A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: siþþan

Number of occurrences in corpus: 504

Genesis A 49b / Him sēo wēn ġe·lēah, || siþþan wealdend his, / heofona hēah-c
Genesis A 71b ġe·wemmed. || Hēo on wrace siþþan / seomodon swearte, || sīðe n
Genesis A 85a d englum || and orleġ-nīþ, / siþþan here-wosan || heofon of·ġē
Genesis A 90a lǣdfæst, || būendra lēas, / siþþan wræc-stōwe || wērġe gāst
Genesis A 141b d ūre / hīe ġe·sundrode; || siþþan ǣfre / druĝon and dydon || dr
Genesis B 343b bedd, || and sċōp him naman siþþan, / cwæþ% sē hīehsta || hāta
Genesis B 345a hsta || hātan sċolde / Sātan siþþan, || hēt hine ðǣre sweartan
Genesis B 431a hē him ā·bolĝen wurðeþ; / siþþan biþ him sē wela on·wended
Genesis B 433b hū ġē hīe be·swīcen. || Siþþan iċ mē sēfte mæġ / restan o
Genesis B 482b mid swāte and mid sorĝum || siþþan libban, / swā hwā swā ġe·b
Genesis B 550b eallum hira eaforum || aefter siþþan / wurde on weorolde: || ‘Iċ
Genesis B 566a ofer weorold ealle / ġe·sēon siþþan, || and selfes stōl / hearran
Genesis B 613b līċ / wlite and wæstmas, || siþþan þū mīnum wordum ġe·truwo
Genesis B 677b e lēohte / ūtan and innan, || siþþan iċ þæs ofetes on·bāt. / N
Genesis B 698a wan nīþ || nīede on·fôn, / siþþan hīe ġe·bod Godes || for·b
Genesis A 988b ena tūdor. || Of þam twiġe siþþan / ludon lāþ-wende || lenġ sw
Genesis A 1000b ·fremeden, / eorð-būende, || siþþan Ādam wearþ / of Godes mūðe
Genesis A 1056b āten, / frum-bearn Cāines. || Siþþan fæsten% on·gann / mid þǣm c
Genesis A 1064b ared hāten, / sunu Ēnoses. || Siþþan wōcon, / þā þæs cynnes ||
Genesis A 1069a oþþæt hē forþ ġe·wāt. / Siþþan Mathusal% || māĝum dǣlde, /
Genesis A 1087b es / fruma wæs ofer foldan, || siþþan folca bearn / ǣres% cūðon ||
Genesis A 1122b æt hēr eahta-hund || īehte siþþan / mæġþum and mæċġum || m
Genesis A 1136b þþa bearna / ǣrest ealra, || siþþan Ādam stōp / on grēne græs |
Genesis A 1138b . / Sēth wæs ġe·sǣliġ; || siþþan strīende / seofon winter hēr
Genesis A 1144b de ġe·wāt, / Ēnos ierfe, || siþþan eorðe swealh / sǣd-berendes |
Genesis A 1150b n ǣrest / eafora on ēðle. || Siþþan eahta-hund / and fīf-tīenu ||
Genesis A 1155b e cnēorisse wæs || Cāinan% siþþan / aefter Ēnose || ealdor-dēma
Genesis A 1161a %, || Malalēhel wæs hāten. / Siþþan eahta-hund || æðelinga rīm
Genesis A 1168a || land and ierfe / Malalēhel siþþan || missēra worn. / Sē frum-g
Genesis A 1175a uþe, || Iāred hāten. / Lifde siþþan || and lissa brēac / Malalēhe
Genesis A 1180b and and lēod-weard. || Lange siþþan / Ġeāred gumum || gold brytto
Genesis A 1197a rd, || lēofum rinċe. / Ēnoch siþþan || ealdor-dōm ā·hōf, / fri
Genesis A 1217b ēac [III] hund. || Þrāĝe siþþan / Māthusal hēold || māĝa ie
Genesis A 1225b āmech lēod-ġeard, || lange siþþan / weorold bryttode. || Wintra h
Genesis A 1229b e cennan, / sunu and dohtor. || Siþþan lifde / fīf and hund-niĝunti
Genesis A 1236b niþþum ǣr / land bryttode || siþþan Lāmech ġe·wāt. / Hæfde æ
Genesis A 1263a þā ǣr on friðe wǣron’. / Siþþan hund-twelftiġ || ġe·teled
Genesis A 1392a ā hē þæt sċip be·lēac. / Siþþan wīde rād || wolcnum under / o
Genesis A 1418b d [C] / nihta under rodorum, || siþþan næġled-bord, / fær sēleste,
Genesis A 1481b du ǣfre / under salwed bord || siþþan æt·īewan / on þell-fæstenn
Genesis A 1574b u wǣron / werum and wīfum, || siþþan wuldres þeġn / ūssum fæder
Genesis A 1596b on eorðan; || him þā cwide siþþan / and his fram-cynne || frecne
Genesis A 1598b sċōdon. / Þa nyttade || Nōe siþþan / mid sunum sīnum || sīdan r
Genesis A 1610b e / tō Godes dōme. || Ġōmor siþþan / fæder flett-ġe·steald || f
Genesis A 1622b trēona, / fæder on lāste, || siþþan forþ ġe·wāt / Chām of lī
Genesis A 1628b der Nebroðes%. || Frum-bearn siþþan / eafora Chūses || ierfe-stōl
Genesis A 1695b worden / mǣġ-burh fremde, || siþþan metod tō·brǣd / þurh his me
Genesis A 1811b . / Þǣr rǣs-bora || þrāĝe siþþan / wīcum wunode || and wilna br
Genesis A 1824a ġdiġ wer, || wordum lǣran: / ‘Siþþan Ēġypte || ēaĝum mōton / on
Genesis A 1931b welan, wunden gold. || Wunode siþþan / be Iordane || ġēara meniġu
Genesis A 2014b n / seċġan furður, || hwelċ siþþan wearþ / aefter þǣm ġe·hnǣ
Genesis A 2249a a || þæt mē þēow-mennen, / siþþan Āĝar þē, || idese lāste,
Genesis A 2380a || hē him þæs worhte tō, / siþþan hē on fære || furðum meaht
Genesis A 2439b e þenċaþ / sǣles bīdan, || siþþan sunnan% eft / forþ tō morĝen
Genesis A 2567b wurde / anlīċnesse. || Ǣfre siþþan / sē manlica || þæt is mǣre
Genesis A 2677a | hū ġe·worhte% iċ þæt, / siþþan þū ūsiċ under, || Abraham
Genesis A 2696a um feorr || lāre ġe·bearh, / siþþan mē sē hālĝa || of hierde
Genesis A 2698a || fyrn ā·lǣde%. / Iċ fela siþþan || folca ġe·sōhte, / wina un
Genesis A 2709a ah || on þisse ēðel-turf, / siþþan iċ þīna, || þēoden mǣra
Genesis A 2776a r. || Hā þæs þraĝe bād, / siþþan him ǣrest || þurh his āĝe
Genesis A 2822a um þē || ġe·dōn hæbbe, / siþþan þū fēasċeaft || feorran c
