A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ūs

Number of occurrences in corpus: 334

Genesis A 1a # Genesis / / Ūs is riht miċel || þæt we ro
Genesis B 361a ēah riht ġe·dōn / þæt hē ūs hæfþ be·fælled% || fȳre
Genesis B 391b sweartan mistas; || swā hē ūs ne mæġ ǣnġe synne ġe·st
Genesis B 392b ġe·fremedon, || hē hæfþ ūs þēah þæs lēohtes be·sċ
Genesis B 394b id lāðes wihte || þæt hē ūs hafaþ þæs lēohtes be·sċ
Genesis B 407b das. || Þonne mōton we hīe ūs tō ġungrum habban, / fīra be
Genesis B 746b ōde, / on hyġe hearde, || and ūs on helle be·drāf, / on þæt
Genesis A 939b we nū ġe·hīeraþ || hwǣr ūs hearm-stafas / wrāðe on·wōc
Genesis A 969b n cenned, / Cāin and Ābel. || Ūs cȳðaþ bēċ, / hū þā dǣd
Genesis A 997b ðan, / nealles hōlunga; || ac ūs hearde sċōd / frēolicu fǣmn
Genesis A 1121b īfes, / wintra on weorolde. || Ūs ġe·writu seċġaþ / þæt h
Genesis A 1630b old, / wīd-mǣre wer, || swā% ūs ġe·writu seċġaþ, / þæt h
Genesis A 1723b s% / Sarra hāten, || þæs þe ūs seċġaþ bēċ. / Hīe þā wi
Genesis A 1841b dyde, / lengran līfes. || Sē ūs þās lāde sċōp, / þæt we
Genesis A 1843b ċolde / fremena friclan || and ūs fremu sēċan’. / Þā cōm e
Genesis A 2565b h / wiþ þæs wæl-fielles. || Ūs ġe·writu seċġaþ / þæt h
Genesis A 2612b līfe wæs / wintrum ieldre. || Ūs ġe·writu seċġaþ, / God-cun
Genesis A 2689b ton, / land tō lissum. || Þū ūs lēanast nū, / un­·frēondl
Genesis A 2726a | þe iċ āĝan sċeall. / Wes ūs fǣle frēond, || we þē feo
Exodus 530b ipes, / metodes miltsa. || Hē ūs mā on·liehþ, / nū ūs bōce
Exodus 531a | Hē ūs mā on·liehþ, / nū ūs bōceras || beteran seċġaþ
Exodus 556a ē þās fare lǣdeþ; / hafaþ ūs% on% Cananea || cynn ġe·līe
Daniel 308b wuldor-cyning, || þæt þū ūs þās wrace tēodest. / Ne for
Daniel 326b -cwide || and þīn wuldor on ūs! / Ġe·cȳþ cræft and meaht |
Christ and Satan 53a sle be·ġnornende%: / ‘Þū ūs ġe·lǣrdest || þurh lyġe
Christ and Satan 63a eðre ġe·fēred. / Sæġdest% ūs tō sōðe || þæt þīn sun
Christ and Satan 98b , / hāte on rēðre; || hēo% ūs helpan ne maĝon. / Is þēs% w
Christ and Satan 100b e þæs heolstres || þæt we ūs ġe·hȳdan maĝon / in þissum
Christ and Satan 114b on we þēs% wēnan, || þæt ūs wuldor-cyning / ǣfre wille ||
Christ and Satan 197a || ealle for·wurdon. / Nimen% ūs tō wynne || weoroda drihten,
Christ and Satan 203a e·sċefta ealdre%. / ċēosan ūs eard in wuldre || mid ealra c
Christ and Satan 239b ·rās / ēċe drihten, || ofer ūs ġe·stōd / and ġe·blētsode
Christ and Satan 251b , / weoroda wealdend, || āĝan ūs þis wuldres lēoht, / eall tō
Christ and Satan 260a þ. || Hē is ana cyning, / þe ūs ierre ġe·wearþ, || ēċe d
Christ and Satan 276a || hām staðolode, / hwæðer ūs sē ēċa || ǣfre wille / on h
Christ and Satan 286a metodes strengþu; / ġearwian ūs tō·ġēanes || grēne strǣ
Christ and Satan 288a r is sē æl-mihtĝa God. / And ūs be·fæðman wile || frēo-be
Christ and Satan 290a an || ǣr ġe·þenċaþ, / and ūs tō þǣm hālĝan || helpe
Christ and Satan 291a pe ġe·līefað%. / Þonne hē ūs nā for·lǣteþ, || ac līf
Christ and Satan 293a || ēadiġne drēam. / Tǣċeþ ūs sē torhta || trumlicne hām,
Christ and Satan 300b / on·ġēotan gāstlīċe. || Ūs on·ġēan cumaþ / þūsend en
Christ and Satan 428a ierre ġe·worden. / Sæġdest ūs tō sōðe || þætte selfa G
Christ and Satan 551a um and weorcum, / þæs þe hē ūs of hæftum || hām ġe·lǣdd
Christ and Satan 555b e in wynnum || wunian mōton. / Ūs is wuldres lēoht / torht on·t
Christ and Satan 588a sweġel be·tolden%. / Lǣdaþ% ūs þider tō lēohte || þurh h
Christ and Satan 597a . / Hafaþ nū ġe·þingod tō ūs || þēoden mǣra, / æl-mehti
Christ and Satan 663b rihten, || sē þe dēaþ for ūs / ġe·þrōwode, || þēoden e
Andreas 265b indon / feorran ġe·ferede. || Ūs mid flōde bær / on hrān-rād
Andreas 269b n, / wǣre be·wrecene, || swā ūs wind for·drāf.’ / Him þā
Andreas 273a || sellan meahte, / þæt þū ūs ġe·brōhte || brante ċēol
Andreas 276a e meord wiþ god, / þæt þū ūs on lāde || līðe weorðe.
