A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ūt

Number of occurrences in corpus: 85

Genesis A 1435a | steppan mosten / and of enġe ūt || ǣhta lǣdan. / Þā fandode
Genesis A 1442b ofer hēah-flōd || of hūse ūt. / Nōe tealde || þæt hē on n
Genesis A 1488a || Ġe·wit on friðu gangan / ūt of earce, || and on eorðan b
Genesis A 2012a ow-stōle. || Hettend lǣdon / ūt mid ǣhtum || Abrahames mǣġ
Genesis A 2457b id ġiestum. || Hēton lǣdan ūt / of þǣm hēan hofe || hālġ
Genesis A 2463b h on reċede, || ēode lungre ūt, / spræc þā ofer ealle || æ
Exodus 187b or·þon ānra ġe·hwelċ || ūt ā·lǣde / wǣpned-cynnes, ||
Daniel 6b iġu, / and hīe of Eġyptum || ūt ā·fōron, / mæġene miċele.
Daniel 428a ā beornas, || breĝu Caldea, / ūt of ofene. || Nis hit āwihtes
Christ and Satan 5b ānas and eorðan, || strēam ūt on sǣ, / wæter and wolcen%, |
Christ and Satan 34b Clipaþ% þonne sē ealda% || ūt of helle, / wriċeþ word-cwida
Christ and Satan 160b hierde%, / atol ǣĝlǣċa, || ūt of helle, / wītum wēriġ. ||
Christ and Satan 162b e ġe·līcost, || þonne hē ūt þurh·drāf%: / 'Ēalā dryhtn
Christ and Satan 518a æġene wiþ·habban, / ac% hē ūt ēode, || engla drihten, / on
Andreas 15a liġ god || hlȳt ġe·tēode / ūt on þæt īeġ-land || ðǣr
Andreas 968b sum / of mīnre sīdan || swāt ūt for·lēt, / drēor tō foldan.
Andreas 1221b ode, / bolĝen-mōde; || bǣron ūt hræðe / and þām hālĝan ð
Andreas 1272a || weorodes bearhtme. / Hēton ūt hræðe || æðeling lǣdan / o
Andreas 1279b æs beornes brēost, || blāt ūt faran, / wēoll waðuman strēa
Andreas 1390b oda weorode. || Hēton lǣdan ūt / þroht-heardne þeġn || þri
Andreas 1523b sē stān toĝan. || Strēam ūt ā·wēoll, / flēow ofer folda
Andreas 1537b lde æsċ-berend. || Wæs him ūt myne / flēon fealone strēam,
Andreas 1577b n / ymbe stān-hliðu. || Stōp ūt hræðe / cēne collen-ferhþ,
Elene 45b m / bannan tō beadwe, || beran ūt þræce / rincas under roderum.
Christ A 329b rēa / ǣne on þās eorðan || ūt sīðode, / and efene swā þe
Christ C 1113a wæter || bū-tū æt·samne / ūt be·cōmon || fore ēaĝna ġ
Christ C 1448b ere / of mīnre sīdan || swāt ūt guton%, / drēor tō foldan, ||
Vainglory 41b þ / wīne ġe·wǣġed || word ūt faran, / þræfte þringan ||
The Order of the World 70b ape, / oþ·þæt on ǣfenne || ūt gār-seċġes% / grundas pæðe
The Panther 44b fter ðǣre stefne || stenċ ūt cymeþ / of þām wang-stede, |
The Whale 58a te || ðǣr sē swēta stenċ / ūt ġe·wīteþ%. || Hīe ðǣr
Soul and Body II 52b , / siþþan iċ ana of þē || ūt sīðode / þurh þæs selfes h
Guthlac A 299b þ. / Þēah ġē þā ealle || ūt ā·banne%, / and ēow ēac ġe
The Husband's Message 40b / nīede ġe·bǣded, || nacan ūt ā·þrang, / and on ȳða ġun
Riddles 62 6b leþ mid hræġle; || hwīlum ūt tiehþ / of hole hātne, || hw
Riddles 93 18b ardne / brūn bennode; || blōd ūt ne cōm, / heolfor of hreðere,
The Phoenix 233b er, / swelċe hē of ǣĝrum || ūt ā·lǣde, / sċīr of sċielle
Juliana 253b on ofoste, || swā hē þeċ ūt heonan / lǣdan hāte, || þæt
Juliana 532b lianan / of þām engan hofe || ūt ġe·lǣdon / on hyġe hālġe%
Beowulf 215b þ-searu ġeatoliċ; || guman ūt sċufon, / weras on will-sīþ,
Beowulf 537b e) || þæt wit on gārseċġ ūt / ealdrum nēðdon || and þæt
Beowulf 663b dryht, / eodor Sċieldinga, || ūt of healle; / wolde wīġ-fruma
Beowulf 1292b Hēo wæs on ofoste, || wolde ūt þonan, / fēore beorĝan, ||
Beowulf 1583b ene menn / and ōðer swelċ || ūt of·ferede, / lāðlicu lāc. |
Beowulf 2081a all for·swealh. / Nā þȳ ǣr ūt þā-ġīen || īdel-hende / ba
Beowulf 2515b mān-sċaða / of eorþ-sele || ūt ġe·sēċeþ.’ / Ġe·ġrēt
Beowulf 2545b dan% stān-boĝan, || strēam ūt þonan / brecan of beorĝe. ||
Beowulf 2551b , / Weder-Ġēata lēod || word ūt faran, / stearc-heort styrmde;
Beowulf 2557b est cōm / oroþ āĝlæċan || ūt of stāne, / hāt hilde-swāt.