Genesis A 2834a alde || þæt hē wolde swā. / Siþþan wæs sē ēadĝa || eafora Þ
Genesis A 2854a u þīnne, || self tō tibre. / Siþþan þū ġe·stīĝest || stēap
Genesis A 2883a um wīcum. || Wit eft cumaþ, / siþþan wit ǣrende || uncer twēġa /
Exodus 64a niht || tīr-fæste% hæleþ, / siþþan hīe fēondum || oþ·faren h
Exodus 86a nod wæs || feld-hūsa mǣst, / siþþan hē mid wuldre || ġe·weorð
Exodus 132b . / Brǣdon aefter beorĝum, || siþþan bīeme sang, / flotan feld-hūs
Exodus 144b Ealles þæs for·ġēaton || siþþan grame wurdon / Ēġypta cynn ||
Exodus 155a rla mōd || or-trīewe wearþ / siþþan hīe ġe·sāwon || of sūð-
Exodus 224a ūsum, || fyrd wæs on ofste. / Siþþan hīe ġe·tealdon || wiþ þ
Exodus 308a ·hīerdon || hālġes lāre, / siþþan lēofes lēoþ || lǣste nēa
Exodus 316a s || dēop lēan for·ġeald, / siþþan him ġe·sealde || siĝor-weo
Exodus 384a eald; || hē on wræce lifde. / Siþþan hē ġe·lǣde% || lēofost f
Exodus 499a farene, || flōd-blāc here, / siþþan hīe on buĝon% || brūn yppi
Exodus 503a cum. || He on·fand% hræðe, / siþþan grund% ġe·stāh || Godes an
Exodus 574b n. / Hrēðdon hilde-spelle, || siþþan hīe þǣm herġe% wiþ·fōr
Daniel 4a || swā him ġe·cynde wæs, / siþþan þurh metodes mæġen || on M
Daniel 109a olc-toĝan || on frum-slǣpe, / siþþan tō ræste ġe·hwearf || rī
Daniel 165a in Babilonia || mid bōcerum, / siþþan hē ġe·sæġde || swefen cy
Daniel 454b s hira blǣd in Babilone, || siþþan hīe þone bryne fandodon, / d
Daniel 455b ter duĝuþe ġe·cȳðed, || siþþan hīe drihtne ġe·hīerdon. / W
Daniel 456b Wǣron hira rǣdas rīċe, || siþþan hīe rodera wealdend, / hāliġ
Daniel 459b e·fræġn || sōðum wordum, / siþþan hē wunder on·ġeat, / Babilon
Daniel 487b es rǣswa, / Babilone weard, || siþþan hē bēacen on·ġeat, / sweoto
Daniel 618b ġēate, / Nabochodonossor, || siþþan him nīþ Godes, / hrēþ of he
Daniel 630b e·mynd, / mōd tō mannum, || siþþan hē metod on·ġeat. / Ġe·wā
Daniel 659a es meahtum || for mann-cynne, / siþþan in Babilone || burh-sittendum
Daniel 661b re sæġde, / Daniel dōmas. || Siþþan dēora ġe·sīþ, / wildra wǣ
Daniel 664a odonossor || of nīþ-wracum, / siþþan weardode || wīde rīċe, / hē
Daniel 671a hryre hreddan || hêa rīċe. / Siþþan ðǣr his eaforan || ēad bry
Daniel 759a wordum || ofer sīn mæġen, / siþþan him wuldres weard || wunder
Christ and Satan 77a . || Wæs þā forht% āĝen, / siþþan hē þēs% wītes || worn ġe
Christ and Satan 376b / nerġendes nīþ, || and nā siþþan / þæt hīe mosten in þone ē
Christ and Satan 396b onan / sāwla lǣdan, || and we siþþan ā / þæs ierre-weorces || hī
Christ and Satan 418b on, / and wintra rīm || wunian siþþan, / þūsenda fela, || þearle on
Christ and Satan 450a ierres || ǣfre mōton / wēnan siþþan. || Him wæs drihten God / wrā
Christ and Satan 632b æt nearwe nīþ, || and nā siþþan / þæt hīe up þonan || ǣfre
Christ and Satan 27a || þæt þū wiþ God wunne, / siþþan þū þonne hafast || heandum
Andreas 5a nne% || þonne cumbol hniton, / siþþan hīe ġe·dǣldon, || swā hi
Andreas 33a ġalĝ-mōde || gāra ordum. / Siþþan him ġe·blendon% || bitre t
Andreas 43b / for·dēnera ġe·dræġ, || siþþan dēofles þeġnas% / ġe·āsċ
Andreas 180a c-stede || fēores ġe·unnan / siþþan mānfulle || on Mermedonia / on
Andreas 240a . || Sē beorn wæs on hyhte, / siþþan hē on waroþe || wīd-fæðm
Andreas 295b myneþ / tō ġe·sēċanne, || siþþan ġē ēowre / gafol-rǣdenne ||
Andreas 455a . || Þā ūre mōd ā·hlōh / siþþan we ġe·sǣĝon || under swe
Andreas 534a me wǣġ. || Wadu sweðrodon / siþþan hīe on·ġēaton || þæt þ
Andreas 706a eorca || on wera ġe·sihþe. / Siþþan eft ġe·wāt || ōðre sīð
Andreas 893b ssod / hālġes on hreðere, || siþþan hleoðor-cwide / ġiengran ġe
Andreas 1075a || Him sēo wēn ġe·lēah, / siþþan mid corðre || carc-ærnes du
Andreas 1106b , / herġes on ōre. || Hræðe siþþan wearþ / fetor-wrāsnum fæst,
Andreas 1193a || clamme be·leġde, / and þe siþþan ā || Satan% nemdon, / þā þe
Andreas 1223a n ðǣr || handa ġe·bundon. / Siþþan ġe·ypped wæs || æðelinga
Andreas 1337a þurh his strangan meahtmeht. / Siþþan hīe on·cnēowon || Crīstes
Andreas 1379a || fyrnum clammum. / Þǣr þū siþþan ā, || sūsle ġe·bunden, / on
Andreas 1381a æc wunne, || wuldres blunne, / siþþan þū for·hoĝodes || heofon-
Andreas 1514b alde, / swā hit sōþfæste || siþþan hēoldon%, / mōdġe maĝu-þe
Andreas 1599a þinga || þrāĝe hnāġran, / siþþan māne fāh, || morðor-sċyld
Andreas 7a roden, || seofon nihta frist. / Siþþan þū mid miltse || mīnre fē
Andreas 11b a wēox / word and wīsdōm, || siþþan wuldres þeġn, / æðel-cining
Andreas 37b ċeafl / sīþ ā·sette || and siþþan% nā, / fāh, frēonda lēas, ||
The Fates of the Apostles 21a re līf, || lēoht unhwīlen, / siþþan hilde-heard, || herġes breah
The Fates of the Apostles 27b e lēofost / on weres hāde, || siþþan wuldres cyning, / engla ord-fru
The Fates of the Apostles 40a cwealm || recene ġe·sōhte, / siþþan on ġalĝan || on Ġearapolim
The Fates of the Apostles 54a d, || þurh his hāliġ word. / Siþþan collen-ferhþ || cininges br