Andreas 288b oden lēofesta, || ġif þū% ūs% þīne wilt / on mere-faroþe |
Andreas 292b ‘Wē þē ēstlīċe || mid ūs willaþ / ferĝan frēolice ||
Andreas 330b æder folca ġe·hwæs || and ūs fēran hēt / ġond ġinne grun
Andreas 342a all hræðe cunnan / hwæt þū ūs tō duĝuþum% || ġe·dōn w
Andreas 434a | Iċ þæt selfa wāt, / þæt ūs ġe·sċieldeþ || sċieppend
Andreas 514a , || brim-henġestum. / Hwīlum ūs on ȳðum || earfoðlīċe / ġ
Andreas 596a eran, || hyse lēofesta, / hū ūs wuldres weard || wordum and d
Andreas 852a ġ || sōþ or-ġiete, / þæt ūs ġiestran-dæġe% || on ġeof
Andreas 862a wlīċe || gast-ġe·hyġdum. / Ūs sǣ-wērġe || slǣp ofer·ē
Andreas 865a flyhte, || feðerum hrēmġe, / ūs of slǣpendum || sāwle ā·b
Andreas 1419a þīn hāliġ word, / þā þū ūs twelfe || trymman on·gunne, /
Andreas 1420a e || trymman on·gunne, / þæt ūs hete-rōfra || hild ne ġe·s
Andreas 1561b be·leġdon, / wīte-bendum. || Ūs sēo wyrd sċieðeþ, / heard a
Andreas 1566a e, || (ofost is sēlest), / and ūs þone hālĝan || helpe bidda
Andreas 1567b ddan, / ġēoce and frōfre. || Ūs biþ ġearu sōna / sibb aefter
Dream of the Rood 73b e, / fǣġer feorhbold. || þā ūs man fiellan on·gann / ealle t
Dream of the Rood 75a æs eġes·liċ wyrd! / bedealf ūs man on dēopan sēaðe. || hw
Dream of the Rood 147a owe || for guman synnum. / hē ūs onlīesde || and ūs līf for
Dream of the Rood 147b num. / hē ūs onlīesde || and ūs līf forġeaf, / heofon·līċn
Elene 400b þus hearde, || hlæf-dīġe, ūs / ierre wurde. || Wē þæt ǣ
Elene 199b nra / frōdra and gōdra || þe ūs% fore wǣron, / glēawra gumena.
Christ A 27a de, || sunnan wēnaþ, / hwonne ūs līf-frēa || lēoht on·tȳn
Christ A 74a seċġan hīerdon, / ā·reċe ūs þæt ġe·rȳne% || þæt þ
Christ A 113b , || þæt þū þā beorhtan ūs / sunnan on·sende || and þē
Christ A 124b m tō ġeoce. || God wæs mid ūs / ġe·sewen būtan synnum; ||
Christ A 129a um, / þæs þe hē hine selfne ūs || sendan wolde. / Ēalā gǣst
Christ A 135a s rodera weard, / god selfa mid ūs.’ || Swā þæt gamole ġe·fyr
Christ A 150b ofones hēah-cyning. || Bring ūs hǣlu-līf, / wērĝum wīte-þ
Christ A 156b miċele, || ac þū miltse on ūs / ġe·cȳþ cynelīċe, || Cr
Christ A 158b , || ne lǣt ā·wiergde ofer ūs / an-weald āĝan. || Lǣf ūs
Christ A 159b ūs / an-weald āĝan. || Lǣf ūs ēċne ġe·fēan / wuldres þ
Christ A 245b ltse% hēr / ārfæst īewe. || Ūs is eallum nīed / þæt we þī
Christ A 255b ng / ēað-mōd tō eorðan. || Ūs is þīnra ārna ðearf. / Hafa
Christ A 269a an || æðelan rīċe, / þonan ūs ǣr þurh synlust || sē swea
Christ A 335a lēac, || līfes brytta. / Iowa ūs nū þā āre || þe sē enġ
Christ A 342a ēostum stariaþ. / Ġe·þinga ūs nū || þrīstum wordum / þæt
Christ A 343a || þrīstum wordum / þæt hē ūs ne lǣte || lenġ āwihte / on
Christ A 373b yning, / ne lata tō lange . || Ūs is lissa ðearf, / þæt þū
Christ A 374a s is lissa ðearf, / þæt þū ūs ā·hredde || and ūs hǣlu-
Christ A 374b t þū ūs ā·hredde || and ūs hǣlu-ġiefe / sōþfæst selle
Christ A 383b ene / herġan healīċe, || nū ūs hǣlend god / wǣrfæst on·wr
Christ B 602a || duĝuþa ġe·hwelcre / þe ūs sīþ and ǣr || simle ġe·f
Christ B 604a a || mæġena ġe·rȳnu. / Hē ūs ǣt ġiefeþ || and ǣhta sp
