A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: þū

Number of occurrences in corpus: 1354

Genesis B 500a isne sīþ faran, / hēt þæt þū þisses ofetes ǣte, || cwæ
Genesis B 504b / ne wurde on weorolde. || Nū þū willan hæfst, / hyldu ġe·wor
Genesis B 509a ymb þīn līf sprecan. / Swā þū lǣstan sċealt || þæt on
Genesis B 517b hēt / listas lǣran. || Lǣste þū ġeorne / his ambihtu, || nim
Genesis B 532b urh dierne ġe·þanc || þe þū dryhtnes eart / boda of heofonu
Genesis B 538b ealdan, / lǣstan his lāre. || Þū ġe·līċ ne bist / ǣngum his
Genesis B 540a || þe iċ ǣr ġe·seah, / ne% þū mē oþ·īewdest || ǣniġ t
Genesis B 543a iċ þē hīeran ne cann, / ac þū meahte forþ faran. || Iċ h
Genesis B 559b þ, / mehtiġ on mōde. || Ġif þū þēah mīnum wilt, / wīf will
Genesis B 561a willende, || wordum hīeran, / þū meaht his þonne rūme || rǣ
Genesis B 562b on þīnum brēostum || þæt þū inċ bām twǣm meaht / wīte b
Genesis B 565a īn ēaĝan swa lēoht / þæt þū meaht swā wīde || ofer weor
Genesis B 568a habban his hyldu forþ. / Meaht þū Ādame || eft ġe·stīeran, /
Genesis B 569a me || eft ġe·stīeran, / ġif þū his willan hæfst || and hē
Genesis B 570a um wordum ġe·trīewþ. / Ġif þū him tō sōðe sæġst || hwe
Genesis B 570b tō sōðe sæġst || hwelċe þū selfa hæfst / bȳsne on brēos
Genesis B 571b bȳsne on brēostum, || þæs þū ġe·bod Godes / lāre lǣstes,
Genesis B 575b ū / an spēd sprecaþ. || Span þū hine ġeorne / þæt hē þīne
Genesis B 578a de, || weorðan þyrfen. / Ġif þū þæt an-ġinn fremest, || id
Genesis B 611a ealles hē hīe freme lǣrde: / ‘Þū meaht nū þē self ġe·sēo
Genesis B 613b ite and wæstmas, || siþþan þū mīnum wordum ġe·truwodest,
Genesis B 616b hte / hwīt of heofonum; || nū þū his hrīnan meaht. / Sæġe Ād
Genesis B 617b aht. / Sæġe Ādame || hwelċe þū ġe·sihþe hæfst / þurh mīn
Genesis B 661a onne his wiðer·mēdu. / Ġif þū him hēo-dæġ wiht || hearme
Genesis B 733b þone sweartan sīþ. || Swā þū his sorĝe ne þearft / beran o
Genesis B 734b n þīnum brēostum, || ðǣr þū ġe·bunden liġst / murnan on
Genesis B 791a d tō Ēuan spræc: / ‘Hwæt, þū Ēue, hæfst || yfele ġe·me
Genesis B 792b selfra sīþ. || Ġe·siehst þū nū þā sweartan helle / grǣd
Genesis B 793b / grǣdġe and ġīfre. || Nū þū hīe grimman meaht / heonane ġ
Genesis B 797a anc || habban mōston, / ðǣr þū þǣm ne hīerde || þe unc
Genesis B 818b mē / of liðum mīnum, || nū þū mē for·lǣred hæfst / on mī
Genesis B 824a s cræft || be·droren wurde. / ‘Þū meaht hit mē wītan, || wine
Genesis B 830a habban sċolde, / ne ġe·sāwe þū nō snēomor, || þēah mē o
Genesis A 873b unu min, || for hwon sēċest þū / sċeade sċamiende? || Þū s
Genesis A 874b t þū / sċeade sċamiende? || Þū sċande æt mē / furðum ne% o
Genesis A 876a fēan eallum. / For hwon wāst þū% wēan || and wrīhst sċame, /
Genesis A 880a sīe hræġles ðearf, / nemþe þū æppel || ǣnne byrġde% / of
Genesis A 888a -mehtiġ God: / ‘Hwæt druĝe þū, dohtor, || duĝuþa ġe·nōh
Genesis A 890b s, / grōwendra ġiefa, || þā þū ġītsiende / on bēam grīpe,
Genesis A 906a as || and þā worde cwæþ: / ‘Þū sċealt wīde-ferhþ || wēri
Genesis A 909b rh% wunaþ / gāst on innan. || Þū sċealt grēot etan / þīne l
Genesis A 910b n / þīne līf-daĝas. || Swā þū lāðlīċe / wrōhte on·steal
Genesis A 913b þ / fāh mid fōtum sīnum. || Þū sċealt fiersna sǣtan / tohtan
Genesis A 916b weorold under wolcnum. || Nū þū wāst and canst, / lāþ lēod-
Genesis A 917b / lāþ lēod-sċaða, || hū% þū līfian sċealt’. / Þā tō
Genesis A 927a oht-fruma, || lāþ ǣrende: / ‘Þū sċealt ōðerne || ēðel s
Genesis A 931b līċes and sāwle. || Hwæt, þū lāðlīċe / wrōhte on·steal
Genesis A 932b on·stealdest; || for­·þon þū winnan sċealt / and on eorðan
Genesis A 935b īnne hlāf etan, || þenden þū hēr leofast, / oþþæt þē t
Genesis A 937b grīpeþ / ādl unlīðe || þe þū on æple ǣr / selfa for·swul
Genesis A 938b fa for·swulĝe; || for·þon þū sweltan sċealt’. / Hwæt, we
Genesis A 1010a ngode: / ‘Hwæt, be·fealdest þū || folmum þīnum / wrāðum on
Genesis A 1013b ē / clipaþ and ċīeġeþ. || Þū þæs cwealmes sċealt / wīte
Genesis A 1018b hþ, / glǣmes grēne folde. || Þū sċealt ġōmor hweorfan, / ār
Genesis A 1019b as of earde þīnum, || swā þū Ābele wurde / tō feorh-banan;
Genesis A 1020b tō feorh-banan; || for·þon þū flēma sċealt / wīd-lāst wre
Genesis A 1031b ġēat, / drēor on eorðan. || Þū tō dæġe þissum / ā·dēmes
Genesis A 1037a iĝora drihten: / ‘Ne þearft þū þē on·drǣdan || dēaðes
Genesis A 1038b -cwealm nū-ġīet, || þēah þū fram sċyle / frēo-māĝum feo
Genesis A 1299b ēdaþ, / feoh and fuĝolas. || Þū sċealt friþ habban / mid sunu
Genesis A 1303b mere-hūs miċel. || On þǣm þū maniĝum sċealt / ræste ġe·
Genesis A 1307a ielfan || on sċipes bōsme. / Þū þæt% fær ġe·wyrc || fīf
Genesis A 1329b t, / wǣre ġe·selle, || þæt þū weġ nimest / and fēora fæsl
Genesis A 1330b imest / and fēora fæsl || þe þū ferĝan sċealt / ġond dēop w
Genesis A 1335a and ēower fēower wīf. / And% þū seofone ġe·nim || on þæt
Genesis A 1339a rra% || ǣlċes twā. / Swelċe þū of eallum || eorðan wæstmum
Genesis A 1345a rum || rȳman wille. / Ġe·wit þū nū mid hīewum || on þæt h
Genesis A 1347b dne wāt, / fæst-hȳdiġne; || þū eart friðu wierðe, / āra mid
Genesis A 1489b m hēan hofe || hīewan lǣd þū / and ealle þā wōcre || þe
Genesis A 1746a || ēċe drihten: / ‘Ġe·wit þū nū fēran || and þīne fare
Genesis A 1749b hāte, / manna lēofost, || and þū mīnum wēl / lārum hīere, ||
Genesis A 1752b ewan wille, / brāde foldan. || Þū ġe·blētsod sċealt / on mund
Genesis A 1827b mæġ ælf-sċīenu, || þæt þū min sīe / beorht ġe·bedda, |
Genesis A 1832a e || fēore be·nēote. / Saĝa þū, Sarra, || þæt þū sīe swe
Genesis A 1832b . / Saĝa þū, Sarra, || þæt þū sīe sweostor min, / līċes m
Genesis A 1836b twēġa, / feorren% cumenra. || Þū him fæste hell / sōðan sprǣ
Genesis A 1837b ell / sōðan sprǣċe; || swā þū mīnum sċealt / fēore ġe·be
Genesis A 1901b ra þīn / sibb-ġe·byrdum, || þū min suhterĝa. / Ne sċolon unc
Genesis A 1906b ll tela / lufu langsumu. || Nū þū, Lōth, ġe·þenc, / þæt unc
Genesis A 1918b ne mōde / on hwelċe healfe || þū wille hwyrft dôn, / ċierran m
Genesis A 2107a | and swa ġieddode: / ‘Wæs% þū ġe·weorðod || on wera rīm
Genesis A 2119a , || and hālĝu trēow, / sēo þū wiþ rodera weard || rihte he
Genesis A 2127a mennen || mīnra lēoda, / þe þū ā·hredest || herġes cræft
