A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: būtan

Number of occurrences in corpus: 124

Genesis B 243b a wiht / tō be·grornienne, || būtan hēo Godes willan / lenġest l
Genesis B 682b e·līċ / elles on eorðan, || būtan swā þēs ār sæġeþ, / þæ
Daniel 571b ame, / ne ġe·wittes wāst || būtan wild-dēora þēaw, / ac þū l
Christ and Satan 146a ne mōt / ǣnġum sċieþþan, / būtan þǣm ānum || þe hē āĝan
Christ and Satan 677b d, / libbendum lēoht, || lēan būtan ende, / on heofon-rīċe, || h
Andreas 148b denne / þinġ-ġe·mearces || būtan þrymm nihtum, / swā hit wæl-
Andreas 188b on·sendan, / ellor-fūsne, || būtan þū ǣr cyme.’ / Ǣdre him A
Andreas 679a sīða, || ell-þēodġes nū / būtan lēod-rihte || lārum hīera
Soul and Body I 12b wæġ, / þrīe hund wintra, || būtan ǣr þēod-cyning, / æl-mehti
Soul and Body I 78a ron ealle || eorðan spēda, / (būtan þū hīe ġe·dǣlde || drih
Soul and Body I 81b tilode, / feld-gangende || feoh būtan snytru, / oþþe on wēstenne |
Elene 101b niġne / on þisse þēode, || būtan þeċ nū-þā, / þeġn ōðer
Elene 223b erdon / hæleþum% cȳðan, || būtan hēr nū þā.’ / Him sēo æ
Elene 251a māĝum || cwielmed weorðan, / būtan þū for·lǣte || þā lēas
Elene 363a þ || wuldres on heofonum, / ā būtan ende || ēcra ġe·stealda.
Elene 372b d, / þrymm-sittendum% || þanc būtan ende, / þæs þū mē swā mē
Elene 387a hafaþ wīġes lēan, / blǣd būtan blinne. || Sint on bōcum his
Elene 455a Sīe him wuldor and þanc / ā būtan ende || ealra ġe·sċeafta. /
Elene 514a | wierhþu drēoĝan, / iermþu būtan ende%.’ || Elene ġe·hīer
Elene 789a || Wæs þā lencten ā·gān / būtan [VI] nihtum || ǣr sumores cy
Elene 854a hīe ā·drēoĝan maĝon / and būtan earfeþum || ēaðe ġe·þol
Christ A 37b as; / þæt wæs ġe·worden || būtan weres frīġum, / þæt þurh b
Christ A 111a æder, || sweġeles on wuldre / būtan an·ġinne || ǣfre wǣre, / sw
Christ A 125a | God wæs mid ūs / ġe·sewen būtan synnum; || samod eardodon / meh
Christ A 207a his tempel ēam / ġe·fremed būtan facne, || on mē frōfre gǣs
Christ A 271a || þæt we, tīres wane, / ā būtan ende || sċulon iermþu drēo
Christ A 272a || sċulon iermþu drēoĝan, / būtan þū ūsiċ þon ofostlicor,
Christ A 290a d || metode brōhtes, / sealdes būtan synnum. || Nān swelċ ne cō
Christ A 415a || Þē on hīehþum sīe / ā būtan ende || ēċe hereness.’ / Ē
Christ A 439a / ealne wīdan feorh || wunaþ būtan ende. || Amen. / Nū þū ġeor
Christ B 599b e / þrīnesse þrymm, || þanc būtan ende. / þæt is þæs wyrðe |
Christ B 695b þā / ġimmas swā sċīene || būtan god selfa? / Hē is sē sōþf
Christ B 722a ǣr mennisċ hīew / on·fēng būtan firenum || þæt tō frōfre
Christ C 1652b ǣr is lēofra lufu, || līf būtan ende-dēaðe, / glæd gumena we
Christ C 1653b d gumena weorod, || ġuĝuþ būtan ielde, / heofon-duĝuða þrymm
Christ C 1654b fon-duĝuða þrymm, || Hǣlu būtan sāre, / riht-fremmendum || ræ
Christ C 1655b re, / riht-fremmendum || ræst būtan ġe·winne, / dōm-ēadiġra ||
Christ C 1656b inne, / dōm-ēadiġra || dæġ būtan þīestrum, / beorht blǣdes fu
Christ C 1657b beorht blǣdes full, || bliss būtan sorĝum, / friþ frēondum be·
Christ C 1658b frēondum be·twēon || forþ būtan æfstum, / ġe·sǣlĝum on swe
Christ C 1659b sǣlĝum on sweġele, || sibb būtan nīðe / hālĝum on ġe·mani
The Panther 16b frēond, / duĝuþa ēstiġ, || būtan dracan ānum, / þām hē on ea
The Panther 33b s wiht / ǣngum% ġe·æfnan || būtan þām ātor-sċaðan, / his fyr
The Panther 57b um, / duĝuþa ġe·hwelcre, || būtan dracan ānum, / attres ord-frum
