A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mǣre

Number of occurrences in corpus: 108

Genesis A 155a ofer foldan || fūs sīðian / mǣre morĝen þridda. || Nǣron me
Genesis A 853b -mehtiġ / ofer midne dæġ, || mǣre þēoden, / on neorxna-wang ||
Genesis A 950b t and strengþu, || sē þæt mǣre līf / duĝuþum dēore || drih
Genesis A 2009a ran, || þā sǣl ā·ġeald, / mǣre ċeastra. || Mæġþ sīðodo
Genesis A 2200a biþ || ierfes hīerde, / gōde mǣre. || Ne ġōmra þū. / Iċ eom s
Genesis A 2337b as, / weorold-cyningas || wīde mǣre’. / Abraham þā || ofstum leġde
Genesis A 2568b þan / sē manlica || þæt is mǣre spell / stille wunode, || ðǣr
Exodus 47b dēoful-ġield. || Dæġ wæs mǣre / ofer middan-ġeard || þā s
Exodus 102a || swā him Moyses be·bēad, / mǣre maĝu-rǣswa, || metodes folc
Exodus 349b n-þrymmum mǣst, || þȳ hē mǣre wearþ, / on forþ-weĝas || fo
Daniel 45a od ġe·fōr, / mæġen-þrēat mǣre, || mān-bealwes ġeorn. / A·we
Daniel 105a æs brēme || Babilone weard, / mǣre and mōdiġ || ofer middan-ġ
Daniel 284b nerġenne. || Is þīn nama mǣre, / wlitiġ and wuldorfæst || of
Daniel 319b ed wurde, / and sēo meniġu || mǣre wǣre, / hād% tō hebbanne ||
Daniel 451a sōce || þætte sōþ wǣre / mǣre meahta wealdend, || sē hīe
Daniel 608b sēo miċele || and min sēo mǣre burh / þe iċ ġe·worhte || t
Christ and Satan 352b etodes meahte, || ġond þæt mǣre cynn, / ðǣr habbaþ englas ||
Andreas 7a et% ġe·tǣhte. / Þæt wǣron mǣre || menn ofer eorðan, / frame f
Andreas 815a wāt maniġ nū-ġīet / miċel mǣre spell || þe sē maĝa fremed
Andreas 1338b rōde% / on his mæġ-wlite, || mǣre tācen, / wurdon hīe þā ācl
The Fates of the Apostles 67b ġe·fǣlsod / þurh Matheus || mǣre lāre. / Þone hēt Irtacus ||
The Fates of the Apostles 121a his lof standeþ, / miċel and mǣre || and his meaht seomaþ, / ē
Dream of the Rood 12b er moldan, || and eall þēos mǣre ġe·sċeaft. / syl·līċ wæs
Dream of the Rood 82b er moldan, || and eall þēos mǣre ġe·sċeaft, / ġebiddaþ him
Elene 214a forþ ġe·myndiġ / ymb þæt mǣre trēo || and þā his mōdor
Elene 340a || cniht on dēagle, / meahtum mǣre, || swā þæs mōdor ne biþ /
Elene 531a wer-þēode || wīde lǣded, / mǣre morĝen-spell || maniĝum on
Elene 738b ċeall / ġond middan-ġeard || mǣre weorðan, / þonne æt sæċċe
Christ A 94a | and ēac mōdor ġe·wearþ / mǣre metodes suna. || For·þon þ
Christ B 589a iðode || folc under wolcnum, / mǣre metodes sunu, || þæt nū ma
Guthlac B 881b ēas / meaht and mund-byrd. || Mǣre wurdon / his wundra ġe·weorc
Riddles 26 16b wuldor-ġe·steald || wīde mǣre / dryht-folca helm, || nealles
Riddles 26 27b um tō nytte. || Nama min is mǣre, / hæleþum ġīfre || and hāl
Riddles 40 45a tran wæs || ġung ā·cenned / mǣre tō mannum || þurh mīnre m
Resignation 5b and maniġfeald. || Iċ þē, mǣre god, / mīne sāwle be·bēode
Azarias 6b nerġanne. || Is þīn nama mǣre, / wlitiġ and wuldorfæst || of
Riddles 84 11a nd ende, || swelċe ān sunu, / mǣre metodes bearn, || þurh []ed,
The Wanderer 100b en wæl-ġīfru, || wyrd sēo mǣre%, / and þās stān-hliðu || sto