Genesis A 2146b æðelinga helm, || þȳ lǣs þū eft cweðe / þæt iċ wurde, |
Genesis A 2149b onum / Sōdoma rīċes%. || Ac þū selfa% mōst heonan / hūðe l
Genesis A 2155b e aefter frōfre. || Ġe·wit þū ferĝan nū / hām hyrsted gold
Genesis A 2157b ls-mæġeþ, / lēoda idesa. || Þū þe lāðra ne þearft / hæle
Genesis A 2168b on miċela þīna. || Ne lǣt þū þe þīn mōd ā·sealcan, / w
Genesis A 2169b willan mīnes. || Ne þearft þū þē wiht on·drǣdan, / þende
Genesis A 2170a ē wiht on·drǣdan, / þenden þū mīne lāre lǣstest, || ac i
Genesis A 2172b / folmum mīnum; || ne þearft þū forht wesan’. / Abraham þā
Genesis A 2175a īme frōd: / ‘Hwæt ġiefest þū mē, || gasta wealdend, / frēo
Genesis A 2180a | welan bryttian. / Ne sealdest þū mē sunu; || for·þon mec so
Genesis A 2196b olc-bearnum frame. || Ne lǣt þū þīn ferhþ wesan / sorĝum ā
Genesis A 2200b e, / gōde mǣre. || Ne ġōmra þū. / Iċ eom sē wealdend || sē
Genesis A 2247a swīðe cwæþ: / ‘Ne fremest þū ġe·risnu || and riht wiþ m
Genesis A 2248a and riht wiþ mē. / Þafodest þū ġīena || þæt mē þēow-m
Genesis A 2259b baþ bū, / ārna lēase, || ac þū þīn āĝen mōst / mennen ā
Genesis A 2271a ne fræġn: / ’Hwider fundast þū, || fēa-sċeaft ides, / sīðas
Genesis A 2281a el || andswarode: / ‘Ne ceara þū feorr heonan || flēame dǣla
Genesis A 2282b dǣlan / sam-wist incre, || ac þū sēċe eft, / earna þē āra,
Genesis A 2285a ĝuþum, || wes drihten-hold. / Þū sċealt, Āĝar, || Abrahame
Genesis A 2294b , / þēod unmǣte. || Ġe·wit þū þīnne eft / wealdend sēċan;
Genesis A 2308b wone / duĝuþum stēpe. || Wes þū dǣdum fram / willan mīnes. ||
Genesis A 2312a þæs þīn ferhþ be·mearn. / Þū sċealt hālĝian || hīred
Genesis A 2314b elcne / wǣpned-cynnes, || ġif þū wille on mē / hālford habban
Genesis A 2327b ġāþ / sōð-ġe·lēafan. || Þū sċealt sunu āĝan, / bearn be
Genesis A 2359b wille / blētsian nū, || swā þū bēna eart / þīnum frum-bearn
Genesis A 2362b ġe·bīde, / tānum tūdre. || Þū þæs tīða bēo. / Hwæðere
Genesis A 2397b e·hāt% / min ġe·lǣsted. || Þū on māĝan wlitest, / þīn ā
Genesis A 2437b fa ārna þanc, || þāra þe þū unc būde. / Wit be þisse str
Genesis A 2479a sne || and riht miċel, / þæt þū þe ā·ferġe || of þisse f
Genesis A 2480a e || of þisse folc-sċeare. / Þū þās wer-þēode || wreċċa
Genesis A 2482b earfende%. || Wilt þū, ġif þū mōst, / wesan ūser hēr || ea
Genesis A 2500a fæġere tō Lōthe: / ‘Ġif þū sunu āĝe || oþþe swǣsne
Genesis A 2505a þīn ealdor-nere, / þȳ lǣs þū for·weorðe || mid þissum w
Genesis A 2511b ah ġe·þrungen. || Ġe·wit þū nerġan þīn / feorh fold-weġ
Genesis A 2528a las ārfæste || andswarodon: / ‘Þū sċealt ðǣre bēne, || nū
Genesis A 2528b sċealt ðǣre bēne, || nū þū ymb þā burh spricest%, / tī
Genesis A 2533b ban synniġ cynn, || ær þon þū on Sǣĝor þīn / bearn ġe·l
Genesis A 2638a inge || and him ierre hwēop: / ‘Þū Abrahames || idese ġe·nāme
Genesis A 2643a h slǣp on·cwæþ: / ’Hwæt, þū ǣfre, || engla þēoden, / þu
Genesis A 2656b wīf tō ġe·wealde, || ġif þū on weorolde lenġ, / æðelinga
Genesis A 2659b ġe·sēon sweġel-cyning. || Þū sweltan sċealt / mid fēo and
Genesis A 2660b fēo and mid feorme, || ġif þū þǣm frum-gāran / brȳde wier
Genesis A 2675b den: / ‘Maĝu Ebrea, || þæs þū mē wille / wordum seċġan, ||
Genesis A 2677a ·worhte% iċ þæt, / siþþan þū ūsiċ under, || Abraham, þ
Genesis A 2679a -turf || ǣhta lǣdest, / þæt þū mē þus swīðe || searu re
Genesis A 2680a swīðe || searu reġnodest? / Þū ell-þēodiġ || ūsiċ wolde
Genesis A 2689b tǣhton, / land tō lissum. || Þū ūs lēanast nū, / un­·frēo
Genesis A 2730b þīn frēa-drihten, || þæt þū flett-paðas%, / mǣġ ælf-sċ
Genesis A 2790b eþ / on lāste þē, || þonne þū of līċe / ealdor ā·sendest
Genesis A 2812a on þē ġīena spēow, / þæs þū wiþ frēond oþþe fēond ||
Genesis A 2818a brea, || wordum mīnum, / þæt þū til-mōdiġ || trēowa selle,
Genesis A 2819b selle, / wǣra þīna, || þæt þū wille mē / wesan fǣle frēond
Genesis A 2822a || ġe·dōn hæbbe, / siþþan þū fēasċeaft || feorran cōme /
Genesis A 2829a ġe·sċeapu healdeþ, / þæt þū rand-wiĝum || rūmor mōte / o
Genesis A 2850a c him stefne tō: / ‘Ġe·wit þū ofstlīċe, || Abraham, fēra
Genesis A 2852b de mid / þīn āĝen bearn. || Þū sċealt Īsaac mē / on·seċġ
Genesis A 2854a , || self tō tibre. / Siþþan þū ġe·stīĝest || stēape dū
Genesis A 2856b num āĝnum fōtum, || ðǣr þū sċealt ād ġe·ġearwian, / b
Genesis A 2891b wǣr is þæt tiber, || þæt þū torht Gode / tō þǣm bryne-ġ
Genesis A 2915a sleah þīn āĝen bearn, / ac þū cwicne ā·breġd || cniht of
Genesis A 2917b wuldres God. / Maĝu Ebrea, || þū mēdum sċealt / þurh þæs h
Exodus 419a rd aefter spræc: / ‘Ne sleah þū, Abraham, || þīn āĝen bear
Exodus 422a de || cyning æl-wihta, / þæt þū wiþ wealdend || wǣre hēold
Daniel 133a ċeaft || wīsdōm bude, / ġif þū his ǣrest ne meaht || ōr ā
Daniel 208a e þisne wēoh weorðian, / þe þū þē tō wuldre% || wundrum t
Daniel 283b ‘Metod æl-wihta, hwæt! || Þū eart meahtum swīþ / nīðas t
Daniel 288b || and ġe·siġefæste, / swā þū ēac selfa eart. / Sindon þīn
Daniel 308b oroda wuldor-cyning, || þæt þū ūs þās wrace tēodest. / Ne
Daniel 309a wrace tēodest. / Ne for·lēt þū ūsiċ āne%, || ēċe drihte
Daniel 311b and for þǣm trēowum || þe þū, tīrum fæst, / nīða nerġend
Daniel 315a Iacobe, || gasta sċieppend. / Þū him þæt ġe·hēte || þurh
Daniel 316a þurh hlēoðor-cwide, / þæt þū hira frum-cynn || in fyrn-da
Daniel 330a || hǣðne libbaþ, / and þæt þū ana eart || ēċe drihten, / we
Daniel 405b , / and ġe·bedum brēmaþ! || Þū ġe·blētsod eart, / ġe·weor
Daniel 427a weorolde and heofona. / A·bann þū þā beornas, || breĝu Calde
Daniel 429b þǣm lāðe || lenġ þonne þū þurfe’. / Hēt þā sē cyni
Daniel 552a rd, || wunder unlȳtel, / þæt þū ġe·sāwe || þurh swefn cum
Daniel 563b , / hēah tō heofonum, || swā þū hæleþum eart / ana eallum ||
Daniel 570a feþ || heortan þīne, / þæt þū ne ġe·myndgast% || aefter m
Daniel 572a būtan wild-dēora þēaw, / ac þū libbende || lange þrāĝe / he
Daniel 577a swā wildu dēor, / oþ·þæt þū ymb seofon winter || sōþ ġ
Daniel 584b lh% for eorlum, || oþ·þæt þū eft cymst. / Ġe·hyġe þū, f
Daniel 585a t þū eft cymst. / Ġe·hyġe þū, frēa min, || fæstlicne rǣd
Daniel 608a ġe·wealde || in wera līfe: / ‘Þū eart sēo miċele || and min
Daniel 746b e, / worda ġe·rȳnu, || þā þū wendan ne meaht. / Þū for an-