Soul and Body I 5b īċ and sāwle. || Lang biþ siþþan / þæt sē gāst nimeþ || æt
Soul and Body I 20b hwon þīnre sāwle þinġ || siþþan wurde, / siþþan of līċ-hama
Soul and Body I 21a wle þinġ || siþþan wurde, / siþþan of līċ-haman || lǣded wǣr
Soul and Body I 43a e hoĝodest || hēr on līfe, / siþþan iċ þē on weorolde || wunia
Soul and Body I 55a | þonne% sē swearta hræfn, / siþþan iċ ana of þē || ut sīðod
Soul and Body I 101b wit þonne eft æt·samne || siþþan brūcan / swelcra iermþa, || s
Soul and Body I 158b ton wit þonne æt·samne || siþþan brūcan / and unc on heofonum |
Dream of the Rood 3a e·mǣtte || tō midre nihte, / siþþan reordberend || ræste wunedon
Dream of the Rood 49b ten of þæs guman sīdan, || siþþan hē hæfde his gāst onsended
Dream of the Rood 71b wīle / stōdon on staðole, || siþþan stefn up ġe·wāt / hilderinca
Dream of the Rood 142b þonne ā·sette || ðǣr iċ siþþan mōt / wunian on wuldre, || wē
Elene 17b , / wer-þēodum tō wræce, || siþþan wǣpen ā·hōf / wiþ hettendu
Elene 57b hted, / eġesan ġe·āclod, || siþþan ell-þēodġe, / Hūna and Hrē
Elene 116a ·swing || and herġa crinġ, / siþþan hēo earh-fære || ǣrest mē
Elene 230a r-cnǣwe || idese sīþ-fæt, / siþþan wǣġes helm || weorode ġe·
Elene 248a || cwēn sīðes ġe·fēah, / siþþan tō hȳðe || hrīnġed-stefn
Elene 271b seċġa þrēate. || Swā hit siþþan ġe·lamp / ymb lȳtel fæc ||
Elene 43b e, / siġe-bearn godes. || Þā siþþan wæs / of rōde ā·hæfen || r
Elene 45b rymma þrymm, || þrīe niht siþþan / on byrġenne || bīdende wæs
Elene 64b wearþ% / folca tō frōfre, || siþþan him frymþa god, / nīða nerġ
Elene 66a || naman on·ċierde, / and hē siþþan wæs || sanctus Paulus / be nam
Elene 69b era / under sweġeles hlēow || siþþan ǣfre, / þāra þe wīf oþþe
Elene 80a īċe || and min swǣs fæder / siþþan ġe·līefdon || / þæt ġe·
Elene 198a t rīm ne cann. / Is nū fela% siþþan || forþ-ġe·wītenra / frōdr
Elene 201b þe wearþ / on sīð-daĝum || siþþan ā·cenned, / cniht-ġung hæle
Elene 239b for synnum, || þæt iċ hīe siþþan mæġe / ġe·clǣnsian || Crī
Elene 403b / in·bryrded brēost-sefa, || siþþan bēacen ġe·seah%, / hāliġ u
Elene 475b Nazareþ / ā·fēded wæs. || Siþþan furðum wēox / of ċildhāde,
Elene 487b ōht-stafas || wiðer·ċierr siþþan% / of þām wearh-trafum, || iċ
Elene 511b æðe / sūslum be·þrungen || siþþan wunodest, / āde on·ǣled || a
Elene 563a īðe. || Seċġas ne gǣldon / siþþan andsware || ǣdre ġe·hīerd
Elene 577a ġe. || Hēo ġe·efnde swā, / siþþan wine-māĝas || westan brōht
Elene 589b ēo, / sēlest siġe-bēama, || siþþan wunode / æðelum% anbræce%. |
Elene 598b a wearþ / fæst on ferhþe, || siþþan frōfre gāst / wīċ ġe·wuno
Elene 612a || Þæt ġe·cȳðed wearþ, / siþþan Elene hēt || Eusebium / on rǣ
Elene 621b s / þurh snytru ġe·þeaht || siþþan nemde / nīewan stefne. || Nama
Elene 708b -mehtiġ / siġe-bearn godes || siþþan friðode. / On·gann þā ġeor
Elene 864b on glēda grīpe. || Gode nā siþþan / of þām morðor-hofe || on
Elene 877a s dōmes fȳr. / Mōton þonne siþþan || sibbe brūcan, / ēċes ēad
Christ A 39b iġ efenliċ þǣm, || ǣr ne siþþan, / on weorolde ġe·wearþ || w
Christ A 194b lēoda ġe·hwǣm || libban siþþan, / fracuþ on folcum.’ || Þā
Christ A 294a heofon-hāme || hlūtre mōde / siþþan sende. || For­·þon hēt si
Christ A 339b ðe, / þīnre selfre sunu. || Siþþan we motan% / ān-mōdlīċe || e
Christ A 346b ċe, / ðǣr we sorĝlēase || siþþan motan / wunian% on wuldre || mi
Christ A 375b sōþfæst selle, || þæt we siþþan forþ / þā sellan þinġ || s
Christ A 438b ne, / ðǣr hē ġe·sǣliġ || siþþan eardaþ, / ealne wīdan feorh |
Christ B 445a wearþ || þurh clǣnne hād, / siþþan hē Marian, || mæġþa weolm
Christ B 565b e spōwan, / wǣpna wierpum, || siþþan wuldres cyning, / heofon-rīċe
Christ B 629b aman, / mannes maĝu-tūdre. || Siþþan metodes sunu / engla ēðel ||
Christ B 702a || Swā hit on bōcum cwiþ, / siþþan of grundum || god-bearn ā·s
Christ C 1041b seþ / dryht-folc tō dōme, || siþþan dēaðes bend / tō·līeseþ l
Christ C 1409b orold, || ðǣr þū þolodes siþþan / mæġen-earfoþu || miċele s
Christ C 1463b līf || þæt þū on lēohte siþþan, / wlitiġ, wamma lēas, || wuni
Christ C 1494b ðǣr þū hit wolde selfa || siþþan ġe·healdan. / Iċ wæs on weo
Christ C 1537a || Nealles dryhtnes ġe·mynd / siþþan ġe·sēċaþ, || synne ne ā
Vainglory 5b ide, / þæt iċ sōðlīċe || siþþan meahte / on·ġietan be þām
Widsith 43b īfel-dore; || hēoldon forþ siþþan / Engle and Swǣfe, || swā hit
Widsith 47a t·samne || suhtor-fæderan, / siþþan hīe for·wrǣcon || wīċing
Maxims I 164b þe fyrn ġe·wearþ, || hēt siþþan swā forþ wesan. / Wera ġe·h
Maxims I 192b arð% fǣhþu fīra cynne, || siþþan furðum swealh / eorðe Abeles
Maxims I 197b m nerede; || cūþ wæs wīde siþþan, / þæt ēċe nīþ ieldum sċ
The Order of the World 81b and-būende / brūcan mōte, || siþþan hēo ofer brim hweorfeþ. / For
The Panther 66a ynsum || ġond weorold ealle. / Siþþan tō þām swicce || sōþfæs
The Whale 42b -bana / þurh slīðen searu || siþþan weorðeþ, / wlancum and hēanu
