A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: fēore

Number of occurrences in corpus: 83

Genesis A 1184b Fīf and hund-tēontiġ || on fēore lifde / wintra ġe·bidenra ||
Genesis A 1831b s eċġe / for frēond-mynde || fēore be·nēote. / Saĝa þū, Sarra
Genesis A 1838a ; || swā þū mīnum sċealt / fēore ġe·beorĝan, || ġif mē fr
Exodus 548b wuldor-cyning, || tō wīdan fēore. / Swā reordode || rǣda ġe·m
Daniel 15b / þæt hīe oft fela folca || fēore ġe·sċōdon, / herġes helmum
Daniel 101b / þæt þā frum-gāras || be fēore dǣde, / þæt þǣm ġungum þ
Andreas 106a þū tīres mōst, / tō wīdan fēore || willan brūcan. / Ġe·þola
Andreas 284b ū on þā fǣhþe || þīne fēore spilde.’ / Him þā Andreas |
Andreas 810a rēamas, / and þæs tō wīdan fēore || willum nēotan. / Nū þū m
Andreas 1452a þēoda wealdend, / tō wīdan fēore || wuldor on heofonum, / þæs
Andreas 1538b on fealone strēam, || woldon fēore beorĝan, / tō dūn-sċrafum |
Elene 134b ice / fluĝon on fæsten || and fēore burgon / aefter stān-clifum, |
Elene 211a hīenþum sċulon / tō wīdan fēore || wierhþu drēoĝan. / þā w
Elene 60a na lēasne, || Sāwles lārum / fēore be·rǣddon, || swā hē þur
Elene 850b þe ġe·wurdon || on wīdan fēore / ofer sīdne grund. || Sōþf
Elene 883a wuldor-cininges || tō wīdan fēore. || Amen.
Christ A 230b worden forþ || ā tō wīdan fēore / lēoht, līexende ġe·fēa,
Christ A 277b þe% ġe·wurde || tō wīdan fēore, / hū þeċ mid rihte || ealle
Christ C 1343a rēames, / and þæs tō wīdan fēore || willum nēotan: / ‘On·fō
Christ C 1543a synne for·bærnan / tō wīdan fēore, || wamm of ðǣre sāwle, / ac
Christ C 1573b dan mōte, || sē þe nū his fēore nille / hǣlu strīenan || þen
The Riming Poem 45b . || Sċrīðeþ nū dēop on fēore% / brand-hord ġe·blōwen, || b
The Whale 88a || on lofe mōton / tō wīdan fēore || wuldres nēotan.
Guthlac A 13a āwla ræst, / and ðǣr ā tō fēore || ġe·fēon mōton%, / drȳma
Guthlac A 130b þe ne be·murnaþ || mannes fēore / þæs þe him tō handa || h
Guthlac A 436b owde, / hæfde fēonda fēng || fēore ġe·dīeĝed. / Wæs sēo ǣre
Guthlac A 442a re || sē þe his ānum hēr / fēore ġe·friðode, || þæt him f
Guthlac A 548a nas grymme, / ealle hīe þām fēore || fiell ġe·hēton. / Nā hī
Guthlac B 840a | on sīn-drēamum / tō wīdan fēore || wunian mōston / drihtne on
Guthlac B 994b þām / flǣsċe be·fangen || fēore wiþ·standan, / rīcra ne hēa
Riddles 20 18b mē bearn wræce || on banan fēore, / ġif mē gramra hwelċ || gū
Riddles 23 14b ēapaþ, / fullwered% fæste || fēore sīne. / Nelle iċ unbunden ||
Riddles 26 1b ddles 26 / / Meċ fēonda sum || fēore be·sniðede, / weorold-strenga
Riddles 3 32a rīċe || be·rofen weorðan, / fēore be·fohten || fāmiġ rīdan /
Riddles 40 65b ċ ǣtes ne sīe || ǣfre tō fēore. / Iċ mæġ framlīcor || flēo
The Lord's Prayer I 11b ġe·hwǣm, || ā tō wīdan fēore.
Riddles 93 22a || ne wrecan meahte / on wiĝan fēore || wansċeaft mīne, / ac iċ
Juliana 508b ā þe ġe·wurdon% || wīdan fēore / fram fruman weorolde || fīra
Precepts 23b e ġe·wuna wiersa, || wīdan fēore, / ǣngum eahta, || ac þū þe
Beowulf 578b / hwæðre% iċ fāra fēng || fēore ġe·dīeġde, / sīðes wēri
Beowulf 933b wēana ne wende || tō wīdan fēore / bōte ġe·bīdan, || þonne
Beowulf 1293a ofoste, || wolde ūt þonan, / fēore beorĝan, || þā hēo on·fu
Beowulf 1548b broĝden; || þæt ġe·bearh fēore, / wiþ ord and wiþ eċġe || i
Beowulf 1843a snotorlicor / on swā ġungum fēore || guman þingian. / Þū eart
Beowulf 3013b nū æt sīðostan || selfes fēore / bēaĝas ġe·bohte%. || Þā
The Paris Psalter 101:21 7b īnes ānes ġear || āwa tō fēore. / / # / Æt fruman þū, || driht
The Paris Psalter 101:25 3b a selfra cynn || siþþan tō fēore / on weorolda weorold || wēl
The Paris Psalter 104:9 4a Iacobe bēad, / þæt āwa tō fēore || Israheles cynn / his ġe·wi
The Paris Psalter 104:40 3b nd his ǣ-be·bod || āwa tō fēore.