Beowulf 3092b / hord-ġe·strēona, || hider ūt æt·bær / cyninge mīnum. ||
Beowulf 3106b dre ġe·efned, || þonne we ūt cymen, / and þonne ġe·ferġe
Beowulf 3130b rn / þæt hīe ofostlīċe% || ūt ġe·feredon / dīere māðmas.
Judith 70a tt-locan. || Wīġend stōpon / ūt of þǣm inne || ofostum miċ
Judith 135b , / ēad-hrēðġe mæġeþ, || ūt of þǣm herġe, / þæt hīe s
The Paris Psalter 103:14 1b / Ēac þū him of eorðan || ūt ā·lǣdest / hlāf tō helpe;
The Paris Psalter 108:10 2a || tō·boren wīde, / and hē ūt weorpe || earme þearfan, / þo
The Paris Psalter 113:1 1a s Psalter: Psalm 113 / / # / Þā ūt ēode || Israheles cynn / and o
The Paris Psalter 118:131 3b wīde, / þæt mē min oroþ || ūt ā·fǣmde, / ðǣr is þīn be
The Paris Psalter 131:10 3b fre, / þæt þū andwlitan || ūt on·ċierre / þīnes þæs hā
The Paris Psalter 140:5 2b me word / þurh inwitt-stæf || ūt for·lǣte, / and iċ lǣdend w
The Paris Psalter 146:2 3a m || and tō samnaþ / þā þe ūt ġe·witon || of Israhelum. / /
The Paris Psalter 146:9 1a grōweþ. / / # / Hē of beorĝum ūt || blǣde lǣdeþ, / hīeġ% t
The Paris Psalter 54:19 5b r·þon hīe sint on ierre || ūt ā·dǣlde%, / ne hīe selfe w
The Paris Psalter 58:15 1b re. / / # / Efne hīe tō ǣte || ūt ġe·wītaþ, / ðǣr hīe tō
The Paris Psalter 67:26 2a t || under folcum; / ne bēoþ ūt fram þē || ǣfre ā·tȳnde
The Paris Psalter 77:45 3b can; / hæfdon hīe eallinga || ūt ā·worpen. / / # / Sealde erucan
The Paris Psalter 79:8 1b le. / / # / Þū of Æġyptum || ūt ā·lǣdest / wrǣstne wīn-ġe
The Paris Psalter 87:8 3b ǣre ġe·seald, || ðǣr iċ ūt swīcan ne mæġ. / / # / Ēaĝan
The Paris Psalter 90:15 3b ðe siþþan / of earfoþum || ūt ā·līesde. / / # / Iċ hine ġe
The Metres of Boethius: Metre 16 12b nū / ān īeġ-land liġþ || ūt on gārseċġ, / ðǣr nǣngu b
The Metres of Boethius: Metre 19 19b ċan / oftor miċele || þonne ūt on sǣ. / Is þæt wundorliċ,
The Metres of Boethius: Metre 24 52b ht. / Nylle iċ ǣfre || heonan ūt witan, / ac iċ simle hēr || s
The Metres of Boethius: Metre 26 30b o brūne / ȳþ wiþ ōðre, || ūt feorr ā·drāf / on Wendel-sǣ
The Metres of Boethius: Metre 5 12b wæs. / Swā oft ǣ-springe || ūt ā·wealleþ / of clife hārum
The Battle of Brunanburh 35b ad cnearr on% flot, || cyning ūt ġe·wāt / on fealone flōd, |
Solomon and Saturn 157b man sċyle / oft or-þances || ūt ā·breġdan / wǣpnes eċġe,
Solomon and Saturn 275b nnen / and hine man ānnunga || ūt ā·banne?’ / ‘Æġhwelcum%
The Metrical Epilogue to the Pastoral Care 15b ftaþ, / þæt hē on unnytt || ūt ne tō·flōweþ. / Ac sē wæl
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 17b þ hēo wrāðan, || weorpeþ ūt ātor. / Þis is sēo wyrt || s
Metrical Charm 4: For a Sudden Stitch 6a ne nīþ || ġe·nesan mōte. / Ūt, lȳtel spere, || ġif hēr in
Metrical Charm 4: For a Sudden Stitch 12a ne% || forane tō·ġēanes. / Ūt, lȳtel spere, || ġif hit hē
Metrical Charm 4: For a Sudden Stitch 15a īserna, || wundrum% swīðe. / Ūt, lȳtel spere, || ġif hēr in
Metrical Charm 4: For a Sudden Stitch 17a ǣtan, || wæl-spera worhton. / Ūt, spere, || næs on, spere. / Ġi
Waldere B 9b ġ, / Wēlandes bearn, || Widia ūt for·lēt; / þurh fifela ġe·
The Battle of Maldon 72a | fiell ġe·nāme. / Sē flōd ūt ġe·wāt; || þā flotan st