Christ B 613b hūru ðǣre hǣlu || þe hē ūs tō hyhte for·ġeaf, / þā h
Christ B 627a | eft ġe·sēċan.’ / Hwæt, ūs þis sē æðeling || īeðre
Christ B 631b īĝan / wolde, weoroda god, || ūs sē willa be·cōm / hēanum t
Christ B 659a san, || ā·hafen wurde. / Þā ūs ġe·weorðode || sē þās w
Christ B 660b ōp, / godes gǣst-sunu || and ūs ġiefe sealde, / uppe mid englu
Christ B 681b ġielle. || Swā sē wealdend ūs, / god-bearn on grundum, || his
Christ B 751b þungen þeġn-weorod. || Is ūs ðearf miċel / þæt we mid he
Christ B 758a lran% ġe·fēon. / Habbaþ we ūs tō frōfre || fæder on rodo
Christ B 761a u, || hider on·sendeþ, / þā ūs ġe·sċieldaþ || wiþ sċie
Christ B 771b und, / blātast benna. || Wuton ūs beorĝan þā, / þenden we on
Christ B 773a ðan || eard weardien%; / wuton ūs tō fæder || friða wilnian,
Christ B 775a one blīðan gǣst / þæt hē ūs ġe·sċielde || wiþ sċaða
Christ B 776b lāðra lyġe-searwum, || sē ūs līf for·ġeaf, / limu, līċ
Christ B 785b lōdon / ġond sīdne grund. || Ūs seċġaþ bēċ / hū æt ǣres
Christ B 822a || ġeorne be·þenċan / þæt ūs milde be·cōm || meahta weal
Christ B 847b , / þēoda ġe·hwelcre. || Is ūs ðearf miċel / þæt we gæste
Christ B 858b ofer hrēone hryċġ. || Þā ūs help be·cōm, / þæt ūs tō
Christ B 859a Þā ūs help be·cōm, / þæt ūs tō hǣlu || hȳðe ġe·lǣd
Christ B 860b de, / godes gǣst-sunu% || and ūs ġiefe sealde / þæt we on·cn
Christ B 864a aras, || ancrum fæste. / Wuton ūs tō ðǣre hȳðe || hiht sta
Christ B 865a ðe || hiht staðolian, / þā ūs ġe·rȳmde || rodera wealden
Maxims I 5b ūserne, || for·þon þe hē ūs æt frymþe ġe·tēode / līf
Maxims I 8b eorðan / ġung ealdian. || God ūs ēċe biþ, / ne wendaþ hine w
Maxims I 12b ēoden ġe·þyldiġ. || Hē ūs ġe·þanc sileþ, / missenlicu
Maxims I 70b ēoĝan nellaþ, || þām þe ūs þās lisse ġe·tēode. / Fors
Maxims I 135a ning, || sāwla nerġend, / sē ūs eall for·ġeaf || þæt we i
The Order of the World 32b āwa tō ealdre, || þæs þe ūs sē ēċa cyning / on gǣste wl
The Order of the World 35b / forþ ġe·stīĝan, || ġif ūs on ferhþe ġe·nēah / and we
The Order of the World 59a || þām ġe·dēfestan, / þe ūs þis līf ġe·sċōp || and
The Panther 62b || þæs þe hē dēaþ fore ūs / þrīe-niht þolode, || þēo
The Panther 71b ġeard / god ungnīeðe% || þe ūs tō ġiefe dǣleþ / and tō fe
The Partridge 14b uþe tō drihtne, || þenden ūs dæġ sċīene, / þæt swā æ
Guthlac A 48a erpe ġe·hyċġan, / þæt hē ūs fǣġeran || ġe·fēan bring
Guthlac A 93b Maĝon we nū nemnan || þæt ūs nēah ġe·wearþ / þurh hāli
Guthlac A 271b hātest || þæt þū hām on ūs% / ġe·ġān wille, || þe% ear
Guthlac A 280b ē bēoþ holde || ġif þū ūs hīeran wilt, / oþþe þeċ un
Guthlac A 528b f / ealra þāra bȳsena || þe ūs bēċ fore / þurh his wundra
Guthlac A 764b ġen, || þæt his sōþ fore ūs / on his ġiefena ġield || gen
Guthlac A 766a d || genġe weorðe, / þā hē ūs tō āre || and tō andġiete
Guthlac B 878b ndum / siĝor-lēan sōhton. || Ūs seċġaþ bēċ / hū Gūð·l
Wulf and Eadwacer 3a þrēat cymeþ. / Unġeliċ is ūs. || / Wulf is on īeġe, || iċ
Wulf and Eadwacer 8a rēat cymeþ. / Unġelīċe is ūs. || / Wulfes iċ mīnes wīd-l
Riddles 42 16b t wīne || hū þā wihte mid ūs, / hēan-mōde twa, || hātne si
Riddles 55 5b æl / and rōde tācn, || þæs ūs tō rodorum up / hlædre rǣrde