Daniel 747a || þā þū wendan ne meaht. / Þū for an-mēdlan || in ǣht ber
Daniel 763a blǣd || eorðan rīċes, / and þū līeġnest nū || þæt sīe
Christ and Satan 53a e, || sūsle be·ġnornende%: / ‘Þū ūs ġe·lǣrdest || þurh ly
Christ and Satan 55b Þūhte þē ānum || þæt þū āhtest ealles ġe·weald, / he
Christ and Satan 57b sċieppend selfa. || Nū eart þū sċaðena% sum%, / in fȳr-loca
Christ and Satan 59a | fæste ġe·bunden. / Wendest þū þurh wuldor || þæt þū we
Christ and Satan 59b st þū þurh wuldor || þæt þū weorold āhtest, / ealra an-wea
Christ and Satan 64b / metod mann-cynnes; || hæfst þū nū māre sūsel!” / ‘Swā
Christ and Satan 421b eard, / for þon hīrede || þe þū hider% lǣddest, / engla þrēa
Christ and Satan 437a þurh Marian hād: / ‘Hwæt, þū fram mīnre% dohtor, || driht
Christ and Satan 439b . / Nū is ġe·sīene || þæt þū eart selfa God% / and% ēċe or
Christ and Satan 535a ræc || Simon Petrus: / ‘Eart þū þis, drihten, || dōme ġe·
Christ and Satan 672a || hlāfas wyrċan - / ‘ġif þū swā miċele || meahte hæbbe
Christ and Satan 674a || ēċe drihten: / ‘Wēndest þū, ā·wierĝda, || þæt ā·wr
Christ and Satan 9b alde, / rodera rīċes, || ġif þū sēo riht cyning / engla and ma
Christ and Satan 10b ning / engla and manna, || swā þū ǣr myntest’. / Þā him ands
Christ and Satan 12a || ēċe drihten: / ‘Ġe·wit þū, ā·wierĝda, || in þæt wī
Christ and Satan 16a rh þā hīehstan meaht / þæt þū hell-warum || hiht ne ā·bē
Christ and Satan 17a rum || hiht ne ā·bēode, / ac þū him seċġan meaht || sorĝa
Christ and Satan 18a meaht || sorĝa mǣste, / þæt þū ġe·mettes || metod æl-wiht
Christ and Satan 20a ierr% þē on bæclinu! / Wite þū ēac, ā·wierĝda, || hū w
Christ and Satan 23a | gang þonne swā / oþ·þæt þū þone ymb-hwyrft || ealne cun
Christ and Satan 26a e% || sē swearta eðm. / Wāst þū þonne þe ġeornor || þæt
Christ and Satan 26b þonne þe ġeornor || þæt þū wiþ God wunne, / siþþan þū
Christ and Satan 27a þū wiþ God wunne, / siþþan þū þonne hafast || heandum ā·
Christ and Satan 31a % || tīda ā·gangene, / þæt þū mearcod hūs || ā·meten hæ
Andreas 68a man || swā þā dumban neat. / Þū ana canst || ealra ġe·hygdu
Andreas 73b / tō ā·drēoĝanne || þæt þū, drihten min, / engla ēad-ġief
Andreas 85a ġiefa, || biddan wille / þæt þū mē ne ġe·sċierġe || mid
Andreas 98b be / under sweġele. || Ne bēo þū on sefan tō forht, / ne on mō
Andreas 105b um / torht on·tȳned. || Þǣr þū tīres mōst, / tō wīdan fēo
Andreas 115b ġ / niht-ġe·rīmes, || þæt þū of nīede mōst, / sorĝum ġe
Andreas 188b ndan, / ellor-fūsne, || būtan þū ǣr cyme.’ / Ǣdre him Andrea
Andreas 193b nd, / wuldres wealdend, || swā þū worde be·cwist? / Þæt mæġ
Andreas 203b n: / ‘Eala, Andreas, || þæt þū ā woldest / þæs sīþ-fætes
Andreas 211a || wuldres āĝend. / Ne meaht þū þæs sīþ-fætes || sǣne w
Andreas 212b ġe·witte tō wāc, || ġif þū wēl þenċest / wiþ þīnne w
Andreas 214b ldan, / trīewe tācen. || Bēo þū on tīd ġearu; / ne mæġ þæ
Andreas 216a ǣrendes || ielding weorðan. / Þū sċealt þā fore ġe·fēran
Andreas 224b middan-ġeard || mīne, ðǣr þū fēre.’ / Ġe·wāt him þā
Andreas 273a unga, || sellan meahte, / þæt þū ūs ġe·brōhte || brante ċ
Andreas 276a iþ þe meord wiþ god, / þæt þū ūs on lāde || līðe weorð
Andreas 283a er || feorh ġe·lǣdaþ, / and þū wilnast nū || ofer wīdne me
Andreas 284a nū || ofer wīdne mere / þæt þū on þā fǣhþe || þīne fē
Andreas 288b , / þēoden lēofesta, || ġif þū% ūs% þīne wilt / on mere-faro
Andreas 304b , / willan on weorolde, || swā þū worde be·cwist.’ / Him þā
Andreas 308a æs, || wine lēofesta, / þæt þū sǣ-beorgas || sēċan woldes
Andreas 319a || and weorold-spēde, / þæt þū andsware || mid ofer-hyġdum,
Andreas 340a m || ēst ā·hwette.’ / Nū þū selfa meaht || sīþ ūserne /
Andreas 342a sċeall hræðe cunnan / hwæt þū ūs tō duĝuþum% || ġe·d
Andreas 357b d, / metod mann-cynnes, || swā þū mē hafast / on þissum sīþ-f
Andreas 389b e, / heofonlicne hlāf, || swā þū hyldu wiþ mē / ofer fierġen-
Andreas 400b ne, / āras on earde, || hwonne þū eft cyme.’ / Ǣdre him þā e
Andreas 417a word stunde ā·hōf: / ‘Ġif þū þeġn sīe || þrymm-sittend
Andreas 418b des, / wuldor-cininges, || swā þū worde be·cwist, / rece þā ġ
Andreas 480b / be·ġietan gōdne. || Þæs þū ġiefe hlīetest, / hāliġne h
Andreas 482a ht || on heofon-þrymme, / ġif þū lid-wērĝum || lārna þīnr
Andreas 485a , || cræftes nēosan, / þæt þū mē ġe·tǣhte, || nū þe t
Andreas 487a eaf, || manna sċieppend, / hū þū wǣġ-flotan || wǣre be·st
Andreas 505b eweþ / snell under seġle. || þū eart selfa ġung, / wīġendra
Andreas 527b , / cūþ on·cnāwen, || þæt þū cininges eart / þeġn ġe·þu
Andreas 530b rseċġes be·gang, || þæt þū ġiefe hæfdes / hālġes gæst
Andreas 540a nd þus wordum cwæþ: / ‘Wes þū ġe·bletsod, || breĝu mannc
Andreas 550a ne, || sāwla nerġend, / þæt þū þissum hyse || hold ġe·wur
Andreas 557b ances glēaw || þeġn, ġif þū cunne, / hū þæt ġe·wurde |
Andreas 574a ðan || on wer-þēode, / þæt þū ne ġe·hīerde || hǣlendes
Andreas 595a ā him ġe·mēdost wæs. / Nū þū meahtmeht ġe·hīeran, || hy
Andreas 603a , || beald reordode: / ‘Meaht þū mē ġe·seċġan, || þæt i
Andreas 624a || æðelinga helm: / ‘Meaht þū, wīs hæleþ, || wordum ġe·
Andreas 629a ā·ġeaf: / ‘Hwæt friġnest þū mē, || frēa lēofesta, / word
Andreas 811a fēore || willum nēotan. / Nū þū meaht ġe·hīeran, || hyse l
Andreas 816b mede, / rodera rǣdend, || þā þū ā·ræfnan ne meaht, / hreðer
Andreas 860b ðaþ / sīþ ūserne, || þæt þū selfa meaht / on·ġietan glēa
Andreas 898a , || on·ġieten hæbbe / þæt þū on faroþ-strǣte || feorr ne
Andreas 914a þ, || wuldres ealdor: / ‘Wes þū, Andreas, hāl, || mid þās w
Andreas 926a de || eall-wealda god: / ‘Nā þū swā swīðe || synne ġe·fr
Andreas 927a || synne ġe·fremedest / swā þū on Achaia% || andsæc dydest,
Andreas 928a aia% || andsæc dydest, / þæt þū on feorr-weĝas || fēran ne
Andreas 939b aldre, / cræfte and meahte. || þū on þā ċeastre gang / under b
Andreas 943b % / searu-nettum% be·seted. || Þū hine sēċan sċealt, / lēofne
Andreas 950a m ǣr || seċġende wæs. / Nū þū, Andreas, sċealt || ǣdre ġe
Andreas 955b ēaðe ġe·dǣlan, || þēah þū drepe þolie, / synniġra sleġ
Andreas 956b þolie, / synniġra sleġe. || þū þæt sār ā·ber; / ne læt
Andreas 958b rimm gār-ġe·winn, || þæt þū gode swīce, / drihtne þīnum.