The Partridge 9b ilde mōd. || Ġē bēoþ mē siþþan / torhte tīr-ēadġe || talode
Soul and Body II 5b ċ and sāwle%. || Lang biþ siþþan / þæt sē gǣst nimeþ || æt
Soul and Body II 20b hwon þīnre sāwle sīþ || siþþan wurde, / siþþan hēo of līċ
Soul and Body II 21a wle sīþ || siþþan wurde, / siþþan hēo of līċ-haman || lǣded
Soul and Body II 52a || þonne sē swearta hræfn, / siþþan iċ ana of þē || ūt sīðo
Soul and Body II 95b ulon wit þonne æt·samne || siþþan brūcan / swelcra iermþa, || s
Guthlac A 99a . || Him wæs hiht tō þām, / siþþan hine on·liehte || sē þe l
Guthlac A 152b de / fæġere ġe·friðode, || siþþan fēond ofer·wann / Crīstes ce
Guthlac A 175b wearþ / bȳsen on Brytene, || siþþan beorh ġe·stāh / ēadiġ ōre
Guthlac A 208a a mǣst || ana ġe·fremede, / siþþan hē for wlence || on wēstenn
Guthlac A 494a e swā þēah. / Iċ ēow sōþ siþþan% || seċġan wille. / God sċōp
Guthlac A 504a as, || wlenċu for·lēosaþ, / siþþan ġuĝuþe || ġēaþ gǣst ā
Guthlac A 667b swearte sūsl, || ðǣr ēow siþþan wæs / ād on·ǣled || ātre
Guthlac A 706b ersume / on his selfes dōm || siþþan wǣron. / Ne sċeall iċ mīne
Guthlac A 723a lāces || gǣst ġe·blissod, / siþþan Bartholomeus || ā·boden hæ
Guthlac A 741b him tō wilddēorum wynne, || siþþan hē þās weorold for·hogode
Guthlac A 751b e·munde, / oþþe we selfe% || siþþan cūðen? / Hwæt we þissa wund
Guthlac A 774b ted wiþ synnum, || ðǣr hē siþþan lȳt / wǣre ġe·wanode, || of
Guthlac B 839a | and līfes gǣst, / and ðǣr siþþan ā || on sīn-drēamum / tō w
Guthlac B 852a ewan || tō swylte ġe·teah. / Siþþan sē ēðel || uð-genġe wear
Guthlac B 860b emedon. / Þǣre synn-wræce || siþþan sċoldon / mæġeþ and mæċġ
Guthlac B 866b wæs / of þām siġe-tūdre || siþþan ǣfre / godes willan þæs ġeo
Guthlac B 935a dāl || nēah ġe·þrungen, / siþþan hē on wēstenne || wīċ-ear
Guthlac B 984b Ādame, / hire swǣsum were, || siþþan sċencte / biter bǣde-weġ. ||
Guthlac B 985b ǣde-weġ. || Þæs þā byre siþþan / grymme on·guldon || gafol-r
Guthlac B 988b s / fīra cynnes || fram fruman siþþan / mann on moldan, || þætte me
Guthlac B 1040b orh ġe·sweðrod% || and iċ siþþan mōt / fore metodes cnēowum ||
Guthlac B 1043b es lambor / on sīn-drēamum || siþþan āwa / forþ folĝian; || is n
Guthlac B 1049a or sefa, || ġōmrende hyġe, / siþþan hē ġe·hīerde || þæt sē
Guthlac B 1176a ‘Bēo þū on sīþ ġearu, / siþþan līċ and limu || and þēs l
Guthlac B 1196b raĝe sċeall / on sand-hofe || siþþan wunian.’ / Þā wearþ mōd-
Guthlac B 1239b n min, / folca feorh-ġiefa, || siþþan iċ furðum on·gann / on þone
Guthlac B 1254a ode || heortan ġe·þancum, / siþþan hē mē fore ēaĝum || ansī
Deor 5a ræce; || wēan oft on·fand, / siþþan hine Nīþhād on || nīede l
Riddles 10 10b ā·hōf, / wind of wǣġe, || siþþan wīde bær / ofer seolh-baðu.
Riddles 11 9a m. || Wā him þæs þēawes, / siþþan hēah bringaþ% || horda dēo
Riddles 15 22b se and ġe·sibbe; || iċ mē siþþan ne ðearf / wæl-hwelpes wīġ
Riddles 15 27a n-paþe || gūð-ġe·mōtes, / siþþan iċ þurh hylles || hrōf ġe
Riddles 23 6a rh-bealu || feorr ā·swāpe. / Siþþan mē sē wealdend, || sē mē
Riddles 26 2b ld-strenga be·nam, || wǣtte siþþan, / dȳfde on wætere, || dyde ef
Riddles 26 5b þe iċ hæfde. || Heard mec siþþan / snāþ seaxses eċġ%, || sin
Riddles 26 11b īðode sweart-lāst. || Meċ siþþan wrāh / hæleþ hleo-bordum, ||
Riddles 27 5b hrōfes hleo. || Hæleþ mec siþþan / baðodon on bydene. || Nū i
Riddles 29 13b t forþ ġe·wāt. || Nǣniġ siþþan / wera ġe·wiste || ðǣre wih
Riddles 40 9b lange, / þæt iċ ne slǣpe || siþþan ǣfre, / and mec samnunga || sl
Riddles 9 9b c sēo friðe mǣġ || fēdde siþþan, / oþ·þæt iċ ā·wēox, ||
The Wife's Lament 3b æt iċ iermþa ġe·bād, || siþþan iċ up wēox, / nīewes oþþe
The Judgment Day I 10a nne. || Hāt biþ on·ǣled%, / siþþan fȳr nimeþ || foldan sċēat
The Judgment Day I 21a || ac ā be·locen standeþ, / siþþan þæs gæstes gryre || ā·ġ
The Judgment Day I 53b r / lenġ on þissum līfe, || siþþan lēohtes weard / ofer ealne fol
The Judgment Day I 64b / Hyht wæs ā on heofonum, || siþþan ūser hǣlend% / wæs, middan-
The Judgment Day I 118a e·setu, || byrnende līeġ. / Siþþan aefter þām līeġe || līf
Resignation 32b and ġe·sēċe, || þæt mē siþþan ðǣr / unne ārfæst god || ē
The Descent into Hell 71a īera. || Iċ ā·drēah fela / siþþan þū end tō mē || inn sīð
Azarias 82b ĝen-reġn. || Maniġ sċeall siþþan / wyrt on·wæcnan, || ēac þo
Azarias 184b odon þæt þā hālĝan, || siþþan hīe hwætmōde / weorold-cinin
The Husband's Message 22a || þæt þū laĝu drēfde, / siþþan þū ġe·hīerde || on hlið
The Husband's Message 24a on bearwe. / Ne lǣt þū þeċ siþþan || sīðes ġe·twǣfan, / lād
The Husband's Message 33b wealdend god / [] æt·samne || siþþan motan / seċġum and ġe·sīð
Riddles 61 5a ne, || swā hēo hāten wæs. / Siþþan mē on hreðere || hēafod st
Riddles 77 6a etan, || felles ne reċċeþ, / siþþan hē mē of sīdan || seaxes o
Riddles 77 7b ā·rȳpeþ, || []ec hr[]þe siþþan / iteþ unsodene || ēa[].