The Judgment Day I 90b , / brūcan þæs boldes || þe ūs beorht fæder / ġearwaþ tō·
The Judgment Day I 104a æt wile cȳðan%, / þonne we ūs ġe·mittaþ || on þām mǣs
The Judgment Day I 113b ām ǣrende || þæt hē tō ūs eallum wāt. / On·cweþ nū þ
The Descent into Hell 80a || þā þū þone cniht / tō ūs brōhtest on Bethlem. || Bido
The Descent into Hell 84b de. / Ēalā Maria, || hū þū ūs mōdiġne / cyning ā·cendest,
The Descent into Hell 85b || þā þū þæt ċild tō ūs / brōhtest on Bethlem. || Wē
The Descent into Hell 94b ealra cyninga. || / [] || nū ūs% man mōdġe þe / ā·ġeaf fra
The Descent into Hell 96a urh ġīfre mōd / be·swīcan ūs% selfe; || we þā synne for·
The Descent into Hell 109a rt drihten Crīst, / þæt þū ūs ġe·mildsie, || manna sċiep
The Descent into Hell 126a sittan [] hand, || / þā þū ūs% on þisne wræc-sīþ, || weo
The Lord's Prayer I 6a c þon on rūmre foldan. / Sile ūs tō dæġe || dōmfæstne bl
The Lord's Prayer I 10a cnyssan tō swīðe, / ac þū ūs frēodōm% ġief, || folca we
Azarias 12a . || Rodora wealdend, / ġēoca ūs ġeorne, || gǣsta sċieppend
Azarias 43b rd-cwidas || and þīn wuldor ūs. / Ġe·cȳþ cræft and meaht,
Azarias 88b ietan þone ġēocend, || þe ūs eall gōd sileþ / þe we habba
Azarias 90a | þenden we hēr bēoþ, / and ūs milde metod || māre ġe·hā
Azarias 114b ibbaþ be þām lissum || þe ūs sē lēofa cyning, / ēċe drih
Azarias 137b te / of clife clǣnum. || Þæt ūs sē cyning ġe·sċōp / mannul
Azarias 158a siġefæstan gǣst. / For·þon ūs on·sende || siĝora wealdend
Azarias 159b d / enġel tō āre, || sē þe ūs bearh / fȳr and fēondas || an
The Phoenix 23b ah hlifiaþ, || swā hēr mid ūs, / ne dene ne dalu || ne dūn-s
The Phoenix 29b / folde fæðm-rīmes, || swā ūs ġe·frēoĝum glēawe / wītĝ
The Phoenix 31b orĝa || þe hēr beorhte mid ūs / hēa hlifiaþ || under heofon
The Phoenix 424b on ġe·līcost, || þæs þe ūs leorneras / wordum% seċġaþ |
The Phoenix 650a e·þungen. / Swā sē hǣlend ūs || helpe% ġe·fremede / þurh
The Phoenix 655b æt sindon þā word, || swā ūs ġe·writu seċġaþ, / hlēoð
The Phoenix 667a ǣre wlitiĝan byriġ. / Hafaþ ūs ā·līefed || lucis auctor% /
Juliana 122b / and þā for·lǣtest || þe ūs lēofran sind, / þe þissum fo
Juliana 328b forhte on ferhþe. || Ne biþ ūs frēa milde, / eġesfull ealdor
Juliana 729b nna ġe·hwǣm. || For·ġief ūs, mæġena god, / þæt we þīne
The Wanderer 115b fæder on heofonum, || ðǣr ūs eall sēo fæstnung standeþ.
The Gifts of Men 112b ĝe, / lēohtbǣre% lof, || sē ūs þis līf ġiefeþ / and his mi
Beowulf 269b od-ġe·byrġan; || wes þū ūs lārena gōd. / Habbaþ we tō
Beowulf 346b , / ealdre þīnum, || ġif hē ūs ġe·unnan wile / þæt we hine
Beowulf 382b hāliġ god / for ār-stafum || ūs on·sende, / tō West-Denum, ||
Beowulf 1821b la / willum be·wenede; || þū ūs wēl dōhtest. / Ġif iċ þonn
Beowulf 2635b āforde / on bēor-sele, || þe ūs þās bēaĝas ġeaf, / þæt w
Beowulf 2642b erend, || þēah þe hālford ūs / þis ellen-weorc || ana ā·
Beowulf 2920b twe ġeaf / ealdor duĝuþe. || Ūs wæs ā siþþan / Mere-wioinga
Beowulf 3001a þæs þe iċ wēn% hafo, / þe ūs sēċaþ tō || Swēona lēod
Beowulf 3009b nd þone ġe·bringen, || þe ūs bēaĝas ġeaf, / on ād-fære.
