A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: tīd

Number of occurrences in corpus: 116

Genesis A 132b an æt frymþe || forþ-bǣru tīd, / dæġ ǣresta; || ġe·seah d
Genesis A 135a ġond sīdne grund. / Þā sēo tīd ġe·wāt || ofer timber% sċ
Genesis B 369a da ġe·weald / and mōste āne tīd || ūte weorðan, / wesan āne
Genesis B 412a onne hē mē nā on lēofran tīd || lēanum ne meahte / mīne ġ
Genesis B 804b / wǣron or-sorġe || on ealle tīd. / Hū sċulon wit nū libban ||
Genesis A 1083a a wæs hāten / on þā īlcan tīd || Tūbal Cāin, / sē þurh sn
Genesis A 1141b and niĝun-hund, || þā sēo tīd ġe·wearþ / þæt hē friþ-
Genesis A 1227b nd hund-teontiġ || þā sēo tīd ġe·wearþ / þæt sē eorl on
Genesis A 2393b seċġe, || on þās selfan tīd / of idese biþ || eafora wæcn
Exodus 288a || þā forþ heonan / in ēċe tīd% || ȳðe þeahton, / sǣlde sǣ
Daniel 347a līcost / þonne hit on sumeres tīd || sended weorðeþ / dropena d
Andreas 214b īewe tācen. || Bēo þū on tīd ġearu; / ne mæġ þæs ǣrend
Andreas 911b oþ·īewed || on þā īlcan tīd, / cyning cwicera ġe·hwæs, ||
Andreas 1091a Duru-þeġnum wearþ / on āne tīd || eallum æt·samne / þurh he
Andreas 1160b brūcanne || on þā bitran tīd, / ġe·sǣton searu-þancle ||
Elene 193a þ ġe·hēold / on his daĝena tīd, || drihtne tō willan. / Þā w
Elene 348b ām eorle || on þā æðelan tīd / under beorh-hliðe || bān Io
Elene 418a ġe·swearc / on þā slīðan tīd. || Saĝa, ġif þū cunne, / on
Elene 431a da þrīe / oþ þā niĝoþan tīd, || hæfdon nīewne ġe·fēan
Elene 435b wiste, || (wæs þā niĝoþe tīd), / ġungne gāstlēasne. || Þā
Elene 770b ahtorlēase || on hira līfes tīd, / and þæs lāttēowes || lār
Christ A 406b liċ mid ieldum || on ǣlċe tīd / wīde ġe·weorðod. || Þū
Christ B 455a oþ·īewden / on þā æðelan tīd, || swā hīe eft dydon / þā s
Christ B 549a ō·ġēanes / on þā hālĝan tīd || hēapum cōmon, / sīĝan on
Christ B 632b tō helpe || on þā hālĝan tīd. / Be þon ġiedd ā·wræc || I
Christ B 739a ngla þrēat / on þā hālĝan tīd || hleahtre blīðe / wynnum ġ
Christ B 841b wyrċendra || on þā snūdan tīd / lēofra miċele || þonne eal
Christ B 849a yre-brōĝan / on þās gǣsnan tīd || ġeorne be·þenċen. / Nū
Christ C 971b ddan-ġeard || on þā mǣran tīd. / Swā sē ġīfra gǣst || gru
Christ C 1080a m þe mōton% / on þā grimman tīd || gode līċian. / Þǣr him s
Christ C 1148b sne wlite. || On þā selfan tīd / heofon hlūtre on·ġeat || h
Christ C 1333a ie, / þæt hē on þā grimman tīd || gode līċie, / þonne hē o
Christ C 1558b h leahtras || on þās lǣnan tīd. / Þonne mān-sċaða || fore m
Christ C 1566b um ġēotaþ, || þonne þæs tīd ne biþ, / synne cwīðaþ; ||
Christ C 1570b e·strēon || on þā openan tīd / sāre grēten. || Ne biþ þ
Christ C 1571b ten. || Ne biþ þæt sorĝa tīd / lēodum ā·līefed, || þæt
Christ C 1585b or·lēose || on þās lǣnan tīd / his drēames blǣd || and his
Christ C 1588b es cyning || on þā hālĝan tīd / sōþfæst sileþ || tō siĝ
Vainglory 10b e% lǣteþ || on þās lǣnan tīd / ā·mierran his ġe·myndum |