Andreas 974a isse mǣran byriġ / þāra þe þū ġe·hweorfest || tō heofon-
Andreas 1185a ā·ġeaf andsware: / ‘Hwæt, þū þristlīċe || þēode lǣre
Andreas 1187b wealm, / hātne on helle || and þū here fȳsest, / fēðan tō ġe
Andreas 1188b ðan tō ġe·feohte. || Eart þū fāh wiþ god, / duĝuþa dēme
Andreas 1189b , / duĝuþa dēmend. || Hwæt, þū dēofles strǣl, / īeċest þ
Andreas 1208a his maĝu-þeġne: / ‘Sċealt þū, Andreas, || ellen fremman. / Ne
Andreas 1209a s, || ellen fremman. / Ne mīþ þū for meniġu, || ac þīnne m
Andreas 1217b ēaðe ġe·dǣlan, || þēah þū drepe þolie, / mierċe mān-sl
Andreas 1282b nne, / weoroda will-ġiefa. || þū wāst and canst / ānra ġe·hw
Andreas 1285a ē, || min līf-fruma, / þæt þū mild-heort mē || for þīnum
Andreas 1291a f-wendum || lȳt ġe·swīce. / Þū eart ġe·sċieldend% || wiþ
Andreas 1316a d sprecan: / ‘Hwæt hoĝodest þū, Andreas, || hider-cyme þīnn
Andreas 1318a || Hwæt is wuldor þīn, / þe þū ofer-hyġdum || up ā·rǣrde
Andreas 1319a dum || up ā·rǣrdest, / þā þū goda ūssa || ġielp% ġe·hn
Andreas 1349a || Gā þē selfa tō. / ðǣr þū ġeġnunga || gūðe findest,
Andreas 1350b dest, / frecne feohtan, || ġif þū furður dearst / tō þām ān-
Andreas 1354a an || sēlre ġe·lǣran; / ǣr þū ġeġnunga || gūðe fremme, /
Andreas 1362a | and þæt word ġe·cwæþ: / ‘Þū þē, Andreas, || āglǣċ-cr
Andreas 1363b m / lange || feredes. || Hwæt, þū lēoda fela / for·leolce and f
Andreas 1366b imm / witod be ġe·wyrhtum. || Þū sċealt wēriġ-mōd, / hēan,
Andreas 1379a node || fyrnum clammum. / Þǣr þū siþþan ā, || sūsle ġe·b
Andreas 1381a , || wuldres blunne, / siþþan þū for·hoĝodes || heofon-cinin
Andreas 1383b þīnes wræces weorðeþ. || þū sċealt wīdan feorh / īeċan
Andreas 1406b seono-dolh swātie. || Hwæt, þū siĝora weard, / drihten hǣlen
Andreas 1409a ūdēum || ġōmor wurde / þā þū of ġalĝan, || god libbende,
Andreas 1413b -fruma, || hwæt for·lǣtest þū mē?’ / And iċ nū þrīe da
Andreas 1418a a, || on þīnes selfes hand. / Þū þæt ġe·hēte || þurh þ
Andreas 1419a urh þīn hāliġ word, / þā þū ūs twelfe || trymman on·gun
Andreas 1453a || wuldor on heofonum, / þæs þū mē on sāre, || siġe-drihte
Andreas 1467b les brūcan: || ‘Ne sċealt þū on hīenþum ā lenġ / searu-h
Andreas 1498a tunde ā·hōf: / ‘Ġe·hīer þū, marman-stān, || metodes rǣd
Andreas 1505b eþ, heofona cyning, || þæt þū hrǣdlīċe / on þis frǣte fo
Andreas 1508b eofon% ġēotende. || Hwæt, þū golde eart, / sinċ-ġiefe, sel
Andreas 1517a an, || Iosua% ond Tobias. / Nū þū meaht ġe·cnawan || þæt þ
Andreas 1520b nn. / Þurh his hālġe hǣs || þū sċealt hræðe cȳðan / ġif
Andreas 1521a sċealt hræðe cȳðan / ġif þū his andġietan || ǣnġe hæb
Andreas 2a ōd / fore snēowan. / Ne sċealt þū þæt ēowde || ān-for·lǣt
Andreas 7a seofon nihta frist. / Siþþan þū mid miltse || mīnre fērest.
The Fates of the Apostles 105b / cininges% þēowdōm. || Nū þū cunnon meaht / hwā% on% þām%
Soul and Body I 17a þām dūste: / ‘Hwæt, druh þū drēorĝa, || tō hwon drehte
Soul and Body I 17b ēorĝa, || tō hwon drehtest þū mē, / eorðan fullness || eall
Soul and Body I 19b lames ġe·līċness. || Lȳt þū ġe·mundest / tō hwon þīnre
Soul and Body I 22a || lǣded wǣre. / Hwæt, wīte þū% mē, wērĝa. || Hwæt, þū
Soul and Body I 22b þū% mē, wērĝa. || Hwæt, þū hūru wyrma ġiefl / lȳt ġe·
Soul and Body I 23b / lȳt ġe·þōhtest, || þā þū lust gryrum eallum / full ġe·
Soul and Body I 24b um / full ġe·ēodest%, || hū þū on eorðan sċealt / wyrmum tō
Soul and Body I 25b t / wyrmum tō wiste. || Hwæt, þū on weorolde ǣr / lȳt ġe·þ
Soul and Body I 31a || blōde þȳ hālĝan, / and þū mē mid þȳ heardan || hungr
Soul and Body I 39a ru sē ende tō gōd%. / Wǣre þū þe wiste wlanc || and wīnes
Soul and Body I 42a || gāstes drinces. / For·þon þū ne hoĝodest || hēr on līfe
Soul and Body I 44a olde || wunian sċolde, / þæt þū wǣre þurh flǣsċ || and þ
Soul and Body I 47a || fram Gode sended. / Nǣfre þū mē wiþ% swā heardum || hel
Soul and Body I 49a þīnra nīeda% lust. / Sċealt þū mīnra ġe·synta || sċeame
Soul and Body I 52a | ealle ġe·samnaþ. / Ne eart þū þon lēofra || nǣniĝum lib
Soul and Body I 60b %, / ne nan þāra gōda || þe þū ġō āhtest, / ac hēr sċolon
Soul and Body I 64b mman þē mid wordum, || swā þū worhtest tō mē. / Eart þū n
Soul and Body I 65a þū worhtest tō mē. / Eart þū nū dumb and dēaf, || ne sin
Soul and Body I 70b , / sēċan þā hāmas || þe þū mē hēr sċrīfe, / and þā
Soul and Body I 75a nt þīne ǣhta ā·wihte / þe þū hēr on moldan || mannum īew
Soul and Body I 78a le || eorðan spēda, / (būtan þū hīe ġe·dǣlde || drihtne s
Soul and Body I 79a lde || drihtne selfum), / ðǣr þū wurde æt frymþe fuĝol || o
Soul and Body I 84a r swā God wolde, / ġe þēah þū wǣre || wyrma% cynna / þæt g
Soul and Body I 86a ðǣr swā God wolde, / þonne þū ǣfre on moldan || mann ġe·
Soul and Body I 88a e || on·fōn sċolde. / Þonne þū for unc bǣm || and-wyrdan s
Soul and Body I 95b iðer-lēan. || Ac hwæt wilt þū ðǣr / on þǣm dōm-dæġe ||
Soul and Body I 98a || on lime ā·weaxen, / þæt þū ne sċyle for ānra || ġe·h
Soul and Body I 102b can / swelcra iermþa, || swā þū unc hēr ǣr sċrife’. / Fire
Soul and Body I 141b eofona wuldor, || swelċ swā þū mē ǣr hēr sċrife. / Fæstes
Soul and Body I 142a ē ǣr hēr sċrife. / Fæstest þū on foldan || and ġe·fyldest
Soul and Body I 144a an, || gāstes drinces. / Wǣre þū on wǣdle, || sealdest mē wi
Soul and Body I 145a ē wilna ġe·niht. / For·þon þū ne þearft sċamian, || þonn
Soul and Body I 147b þǣm mǣran dæġe, || þæs þū mē ġēafe, / nē þē hrēowa
Soul and Body I 149b / ealles swā miċeles || swā þū mē sealdest / on ġe·mōt-ste
Soul and Body I 151a | manna and engla. / Bīeġdest þū þē for hæleþum || and ā
Soul and Body I 155a || ac þæt wolde God, / þæt þū ǣfre þus lāðliċ || leġe
Soul and Body I 156b þē þonne seċġan || þæt þū ne sorĝode, / for·þon wit b
Soul and Body I 165a uncre wǣron. / Wāt iċ þæt þū wǣre || on weorold-rīċe / ġ
Homiletic Fragment I 9a wīteĝa cwæþ: / ‘Ne sele þū mē æt·samne || mid þām s
Dream of the Rood 78a mē || golde and seolfre. / nū þū meaht ġe·hīeran, || hæle
Dream of the Rood 96a hæleþ min sē lēofa, / þæt þū þās ġe·sihþe || seċġe
Elene 81b uþa drihten. || Ne on·drǣd þū þē, / þēah þe ell-þēodġ
Elene 83b an hwōpen, / heardre hilde. || Þū tō heofonum be·seoh / on wuld
Elene 84b oh / on wuldres weard, || ðǣr þū wræðe findest, / siĝores tā
Elene 92b ohte: || ‘Mid þȳs bēacne þū / on þām frēcnan fære || f
Elene 400a we ġeare% cunnon / þurh hwæt þū þus hearde, || hlæf-dīġe,
Elene 4a limpe || on līf-daĝum / þæt þū ġe·hīere || ymb þæt hāl
Elene 8b / ealre sibbe bearn, || þonne þū snūde ġe·cȳþ, / min swǣs
Elene 73a ĝe, || brōðor þīnne. / Nū þū meaht ġe·hīeran, || hæle
Elene 85b ne, / hyse lēofesta, || þæt þū hosp-cwide, / æfst ne eofol-s
Elene 88a || wiþ godes bearne. / Þonne þū ġe·earnast || þæt þe bi
Elene 104b , / fyrn-ġiedda frōd, || ġif þū frugnen sīe / on wera corðre.
