A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġenēahhe

Number of occurrences in corpus: 48

Elene 626a ynde || ymb þā mǣran wyrd, / ġe·nēahhe for þām næġlum || þe þ
Elene 719a efe || ġeorne sēċan / nearwe ġe·nēahhe, || tō hwon hēo þā næġla
Christ C 929b herġas hāliġra, || hēapum ġe·nēahhe. / Dyneþ dēop ġe·sċeaft ||
Deor 25b / wēan on wēnum, || wȳsċte ġe·nēahhe / þæt þæs cyne-rīċes || o
Deor 32b ld / wītiġ drihten || wendeþ ġe·nēahhe, / eorle maniĝum || āre ġe·s
Beowulf 783a || Swēġ up ā·stāh / nīewe ġe·nēahhe; || Norð-Denum stōd / atoliċ
The Paris Psalter 100:4 3b ban, / þe tælnessa || tēonan ġe·nēahhe / wiþ hira þǣmnīehstan || n
The Paris Psalter 107:3 4b te / sealmas singan || swīðe ġe·nēahhe. / / # / Is þīn mild-heort mōd
The Paris Psalter 114:4 1b costung and sār || cnyssedon ġe·nēahhe, / þonne iċ naman dryhtnes ||
The Paris Psalter 118:25 1b t·fealh min sāwol || flōre ġe·nēahhe; / dō mē aefter þīnum wordum
The Paris Psalter 118:61 3a lra || fǣcne rāpas / unġemet ġe·nēahhe || oft be·clypton; / næs iċ
The Paris Psalter 118:95 1b þīn sōþ weorc || sēċe ġe·nēahhe. / / # / Mē firenfulle || fǣcne
The Paris Psalter 118:143 2b . / / # / Mē costunga || cnysdon ġe·nēahhe, / and nearunessa || nāmon ġe
The Paris Psalter 118:146 1b his sōþfæstnesse || sōhte ġe·nēahhe. / / # / Iċ clipode tō þē; ||
The Paris Psalter 119:1 2b nne mē costunga || cnyssedon ġe·nēahhe, / and hē mē ġe·hīerde || h
The Paris Psalter 122:5 3b lled / mid ed-wīte, || oft and ġe·nēahhe, / and ūs ofer-hyġdġe for·s
The Paris Psalter 123:3 2b d ūs wiðer-wearde || wǣron ġe·nēahhe; / wēn is, þæt hīe ūs woldo
The Paris Psalter 131:13 3b nd on þīnum setle || sittan ġe·nēahhe. / / # / For·þon him Sione ġe·
The Paris Psalter 131:16 2b e / and ġe·seġnode, || selle ġe·nēahhe / hira hungrum || hlāf tō fyl
The Paris Psalter 136:4 2b a / þe ġē on Sione || sungon ġe·nēahhe.’ / Hū maĝon we singan || sanga
The Paris Psalter 137:1 6b hþe / iċ þe singe || swīðe ġe·nēahhe. / / # / Ēac iċ þīn tempel ||
The Paris Psalter 137:7 2b ðǣr mē costunga || cnysdon ġe·nēahhe, / ā þū mē weredest || wrā
The Paris Psalter 141:2 4b ne / fore him selfum || seċġe ġe·nēahhe. / / # / Ġif mīne grame þenċa
The Paris Psalter 143:10 5b þe iċ þē singe || swīðe ġe·nēahhe. / / # / Þū healdest and silest
The Paris Psalter 144:7 4b ne sōðfæstnesse || seċġe ġe·nēahhe. / / # / Mild-heort is drihten ||
The Paris Psalter 146:1 2b ingaþ him sealmas || swīðe ġe·nēahhe / and hine wlitiĝum || wordum
The Paris Psalter 149:1 4b clǣnre ċiriċan || cȳðed% ġe·nēahhe. / / # / Israhelas on hine || ēac
The Paris Psalter 55:7 3b þē on ġe·hāte || hæfde ġe·nēahhe. / / # / Þonne on hinder-ling ||
The Paris Psalter 56:12 1b ode / sealmas singe || swīðe ġe·nēahhe. / / # / For·þon þīn milde-heo
The Paris Psalter 58:17 3b onne mē costunge || cnysedon ġe·nēahhe; / þū eart fultum min, || iċ
The Paris Psalter 62:9 3b ġond eorþ-sċrafu || ēodon ġe·nēahhe; / nū hīe wǣron ġe·seald ||
The Paris Psalter 63:1 2b nū mē costunge% || cnyssaþ ġe·nēahhe, / and wiþ eġesan || yfeles f
The Paris Psalter 65:3 3b d þē singe ēac, || seċġe ġe·nēahhe, / þæt þīn nama is || ofer e
The Paris Psalter 65:13 2b ǣr mē costunge || cnyssedon ġe·nēahhe, / þæt iċ þe on tīfrum || t
The Paris Psalter 67:4 1b ngaþ sōðum gode || sealmas ġe·nēahhe, / and his naman swelċe || nīe
The Paris Psalter 68:19 1b mē fēondas tō || feohtaþ ġe·nēahhe; / ġe·hīer mē hrǣdlīċe ||
The Paris Psalter 70:5 3b ē iċ singe nū || simle and ġe·nēahhe. / / # / Iċ eom swā fore·bēace
The Paris Psalter 76:2 2b sōhte mid heandum || swīðe ġe·nēahhe, / and iċ on niht for him || n
The Paris Psalter 77:28 2b a sele-ġe·sċotu || swīðe ġe·nēahhe. / / # / Swiðe ǣton || and sade
The Paris Psalter 85:13 4b hton mīne sāwle || swīðe ġe·nēahhe; / ne dōþ him for āwiht || e
The Paris Psalter 87:3 3b lċe / tō hell-dore || hielded ġe·nēahhe. / / # / Wēnaþ þæs sume, || þ
The Paris Psalter 88:1 4b ne sōþfæstnesse || seċġe ġe·nēahhe / on mīnum mūðe || manna cyn
The Paris Psalter 88:4 4b ōþfæstnesse, || seċġaþ% ġe·nēahhe. / / # / Nis under wolcnum, || weo
The Paris Psalter 95:8 3b his ðǣre hālĝan || healle ġe·nēahhe. / / # / For his ansīene sċeall
Solomon and Saturn 32b eċ sindon brēme, || bodiaþ ġe·nēahhe / witodne willan || þǣm þe w
Solomon and Saturn 174b / sefan sorhfulne, || slīdeþ ġe·nēahhe, / wēriġ, wilna lēas, || wuld
Solomon and Saturn 177b faþ lēodum feorr; || locaþ ġe·nēahhe / fram þām unlǣdan || āĝen
Solomon and Saturn 231b d hearde, || wealleþ swīðe ġe·nēahhe; / hēo wōp weċeþ, || hēo w