Vainglory 52b e selfne || on þā slīðnan tīd / þurh ofer-hyġda || up ā·h
The Fortunes of Men 4b d tǣtaþ, || oþ·þæt sēo tīd cymeþ, / ġeġāþ ġearrīmum
The Order of the World 49b exende lof || on þā langan tīd, / fremmaþ fæstlīċe || frēa
The Panther 17a can ānum, / þām hē on ealle tīd || and-wrāþ leofaþ / þurh y
The Whale 64a unwǣrlīċe / on þās lǣnan tīd || līf be·sċēawaþ, / lǣte
The Whale 86a bbe tō him / on þās hwīlnan tīd || hǣlu sēċan, / þæt we mi
The Partridge 5a es ealdor: / ‘On swā hwelċe tīd || swā ġē mid trēowe tō
Guthlac A 45a ġe·cyndu; / biþ sēo sīðre tīd || sǣda ġe·hwelċes / mǣtr
Guthlac A 114a m sweðroden || synna lustas. / Tīd wæs toweard; || hine twēġe
Guthlac A 340b rēow ġe·twēode, || ne hē tīd for·sæt / þæs þe hē for h
Guthlac A 794b e langsume, || on hira līfes tīd / earniaþ on eorðan || ēċan
Guthlac B 835a ām lēohtan hām / þurh ielda tīd || ende ġe·bīdan, / ac aefte
Guthlac B 949a n weorcum hēr / on his daĝena tīd || dǣdum ġe·cwēmde / elne u
Guthlac B 967a im sorh-cearu / on þās lǣnan tīd, || þēah his līċ and gǣst
Guthlac B 970b ġe·nipu. || Wæs nēah sēo tīd / þæt hē fyrn-ġe·wyrht ||
Guthlac B 976b ð·lāce || on þā ġōcran tīd / mæġen ġe·mēðĝod, || m
Guthlac B 992a duru selfa / on þā slīðnan tīd || sōna on·tȳneþ, / inn-gan
Guthlac B 1068a aðes hafu / on þās sēocnan tīd || sorĝe on mōde, / ne iċ m
Guthlac B 1085a ·rȳnum, / on þās drēorĝan tīd || dǣdum cwēmde, / mōde and
Guthlac B 1105b adĝa wer || on þā æðelan tīd / on þone beorhtan dæġ || bl
Guthlac B 1120a ðre swelċe / on þās lǣnan tīd || lāre ġe·hīerde, / ne sw
Guthlac B 1150b -wielmum. || Wæs þā sihste tīd / on midne dæġ, || wæs his m
Guthlac B 1265a n || sāwol fundaþ. / Nis sēo tīd latu, || tȳdraþ þis bān-f
Guthlac B 1273b ētast. || Swelċe on sumeres tīd / stincaþ on stōwum || staðo
Riddles 3 30a ne sǣ bireþ / on þā grimman tīd, || gǣsta fulne, / þæt hē s
Azarias 63a n·līcost, / þonne on sumeres tīd || sended weorðeþ / dropena d
Riddles 74 2b / and ǣnliċ rinċ || on āne tīd; / flēah mid fuĝlum || and on
The Phoenix 77b / ofett ed-nīewe, || on ealle tīd / on þām græs-wange || grēn
The Phoenix 209a nne sweġles ġimm / on sumores tīd, || sunne hātost, / ofer sċadu
The Phoenix 334a ne% / hwonne sē dæġ and sēo tīd || dryhtum ġe·īewe / frætwe
The Phoenix 390b r fultum || on þās frēcnan tīd / healdaþ under heofonum || an
The Phoenix 450b tācne, || on þās% frēcnan tīd. / Þǣr him nest wyrċeþ || wi
The Phoenix 509b dum þisses || on þā openan tīd / fǣġer and ġe·fēaliċ ||
The Phoenix 517a ām þe mōt / on þā ġōmran tīd || gode līċian. / Þǣr þā
Juliana 712b l / tēarum mǣnan. || Wæs ān tīd tō læt / þæt iċ yfel-dǣda
Juliana 724b re gǣst, || on þā frēcnan tīd, / dǣda dēmend || and sē dēo
Juliana 731a ġe·meten || on þā mǣran tīd. || Amen.
The Seafarer 69a þinga ġe·hwelċe, / ǣr his tīd% daĝa%, || tō twēon weorðe
The Seafarer 124a r, / ēċe drihten, || on ealle tīd. || Amen.