Elene 151b on wyrda ġe·rȳnu, || swā þū hine wordum friġnest, / ǣ-rih
Elene 170a ne. || Cȳþ recene nū / hwæt þū þæs tō þinġe || þafian
Elene 183a orlum || undearnunga: / ‘Ġif þū on heofon-rīċe || habban wi
Elene 225a af andsware: / ‘Wiþ·sæcest þū tō swīðe || sōðe and rih
Elene 235b o-bearn, / godes gāst-sunu. || Þū sċealt ġeġnunga / wīsdōm o
Elene 249b one ā·hangnan god, || þæt þū hungre sċealt / for cnēo-mā
Elene 251a || cwielmed weorðan, / būtan þū for·lǣte || þā lēasunga /
Elene 287b præc: / ‘Dryhten hǣlend, || þū þe āhst dōma ġe·weald, / a
Elene 288a e āhst dōma ġe·weald, / and þū ġe·worhtest || þurh þīne
Elene 291a samod ealle ġe·sċeaft, / and þū ā·mǣte || mundum þīnum / e
Elene 293a b-hwyrft || and up-rodor, / and þū self sitest, || siĝora% weal
Elene 299b ġe·dryht, / wuldres āras. || Þū ġe·worhtest þā / and tō þ
Elene 321b / grāpum gryrefæst. || Þæs þū, god drihten, / wealdest wīdan
Elene 322b wealdest wīdan ferhþ || and þū wamfulle / sċield-wyrċende ||
Elene 341b e / dōĝor-ġe·rīmum; || nā þū of dēaðe hine / swā þrymlī
Elene 346a || forþ bēacen þīn. / Swā þū ġe·hīerdest% || þone hāl
Elene 347b r / Moyses on mæðele, || þā þū, meahta god, / ġe·īewdest% þ
Elene 370b wen / on heardum hyġe || þæt þū hǣlend eart / middan-ġeardes.
Elene 373a % || þanc būtan ende, / þæs þū mē swā mēðum || and swā
Elene 376b ġiefa, || nū iċ wāt þæt þū eart / ġe·cȳðed and ā·cen
Elene 378a | ealra cyninga þrymm, / þæt þū mā ne sīe || mīnra gylta, /
Elene 418b slīðan tīd. || Saĝa, ġif þū cunne, / on hwelcre þissa þr
Elene 494a stan || wīte-brōĝan, / þæt þū, sārum for·sōht, || wiþ·s
Elene 495b ā·hangnan cyning, || þām þū hīerdest ǣr.’ / Him þā gl
Elene 501a īsdōmes full: / ‘Ne þearft þū swā swīðe, || synna ġe·m
Elene 507b ela / worde ā·weahte. || Wite þū þe ġearwor / þæt þū unsny
Elene 508a Wite þū þe ġearwor / þæt þū unsnytrum || ān-for·lēte / l
Elene 635a bisċope, || beald reordode: / ‘Þū mē, eorla hlēow, || þone
Elene 641a itt myndgaþ. / Wolde iċ þæt þū funde || þā þe on foldan
Elene 648b , / hāliġ of hīehþa. || Nū þū hrǣdlīċe / eallum ēaþ-mēd
Elene 729b t is ġe·dafenliċ || þæt þū dryhtnes word / on hyġe healde
Elene 734b ru cræft, / nerġend fīra. || Þū þās næġlas hāt / þām æ
Christ A 2a # Christ / / cyninge. || / Þū eart sē weall-stān || þe
Christ A 4a Wēl þē ġe·rīseþ / þæt þū hēafod% sīe || healle mǣrr
Christ A 18a || swā hē oft dyde. / Ēalā þū% reċċend || and þū riht cy
Christ A 18b Ēalā þū% reċċend || and þū riht cyning, / sē þe locan he
Christ A 58b full / hālĝan hyhtes, || swā þū ġe·hāten eart. / Seoh nū se
Christ A 75a æt þē of roderum cōm, / hū þū ēacnunge || ǣfre on·fenge /
Christ A 80a m || ǣfre ġe·limpan, / þæt þū on sundor-ġiefe || swelċe b
Christ A 83b ē / weorðlicu wunode, || nū þū wuldres þrymm / bōsme ġe·b
Christ A 107b ēoma, / torht ofer tunglas, || þū tīda ġe·hwone / of selfum þ
Christ A 109a || simle on·līehtest. / Swā þū, god of gode || ġearu ā·cen
Christ A 113b deþ þurh bieldu%, || þæt þū þā beorhtan ūs / sunnan on·
Christ A 115a e || and þē self cyme / þæt þū on·līehte || þā þe lange
Christ A 130b de. / Ēalā gǣsta god, || hū þū glēawlīċe / mid naman rihte
Christ A 149b slum ġe·sliehte: || ‘Nū þū selfa cum, / heofones hēah-cyn
Christ A 155b ǣt þe be·hindan, || þonne þū heonan ċierre, / meniġu þus
Christ A 156b , / meniġu þus miċele, || ac þū miltse on ūs / ġe·cȳþ cyne
Christ A 161b eoroda wuldor-cyning, || þā þū ġe·worhtest ǣr / heandum þ
Christ A 162b htest ǣr / heandum þīnum. || Þū on hēannessum / wunast wīde-f
Christ A 166a ides, || mǣran cininges, / nū þū frēode sċealt || fæste ġe
Christ A 176b aria.’ || Hwæt be·murnest þū, / clipast ċeariende? || Ne iċ
Christ A 179b de, / wamma ġe·worhtra || and þū þā word spricest / swā þū
Christ A 180a þū þā word spricest / swā þū selfa sīe || synna ġe·hwel
Christ A 208b re gǣst / ġe·eardode. || Nū þū ealle for·lǣt / sāre sorh-ċ
Christ A 211b / fǣmne forþ seþēah || and þū fæder cweden / weoroldcund be
Christ A 214a sōðe ġe·fylled.’ / Ēalā þū sōða || and þū sibsuma / ea
Christ A 214b ’ / Ēalā þū sōða || and þū sibsuma / ealra cyninga cyning,
Christ A 216a g, || Crīst æl-mehtiġ, / hū þū ǣr wǣre || eallum ġe·word
Christ A 236b e·gang. / Selfa sette || þæt þū sunu wǣre / efen-eardiende ||
Christ A 239a þisses || ǣfre ġe·wurde. / Þū eart sēo snytru || þe þās
Christ A 249a ædren-cynn || fierr āwihte. / Þū þisne middan-ġeard || milde
Christ A 258b / wīde tō·wrecene. || Þæt þū, wealdend, ǣr / blōde ġe·boh
Christ A 263a || brēost-ġe·hyġdum / þæt þū hrǣdlīċe || helpe ġe·fre
Christ A 272a lon iermþu drēoĝan, / būtan þū ūsiċ þon ofostlicor, || ē
Christ A 275a hta, || hreddan wille. / Ēalā þū mǣra || middan-ġeardes / sēo
Christ A 280b ldan, / blīðe mōde, || þæt þū brȳd sīe / þæs sēlestan ||
Christ A 284a || cweðaþ and singaþ / þæt þū sīe hlæfdiġe || hālĝum m
Christ A 287a m || and hell-wara. / For·þon þū þæt ana || ealra manna / ġe
Christ A 289a || þrīst-hyċġende, / þæt þū þīnne mæġþhād || metode
Christ A 297b pēd / snūde cȳðan, || þæt þū sunu dryhtnes / þurh clǣne ġ
Christ A 328a aĝum ðǣr || inn wlātode. / Þū eart þæt weall-dor, || þur
Christ A 338a ddaþ || burĝ-sittende / þæt þū þā frōfre || folcum cȳðe
Christ A 348a re || mid weoroda god. / Ēalā þū hālĝa || heofona drihten, /
Christ A 349a hālĝa || heofona drihten, / þū mid fæder þīnne || ġe·fy
Christ A 355a d || and his þeġnunga, / þā þū ǣrest wǣre || mid þone ē
Christ A 360a -mēdu || ealle biddaþ / þæt þū ġe·hīere || hæfta stefne,
Christ A 374a || Ūs is lissa ðearf, / þæt þū ūs ā·hredde || and ūs hǣ
Christ A 403a e·sċeafta: / ‘Hāliġ eart þū, hāliġ, || hēah-engla breĝ
Christ A 404b ōþ siĝores frēa, || simle þū bist hāliġ, / dryhtna drihten
Christ A 407b tīd / wīde ġe·weorðod. || Þū eart weoroda god, / for·þon