Soul and Body II 13a æġ, / þrīe hund wintra, || / būtan ǣr wyrċe || ēċe drihten, /
Soul and Body II 73a ran ealle || eorðan spēde, / (būtan þū hīe ġe·dǣlde || drih
Soul and Body II 76b tilode, / feld-gangende || feoh būtan snytru, / ġe on wēstenne || w
Guthlac A 132a handa || hūðe ġe·lǣdeþ, / būtan hīe þȳ rēafe || rǣdan mo
Guthlac A 245a | Mæġ iċ þis setl on ēow / būtan earfoþum || ana ġe·þringa
Guthlac A 678b n, / sweart sīn-nihte, || sacu būtan ende, / grimm gǣst-cwalu. ||
Guthlac B 841b on / drihtne on ġe·sihþe, || būtan dēaðe forþ, / ġif hīe hāl
Guthlac B 1231b rðan, / þeġne on þēode, || būtan þē nū-þā, / þȳ læs þæ
Riddles 48 2a um || hrinġ endean, / torhtne būtan tungan, || tila þēah hē hl
The Judgment Day I 27a erċan ġe·sċeaft, / hū hīe būtan ende || ēċe standeþ / þām
Resignation 112a e. || Iċ on lēohte ne mæġ / būtan earfoþum || ǣnġe þinga / f
Pharaoh 4b n[] / Nāt iċ hit be wihte, || būtan iċ wēne þus, / þæt ðǣr s
The Phoenix 358b wāt ǣniġ / manna cynnes, || būtan metod ana, / hū þā wīsan si
The Phoenix 637a is || ēċe weorðmynd / forþ būtan ende. || Næs his frymþ ǣfr
The Phoenix 651b is līċes ġe·dāl, || līf būtan ende, / swā sē fuĝol swēotu
Juliana 179a ēodsċipe || þīnne lufie, / būtan þū for·lǣte || þā lēas
Juliana 183a , || on þæs meahtum sind / ā būtan ende || ealle ġe·sċeafta.
Juliana 197b brōĝan, / aefter weorðan, || būtan þū ǣr wiþ hīe / ġe·þing
Juliana 359a ġe, || þæt iċ þe meahte / būtan earfoþum || ānes cræfte / ā
Juliana 491a hte. || Sume, þā iċ funde / būtan godes tācne, || ġīemelēas
Juliana 584a þæs lēades wielm / sċūfan būtan sċyldum. || Þā tō·sċād
The Seafarer 18b / ðǣr iċ ne ġe·hīerde || būtan hlimman sǣ, / īs-ċealdne wǣ
Beowulf 73a um, || swelċ him God sealde, / būtan folc-sċeare || and fēorum g
Beowulf 657b meahte, / þrȳð-ærn Dena || būtan þē nū-þā. / Hafa nū and
Beowulf 705a ed || healdan sċoldon, / ealle būtan ānum. || Þæt wæs ieldum c
Beowulf 879b isson, / fǣhþe and firena, || būtan Fitela mid hine, / þonne hē s
Beowulf 966b olde / liċġan līf-bisiġ, || būtan his līċ swice. / Iċ hine ne
Beowulf 1560a ; || þæt wæs% wǣpna cyst, / būtan hit wæs māre || þonne ǣni
Beowulf 1614a hē ðǣr maniġe ġe·seah, / būtan þone hafolan || and þā hil
Judith 120b an sċeall / āwa tō ealdre || būtan ende forþ / on þǣm heolstran
The Paris Psalter 106:34 2b , / and swelċe eorðan || ēac būtan wætere / on ūt-gange || æðe
The Paris Psalter 108:27 1a emete blīðe. / / # / Sīen þā būtan āre || ealle ġe·ġierede /
The Paris Psalter 138:10 1b / Ne bēoþ þīestru deorc || būtan þīnre meaht; / þurh þā on
The Paris Psalter 54:21 2a n sōþ ġe·hyġd; / hē þē būtan fracoþum || fēdeþ siþþan
The Paris Psalter 76:9 2b um; / hwelċ iċ mehtiġ god || būtan ūre sē mǣra god? / Þū eart
The Paris Psalter 77:40 3b eahton hine on eorðan || oft būtan wætere. / / # / Oft hīe grimml
The Paris Psalter 77:71 1a āfe. / / # / And hē hīe þonne būtan facne || fēdeþ siþþan, / an
The Paris Psalter 92:4 2b r weorolde fruman, || wunast būtan ende. / / # / Hōfon hira stefne
The Metres of Boethius: Metre 10 54b sindon. / Hwæt is hira here || būtan sē hlīsa ān? / Sē is ēac%
The Metres of Boethius: Metre 11 1b etre 11 / / Ān sċieppend is || būtan ǣlcum twēon. / Sē is ēac we
The Metres of Boethius: Metre 11 51b þæt hira ǣniġ ne mæġ || būtan ōðrum bēon. / Ac sċeall wuh
The Metres of Boethius: Metre 11 67b d ġe·brǣdan / fisca cynne || būtan frēan lēafe, / ne hēo ǣfre