Beowulf 3078b wræc ā·drēoĝan%, || swā ūs ġe·worden is. / Ne meahton we
Judith 181a olofernus || unlibbendes, / þe ūs manna mǣst || morðra ġe·f
Judith 184b s, || þæt hē mid lǣþþum ūs / eġlan mōste; || iċ him eal
The Paris Psalter 102:10 2b rum / wammum wyrhtum || woldest ūs dōn, / ne aefter ūrum unryhte
The Paris Psalter 102:12 4a n þǣm || tēonan and unryht / ūs fram ā·fyrde || ǣġhwǣr%
The Paris Psalter 102:13 2b arnum / milde weorðan, || swā ūs mehtiġ god, / þǣmþe hine lu
The Paris Psalter 105:4 1a le mid dǣdum. / / # / Ġe·mune% ūs, drihten, || on mōd-sefan / for
The Paris Psalter 105:4 3a ġende || folces þīnes, / and ūs mid hǣlu || hēr ġe·nēosa
The Paris Psalter 105:5 1a || hēr ġe·nēosa. / / # / And ūs tīdlīċe || tela sċēawie,
The Paris Psalter 105:36 1a || ǣr ġe·stōdon. / / # / Dō ūs hāle nū, || hāliġ drihten
The Paris Psalter 105:36 2a nū, || hāliġ drihten, / and ūs, sē gōda god, || ġeorne ġe
The Paris Psalter 107:10 1b ū eart sē selfa god, || þe ūs synniġe ġō / ā·drīfe fram
The Paris Psalter 107:11 1a || mōd ā·ċierre. / / # / Sile ūs on earfoþum || æðelne fult
The Paris Psalter 107:12 1a elċes || mæġene īdel. / / # / Ūs% sċeall mæġenes ġe·met ||
The Paris Psalter 113:9 1a and. / / # / Nealles ūs, nealles ūs, || nerġend drihten, / ac we na
The Paris Psalter 113:21 2b īne blētsunge || bring ofer ūs; / þū ġe·blētsodest || bear
The Paris Psalter 114:5 5a ǣġhwæs sōþfæst; / meahta ūs þīne || milde weorðan. / / #
The Paris Psalter 116:2 1b d-heortness || is miċel ofer ūs / torhtlīċe ġe·trymed, || t
The Paris Psalter 117:22 1b sē dæġ || þe hine drihten ūs / wīsfæst ġe·worhte || wera
The Paris Psalter 117:23 2b -lā þū drihten min, || dō ūs ġe·sunde. / / # / Ġe·blētsod
The Paris Psalter 117:24 4a se || ġeare blētsiaþ, / nū ūs drihten god || dēore on·lī
The Paris Psalter 117:25 1a dēore on·līehte. / / # / Wuton ūs% tō simble-dæġe || settan
The Paris Psalter 122:3 3a dīġan || handa locaþ, / swā ūs sint ēaĝan tō þē, || ē
The Paris Psalter 122:3 5a | ġearwe lociaþ, / oþ·þæt ūs mildsie || meahta wealdend. / /
The Paris Psalter 122:4 1a | meahta wealdend. / / # / Miltsa ūs nū-þā, || mehtiġ drihten,
The Paris Psalter 122:4 2a , || mehtiġ drihten, / miltsa ūs swelċe, || for·þon we mani
The Paris Psalter 122:5 4a || oft and ġe·nēahhe, / and ūs ofer-hyġdġe for·sēoþ ||
The Paris Psalter 123:1 1a Psalter: Psalm 123 / / # / Nemþe ūs% on wese || ēċe drihten, / cwe
The Paris Psalter 123:1 3a las || ealle nū-þā, / nemþe ūs eardie inn || āwa drihten. / /
The Paris Psalter 123:2 1a n || āwa drihten. / / # / Þonne ūs mānfulle || menn on·ġinna
The Paris Psalter 123:2 2a ġinnaþ; / wēn is, þæt hīe ūs libbende || lungre willen / sn
The Paris Psalter 123:3 1a hīe swā maĝon. / / # / Þonne ūs þāra manna || mōd iersode,
The Paris Psalter 123:3 2a ra manna || mōd iersode, / and ūs wiðer-wearde || wǣron ġe·
The Paris Psalter 123:3 3a nēahhe; / wēn is, þæt hīe ūs woldon || wætere ġelīċe / s
The Paris Psalter 123:5 2a e þæt ne dyde ǣfre, / þæt ūs on hearde || hæft-nīed seal
The Paris Psalter 123:5 3a hæft-nīed sealde / þǣm þe ūs mid tōðum || tō·tēon wol
The Paris Psalter 123:7 3a līesde || līfes wierðe; / we ūs naman dryhtnes || nīede habb
The Paris Psalter 125:3 5a rihten, / þæt þū wunder mid ūs || wyrċe mǣre, / and we beald
The Paris Psalter 128:6 3a -ġeate || ǣġhwǣr hæbben: / ‘Ūs ġe·blētsie || bealde driht
The Paris Psalter 135:24 2b drihten / ġe·myndgode || and ūs miċel sealde. / / # / And hē ū
The Paris Psalter 135:25 1a s miċel sealde. / / # / And hē ūs ā·ferede || fēondum of han
The Paris Psalter 136:3 1a up ā·hēngon. / / # / For·þon ūs ðǣr frugnon || fǣcnum word
The Paris Psalter 136:3 2b rdum, / wōh% meldedon, || þā ūs on weġ lǣdon. / / # / ‘Singa
The Paris Psalter 136:4 1a n weġ lǣdon. / / # / ‘Singaþ ūs ymnum || ealdra sanga / þe ġ
The Paris Psalter 136:4 2b ihtne / on ðǣre foldan || þe ūs fremde is? / / # / Ġif iċ þīn
The Paris Psalter 136:9 3a aldre || ǣr for·ġēafe / and ūs eallum || ēac ġe·sealdest.