Beowulf 103a ymma gāst || Grendel hāten, / mǣre mearc-stapa, || sē þe mōra
Beowulf 129b en, / miċel morĝen-swēġ. || Mǣre þēoden, / æðeling ǣr-gōd,
Beowulf 1023a umbₒr%, || helm and byrnan, / mǣre māðum-sweord || maniġe ġe
Beowulf 1046b l brūcan. / Swā mannlīċe || mǣre þēoden, / hord-weard hæleþa
Beowulf 1715a || oþ·þæt hē ana hwearf, / mǣre þēoden, || mann-drēamum fr
Beowulf 1761a as; || ofer-hyġda ne ġīem, / mǣre cempa. || Nū is þīnes mæ
Beowulf 1952b wēl / on gum-stōle, || gōde, mǣre, / līf-ġe·sċeafta || libbend
Beowulf 2405a ō bearme cōm / māðᵤm-fæt mǣre || þurh þæs meldan hand. / S
Beowulf 3070a | dēope be·nemdon / þēodnas mǣre, || þā þæt ðǣr dydon, / þ
The Paris Psalter 101:1 1b 01 / / # / Þū min ġe·bedd, || mǣre% drihten, / ġe·hīer, heofones
The Paris Psalter 102:19 3b ġen and meahta, || þā his mǣre word / habbaþ and healdaþ ||
The Paris Psalter 103:1 3a d, || dǣdum swīðe, / meahtum mǣre || ofer manna bearn. / / # / Þū
The Paris Psalter 103:23 4b ġe·sċeafta, || sċieppend mǣre. / / # / His is miċel sǣ || and
The Paris Psalter 104:5 3b tel, / and his mūðes ēac || mǣre dōmas. / / # / Hwæt, hē Abraha
The Paris Psalter 104:7 2b aron his dōmas || dēore and mǣre / ġond þisse eorðan || ǣġh
The Paris Psalter 104:11 1a e·selle.’ / / # / Næs% þæt mǣre cynn || miċel on rīme, / ac o
The Paris Psalter 106:30 3a milde wearþ || manna cynne; / mǣre sind his wunder || ofer manna
The Paris Psalter 107:5 3b e / ofer þās eorðan || ealle mǣre, / and þīne þā ġe·corenan
The Paris Psalter 107:6 6b ċyimam nū / and on Metibor || mǣre standaþ%. / / # / Mīn is Galaad
The Paris Psalter 111:3 2b his sōþfæstness || swelċe mǣre, / þenden þisse weorolde || wu
The Paris Psalter 113:2 4a ōm || ofer Israhelas, / meahta mǣre || and miċel rīċe. / / # / Sw
The Paris Psalter 117:2 3b tandeþ / his mild-heortness || mǣre tō weorolde. / / # / Cweðe Aaro
The Paris Psalter 117:3 3b andeþ / his mild-heortness% || mǣre tō weorolde. / / # / Cweðen eal
The Paris Psalter 117:4 4b andeþ / his mild-heortness% || mǣre on weorolde. / / # / Iċ on costu
The Paris Psalter 118:41 3b rihten%, / þæt milde mōd, || mǣre hǣlu / aefter þīnre sprǣċe
The Paris Psalter 118:132 3a || and mē siþþan hræðe / mǣre ġe·miltsa, || swā þū man
The Paris Psalter 125:3 5b þū wunder mid ūs || wyrċe mǣre, / and we bealde on þǣm || bl
The Paris Psalter 131:5 1b / oþ·þæt iċ ġe·mēte || mǣre stōwe / drihtne ġe·corene, |
The Paris Psalter 134:11 3b wæs / on Basane || brēme and mǣre. / / # / Sealde hira eard-land ||
The Paris Psalter 135:8 1b tte on% meahtmeht% dæġes || mǣre sunnan. / / # / On% meahtmeht% ni
The Paris Psalter 135:12 1b e·sunde. / / # / On mihtiġre || mǣre handa / and on eall-meahte || e
The Paris Psalter 137:6 2a īde ġond eorðan / miċel and mǣre, || ofer middan-ġeard / eart þ
The Paris Psalter 143:3 1a līfes mīnes. / / # / Mīn þū mǣre eart || mehtiġ sċieldend; / i
The Paris Psalter 144:5 4b þ / eall þīn wunder || wīde mǣre. / / # / And hīe mæġen swelċe
The Paris Psalter 144:6 1b / And hīe mæġen swelċe || mǣre and eġesliċ / þīnra wundra