The Metres of Boethius: Metre 13 15b daþ / sīdra ġe·sċeafta, || būtan sumum englum / and mann-cynne,
The Metres of Boethius: Metre 15 11a ah hīe sume hwīle / ġe·cure būtan cræftum || cyninga dyseĝast
The Metres of Boethius: Metre 17 17b r ōðre menn / ofer-mōdien || būtan and-weorce, / nū ġē unæðel
The Metres of Boethius: Metre 20 43a ht || āuðer worhte, / ac þū būtan bȳsne, || breĝu mann-cynnes
The Metres of Boethius: Metre 20 131a t ǣnġe || eallunga for·dō / būtan þæs lēafe || þe ūs þis
The Metres of Boethius: Metre 20 136a sċeafta || under niðemest, / būtan þǣm rodore, || þe þās r
The Metres of Boethius: Metre 20 145b ġed. / Ne mæġ hira ǣniġ || būtan ōðrum bēon. / Þēah hīe un
The Metres of Boethius: Metre 20 189b m hit nǣniġ hafaþ || nēat būtan mannum. / Hæfþ þā ōðra tw
The Metres of Boethius: Metre 20 277a þinġ birest || ēðelīċe / būtan ġe·swinċe. || Þū eart se
The Metres of Boethius: Metre 21 44a æt is gasta ġe·hwæm / ēċe būtan ende || ēadĝum sāwlum.
The Metres of Boethius: Metre 26 89a -daĝum || ġe·līcost wæs, / būtan þām cyninge, || þe sēo cw
The Metres of Boethius: Metre 28 19a weorolde || þæt ne wāfie, / būtan þā āne || þe hit ǣr wiss
The Metres of Boethius: Metre 3 10b re ne wāt / for gōde godes || būtan gnornunge / fremdre weorolde. |
The Metres of Boethius: Metre 30 18b m we maĝon singan || swelċ būtan lēase.
The Metres of Boethius: Metre 4 27b same / mōde and mæġene, || būtan menn ānum, / sē wiþ þīnum
The Metres of Boethius: Metre 4 52b oĝan / ġond foldan sċēat || būtan fēa āne. / Ēalā, min drihte
The Metres of Boethius: Metre 7 41b lǣdaþ / weorold-menn wīse || būtan wendinge. / Þonne hē eall for
The Metres of Boethius: Metre 8 16a irenlusta || frece ne wǣron, / būtan swā hīe meahton || ġe·met
The Metres of Boethius: Metre 9 21a ē ne earnode || elles wihte, / būtan þæt hē wolde || ofer wer-
Metrical Psalm 92:4 2b ǣr weorolde fruman || wunast būtan ende.
The Death of Alfred 15a līðe mid Crīste / þe wǣron būtan sċylde || swā earmlīċe ā
The Rune Poem 52a reþ efene swā þēah / tānas būtan tūdor, || biþ on telĝum wl
Solomon and Saturn 16b īeten, / feld-gangende || feoh būtan ġe·witte, / sē þurh þone c
Solomon and Saturn 79a || and hine simle wile / lufian būtan leahtrum, || hē mæġ þone
Solomon and Saturn 207a tan || ǣnġe hwīle / healdaþ būtan hæftum, || hit þurh hrōf w
Solomon and Saturn 222b n, / hwæðer wǣre twēġra || būtan twēon strengra%, / wyrd þe wa
Solomon and Saturn 270a sa earfoþa || ēċe standeþ / būtan ed-wende || ā þenden hīe l
The Menologium 17a mōnaþ || sīġeþ tō tūne / būtan twǣm nihtum, || swā hit ġe
The Menologium 32a ālend || ċeorlum and eorlum / (būtan þonne bīses || ġe·boden w
The Menologium 88a e. || Swelċe ymb frist wucan / būtan ānre niht || þætte ieldum
The Menologium 141b t cymþ / ymbe ōðer swelċ || būtan ānre wanan, / wlitiġ, wæstmu
The Judgment Day II 201b . / Þǣr nan stefn% styreþ || būtan stearc-heard / wōp and wanung,
The Judgment Day II 204a ġe·sewen || ǣniġre wihte, / būtan þāra cwelra || þe cwielma
The Judgment Day II 206a ǣr inne || ǣht ġe·mēted / būtan līeġ and ċiele || and lā
The Judgment Day II 208a ĝon || nāht ġe·swæċċan / būtan un-stenċes% || or-mǣtnesse.
The Judgment Day II 306b setlum / brūcan blīðnesse || būtan ende forþ?’
A Prayer 79a as God || hālĝum reordea / ā būtan ende. || Amen.
The Seasons for Fasting 84a n tīd; || nan is on eorðan, / būtan% hine unhǣl || ān ġe·þrē