Riddles 83 2b nn% || [] / biden on burgum, || siþþan bǣles weard / []wera || līfe
Riddles 89 9a / [] þygan, him þancode, || / siþþan u[] || / [] swǣsendum || swel
Riddles 93 17a | and mec of earde ā·drāf. / Siþþan mec īsern || innan-weardne / b
The Phoenix 111a þ || æt baða ġe·hwelcum. / Siþþan hine selfne || aefter sund-pl
The Phoenix 117b d, / weorold ġe·wliteĝod, || siþþan wuldres ġimm / ofer ġeofenes
The Phoenix 129b es / hīerde under heofonum, || siþþan hēah-cyning, / wuldres wyrhta,
The Phoenix 224a st-mearce || feorh ed-nīewe, / siþþan þā yslan || eft on·ġinna
The Phoenix 385b otan / on sīn-drēamum || and siþþan ā / wunian on wuldre% || weorc
The Phoenix 409b lu-sorĝe. || Þæs þā byre siþþan / gryne on·guldon, || þe hīe
The Phoenix 577b fter līeġ-bryne, || lǣdeþ siþþan / fuĝol on fōtum || tō frēa
The Phoenix 579b tō·ġēanes. || Þǣr hīe siþþan forþ / wuniaþ wintra fela, ||
Juliana 63a rūne || Reord up ā·stāh, / siþþan hīe tō·gædere || gāras h
Juliana 330b dōn habbaþ; || ne durran we siþþan / for his ansīene || ǣġhwǣr
Juliana 380b īeran, / synne fremman, || hē siþþan sċeall / gōdra gum-cysta ||
Juliana 497b īþ / ġefremede tō facne, || siþþan furðum wæs / rodor ā·rǣred
Juliana 606a || Hine sē cwealm ne þēah, / siþþan hē þone fintan || furður c
Juliana 609a ōd || miċelum ġe·blissod, / siþþan hēo ġe·hīerde || hæleþ
Juliana 692b n, / sīd-folc miċel. || Þǣr siþþan wæs / ġēara gangum || godes
The Wanderer 22a ĝum feorr || feterum sǣlan, / siþþan ġe·āra ġe·ō || gold-win
The Seafarer 78a || aefter herien, / and his lof siþþan || libbe mid englum / āwa tō
Beowulf 6b f·tēah, / eġesode eorlas. || Siþþan ǣrest wearþ% / fēa-sċeaft f
Beowulf 106a liġ wer || weardode hwīle, / siþþan him sċieppend || for·sċrif
Beowulf 115b . / Ġe·wāt þā nēosian, || siþþan niht be·cōm, / hēan hūses,
Beowulf 132a þ, || þeġn-sorĝe drēah, / siþþan hīe þæs lāðan || lāst s
Beowulf 142b þeġnes hete; || hēold hine siþþan / fierr and fæstor || sē þǣ
Beowulf 283a cōlran weorðaþ; / oþþe ā siþþan || earfoþ-þrāĝe, / þrēa-n
Beowulf 413b hwelcum / īdel and unnytt, || siþþan ǣfen-lēoht / under heofones h
Beowulf 470a | sē wæs betera þonne iċ. / Siþþan þā fǣhþe || fēo þingode
Beowulf 567b eordum% ā·swefede, || þæt siþþan nā / ymb brantne ford || brim-
Beowulf 604b þe mōt / tō medu mōdiġ, || siþþan morĝen-lēoht / ofer ielda bea
Beowulf 648a -sele || hilde ġe·þinġed, / siþþan hīe sunnan lēoht || ġe·s
Beowulf 656a ngum menn || ǣr ā·līefde, / siþþan iċ hand and rand || hebban m
Beowulf 685b earr / wīġ ofer wǣpen || and siþþan wītiġ god / on swā hwæðre
Beowulf 718b on ealdₒr-daĝum || ǣr ne siþþan / heardran hǣle, || heall-þe
Beowulf 722b n·arn, / fȳr-bendum fæst, || siþþan hē hire folmum æt-hrān%; / o
Beowulf 834a Þæt wæs tācₑn sweotol, / siþþan hilde-dēor || hand ā·leġd
Beowulf 850b oll. / Dēaþ-fæġe dēoh, || siþþan drēama lēas / on fenn-friðe
Beowulf 886a að-dæġe || dōm unlȳtel, / siþþan wīġes heard || wyrm ā·cwe
Beowulf 901a || (hē þæs ǣr on·þāh), / siþþan Here·mōdes || hild sweðrod
Beowulf 982a prǣċe || gūþ-ġe·weorca, / siþþan æðelingas || eorles cræfte
Beowulf 1077b r / metod-sċeaft be·mearn, || siþþan% morĝen cōm, / þā hēo under
Beowulf 1148a ðen || æt his selfes hām, / siþþan grimne grīpe || Gūð·lāf
Beowulf 1198b / hord-māðᵤm% hæleþa, || siþþan Hāma æt·wæġ / ðǣre% beor
Beowulf 1204a rtinges, || nīehstan sīðe, / siþþan hē under seġne || sinċ eal
Beowulf 1206a orode; || hine wyrd for·nam, / siþþan hē for wlenċu || wēan ācs
Beowulf 1235b gen wearþ / eorla maniĝum, || siþþan ǣfen cōm / and him Hrōð·g
Beowulf 1253a swā him full oft ġe·lamp, / siþþan gold-sele || Grendel warode, /
Beowulf 1261b ċolde, / ċealde strēamas, || siþþan Cāin% wearþ / tō eċġ-banan
Beowulf 1281b na wearþ / edhwyrft eorlum, || siþþan inne fealh / Grendles mōdor. |
Beowulf 1308a de-rinċ, || on hrēon mōde, / siþþan hē ealdor-þeġn || unlibben
Beowulf 1420b -cȳþþ eorla ġe·hwǣm, || siþþan Æsċ·heres / on þǣm holm-cl
Beowulf 1453b tte swīnlicum, || þæt hine siþþan nā / brand ne beadu-mēċas ||
Beowulf 1472a | Ne wæs þǣm ōðrum swā, / siþþan hē hine tō gūðe || ġe·
Beowulf 1556b ġe·sċēd / īeðelīċe, || siþþan hē eft ā·stōd. / Ġe·seah
Beowulf 1589a orote. || Hrǣw wīde sprang, / siþþan hē aefter dēaðe || drepe
Beowulf 1689b r writen / fyrn-ġe·winnes, || siþþan flōd of·slōh, / ġeofon ġē
Beowulf 1775b cōm, / gryn aefter gamene, || siþþan Grendel wearþ, / eald-ġe·win
Beowulf 1784b n fela / mādma ġe·mǣnra, || siþþan morĝen biþ.’ / Ġēat wæs
Beowulf 1875a ōðres swīðor, / þæt hīe% siþþan% nā% || ġe·sêon mōston, / m
Beowulf 1901b ord ġe·sealde, || þæt hē siþþan wæs / on medu-benċe || māðm
Beowulf 1937b and-ġe·wriðene; || hræðe siþþan wæs / aefter mund-grīpe || m
Beowulf 1947b e·fremede, / inwitt-nīða, || siþþan ǣrest wearþ / ġiefen gold-hr
Beowulf 1949b m cempan, / æðelum dīere, || siþþan hīo Offan flett / ofer fealone
Beowulf 1951b e ġe·sōhte. || Þǣr hēo siþþan wēl / on gum-stōle, || gōde,
Beowulf 1978b ·næs, / mǣġ wiþ mǣġe, || siþþan mann-drihten / þurh hlēoðₒ
Beowulf 2012a mǣra || maĝu Healf·denes, / siþþan hē mōd-sefan || mīnne cū