The Paris Psalter 144:9 3b indon% his miltsa || ofer ūs mǣre weorc / eall ieldum cūþ || ā
The Paris Psalter 144:11 3b , / þīnes mæġen-þrymmes || mǣre wuldor / riht and rēðe || rī
The Paris Psalter 149:4 3b þǣm mann-þwǣrum sileþ || mǣre hǣlu. / / # / Þonne on wuldre
The Paris Psalter 150:1 2b aþ hine on his mæġenes || mǣre hǣlu. / / # / Herġaþ hine swel
The Paris Psalter 56:7 1b e / ofer þās eorðan || ealle mǣre. / / # / Fōtum hēo mīnum || fǣ
The Paris Psalter 70:18 1b s meahtes þrymm || and þæt mǣre sōþ, / þæt þū on heofonum
The Paris Psalter 77:14 2b nde / him worhte fore || wundur mǣre / and on Campotanea || ēac mid
The Paris Psalter 77:55 1b # / And hē maniġe for him || mǣre þēode / ā·wearp of wīcum,
The Paris Psalter 79:5 1b / Eala þū, mæġena god, || mǣre drihten, / hū lange || iersast
The Paris Psalter 83:7 2a || hāliġ drihten, / þū eart mǣre god, || mildum ēarum, / and Ia
The Paris Psalter 86:4 2a nn’ cwæþ ǣrest, / and hire mǣre ġe·wearþ || mann on innan,
The Paris Psalter 87:4 3b ; / iċ eom menn% ġe·līċ || mǣre ġe·worden, / þe mid dēadum%
The Paris Psalter 88:41 1a n·ǣled fȳr? / / # / Ġe·mune, mǣre god, || hwæt sīe min lȳtle
The Paris Psalter 90:6 3b rum, / oþþe on midne dæġ || mǣre dēoful. / / # / Fealleþ þē on
The Paris Psalter 98:2 2a | dēma sē mǣsta, / hēah and mǣre || ofer eall hæleþa folc. / /
The Paris Psalter 98:6 1b rnum. / / # / Moyses et Aaron% || mǣre ġe·brōðor, / sōðe sācerd
The Metres of Boethius: Metre 24 43b nawendendliċ, || wlitiġ and mǣre. / Ġif þū wierðest% || on we
The Battle of Brunanburh 14b n sunne up / on morgen-tīd, || mǣre tungol, / glād ofer grundas, |
The Rune Poem 6a ēor, || feohteþ mid hornum, / mǣre mōr-stapa; || þæt is mōdi
The Rune Poem 75a htnes sand, || dēore mannum, / mǣre metodes lēoht, || myrĝþ an
The Menologium 2b a wuldor, / on midne winter, || mǣre þēoden, / ēċe æl-mehtiġ,
The Menologium 27a || nerġendes þeġn, / Mathias mǣre, || mīne ġe·frǣġe, / þæs
The Menologium 53b middan-ġeard; || wæs þæt mǣre wyrd, / folcum ġe·frǣġe. ||
The Menologium 57a | on þǣm oftost cymeþ / sēo mǣre tīd || mannum tō frōfre, / d
The Menologium 145b trīewe / þurh martyrdōm, || mǣre dīacon, / Laurentius, || hæf
The Menologium 208b ower niht / þætte Martinus || mǣre ġe·lēorde, / wer wamma lēas
The Judgment Day II 55b miċel for·stent || and hū mǣre is / sēo sōðe hrēow || synn
The Gloria I 10b am synnum, || swā þīn sunu mǣre / þurh clǣne ġe·cynd, || cy
The Lord's Prayer III 9b līf-dæġe / on ūrum mōde || mǣre þurh·wunie. / And þīn willa
A Prayer 38a æt ġe·rīm witan, / hū þū mǣre eart, || mehtiġ drihten. / Ac
A Prayer 41a || siĝores ealdor, / hū þū mǣre eart, || mehtiġ and mæġen-
A Prayer 51a odorum. / Þīn mæġen is swā mǣre, || mehtiġ drihten, / swā þæ
The Seasons for Fasting 17b / Fela is mæġena || þe sēo mǣre þēod / on þǣm heresċipe ||
The Seasons for Fasting 107a t on·gann || eorl sē gōda, / mǣre Moyses, || ǣr hē on munt st
Metrical Charm 10: For Loss of Cattle 5b os dǣd wierðe || for mannum mǣre, / per crucem Christi. And ġe·