Christ A 408a eart weoroda god, / for·þon þū ġe·fyldest || foldan and ro
Christ A 412b n lof, / beorht mid beornum. || Þū ġe·blētsod lēofa, / þe on
Christ B 440a aþ būtan ende. || Amen. / Nū þū ġeornlīċe || gǣst-ġe·r
Christ B 442b þurh sefan snyttru, || þæt þū sōþ wīte / hū þæt ġe·ē
Christ B 621b an ġe·worhte, || on ðǣre þū sċealt iermþum libban, / wuni
Christ C 1382b eafte, || ġe·dyde iċ þæt þū ansīen hæfdest, / mæġ-wlite
Christ C 1384b -landa ġe·hwelċ, || nysses þū wēan ǣniġne dæl, / þīestr
Christ C 1385a niġne dæl, / þīestra þæt þū þolian sċolde. || Þū þæ
Christ C 1385b æt þū þolian sċolde. || Þū þæs þanc ne wisses. / Þā i
Christ C 1388a þē welan for·ġiefen / þæt þū mōstes wealdan || weorolde
Christ C 1392a n, || blēom sċīnende, / þā þū līfes word || lǣstan noldes
Christ C 1397a n race || ān-for·lǣte, / hū þū æt ǣrestan || yfele ġe·ho
Christ C 1401b lȳt / mōde þūhte, || ġif þū meahte spēd / efen-miċele god
Christ C 1403a ode || āĝan ne mōste, / þā þū of þon ġe·fēan || fremede
Christ C 1409b þēostran weorold, || ðǣr þū þolodes siþþan / mæġen-ear
Christ C 1426b n, / hāt helle bealu, || þæt þū mōste hāliġ sċīnan / ēadi
Christ C 1431a | wǣre þē% ġe·liċ%, / and þū meahte || mīnum weorðan / mǣ
Christ C 1449b , / drēor tō foldan, || þæt þū of dēofles þurh þæt / nīed
Christ C 1460b on·fēng þīn sār || þæt þū mōste ġe·sǣliġ% / mīnes
Christ C 1463b hte / þæt lange līf || þæt þū on lēohte siþþan, / wlitiġ,
Christ C 1467b ċōd, / on byrġenne, || þæt þū meahte beorhte uppe / on rodoru
Christ C 1469a d englum. / For hwon for·lēte þū || līf þæt sċīene / þæt
Christ C 1472a || hold ġe·ċīepte? / Wurde þū þæs ġe·witlēas || þæt
Christ C 1472b þæs ġe·witlēas || þæt þū wealdende / þīnre ā·īesnes
Christ C 1478b æs līfes iċ maniġe || þe þū mid leahtrum hafast / of·sleġ
Christ C 1480a selfum tō sċande. / For hwon þū þæt sele-ġe·sċot || þæ
Christ C 1484a smite || selfes willum? / Ġē þū þone līċ-haman || þe iċ
Christ C 1487a wēmdest. / For hwon ā·hēnge þū mec hefĝor || on þīnra han
Christ C 1494a fram helle ā·tēah, / ðǣr þū hit wolde selfa || siþþan
Christ C 1495b s on weorolde wǣdla || þæt þū wurde weliġ on heofonum, / ear
Christ C 1496b s on ēðle þīnum || þæt þū wurde% ēadiġ on mīnum. / Þ
Christ C 1497a urde% ēadiġ on mīnum. / Þā þū þæs ealles || ǣniġne þan
Vainglory 44b nīðum nearu-wrencum. || Nū þū cunnan meaht, / ġif þū þysl
Vainglory 45a | Nū þū cunnan meaht, / ġif þū þyslicne || þeġn ġe·mitt
Vainglory 78a || Wite þe be þissum, / ġif þū ēað-mōdne || eorl ġe·mē
Maxims I 2a þ on·hǣlne, / dēaĝol þæt þū dēopost cunne. || Nelle iċ
Maxims I 3a in dierne ġe·seċġan, / ġif þū mē þīnne hyġe-cræft hyle
The Order of the World 1a The Order of the World / / Wilt þū, fūs hǣle, || fremdne mannan
The Order of the World 25a māran ġe·seċġan, / þonne þū hyġe-cræftiġ || on hreðre
Soul and Body II 17a ām dūste: / ‘Hwæt, drūg% þū% drēorĝa, || tō hwon dreaht
Soul and Body II 17b orĝa, || tō hwon dreahtest þū mē, / eorðan fylnes || eall f
Soul and Body II 19b āmes ġe·līċness. || Lȳt þū ġe·þōhtes / tō hwon þīnr
Soul and Body II 22a || lǣded wǣre. / Hwæt, wīte þū mē, wērĝa. || Hwæt, þū
Soul and Body II 22b þū mē, wērĝa. || Hwæt, þū hūru wyrma ġiefl / lȳt ġe·
Soul and Body II 28a || blōde þȳ hālĝan, / and þū mē þȳ heardan || hungre ġ
Soul and Body II 36a nū sē ende tō gōd. / Wǣre þū þe wiste wlanc || and wīnes
Soul and Body II 39a an, || gæstes drinces. / Þǣr þū þonne hoĝode || hēr on lī
Soul and Body II 41a olde || wunian sċolde, / þæt þū wǣre þurh flǣsċ || and þ
Soul and Body II 44a || fram gode sended, / nǣfre þū mē% swā heardra || helle w
Soul and Body II 46a þīnra nēoda lust. / Sċealt þū nū hwæðere mīnra ġe·sċ
Soul and Body II 49a ealle ġe·ġædraþ. / Ne eart þū nū þon lēofre || nǣngum l
Soul and Body II 59b n, / wemman mid wordum, || swā þū worhtest tō mē. / Eart þū d
Soul and Body II 60a þū worhtest tō mē. / Eart þū dumb and dēaf, || ne sindan
Soul and Body II 65b , / sēċan þā hāmas || þe þū mē ǣr sċrīfe, / and þā ā
Soul and Body II 70a þīne ġe·ahþe wiht, / þā þū hēr on moldan || mannum ēaw
Soul and Body II 73a le || eorðan spēde, / (būtan þū hīe ġe·dǣlde || drihtne s
Soul and Body II 74a lde || drihtne selfum), / ðǣr þū wurde æt frumsċeafte fuĝol
Soul and Body II 79a r swā god wolde, / ġe þēah þū wǣre wyrm-cynna || þæt wie
Soul and Body II 80a na || þæt wierreste, / þonne þū ǣfre on moldan || mann ġe·
Soul and Body II 82a e || on·fōn sċolde. / Þonne þū for unc bū || andwyrdan sċe
Soul and Body II 88b iðer-lēan. || Ac hwæt wilt þū ðǣr / on dōm-dæġe || driht
Soul and Body II 91a || on lime ġe·weaxen, / þæt þū ne sċyle for ǣġhwelċ ||
Soul and Body II 96b can / swelcra iermþa, || swā þū unc ǣr sċrīfe.’ / Firenaþ
Guthlac A 6a eþ him godes ǣrende: / ‘Nū þū mōst fēran || þider þū f
Guthlac A 6b þū mōst fēran || þider þū fundodest / lange and ġe·lōm
Guthlac A 271b þæt ġe·hātest || þæt þū hām on ūs% / ġe·ġān wille
Guthlac A 273a odes ierming. / Be hwon sċealt þū libban, || þēah þū land
Guthlac A 273b ċealt þū libban, || þēah þū land āĝe? / Ne þeċ mann hid
Guthlac A 276a t || hearde ġe·winnan, / ġif þū ġe·wītest || swā wilde d
Guthlac A 280b Wē þē bēoþ holde || ġif þū ūs hīeran wilt, / oþþe þe
Guthlac A 289b ċ blōdĝum lāstum; || ġif þū ūre bīdan þenċest, / we þe
Guthlac A 291a ġe·neres wilnian, / far ðǣr þū frēonda wēne, || ġif þū
Guthlac A 291b þū frēonda wēne, || ġif þū þīnes fēores reċċe.’ /
Guthlac A 453a e || swenċan þorfton, / ðǣr þū framlīċe || frēonda lārum
Guthlac A 454b lārum / hīeran wolde, || þā þū hēan% and earm / on þis or-le
Guthlac A 456a r-leġe || ǣrest cōme, / þā þū ġe·hēte || þæt þeċ hā
Guthlac A 468a ĝon þe landes wynna, / woldon þū þe selfa ġe·sāwe || þæt
Guthlac A 469a ċ sōþ on·stǣldon. / Ealles þū þæs wīte ā·wunne; || for
Guthlac A 469b wīte ā·wunne; || for·þon þū hit on·wendan ne meahtes.’