The Paris Psalter 106:8 3b um / fæste ġe·fylleþ || tō fēore siþþan. / / # / Þā þe hēr o
The Paris Psalter 108:15 3b of þisse eorðan || āwa tō fēore. / / # / Næs him milde ġe·mynd
The Paris Psalter 116:2 4b nes / wunaþ ēċe% || āwa tō fēore.
The Paris Psalter 118:15 3b alra ofer-ġietel || āwa tō fēore / / # / Iċ on þīnre sōþfæst
The Paris Psalter 118:74 2a hte leornian. / / # / Þā þe on fēore forhtiaþ, || þā mē on fæ
The Paris Psalter 118:111 4b ewe / on ēċnesse || āwa tō fēore; / þæt biþ hēah-bliss || heo
The Paris Psalter 118:142 4b biþ / on ēċnesse || āwa tō fēore; / is þīn swelċe æðelness%
The Paris Psalter 118:160 4b / and on ēċnesse || āwa tō fēore / ealle þīne dōmas sint || d
The Paris Psalter 118:166 1b ǣ-swic on þon || ǣfre tō fēore. / / # / Iċ þīnre hǣlu bād, |
The Paris Psalter 132:4 2b īfes blētsunga || lange tō fēore / of þissumn nū || āwa tō w
The Paris Psalter 144:9 4b eall ieldum cūþ || āwa tō fēore. / / # / Andetten þē, drihten, |
The Paris Psalter 144:21 5b sian / on ēċnesse || āwa tō fēore.
The Paris Psalter 145:9 2b hten / on ēċnesse || āwa tō fēore, / and þīn, Sione, god || siml
The Paris Psalter 51:6 1b / Iċ þē andette || āwa tō fēore / on ðǣre weorolde || þe þ
The Paris Psalter 54:22 1b sōþfæstum || siþþan tō fēore / þæt him īeðende mōd || i
The Paris Psalter 54:23 3a || ne% fǣġer līf / on middum fēore || ġe·meteþ āhwǣr; / iċ m
The Paris Psalter 60:3 1b m. / / # / Iċ eardie || āwa tō fēore / on þīnum sele-ġe·sċote;
The Paris Psalter 64:5 3b ċe and wræcliċ || āwa tō fēore. / / # / Ġe·hīer ūs, hǣlend g
The Paris Psalter 65:6 2b cynn / on ēċnesse || āwa tō fēore, / and hē ofer ealle þēode ||
The Paris Psalter 68:1 2a þon hrēoh wæter / tō mīnum fēore inn || flōweþ and gangeþ; /
The Paris Psalter 68:11 3a ollon. / / # / Þonne iċ mīnum fēore || fæsten ġe·sette, / eall h
The Paris Psalter 71:17 2a % nīða bearn / and tō wīdan fēore || weorðeþ ġe·blētsod; /
The Paris Psalter 77:66 2b ac / ēċe ed·wīt || āwa tō fēore. / / # / And hē ġeorne wiþ·sō
The Paris Psalter 80:14 2b hira yfele tīd || āwa tō fēore. / / # / Hē hīe fēde || mid fæ
The Paris Psalter 88:26 1a stne. / / # / Iċ% him tō wīdan fēore || wille ġe·healdan / min mil
The Paris Psalter 88:27 1a ·trīewe. / / # / Iċ tō wīdan fēore || wyrċe siþþan / þīn hēa
The Paris Psalter 88:46 2a d || ēċe drihten / tō wīdan fēore || Wese swā, wese swā.
The Paris Psalter 90:1 3b e mē æt wunaþ || āwa tō fēore. / / # / Iċ tō drihtne cwæþ: |
The Paris Psalter 91:6 6b lda weorold || and tō wīdan fēore. / / # / Þū on ēċnesse || āwa
The Metres of Boethius: Metre 25 16b deþ, / frēonde ne fēonde, || fēore ne ǣhtum, / ac hē rēðiġ-m
Metrical Psalm 91:6 6b e% weorold% || and tō wīdan fēore.
Metrical Charm 11: A Journey Charm 9a swence, / ne mē nǣfre mīnum fēore || forht ne ġe·wurðe, / ac
The Battle of Maldon 194b on þæt fæsten || and hira fēore burgon, / and manna mā || þon
The Battle of Maldon 259b / frēan on folce, || nē for fēore murnan.’ / Þā hīe forþ ē