A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: dō

Number of occurrences in corpus: 45

Genesis A 2227b ōmor-frōd. / Dryhten min, || swa iċ þē bidde. / Hēr is f
Soul and Body I 100b æt þǣm dōme. || Ac hwæt wit unc? / Sċulon wit þonne e
Elene 103b an / ymb swā dēaĝle wyrd. || swā þē þynċe, / fyrn-ġied
Soul and Body II 93b rihten æt dōme. || Ac hwæt wit unc, / þonne hē unc hafa
Precepts 4a um, || þæt hē wēl þunge: / ‘Dō ā þætte dūĝe, || dēah
The Paris Psalter 105:36 1a him || ǣr ġe·stōdon. / / # / ūs hāle nū, || hāliġ dri
The Paris Psalter 107:6 1a | clǣne and ā·līesde. / / # / mē þīn swīðre hand || sw
The Paris Psalter 107:10 2b / ā·drīfe fram dōme; || ne þū ǣfre swā, / þæt þū o
The Paris Psalter 108:21 1b And þū, min drihten god, || mē þīne nū / miċele mild-h
The Paris Psalter 117:23 1b / Ēalā þū drihten god, || mē hālne; / ēa-lā þū drih
The Paris Psalter 117:23 2b / ēa-lā þū drihten min, || ūs ġe·sunde. / / # / Ġe·blē
The Paris Psalter 118:19 2a orðan || earm be·genġa; / ne þū mē dierne || þīne þ
The Paris Psalter 118:25 2a āwol || flōre ġe·nēahhe; / mē aefter þīnum wordum ||
The Paris Psalter 118:94 2b ċ eom þīn hold sċealc; || þū hālne mē, / for·þon i
The Paris Psalter 118:124 2a ċe || spēd sōþfæste. / / # / þīnum āĝenum || esne swel
The Paris Psalter 118:126 2b tīd, || þæt man ēac wēl dō, / drihten ūre; || ne lǣt þū
The Paris Psalter 118:135 2a e·bodu || bealde healde. / / # / þīne ansīene || esne þīn
The Paris Psalter 118:146 2b / / # / Iċ clipode tō þē; || mē cūðlīċe / hālne, hēah
The Paris Psalter 118:150 1b / and aefter þīnum dōmum || mē hālne. / / # / Mē sindon ē
The Paris Psalter 118:154 3b es; / for þīnre sprǣċe, || mē spēdlīċe / and cūðlī
The Paris Psalter 118:157 1b ten; / aefter þīnum dōmum || mē cwicne. / / # / Iċ maniġe
The Paris Psalter 118:170 4b e; / aefter þīnre sprǣċe || spēdlīċe, / þæt þū mē
The Paris Psalter 118:174 3b node, / drihten æl-mehtiġ; || mē simle, / þæt iċ ǣ þīn
The Paris Psalter 124:4 4a ac hē him hræðe ġieldeþ; / þū, drihten, wēl || þǣm
The Paris Psalter 129:1 2b clipode; / drihten, drihten, || þū nū-þā, / þæt þū mī
The Paris Psalter 131:10 2b e. / dēorum Dauide. || Þū ne ǣfre, / þæt þū andwlitan |
The Paris Psalter 142:9 1a ē, || helpe ġe·līefe. / / # / mē weĝas wīse, || þæt i
The Paris Psalter 142:11 4b weorðunge, / drihten ūser, || mē hālne, / þæt iċ on þī
The Paris Psalter 148:10 1b ded%. / / # / Dēor and nēat, || þæt snēome; / nifole nǣdran
The Paris Psalter 58:10 3a m, || þe mē fela sindon; / ne hīe tō dēadan, || þȳ lǣ
The Paris Psalter 59:5 1a līesde || lēofe þīne. / / # / Dō% mē% þīn sēo swīðre hand
The Paris Psalter 68:1 1a e Paris Psalter: Psalm 68 / / # / mē hālne, god, || for·þon
The Paris Psalter 75:6 4a rīseþ, / þæt hē on eorðan || ealle hāle / þe hē mild-h
The Paris Psalter 79:3 2a mid wuldre cum, / and ūs hāle || hēr on eorðan. / / # / Ġe·
The Paris Psalter 82:8 1a efnum || Lōðes bearnum. / / # / him nū swā þū dydest || d
The Paris Psalter 85:3 3a ealne dæġ || elne clipode; / þīnes sċealces || sāwle b
The Paris Psalter 85:15 4a hrōre meaht || hyse þīnum; / þīnre þēowan sunu, || dri
The Paris Psalter 85:16 1a sunu, || drihten, hālne. / / # / ġe·dēfe mid mē, || drihte
The Paris Psalter 89:14 1a ·rīman || rihte cunne. / / # / ūs þā þīne swīðran han
The Metres of Boethius: Metre 15 13b / ­Þēah hine sē dyseĝa || tō cyninge, / hū mæġ þæt
The Metres of Boethius: Metre 28 35b e wēnaþ || þæt sēo sunne dō, / ac sē wēna nis || wihte þe
The Judgment Day II 85a man hēr wepe / and dǣd-bōte || drihtne tō willan. / Glæd
A Prayer 63b neahhe, / dæġes and nihtes || dō, swā iċ ne sċolde, / hwīle m
Metrical Charm 3: Against a Dwarf 8a hit on || / his swēoran, and man swā þrīe daĝas; him b
Metrical Charm 7: For the Water-Elf Disease 3a and wile lōcian niðer. || / him þis tō lǣċe-dōme: eo