Guthlac A 579a || mid grimnesse: / ‘Ne eart þū ġe·dēfe, || ne dryhtnes þ
Guthlac A 582b d, / hāliġ on heortan. || Nū þū on helle sċealt / dēope ġe·
Guthlac A 585b seld on sweġle, || for·þon þū synna tō fela, / fācna ġe·f
Guthlac B 1015b mēte þus mēðne. || Meaht þū mæðel-cwidum / worda ġe·wea
Guthlac B 1020b s / hātost on hreðere, || ǣr þū hyġe mīnne / ferhþ ā·frēf
Guthlac B 1021b / ferhþ ā·frēfre. || Wāst þū, frēo-drihten, / hū þēos ād
Guthlac B 1045b / gǣst sīðes ġeorn. || Nū þū ġearwe canst / lima līf-ġe·
Guthlac B 1064a || wordum nǣġan: / ‘Ne bēo þū unrōt, || þēah þēos ādl
Guthlac B 1077a n þæt lēofe bearn, / ne bēo þū on sefan tō sēoc. || Iċ eo
Guthlac B 1168b r / nīed-ġe·dāles, || þæt þū þā nīehstan sċealt / on weo
Guthlac B 1175b te / ā·sānian.’ || ‘Bēo þū on sīþ ġearu, / siþþan lī
Guthlac B 1179a l. || Fys% aefter þon / þæt þū ġe·seċġe || sweostor mīn
Guthlac B 1192b mōton, / ēades mid englum. || þū hire ēac saĝa / þæt hēo þ
Guthlac B 1205a || þurh gǣsta weard, / þæt þū hyġe-sorĝe || heortan mīnr
Guthlac B 1222a Huru, iċ ġīet ne wāt, / ǣr þū mē, frēa min, || furður c
Guthlac B 1227a roþe ġe·wealdan: / ‘Hwæt, þū mē, wine min, || wordum nǣ
Guthlac B 1295b e·sīðe: || ‘Tid is þæt þū fere, / and þā ǣrendu || eal
Guthlac B 1376a hē wæs% sīðes fūs, / þæt þū his līċ-haman, || lēofost
Guthlac B 1377b , / eorðan be·þeahte. || Nū þū ǣdre canst / sīþ-fæt mīnne
Wulf and Eadwacer 16a les mete-liste. / Ġe·hīerest þū, Ēadwācer? || Uncerne earne
Riddles 32 13b ċe and hēane. || Rece, ġif þū cunne, / wīs worda glēaw, ||
Riddles 36 12b es wlite. || Þū wāst, ġif þū canst, / tō ġe·seċġanne, |
Riddles 39 28a eofaþ efene sē·þeah. / Ġif þū mæġe rǣselan || recene ġe
Riddles 40 59a an || ġīenā swētra / þonne þū bēo-brēad || blende mid hun
Resignation 2b e min sē hālĝa drihten. || Þū ġe·sċōpe heofon and eorð
Resignation 22a ō, ġif iċ mōt. / For·ġief þū mē, min frēa, || first and
Resignation 24a | þinga ġe·hwelċes / þāra þū mē, sōþfæst cyning, || se
Resignation 25b an wille / tō cunnunge. || Nū þū canst on mec / firen-dǣda fela
Resignation 36b n heofon-mæġenes. || Hwæt, þū mē hēr fela / for·ġēafe. |
Resignation 52b ter dōĝrum dyde, || ne læt þū mec nǣfre dēoful sē·þeah
Resignation 59a wræce þrōwian. / For·stand þū mec and ġe·stīer him, ||
Resignation 66b ēam sīðum forht, || þēah þū mē fela sealde / ārna on þis
Resignation 68b meorda% and miltsa, || þāra þū mē sealdest. / Nā þæs earnu
The Descent into Hell 60a īe, || þēoden ūser, / þæt þū ūs[]iġe || sēċan woldest,
The Descent into Hell 71a Iċ ā·drēah fela / siþþan þū end tō mē || inn sīðodest
The Descent into Hell 72a mē || inn sīðodest, / þā þū mē ġe·sealdest || sweord a
The Descent into Hell 74a þæt hēold nū ġīet, / and þū mē ġe·cȳðdest, || cyne-
The Descent into Hell 75a , || cyne-þrymma wynn, / þæt þū mund-bora || mīnum wǣre. / Ē
The Descent into Hell 76b ǣre. / Ēalā Gabrihel, || hū þū eart glēaw and sċearp, / mild
The Descent into Hell 79a īnum worde snotor. || / Þæt þū ġe·cȳðdest% || þā þū
The Descent into Hell 79b þū ġe·cȳðdest% || þā þū þone cniht / tō ūs brōhtest
The Descent into Hell 84b hīerde. / Ēalā Maria, || hū þū ūs mōdiġne / cyning ā·cend
The Descent into Hell 85b e / cyning ā·cendest, || þā þū þæt ċild tō ūs / brōhtest
The Descent into Hell 100a erusālem || on Iūdēum, / hū þū on ðǣre stōwe || stille ġ
The Descent into Hell 104a Iordane || on Iūdēum, / hū þū on ðǣre stōwe || stille ġ
The Descent into Hell 105a stille ġe·wunodest. / Nealles þū ġeond·flōwan || fold-būen
The Descent into Hell 108b r, / dēope on ġe·dyrstum, || þū eart drihten Crīst, / þæt þ
The Descent into Hell 109a ū eart drihten Crīst, / þæt þū ūs ġe·mildsie, || manna s
The Descent into Hell 110a sie, || manna sċieppend. || / Þū fore manna lufan || þīnre m
The Descent into Hell 113b , / ac for þām miltsum || þe þū mann-cynne / oft æt-īewdest,
The Descent into Hell 115a þonne him wæs āre ðearf. / Þū meaht ymb·fōn || eall folca
The Descent into Hell 116a eall folca ġe·setu, / swelċe þū meaht ġe·rīman, || rīċe
The Descent into Hell 125a | þe þe% ymb standaþ, / þā þū þe lete sittan [] hand, || /
The Descent into Hell 126a lete sittan [] hand, || / þā þū ūs% on þisne wræc-sīþ, |
The Descent into Hell 133a don æt·gædere. / Ofer·wurpe þū mid þȳ wætere, || weoroda
The Lord's Prayer I 1b rd's Prayer I / / []g fæder, || þū þe on heofonum eardast, / ġe
The Lord's Prayer I 3b ĝod / nama niþþa bearnum; || þū eart nerġend wera. / Cyme þī
The Lord's Prayer I 10a ga || cnyssan tō swīðe, / ac þū ūs frēodōm% ġief, || folc
Azarias 5b wæþ: / ‘Metod æl-wihta, || þū eart meahtum swīþ / nīðas t
Azarias 25a frǣġe || fold-būendum. / Nū þū ūsiċ be·wrǣce || on þās
Azarias 32a Iacobe, || gǣsta sċieppend. / Þū him ġe·hēte || þurh hleo
Azarias 33a | þurh hleoðor-cwidas / þæt þū hira fram-cynn || on fyrn-da
Azarias 46a || ġe·freġen habban / þæt þū ana eart || ēċe drihten, / si
Azarias 80b / wæstm weorðian. || Ful oft þū, wuldor-cyning, / þurh lyft lǣ
Azarias 109b dōm sīe / god and ġenġe. || Þū þæs ġeornlīċe / wyrċest,
Azarias 135b , / hēanne herġen. || Ful oft þū hlūtor lǣtest / wæter wynlic
The Husband's Message 10a || and nū cunnan sċealt / hū þū ymb mōd-lufan% || mīnes fr
The Husband's Message 12a | Iċ ġe·hātan dearr / þæt þū ðǣr tīrfæste || trēowe f
The Husband's Message 14a þisne bēam ā·grōf / þæt þū sinċ-hroden || self ġe·mun
The Husband's Message 21b þē / lustum lǣran%, || þæt þū laĝu drēfde, / siþþan þū
The Husband's Message 22a þū laĝu drēfde, / siþþan þū ġe·hīerde || on hliðes ō
The Husband's Message 24a || ġēac on bearwe. / Ne lǣt þū þeċ siþþan || sīðes ġe
The Husband's Message 27b / on·site sǣ-nacan, || þæt þū sūþ heonan / ofer mere-lāde
The Phoenix 630b siċ, frymþa sċieppend. || þū eart fæder æl-mehtiġ / on ē
Juliana 46b mæġ ġe·seċġan || þæt þū þeċ selfne ne þearft / swī
Juliana 47b ft / swīðor swenċan. || Ġif þū sōðne god / lufast and ġe·l
Juliana 51b ċe iċ þē seċġe, || ġif þū tō sǣmran gode / þurh dēofu
Juliana 53b st hǣðen-wēoh, || ne meaht þū habban mec, / ne ġe·þrēatia
Juliana 55a þē tō ġe·singan. / Nǣfre þū þæs swīðliċ || sār ġe
Juliana 57a nīþ || heardra wīta, / þæt þū mec on·wende || worda þissa
Juliana 84b sōþ / manna lēofost, || þe þū mē saĝast, / þæt iċ hīe n
Juliana 87a || þe tō ġe·wealde%. / Dēm þū hīe tō dēaðe, || ġif þe
Juliana 93a an. || Hē þā worde cwæþ: / ‘Þū eart dohtor min || sēo dīer
Juliana 96b a ēaġna lēoht, / Iuliana. || Þū on ġēaðe hafast / þurh þī
Juliana 99a an ġe·fangen. / Wiþ·sæcest þū tō swīðe || selfre rǣdes /
Juliana 100b uman, || sē is betera þonne þū, / æðelra for eorðan, || ǣht
Juliana 103b on is þæs wierþe, || þæt þū þæs weres friġe, / ēċe ēa
Juliana 120a | ġif min feorh leofaþ / ġif þū unrǣdes || ǣr ne ġe·swīc