The Paris Psalter 137:3 4a n || nīede ġe·dydest, / ofer ūs ealle || ǣġhwǣr miċelne. /
The Paris Psalter 144:9 3b e; / sindon% his miltsa || ofer ūs mǣre weorc / eall ieldum cūþ
The Paris Psalter 59:1 1a is Psalter: Psalm 59 / / # / Þū ūs tō·drīfe, || drihten ūser
The Paris Psalter 59:1 2a drīfe, || drihten ūser, / and ūs tō·wurpe || ġond wer-þēo
The Paris Psalter 59:1 3a e || ġond wer-þēoda, / ierre ūs wurde || and eft milde. / / # / E
The Paris Psalter 59:9 1b t þū sē selfa% god, || þe ūs swā drīfe? / Ne gā þū ūs
The Paris Psalter 59:9 2a ūs swā drīfe? / Ne gā þū ūs on mæġene, || mehtiġ driht
The Paris Psalter 59:10 1a || mehtiġ drihten. / / # / Sile ūs nū on earfoþum || æðelne
The Paris Psalter 59:11 1a elċes || mæġene īdel. / / # / Ūs sċeall mæġenes ġe·met ||
The Paris Psalter 64:6 1a wa tō fēore. / / # / Ġe·hīer ūs, hǣlend god, || þū eart hih
The Paris Psalter 65:10 1a | swīðe mid fȳre. / / # / Þū ūs on grame swelċe || gryne ġe
The Paris Psalter 65:10 2a e || gryne ġe·lǣdest, / and ūs bealwa fela || on bæce stand
The Paris Psalter 65:10 3a || on bæce standeþ; / settest ūs maniġe ēac || menn ofer hē
The Paris Psalter 65:11 2a þurh flōda þrymm, / and þū ūs on cōlnesse || clǣne ġe·l
The Paris Psalter 66:1 1a Psalter: Psalm 66 / / # / Miltsa ūs, mehtiġ drihten || and ūs on
The Paris Psalter 66:1 1b a ūs, mehtiġ drihten || and ūs on mōde ēac / ġe·blētsa n
The Paris Psalter 66:1 3b ohte / þīnne andwlitan || and ūs on mōde weorþ / þurh þīne
The Paris Psalter 66:6 2a ðele wæstme; / ġe·blētsie ūs || blīðe drihten / and ūser
The Paris Psalter 67:20 1a orne ġe·blētsod. / / # / Sille ūs ġe·sundne || sīþ-fæt dri
The Paris Psalter 67:20 3a ǣlend god || helpe ūser / and ūs æt dēaðe ēac || drihten
The Paris Psalter 67:25 1a htiġ god; / and þīn weorc on ūs || mid wīsdōme / ġe·tryme o
The Paris Psalter 73:1 1a r: Psalm 73 / / # / For hwon þū ūs, ēċe god, || ǣfre woldest /
The Paris Psalter 73:7 2a an ealle / and ūre māĝas mid ūs; || wutun þider ġe·mōt% ha
The Paris Psalter 73:8 1b . / / # / Ne we sweotol tācen || ūs ġe·sēoþ ǣniġ, / ne we on
The Paris Psalter 73:8 3a n || wīteĝan habbaþ, / þæt ūs andġietes mā || ǣfre seċ
The Paris Psalter 73:10 2a wuldres an·sīene / ǣfre fram ūs, || ēac þā swīðran hand / o
The Paris Psalter 76:7 3a god || ǣfre tō·weorpan / ne ūs witnian || for his wēl-dǣdu
The Paris Psalter 77:3 2a ·ġēaton, / and ūre fæderas ūs || ǣror sæġdon. / / # / Noldon
The Paris Psalter 77:20 5b e þæs ne% wēnaþ, || þæt ūs wītiġ god / mæġe bringan t
The Paris Psalter 78:4 3a t-stæf || ymbsittendum, / þe ūs āhwǣr nēah || nū-þā sin
The Paris Psalter 78:5 2a āþ ierre þīn / on ende fram ūs || ǣfre on·ċierran? / Is nū
The Paris Psalter 78:10 3a .’ / <T PPs78:9> / Ġe·fultuma ūs, || frēa æl-mehtiġ, / and ā
The Paris Psalter 78:10 4a a æl-mehtiġ, / and ā·līes ūs, || libbende god; / weorþ ūrum
The Paris Psalter 79:3 2a te || and mid wuldre cum, / and ūs hāle dō || hēr on eorðan.
