-fæ
Andreas 888b þrymm, / æðeliċ anġinn, || næs ðǣr ǣngum ġe·winn. / Þām
Andreas 1113b ysted, / metes mōd-ġōmre, || næs him tō māðme wynn, / hiht t
Andreas 1162b tō rūne / iermþu eahtian. || Næs him tō ēðle wynn. / Fræġn
Andreas 1471a l of hæfte || heardra wīta. / Næs him ġe·wemmed wlite, || ne
Andreas 1522a dġietan || ǣnġe hæbbe.’ / Næs þā word-latu || wihte þon
The Fates of the Apostles 33b amas, / beorhtne bold-welan. || Næs his brōðor læt, / sīðes s
Elene 552b ssod, / ferhþ ġe·fēonde. || Næs þā friċġendra / under gold-
Christ A 351a de || on þām æðelan hām. / Næs ǣniġ þā ġīet || enġel
Christ C 1428a þon iċ þæt earfoþe wann. / Næs mē for mōde, || ac iċ on m
Widsith 67b māðum / sanges tō lēane. || Næs þæt sǣne cyning. / Mid Franc
Maxims I 193b ealh / eorðe Abeles blōde. || Næs þæt ān-dæġe nīþ, / of þ
Guthlac B 903b / wiþ·stōd stranglīċe. || Næs sēo stund latu / earmra gǣsta
Guthlac B 961b rymede / fēonda ġe·winna. || Næs hē forht sē·þeah, / ne sēo
Guthlac B 966b welċ / simle for·swīðde% || Næs him sorh-cearu / on þās lǣna
The Phoenix 637b rðmynd / forþ būtan ende. || Næs his frymþ ǣfre, / ēades anġ
Juliana 513a d heandum, || hrīnan dorste, / næs ǣniġ þæs mōdiġ || mann
Juliana 518b g tō þām / āĝan mōste. || Næs ǣniġ þāra / þæt mec þus
Juliana 573b meahte / feorh-cwale findan. || Næs sē fēond tō læt, / sē hine
Juliana 590b stōd / un-ġe·wemde wlite. || Næs hire wlōh ne hræġl, / ne fea
Beowulf 134b strang, / lāþ and langsum. || Næs hit lengra frist, / ac ymb āne
Beowulf 562a || swā hit ġe·dēfe wæs. / Næs hīe ðǣre fylle || ġe·fê
Beowulf 1299b ēat, / blǣd-fæstne beorn. || Næs Bēow·ulf ðǣr, / ac wæs ō
Beowulf 1439b nīða ġe·nǣġed || and on næs toĝen, / wundorliċ wǣġ-bora
Beowulf 1455a mēċas || bītan ne meahton. / Næs þæt þonne mǣtost || mæġ
Beowulf 1463b dorste, / folc-stede fāra; || næs þæt forma sīþ / þæt hit e
Beowulf 1575b eġn, / ierre and ān-rǣd. || Næs sēo eċġ fracuþ / hilde-rin
Beowulf 1921b on, / frætwe and fǣt-gold; || næs him feorr þonan / tō ġe·sē
Beowulf 1929b hæbbe, / Hæreþes dohtor; || næs hīo hnāh swā-þēah, / ne t
Beowulf 2141b þonan / feorh oþ·ferede. || Næs iċ fǣġe þā-ġīet, / ac m
Beowulf 2180b slōh / heorþ-ġe·nēatas; || næs him hrēoh sefa, / ac hē mann-
Beowulf 2192b lāfe / golde ġe·ġierede; || næs mid Ġēatum þā / sinċ-māð
Beowulf 2262b ran, / hæleþum be healfe. || Næs hearpan wynn, / gamen glēo-bē
Beowulf 2415b ēold, / eald under eorðan. || Næs þæt īeðe ċēap / tō ġe·
Beowulf 2432a ymbₑl, || sibbe ġe·munde. / Næs iċ him tō līfe || lāðra
Beowulf 2493b ġeaf, / eard, ēðel-wynn. || Næs him ǣniġ ðearf / þæt hē t
Beowulf 2555b on·cnēow / mannes reorde; || næs ðǣr māra frist / frēode tō
Beowulf 2591b nn / ā·lǣtan lǣn-daĝas. || Næs þā lang tō þon / þæt þā
Beowulf 2687b bær / wǣpen wundrum heard; || næs him wihte þȳ sēl. / Þā wæ
Beowulf 2733b de hēold / fīftiġ wintra; || næs sē folc-cyning, / ymb·sittend
Beowulf 2771b , / wrǣtte% ġond·wlītan. || Næs þæs wyrmes ðǣr / ansīen ǣ