Beowulf 2051b on, / wēoldon wæl-stōwe, || siþþan Wiðer-ġield læġ, / aefter h
Beowulf 2064b ealfe / āð·sweord% eorla; || siþþan% Inġielde / weallaþ wæl-nīð
Beowulf 2071b , / sinċes brytta, || tō hwon siþþan wearþ / hand-ræs hæleþa. ||
Beowulf 2072b wearþ / hand-ræs hæleþa. || Siþþan heofones ġimm / glād ofer gru
Beowulf 2092a sumne || hit ne meahte swā, / siþþan iċ on ierre || up-riht ā·s
Beowulf 2103b ēanode, / maniĝum māðmum || siþþan morĝen cōm / and we tō simbl
Beowulf 2124b ðer hīe hine ne mōston, || siþþan morĝen cōm, / dēaþ-wēriġn
Beowulf 2175b cor and sadol-beorht; || hire siþþan wæs / aefter bēah-þeġe || b
Beowulf 2201b um dōĝrum / hilde-hlemmum, || siþþan Hyġe·lāc læġ / and Heard·
Beowulf 2207a ġdon || nefan Here·rīċes, / siþþan Bēow·ulfe || brāde% rīċe
Beowulf 2217b inċe % fāĝne. || Hē þæt siþþan, / þēah% þe% hē% slǣpende |
Beowulf 2351b e·dīeġde, / hilde-hlemma, || siþþan hē Hrōð·gāres, / siĝor-ē
Beowulf 2356a ðǣr man Hyġe·lāc slōh, / siþþan Ġēata cyning || gūðe rǣs
Beowulf 2388b owes bearn / hāmes nēosan, || siþþan Heard·rǣd læġ, / lēt þone
Beowulf 2395b nd wǣpnum; || hē ġe·wræc siþþan / ċealdum ċear-sīðum, || cy
Beowulf 2437a dum || morðₒr-bedd strēd, / siþþan hine Hæþ·cynn || of horn-b
Beowulf 2474b mǣne, / here-nīþ hearda, || siþþan Hrēðel swealt, / oþþe him A
Beowulf 2501a and sīþ || oft ġe·læste. / Siþþan iċ for duĝuþum || Dæġ·h
Beowulf 2630a || þæt% sē wyrm on·fand, / siþþan hīe tō·gædere || ġe·gā
Beowulf 2702a þæt fȳr on·gann / sweðrian siþþan. || Þā ġīen self cyning / ġ
Beowulf 2806b se, / þæt hit sǣ-līðend || siþþan hāten / Bēow·ulfes beorh, ||
Beowulf 2888b ǣghwelċ / īdel hweorfan, || siþþan æðelingas / feorran ġe·fri
Beowulf 2911b lēodum wēn / orleġhwīle, || siþþan undierne% / Francum and Frēsum
Beowulf 2914b eapen / heard wiþ Hūĝas, || siþþan Hyġe·lāc cōm / faran flot-h
Beowulf 2920b ldor duĝuþe. || Ūs wæs ā siþþan / Mere-wioingas || milts unġie
Beowulf 2943a -mōdum || samod ǣr-dæġe, / siþþan hīe Hyġe·lāces || horn an
Beowulf 2960a þone || forþ% ofer·ēodon, / siþþan Hrēðlingas || tō haĝan þ
Beowulf 2970a n wrixle || wæl-hlemm þone, / siþþan þēod-cyning || þider on·c
Beowulf 2996b an / mann on middan-ġearde, || siþþan% hīe þā mǣrþa ġe·slōĝ
Beowulf 3002a ċaþ tō || Swēona lēoda, / siþþan hīe ġe·friċġaþ || frēa
Beowulf 3127a me || hwā þæt hord strude, / siþþan orwearde || ǣniġne dæl / se
Judith 114b d wæs, / sūsle ġe·sǣled || siþþan ǣfre, / wyrmum be·wunden, ||
Judith 160a don blīðe || burh-sittende, / siþþan hīe ġe·hīerdon || hū sē
Judith 168a do-byriġ || mōd ā·rēted, / siþþan hīe on·ġēaton || þæt w
Judith 189b ow / fȳsan tō ġe·feohte. || Siþþan fyrmþa god, / ārfæst cyning,
Judith 218b lum for·golden, / Assyrium, || siþþan Ebreas / under gūð-fanum ||
The Paris Psalter 101:20 1a and mǣrost. / / # / Cumaþ folc siþþan || feorran tō·gædere / and r
The Paris Psalter 101:20 3b ne / full holdlīċe || hīeran siþþan. / / # / Hē him andwyrdeþ || eal
The Paris Psalter 101:23 4b bēoþ tō weorolde || wended siþþan. / / # / Þū þonne bist sē īlc
The Paris Psalter 101:25 3b aĝe, / and hira selfra cynn || siþþan tō fēore / on weorolda weorol
The Paris Psalter 102:15 1b ne hē gāst of·ġiefeþ, || siþþan hine gærs-bedd sċeall / wunia
The Paris Psalter 102:15 2b n wīde-feorh%, || ne him man siþþan wāt / āhwǣr elles || ǣnġe
The Paris Psalter 103:21 1a um æt || god ġe·dēme. / / # / Siþþan up cumeþ || æðele sunne, / h
The Paris Psalter 103:25 2b num / ġe·hīewodest, || hēte siþþan / his bismere || brāde healdan
The Paris Psalter 103:29 2b on weorolda weorold || wunie siþþan, / blissie on his weorcum || bea
The Paris Psalter 104:4 1b aþ ġē drihten || and ġē siþþan bēoþ / tēonan ġe·hwelċe |
The Paris Psalter 104:19 2b ypta, / and sē gōda || Iacob siþþan / eft eardode || eorðan Khanaa
The Paris Psalter 104:29 1a r·ġeaf || land Eġypta. / / # / Siþþan for·wurdan || hira wīn-ġea
The Paris Psalter 104:30 1a ne bearwa trēo. / / # / Hē þā siþþan cwæþ; || sōna cōmon / ganga
The Paris Psalter 104:31 1a ldan || frǣton wæstmas. / / # / Siþþan hē aefter slōh || ǣġhwel
The Paris Psalter 104:33 2a % Eġyptas || aefter blīðe, / siþþan hīe on fore || folc sċēawo
The Paris Psalter 105:11 1a e cōm || ān spell-boda. / / # / Siþþan hīe his wordon || wēl ġe·
The Paris Psalter 105:11 4b wræclicra; || nā hīe wēl siþþan / his ġe·eahtunge || āhwǣr
The Paris Psalter 105:27 5a unsċyldġe || ealle wǣron, / siþþan hīe ġe·curon || Chananea g
The Paris Psalter 105:35 1a miltsa || meniġu godes. / / # / Siþþan hē him sealde || sōna milts
The Paris Psalter 106:8 3b te ġe·fylleþ || tō fēore siþþan. / / # / Þā þe hēr on þīestr
The Paris Psalter 106:35 3b ǣr hīe eard nāmon || āwa siþþan. / / # / Hīe wīn-ġeardas || wyr
The Paris Psalter 106:36 2b on·gunnon, / sǣde sāwan, || siþþan grōwan% / lungre land hira ||
The Paris Psalter 106:38 3b āres and yfeles, || þe hīe siþþan be·ġeat. / / # / Siþþan hīe
The Paris Psalter 106:39 1a hīe siþþan be·ġeat. / / # / Siþþan hīe for·hoġodon || hālġe
The Paris Psalter 106:41 1a ol || sċēapum anlīċe. / / # / Siþþan þæt sōþfæste ġe·sēoþ
The Paris Psalter 106:42 4b ull glēawlīċe || on·ġite siþþan?