Beowulf 147a o hwīl miċel; / [XII] wintra tīd || torn ġe·þolode / wine Sċ
Beowulf 1915a eard ġeara / sē þe ǣr lange tīd || lēofra manna / fūs æt far
The Paris Psalter 102:7 2b yse þǣmmǣran || on maniġe tīd, / swelċe his willan ēac || we
The Paris Psalter 103:18 1b ġe·worhte || on þā mǣran tīd; / sunne hire setl-gang || sweot
The Paris Psalter 105:3 3a mas || selfe efnan, / on ealle tīd || ǣġhwæs healdan / hira sō
The Paris Psalter 118:20 3a d || ġe·sund mōte / on ealle tīd || elne healdan. / / # / Þū ofe
The Paris Psalter 118:126 2a l leornie. / / # / Þis is wynne tīd, || þæt man ēac wēl dō, / d
The Paris Psalter 127:1 3a e·dēfne weġ / on hira līfes tīd || lustum gangaþ. / / # / Þonne
The Paris Psalter 144:16 4b elċe / and þæs tīdlīċe || tīd ġe·mearcast. / / # / On·hlides
The Paris Psalter 70:8 2a dres ealdor, / þonne mē ielde tīd || inn ġe·sīġe; / þonne m
The Paris Psalter 77:32 1a īefan. / / # / Hīe hira daĝena tīd || dǣdun% īdle / and hira ġ
The Paris Psalter 80:14 2a ne lēoĝaþ; / biþ hira yfele tīd || āwa tō fēore. / / # / Hē h
The Paris Psalter 88:39 1a eorðan. / / # / Þū his daĝena tīd || deorce ġe·sċyrtest / and
The Metres of Boethius: Metre 10 64a d wilnien / þæt ġē lange || tīd || libban mōten, / hwæt ēow
The Metres of Boethius: Metre 26 17b en winter full. || Þā% sēo tīd ġe·lamp / þæt hīe þæt r
The Metres of Boethius: Metre 29 63a hrūsan leċċaþ / on wintres tīd, || weder unhīere. / For·þǣm
The Death of Edward 8a || welan brytnode, / and healfe tīd, || hæleþa wealdend, / wēold
The Death of Edward 31b ðelum eorle, || sē on ealle tīd / hīerde holdlīċe || hearran
The Menologium 5a ċes weard. / Swā þā selfan tīd || sīde herġas, / folc unmǣt
The Menologium 11b fīf niht || þætte fulwiht tīd / ēċes dryhtnes || tō ūs cy
The Menologium 45a īm-cræftiġe / on þā īlcan tīd || efen-niht healdaþ, / for·
The Menologium 57a ǣm oftost cymeþ / sēo mǣre tīd || mannum tō frōfre, / dryhtn
The Menologium 118b tīen nihtum ēac; || we þā tīd healdaþ / on midne sumor || mi
The Menologium 121a æt wēl ġe·rist, / hāliġra tīd || ġond hæleþa bearn, / Petr
The Menologium 154b biþ / ymb tīen niht þæs || tīd ġe·weorðod / Bartholomeus ||
The Menologium 177a de ġond eorðan / hēah-engles tīd || on hærfeste, / Michaheles,
The Menologium 186b id wīfum. || Swelċe wiĝena tīd / ymb twentiġ þæs || twēġr
The Menologium 231b a cininges || on þās selfan tīd.
The Judgment Day II 13b s leahtra || and þā langan% tīd, / þæs dimman cyme || dēaðes
The Judgment Day II 83b þā hwīle tīma sīe || and tīd wōpes; / nū is hāl-wende ||
The Judgment Day II 215b flǣsċ || on þās frēcnan tīd / him selfum swā fela || synna
The Creed 56b on foldan || on þā forhtan tīd, / ðǣr% þū ēċe līf || eal
The Seasons for Fasting 75a uldres cyninge / on þā īlcan tīd || eallum ġe·mynde / þēodne
The Seasons for Fasting 83a e·rȳnum% / ymb þā niĝoþan tīd; || nan is on eorðan, / būtan%
The Seasons for Fasting 101a ēostas siþþan / lange līfes tīd || lēordon þæt selfe, / þæ
The Seasons for Fasting 134a ra ġe·fēana; / nū is helpes tīd, || hāliġ drihten, / hū we mu
The Seasons for Fasting 182a ten hīewe / oþ þā niĝoþan tīd || and hē nā brūce / flǣsċ
The Battle of Maldon 104b æt ġe·tohte. || Wæs sēo tīd cumen / þæt ðǣr fǣġe menn