The Paris Psalter 79:4 1a r on eorðan. / / # / Ġe·hweorf ūs, mæġena god || and ūs mildn
The Paris Psalter 79:4 1b eorf ūs, mæġena god || and ūs mildne æt-īew / þīnne andwl
The Paris Psalter 79:5 3a īnes esnes ġe·bedd? / Tyhst% ūs and fēdest || tēara hlāfe,
The Paris Psalter 79:5 4a fēdest || tēara hlāfe, / and ūs drincan ġiefest || deorcum t
The Paris Psalter 79:6 1a on ġe·met rihtes. / / # / Þū ūs ā·settest || on sār-cwide /
The Paris Psalter 79:6 3a annum; || nū we cunnien, / hū ūs mid fracoþum || fīend bysmr
The Paris Psalter 79:7 1a nd bysmriaþ. / / # / Ġe·hweorf ūs, mæġena god || and ūs mildn
The Paris Psalter 79:7 1b eorf ūs, mæġena god || and ūs mildne æt-īew / þīnne andwl
The Paris Psalter 79:17 1a aþ we fram þē. / / # / Ac þū ūs wēl cwica, || wealdend mehti
The Paris Psalter 79:18 1a e ċīeġaþ. / / # / Ġe·hweorf ūs, mæġena. ||
The Paris Psalter 84:4 1a ġe·wrǣce. / / # / Ġe·hweorf ūs hræðe, || hǣlend drihten, /
The Paris Psalter 84:4 2a drihten, / and þīn ierre fram ūs || ēac on·cierre, / þæt þ
The Paris Psalter 84:4 3a | ēac on·cierre, / þæt þū ūs ne weorðe || wrāþ on mōde
The Paris Psalter 84:5 3a nd on cnēo-risse; / ġe·ċier ūs ġeorne tō þē, || Crīst
The Paris Psalter 84:6 1a ·fēo swīðe. / / # / Æt·īew ūs milde mōd, || mehtiġ drihte
The Paris Psalter 84:6 2a mōd, || mehtiġ drihten, / and ūs þīne hǣle sile || hēr tō
The Paris Psalter 84:11 1a samod of heofonum. / / # / Sileþ ūs fremsum god || fæġere driht
The Paris Psalter 84:11 2a d || fæġere drihten, / þonne ūs eorðe sileþ || æðele wæs
The Paris Psalter 88:16 1a dum || wurdon ā·hafene. / / # / Ūs ān nimeþ || ēċe drihten / a
The Paris Psalter 89:1 1a 89 / / # / Þū eart friþ-stōl ūs || fæste, drihten, / of cynne
The Paris Psalter 89:12 1a ēoþ ġe·winn and sār. / / # / Ūs mann-þwǣrnes be·cōm || mi
The Paris Psalter 89:14 1a īman || rihte cunne. / / # / Dō ūs þā þīne swīðran hand, |
The Paris Psalter 89:15 1a ldaþ clǣne. / / # / Ġe·hweorf ūs hwæt-hweĝa%, || hāliġ dri
The Paris Psalter 89:17 2a æġerum daĝum, / on þǣmþū ūs tō ēad-mēdum || ealle ġe
The Paris Psalter 89:19 1a e || blīðe mōde. / / # / Wese ūs beorhtness ofer || blīðan d
The Paris Psalter 94:6 3b s, / and him wēpan fore || þe ūs worhte ǣr. / / # / For·þon hē
The Paris Psalter 99:2 3a æt hē is wealdend god; / hē ūs ġe·worhte || and we his sin
The Metres of Boethius: Metre 11 12a odnes || þēowas sindon. / Sē ūs ġe·sette || sidu and þēaw
The Metres of Boethius: Metre 20 34a nġeliċ || ūrum ġe·cynde; / ūs is ūtan cymen || eall þā w
The Metres of Boethius: Metre 20 131b ō / būtan þæs lēafe || þe ūs þis līf tēode, / þæt is s
The Metres of Boethius: Metre 20 176b ēoda god, || þrīefralde on ūs / sāwle ġe·settest || and h
The Metres of Boethius: Metre 22 53b m hit is riht spell || þæt ūs reahte ġō / eald ūð-wita, |
Metrical Psalm 94:6 3b s / and him wēpan fore || þe ūs worhte ǣr.