The Paris Psalter 110:6 3b þæt hīe on ēċnesse || ā siþþan / his ġe·witnesse || wēl ġe
The Paris Psalter 111:6 4b þ / āwiht on ealdre || yfeles siþþan. / / # / Biþ his heorte ġearu ||
The Paris Psalter 113:2 2b hǣl ġe·hluton || hālġes siþþan; / hæfdon ealdor-dōm || ofer I
The Paris Psalter 118:71 3b hnǣġdest || and iċ hræðe siþþan / þīn sōþfæst weorc% || w
The Paris Psalter 118:132 2b ·seoh þū on mē || and mē siþþan hræðe / mǣre ġe·miltsa, ||
The Paris Psalter 118:135 3b ohte and lēofe; || lǣr mē siþþan, / hū iċ þīn sōþfæst word
The Paris Psalter 118:145 1b ē þā tō sōðe || and iċ siþþan lifie. / / # / Iċ mid ealle on·
The Paris Psalter 119:4 2a arpe, || strange and mihtġe, / siþþan of glēdon wesaþ || ġearwe
The Paris Psalter 121:1 3b n, / and on godes hūs || gange siþþan. / / # / Wǣron fæst-stealle || f
The Paris Psalter 125:1 3b eorfe / hæft-nīed hefiġe, || siþþan we hræðe weorðaþ / ā·frē
The Paris Psalter 125:2 1b ġe·fylde || mid ġe·fēan siþþan / mūðas ūre || and we mā sp
The Paris Psalter 131:6 2b en / seċġan ġe·hīerdon, || siþþan ġe·mitton / for·wēl maneĝu
The Paris Psalter 131:11 4b Dauide, || swā hē him dyde siþþan. / / # / Þæt hē wīērðlicne |
The Paris Psalter 138:16 3a sand-corn || snēome maniġe; / siþþan iċ ā·rīse || and recene n
The Paris Psalter 138:16 4b þē selfum eom, || ġif þū siþþan wilt / þā firenfullan || fiel
The Paris Psalter 138:20 3b an ġe·þanc; || friġne mē siþþan / and mīne stīġe on·ġiet |
The Paris Psalter 141:8 2b e / mīne sāwle, || þæt iċ siþþan forþ / þīnne naman mōte ||
The Paris Psalter 142:1 3b mīne hālsunge; || heald mē siþþan / on þīnre sōþfæstnesse ||
The Paris Psalter 142:6 4b mē hrǣdlīċe, || hǣl mē siþþan. / / # / Nū mē dēope is, || dri
The Paris Psalter 142:7 5b liċ / þe on sweartne grund || siþþan ā·stīĝaþ. / / # / Ġe·dō
The Paris Psalter 142:12 2b t / sāwle mīne, || ðǣr hēo siþþan forþ / on þīnre mild-heortne
The Paris Psalter 143:7 4b ġe·drēfed hafast || dēope siþþan. / / # / On·send þīne handa ||
The Paris Psalter 145:3 3b on; / of þǣm selfan dæġe || siþþan for·weorðaþ / ealle þā ġe
The Paris Psalter 148:6 3b ealdan; / hē sette be·bod, || siþþan hēo þæt hēoldon. / / # / Her
The Paris Psalter 53:5 2b hīe sōþfæst tō·weorp || siþþan wīde. / / # / Iċ þē lustum ||
The Paris Psalter 54:6 3b d iċ þonne recene || ræste siþþan. / / # / Efene iċ feorr ġe·wīt
The Paris Psalter 54:21 2b būtan fracoþum || fēdeþ siþþan. / / # / Ne sileþ hē sōþfæstu
The Paris Psalter 54:22 1b Ne sileþ hē sōþfæstum || siþþan tō fēore / þæt him īeðend
The Paris Psalter 57:3 2a firenfulle || fremde wurdon, / siþþan hīe on weorolde || wǣron ā
The Paris Psalter 57:7 3b hīe sunnan ne ġe·sēoþ || siþþan ǣfre. / / # / Ǣr·þon% ēowre
The Paris Psalter 58:12 6a ierre for·grīpeþ / and hīe siþþan ne bēoþ || samod æt·gæde
The Paris Psalter 58:13 1a þ || samod æt·gædere. / / # / Siþþan hīe wīslīċe witon, || þ
The Paris Psalter 59:7 4b ġe·sċōs sende || and mē siþþan ġe·dō / Allophilas || ealle
The Paris Psalter 62:9 1b ·þon hīe on īdel || ealle siþþan / sōhton synlīċe || sāwle m
The Paris Psalter 64:4 3b is eardung-stōwum || eardaþ siþþan. / / # / Ealle we þīn hūs || ē
The Paris Psalter 65:6 5b bēoþ þā on him selfum || siþþan ā·hafene. / / # / Bletsien þē
The Paris Psalter 67:14 2a yning || hēr tō·sċādeþ, / siþþan hīe on Selmon || snāwe weor
The Paris Psalter 68:12 3b ȳme ċierde, || cwǣden hīe siþþan, / þæt iċ him wæfer-sīen ||
The Paris Psalter 68:24 1b hīe ġe·sēon ne maĝon || siþþan āwiht; / weorðe hira bæc swe
The Paris Psalter 68:29 2b on þīn sōþfæst weorc || siþþan ne gangan. / / # / Sīen hīe ā
The Paris Psalter 68:30 2b esen hīe mid sōþfæstum || siþþan ā·writene. / / # / Iċ mē self
The Paris Psalter 69:1 2b ihten, mē || and mē hræðe siþþan / ġe·fultuma || æt feorh-þe
The Paris Psalter 70:10 4a pen || and his ġeare ehtan; / siþþan hē ne hæbbe || helpend ǣnn
The Paris Psalter 72:12 2b bearn weorðaþ || ġe·boren siþþan, / þā īlcan iċ || ǣr fōre
The Paris Psalter 72:13 5b īehstan on·ġiete || nīede siþþan. / / # / Hwæðere þū him for in
The Paris Psalter 72:18 2b ate / and iċ simle mid þē || siþþan hwæðere. / / # / Þū mīne sw
The Paris Psalter 73:13 3b t, / sealdest Siġel-hearwum || siþþan tō mōse. / / # / Þū selfa ēa
The Paris Psalter 77:34 1a tō him || lustum cōmon. / / # / Siþþan hīe on·ġēaton, || þæt w
The Paris Psalter 77:59 2b e for·hoĝode || and hræðe siþþan / Israhela cynn || eġesan ġe
The Paris Psalter 77:68 3b timbrode; || hēt þæt tela siþþan / on weorlod-rīċe || wunian
The Paris Psalter 77:71 1b onne būtan facne || fēdeþ siþþan, / and his folmum siþþan || h
The Paris Psalter 77:71 2a deþ siþþan, / and his folmum siþþan || hīe% forþ% lǣdeþ.
The Paris Psalter 83:6 2b m beorhte ǣ / sōðe sette; || siþþan ēodon / of mæġene on mæġen
The Paris Psalter 84:7 1a e || hēr tō ġe·nihte. / / # / Siþþan iċ ġe·hīere, || hwæt mē
The Paris Psalter 85:10 2b / and iċ on þīnum sōðe || siþþan gange. / / # / Heorte min ā·hli
The Paris Psalter 85:15 1b e·seoh nū on mē || and mē siþþan weorþ / milde on mōde, || meh
The Paris Psalter 87:10 3b d hīe andettan þē || ealle siþþan. / / # / Ne on þēostrum ne mæġ
The Paris Psalter 88:23 2b e, / þæt hē sǣ-strēamum || siþþan wealde. / / # / Hē mē him tō f
The Paris Psalter 88:27 1b tō wīdan fēore || wyrċe siþþan / þīn hēah-setl || hrōr and
The Paris Psalter 90:15 2b ·hīerde || and hine hræðe siþþan / of earfoþum || ūt ā·līes
The Paris Psalter 91:6 5b hīe for·wordene || weorðen siþþan / on weorolda weorold || and t
The Paris Psalter 92:3 2b e, / swā folde stōd || fæste siþþan. / / # / Ġearu is þīn setl || a
The Paris Psalter 95:9 4b e / drihten ūre; || dōme hē siþþan / eorðan ymb-hwyrft || ealle
The Paris Psalter 95:13 2b an folca / sōðe and rihte || siþþan dēmeþ.