Beowulf 2845b ġe·fēred / lǣnan līfes. || Næs þā lang tō þon / þæt þā
Beowulf 2967b sprang / forþ under feaxe. || Næs hē forht swā þēah, / gamola
Beowulf 2975b sċolde, / fēoll on foldan; || næs hē fǣġe þā-ġīet, / ac h
Beowulf 3126a , || sē þe on orde ġēong. / Næs þā on hlytme || hwā þæt
Judith 107b , / druncen and dolĝ-wund. || Næs þā dēad þā-ġīet, / ealle
Judith 257b ōda, / eġesfull and āfor. || Næs þēah eorla nan / þe þone w
The Paris Psalter 100:3 3a fēode || fācnes wyrċend, / næs mē wynn-ġe·sīð% || wiðe
The Paris Psalter 104:11 1a t || ierfe ġe·selle.’ / / # / Næs% þæt mǣre cynn || miċel on
The Paris Psalter 104:32 3b e wīslīċe / lēofe lǣde; || næs þāra lēoda þā / ǣniġ unt
The Paris Psalter 106:37 3a rðlīċe, || wīde grēowan; / næs hira nēata || nan ġe·yfelo
The Paris Psalter 108:16 1a rðan || āwa tō fēore. / / # / Næs him milde ġe·mynd || on mō
The Paris Psalter 118:61 4a ·nēahhe || oft be·clypton; / næs iċ ofer-ġietel, || þæt i
The Paris Psalter 118:141 3a , || grame mē for·hoġodon; / næs iċ ofer-ġietel || ǣfre hw
The Paris Psalter 138:2 5a ·sāwe, / for·þon mē inwitt næs || āhwǣr on tungan. / / # / Efn
The Paris Psalter 141:5 2a ne fram || flēam ġe·dydon, / næs þā þe mīne sāwle || seċ
The Paris Psalter 52:2 1a n || wrāðe be·smitene. / / # / Næs þā gōd-dōend || sē þe g
The Paris Psalter 76:2 4a niht for him || nīede ēode; / næs iċ on þǣmsīðe || be·swi
The Paris Psalter 77:36 1a ortan || hoĝodon āwiht. / / # / Næs him on hreðere || heorte cl
The Paris Psalter 77:39 2b nd flǣsċ / gāst gangende, || næs sē ġēan-ċierr% eft. / / # / H
The Paris Psalter 77:53 2a īe on hyhte || holdre lǣde; / næs him on fyrhtu || fēondes eġ
The Paris Psalter 87:15 2b nd ġe·hīened, || hwæðere næs ġe·sċended. / / # / Oft mē þ
The Metres of Boethius: Metre 1 43b āpan, / heafde be·hēawon; || næs þæt hærliċ dǣd. / Ēac þ
The Metres of Boethius: Metre 1 49b æt wæs right-wīs rinċ, || næs mid Rōm-warum / sinċ-ġiefa s
The Metres of Boethius: Metre 20 20b ne þe ǣniġ nīed-ðearf || næs ǣfre ġīet / ealra þāra weo
The Metres of Boethius: Metre 20 41a st || and hīe þā worhtest. / Næs ǣror% þē% || ǣnĝu ġe·s
The Metres of Boethius: Metre 8 12b / For­·þǣm hira nǣniġ || næs þā ġīeta, / ne hīe ne ġe
The Metres of Boethius: Metre 8 21b druncon / sċīr of stēape. || Næs þā sċealca nan / þe mete o
The Metres of Boethius: Metre 8 33a an || ymb ġe·feoht sprecan. / Næs þēos eorðe be·smiten ||
The Metres of Boethius: Metre 9 18b burne / hāma under hefonum. || Næs þæt herrliċ dǣd, / þæt hi
The Creed 17a ost-cofan || bearn ā·cende. / Næs ðǣr ġe·fremmed || firen
The Seasons for Fasting 165b hte / on þǣm līċ-haman%; || næs þæs leahtra nan, / ac on hind
Metrical Charm 4: For a Sudden Stitch 17b spera worhton. / Ūt, spere, || næs on, spere. / Ġif hēr inne sī
Metrical Charm 9: For Theft of Cattle 4a feorĝenne, and tō witenne, næs tō || / oþ·wyrċenne, and t
Metrical Charm 9: For Theft of Cattle 5a wyrċenne, and tō lufienne, næs tō oþ·lǣdenne. || / Gārmu