The Battle of Brunanburh 68b weordes eċġum, || þæs þe ūs seċġaþ bēċ, / ealde uð-wi
Solomon and Saturn 132b þonne drihtne dēman, || þe ūs of dūste ġe·worhte, / nerġe
Solomon and Saturn 238a ūcan’. / ‘Ac hwæt wīteþ ūs || wyrd sēo swīðe, / eallra
Solomon and Saturn 242b c tō·hwon drohtaþ hēo mid ūs? / Hwæt. Hīe wile libbende ||
The Menologium 7a ġēar, / for þȳ sē kālend ūs || cymeþ ġe·þingod / on þ
The Menologium 8b god / on þǣm īlcan dæġe || ūs tō tūne, / forma mōnaþ; ||
The Menologium 12b t tīd / ēċes dryhtnes || tō ūs cymeþ, / þone twelfta dæġ |
The Menologium 34b ur cymeþ / ufor ānre niht || ūs tō tūne), / hrīme ġe·hyrst
The Menologium 60b is sē dæġ || þone drihten ūs / wīsfæst worhte, || wera cn
The Menologium 72b æs þe Easter-mōnaþ || tō ūs cymeþ, / þæt man reliquias |
The Menologium 108b tīda lange / ǣrra Līða || ūs tō tūne, / Iunius on ġeard,
The Menologium 131b twā niht þæs || tīdlīċe ūs / Iulius mōnaþ, || on þǣm I
The Menologium 183b ·þeahte, / October on tūn || ūs tō ġe·nihte, / Winter-fylle
The Menologium 206a od, || be frēan hǣse, / þæt ūs wunian ne mōton% || wangas g
The Judgment Day II 149a aht for·wiernan; / eall% þæt ūs þyncþ ǣmtiġ || ēah-ġe·
The Judgment Day II 293a Godes drūt, / sēo frōwe þe ūs || frēan ā·cende, / metod on
The Lord's Prayer III 7a ta wealdend, / þīn rīċe tō ūs, || riht-wīs dēma, / and þīn
The Lord's Prayer III 10a h·wunie. / And þīn willa mid ūs || weorðe ġe·lǣsted / on ea
The Lord's Prayer III 14a | ā tō weorolde forþ. / Sele ūs nū tō dæġe, || drihten gu
The Lord's Prayer III 19a īst, drihten god. / For·ġief ūs, gumena weard, || gyltas and s
The Lord's Prayer III 24a ras on eorðan / þǣm þe wiþ ūs || oft ā·gyltaþ, / and him w
The Lord's Prayer III 27a | ēċan līfes. / Ne lǣd þū ūs tō wīte || on wēan sorĝe /
The Lord's Prayer III 31b / And wiþ yfele ġe·frēo || ūs ēac nū-þā / fēonda ġe·hw
The Lord's Prayer III 35a aþ ġeorne, / þæs þe þū% ūs milde || meahtum ā·līesdes
The Kentish Hymn 34a ā lēofan ġe·sċæft, / and ūs hāle ġe·dō, || hæleþa s
Psalm 50 154b / gāstes wunde. || For·ġief ūs, God mehtiġ, / þæt we synna h
Psalm 50 156a ord || simle ofer·winnan / and ūs ġe·earnian || ēċe drēama
A Prayer 31a an || hæleþa ǣniġ; / þēah ūs ġe·samnie || ġond sīdne g
The Seasons for Fasting 34b ōhte, / eard mid englum || and ūs eallum þone / hiht and ġe·h
The Seasons for Fasting 45a nglum, / swā hīe ġe·brēfde ūs || beorn on Rōme, / Greġorius
The Seasons for Fasting 86a t || ǣror þingan, / þæs þe ūs bōca dōm || þēodliċ dēm
The Seasons for Fasting 119a || lēoda ġe·hwelċe, / ġif ūs ðǣre duĝuþe hwæt || drih
The Seasons for Fasting 148b ede / on neorxna-wang, || ðǣr ūs nerġend Crīst / ġe·hāten h
The Seasons for Fasting 152b wæs æt nīehstan || þæt ūs nerġend Crīst, / hāliġ heof
The Metrical Epilogue to the Pastoral Care 1b s nū sē wætersċipe || þe ūs weoroda God / tō frōfre ġe·
The Battle of Maldon 34a | hilde% dǣlen. / Ne þurfe we ūs spillan, || ġif ġē spēda
The Battle of Maldon 39b rēode || and niman friþ æt ūs, / we willaþ mid þām sċeatum
The Battle of Maldon 40a we willaþ mid þām sċeatum ūs || tō sċipe gangan, / on flot
The Battle of Maldon 60a sōfte || sinċ ġe·ġangan; / ūs sċeall ord and eċġ || ǣr
The Battle of Maldon 93b ·rȳmed, || gāþ recene tō ūs, / guman tō gūðe; || god ana
The Battle of Maldon 233b liġeþ, / eorl on eorðan. || Ūs is eallum ðearf / þæt ūre
The Battle of Maldon 237b ċe, / gār and gōd-sweord. || Ūs Godrīċ hafaþ, / earh Oddan b