The Metres of Boethius: Metre 1 50b m-warum / sinċ-ġiefa sella || siþþan lange. / Hē wæs for weorolde
The Metres of Boethius: Metre 11 87b eafta / weorðaþ him selfe || siþþan tō nāuhte. / Ac sē ilca god,
The Metres of Boethius: Metre 12 24b ō hira cȳþþe || be·cuman siþþan, / ġif þū up ā·tīehsþ ||
The Metres of Boethius: Metre 12 29a lȳcþ || yfel-wēod maniġ. / Siþþan iċ þē seċġe || þæt þ
The Metres of Boethius: Metre 13 24b ǣre wyrde || þæt hēo wēl siþþan / hire taman healde, || ac iċ
The Metres of Boethius: Metre 13 31b / hūses hierde || and hræðe siþþan / hæleþa ġe·hwelcne || þe
The Metres of Boethius: Metre 13 40b e / eald-ġe·cynde || ā forþ siþþan / willum wuniaþ, || þēah him
The Metres of Boethius: Metre 16 21a | āuhte þȳ māra, / ġif hē siþþan nāh || his selfes ġe·weald
The Metres of Boethius: Metre 18 8b sċeall sāwla ġe·hwelċ || siþþan losian, / ġif sē līċ-hāma
The Metres of Boethius: Metre 20 97a || be sumum dǣle, / þæt hēo siþþan mæġ || for þǣm sype weor
The Metres of Boethius: Metre 20 104b tō dūste || and tō·drifen siþþan / wīde mid winde, || swā nū
The Metres of Boethius: Metre 20 177b wle ġe·settest || and hīe siþþan ēac / styrest and stihtest ||
The Metres of Boethius: Metre 20 236b rðan, / sāwla wiþ līċe; || siþþan wuniaþ / þis eorðlīċe || a
The Metres of Boethius: Metre 20 250a , || nerġend ūser. / Hē hīe siþþan ā·sēow || sǣda maniĝum / w
The Metres of Boethius: Metre 20 262b æt we hīe on þe selfum || siþþan mōten / ā·fæstnian. || Fæd
The Metres of Boethius: Metre 22 8a || ǣror sōhte. / Sēċe þæt siþþan || on his sefan innan, / and fo
The Metres of Boethius: Metre 22 16b ǣġhwelċ. || Hē on·ġiet siþþan / yfel and unnytt || eall þæt
The Metres of Boethius: Metre 22 41b ·weaht / mid āscunga, || ēac siþþan mid / gōdre lāre, || ġif hit
The Metres of Boethius: Metre 22 58b des ġe·mynde; || hē mæġ siþþan / on his rūn-cofan || rihtwīs
The Metres of Boethius: Metre 24 10b fer / wolcnu windan, || wlītan siþþan / ufan ofer ealle. || Meahtes
The Metres of Boethius: Metre 24 15a ēode. / ­­Þū meahtest þē siþþan || mid ðǣre sunnan / faran be
The Metres of Boethius: Metre 24 18a recen || on þǣm rodore ufan / siþþan weorðan || and þonne sam-te
The Metres of Boethius: Metre 24 25a um ufan || ōðrum steorrum%. / Siþþan þū þonne || þone up ā ha
The Metres of Boethius: Metre 24 27a ht feorsian; / þonne bist þū siþþan || sōna ofer uppan% / rodore r
The Metres of Boethius: Metre 24 30a dan lǣtst, / þonne meaht þū siþþan% || sōðes lēohtes / habban þ
The Metres of Boethius: Metre 25 47b āt-heortnesse || and hræðe siþþan / unrōtnesse || ēac ġe·rǣp
The Metres of Boethius: Metre 25 49b , / hearde ġe·hæfted. || Him siþþan on·ġinþ / sum toō-hopa || s
The Metres of Boethius: Metre 26 68b hē mid þǣm wīfe || wunode siþþan, / oþ·þæt him ne meahte || m
The Metres of Boethius: Metre 26 77b / cininges þeġnas, || cyspan siþþan / and mid racentan ēac || rǣp
The Metres of Boethius: Metre 29 31b iþ ðǣre sunnan swiftra; || siþþan hīe on setl ġe·wītaþ, / of
The Metres of Boethius: Metre 29 40b e / ǣr dōmes dæġe; || dēþ siþþan ymbe / mann-cynnes fruma || sw
The Metres of Boethius: Metre 5 17b of thaem torre. || Hē on tū siþþan / tō·sċēaden wierþ, || sċ
The Metres of Boethius: Metre 7 31b weorolde wlite, || wyrċe him siþþan / his mōdes hūs, || ðǣr hē
The Metres of Boethius: Metre 8 2b otole ā·reahte, || hē þā siþþan on·gann / singan sōþ-cwidas
The Metres of Boethius: Metre 8 36b won under sunnan. || Nǣniġ siþþan wæs / weorþ on weorolde, ||
The Metres of Boethius: Metre 9 34b / Nealles sorĝode || hwæðer siþþan ā / mehtiġ drihten || ā·met
Metrical Psalm 91:6 5b t hi for·wordone || weorðen siþþan / on weorolde% weorold% || and
Metrical Psalm 92:3 2b e / swā folde stōd || fæste siþþan.
The Battle of Brunanburh 13b d dennode / seċġa swāte%, || siþþan sunne up / on morgen-tīd, || m
The Battle of Brunanburh 69b þ bēċ, / ealde uð-witan, || siþþan ēastan hider / Engle and Seaxe
The Death of Edgar 10b h-ġiefa. || Fēnġ his bearn siþþan / tō cyne-rīċe, || ċild unw
The Death of Alfred 12a | ġe·dōn on þissum earde, / siþþan Dene cōmon || and hēr friþ
The Death of Edward 18a stum || wīde ġond eorðan, / siþþan Cnut ofer·cōm || cynn Æðe
The Death of Edward 22a ·rīmes, || welan brytnodon. / Siþþan forþ be·cōm || frēolice o
The Rune Poem 26b || weorðeþ hit tō wætere siþþan. / //N// nīed biþ nearu on br
The Rune Poem 68b e·sewen seċġum, || oþ hē siþþan eft% / ofer wǣġ ġe·wāt, ||
Solomon and Saturn 117b ‘Sōna biþ ġe·sīene, || siþþan flōwan mōt / ȳþ ofer eall-l
Solomon and Saturn 119b æs / sīðes ġe·swīcan, || siþþan hire sē sǣl cymeþ, / þæt h
Solomon and Saturn 169b deþ, / seolfre tō sorĝe, || siþþan drēoĝeþ / his earfoþu || or
The Menologium 112b t, / tō sete sīġeþ. || Wile siþþan lenġ / grund be·healdan || an
The Menologium 202a weorolde || willan dryhtnes. / Siþþan wintres dæġ || wīde gange
Maxims II 58b hwider sēo sāwol sċeall || siþþan hweorfan, / and ealle þā gās
The Gloria I 21b a / and tō·syndrodost hīe || siþþan on meniġu; / þū ġe·wrohtes
Psalm 50 66b worhtan / and iċ selfa ēac || siþþan be·ēode. / Ac þū, selfa God
Psalm 50 103b iċ ealdorlīċe || ā forþ siþþan / tō þīnum willan || weorða
Psalm 50 117a weleras mīne; / swā min mūþ siþþan || meahte þīne / and lof ġeo
Psalm 50 135b , frēa mehtiġ, || on·fehst siþþan / lēof-wende lāc || lēoda þ
The Seasons for Fasting 100b %, / sancte Petres || prēostas siþþan / lange līfes tīd || lēordon
The Seasons for Fasting 228a es drenċ || wēlhwā% mōte, / siþþan hē mæssan hafaþ, || mēði
The Metrical Preface to the Pastoral Care 11a , || mǣrþum ġe·frǣĝost. / Siþþan min on Ænglisċ || Ælfred c
The Metrical Epilogue to the Pastoral Care 10a n || hālġe and ġe·corene, / siþþan hine ġierdon || þā þe God
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 26a loġe || feorh ne ġe·sealde / siþþan him man mæġ.an || tō mete