Juliana 121a || ǣr ne ġe·swīcest, / and þū fremdu godu || forþ be·gang
Juliana 124a || tō freme standaþ, / þæt þū unġēara || ealdre sċyldiġ
Juliana 126a pe || dēaðe sweltest, / ġif þū ġe·þafian nylt || þinġ-r
Juliana 129a || þīnre ġe·līcan, / þæt þū for·hyċġe || hālford ūrn
Juliana 136b rōĝan, / hilde-wōman, || þe þū hǣstlīċe / mān-fremmende ||
Juliana 138a mende || tō mē bēotast, / ne þū nǣfre ġe·dēst || þurh ġ
Juliana 139a urh ġe·dwolan þīnne / þæt þū mec ā·ċierre || fram Crīs
Juliana 145a and þā word on·ċierr / þe þū unsnytrum || ǣr ġe·sprǣċ
Juliana 146a um || ǣr ġe·sprǣċe, / þā þū goda ūssa || ġield for·ho
Juliana 149a hyġd, || Iuliana: / ‘Nǣfre þū ġe·lǣrest || þæt iċ lē
Juliana 167b n sċīma, / Iuliana. || Hwæt, þū glǣm hafast, / ġinfæste ġie
Juliana 169a || ġuĝuþhādes blǣd. / Ġif þū godum ūssum || ġīe·n ġe
Juliana 174a þē ġe·ġearwod sind, / ġif þū on·seċġan nylt || sōðum
Juliana 176a ā·ġeaf andsware: / ‘Nǣfre þū ġe·þrēatast || þīnum b
Juliana 179a ipe || þīnne lufie, / būtan þū for·lǣte || þā lēasunga,
Juliana 192b s þē / unnan wille, || þēah þū ǣr fela / unwǣrlicra || worda
Juliana 194b n·sōce tō swīðe || þæt þū sōþ godu / lufian wolde. ||
Juliana 197b n, / aefter weorðan, || būtan þū ǣr wiþ hīe / ġe·þingie ||
Juliana 201b āþ lēod-ġe·winn. || Ġif þū lenġ ofer þis / þurh þīn d
Juliana 205b an, / torne tēon-cwide, || þe þū tælnessum / wiþ þā sēlosta
Juliana 215b āce / of gramra grīpe, || þe þū tō godum teohhast. / Þā sind
Juliana 247a n spræc: / ‘Hwæt drēoĝest þū, || sēo dīereste / and sēo wi
Juliana 251b rwod, / sār endelēas, || ġif þū on·seċġan nylt, / glēaw-hy
Juliana 253a || and his godum cwēman. / Wes þū on ofoste, || swā hē þeċ
Juliana 254b heonan / lǣdan hāte, || þæt þū lāc hræðe / on·seċġe siĝ
Juliana 256b dēaþ fore duĝuþe. || Þȳ þū þæs dēman sċealt, / ēad-hr
Juliana 274a æt æðele ġe·sċēap / þe þū, fæder engla, || æt fruman s
Juliana 275a || æt fruman settest, / þæt þū mē ne lǣte || of lofe hweor
Juliana 279a ewitne, || biddan wille / þæt þū mē ġe·cȳðe, || cyninga w
Juliana 317a h gæstes ġiefe, || Iuliana: / ‘Þū sċealt furður ġīen, || f
Juliana 341b þ% / þurh sār-sleġe. || Nū þū selfa meaht / on sefan þīnum
Juliana 347b iġnan, / fyrn-synna fruman: || ‘Þū mē furður sċealt / seċġan,
Juliana 348b ċġan, sāwla fēond, || hū þū sōþfæstum% / þurh synna sli
Juliana 355b ðum%, / synna wundum, || þæt þū þȳ sweotolīcor / self ġe·c
Juliana 360b wierfan fram hālor, || þæt þū heofon-cyninge / wiþ·sōce, s
Juliana 419a eapen, || unclǣne gǣst, / hū þū þeċ ġe·þīede, || þīes
Juliana 420b end, / on clǣnra ġe·mang? || Þū wiþ Crīste ġō / wǣrlēas w
Juliana 423b / niðer ġe·dolfen, || ðǣr þū nīed-bysiġ / fore ofer-hyġdu
Juliana 425a e·sōhtes. / Wēnde iċ þæt þū þȳ wǣrra || weorðan sċol
Juliana 430b ingode, / earm āg·lǣċa: || ‘Þū mē ǣrest saĝa, / hū þū ġ
Juliana 431a ‘Þū mē ǣrest saĝa, / hū þū ġe·dyrstiġ || þurh dēop
Juliana 433a | ofer eall wīfa cynn, / þæt þū mec þus fæste || fetorum ġ
Juliana 434b nde, / ǣġhwæs or-wīġne. || Þū on ēċne god, / þrymm-sittend
Juliana 449a de, || þrymmes ealdor, / þæt þū mildsie || mē þearfendum, /
Juliana 456a ǣr-loĝan% || wordum mǣlde: / ‘Þū sċealt andettan% || yfel-dǣ
Juliana 457b ā, / hēan helle gǣst, || ǣr þū heonan mōte, / hwæt þū tō
Juliana 458a ǣr þū heonan mōte, / hwæt þū tō tēonan || þurh·toĝen
Juliana 463b bǣded / mōd meldian, || swā þū mē bēodest, / þrēa-nīed þ
Juliana 511b t mē þus þrīste, || swā þū% nū-þā, / hāliġ mid heandum
Juliana 520b / þrēam for·þryhte, || ǣr þū nū-þā / þā miċelan% meaht
Juliana 541a , || fore godes sibbum, / þæt þū furður mē || fracuþu ne wy
Juliana 542b ed-wīt for eorlum, || þonne þū ǣr dydest, / þā þū ofer·s
Juliana 543a þonne þū ǣr dydest, / þā þū ofer·swīðdest || þone sno
Juliana 546b orðres mān-frēa. || Hwæt, þū mec þrēades / þurh sār-sle
Juliana 552a s. || Is on mē sweotol / þæt þū unsċamġe || ǣġhwæs wurde
Precepts 8b / efen elne þis || ā þenden þū libbe. / Fæder and mōdor || f
Precepts 9b e. / Fæder and mōdor || frēo þū mid heortan, / mǣĝa ġe·hwel
Precepts 11a him sīe metod on lufan. / Wes þū þīnum ieldrum || ārfæst s
Precepts 19a þeċ metod on·cunne, / þæt þū sīe wammes ġe·wita. || Hē
Precepts 24b n fēore, / ǣngum eahta, || ac þū þe ānne ġe·nim / tō ġe·s
Precepts 31a um. || Ræfn elne þis, / þæt þū nǣfre fǣcne weorðe% || fr
Precepts 41b od, / ġēotende ġielp. || Wes þū ā ġiedda wīs, / wǣr wiþ wi
Precepts 49b e, / wunaþ wīsdōm inn || and þū wāst ġeare / andġiet yfles,
Precepts 51a | heald þe elne wiþ, / feorma þū simle || on þīnum ferhþe g
Precepts 64b ā sōþ tō siġe, || þonne þū seċġe hwæt.’ / Niĝoþan s
Precepts 90a || ēades hlēotan. / Ne bēo þū nā tō tǣlende, || ne tō t
Precepts 93b um / ber brēost-cofan. || Swā þū, min bearn, ġe·myne / frōde f
Beowulf 269b n, / lēod-ġe·byrġan; || wes þū ūs lārena gōd. / Habbaþ we
Beowulf 272b sum / wesan, þæs iċ wene. || Þū wāst (ġif hit is / swā we s
Beowulf 352b lle, / bēaĝa bryttan, || swā þū bēna eart, / þēoden mǣrne,
Beowulf 366b mōten / wordum wrixlan. || Nā þū him wearne ġe·tēoh / þīnra
Beowulf 386a ce || māðmas bēodan. / Bēo þū on ofoste, || hāt on gān / s
Beowulf 407a || smiðes orþancum): / ‘Wes þū, Hrōð·gār, hāl. || Iċ eo
Beowulf 429a ldinga, || ānre bēne, / þæt þū mē ne for·wierne, || wīġe
Beowulf 445b , / mæġen Hreð-manna. || Nā þū mīnne þearft / hafolan hȳdan
Beowulf 450b e, / mearcaþ mōr-hopu; || nā þū ymb mīnes ne þearft / līċes
Beowulf 457a ldinga: / ‘For% ġe·wyrhtum% þū, || wine min Bēowulf, / and for
Beowulf 506a || þonne hē selfa): / ‘Eart þū sē Bēowulf, || sē þe wiþ
Beowulf 526a wiersan ġe·þinġa, / þēah þū heaðu-rǣsa || ġe·hwǣr do
Beowulf 527b dohte, / grimre gūðe, || ġif þū Grendles dearst / niht-langne f
Beowulf 530a rn Eċġ·þēowes: / ‘Hwæt. Þū worn fela, || wine min Unfer
Beowulf 587a þæs fela% ġielpe), / þēah þū þīnum brōðrum || tō bana
Beowulf 588b de, / hēafod-māĝum; || þæs þū on helle% sċealt / wierhþu dr
Beowulf 594b efa swā searu-grimm, || swā þū self talast. / Ac hē hafaþ on
Beowulf 661a Ne biþ þē wilna gād, / ġif þū þæt ellen-weorc || ealdre
Beowulf 953b ċe, / sǣmran æt sæċċe. || Þū þe self hafast / dǣdum ġe·f
Beowulf 961a . || Ūðe iċ swīðor / þæt þū hine selfne || ġe·sêon mō
Beowulf 1170b ihten min, / sinċes brytta. || þū on sǣlum wes, / gold-wine gume
Beowulf 1174b myndiġ, / nēan and feorran || þū nū hafast. / Mē man sæġde |
Beowulf 1175b ast. / Mē man sæġde || þæt þū þe for sunu wolde / here-rinċ
Beowulf 1177b ele beorhta; || brūc þenden þū mōte / maniġra medu || and þ
Beowulf 1179b f / folc and rīċe, || þonne þū forþ sċyle / metod-sċeaft s
Beowulf 1182b e wile / ārum healdan, || ġif þū ǣr þonne hē, / wine Sċieldi
Beowulf 1221a þæs lēan ġe·man. / Hæfst þū ġe·fēred || þæt þe feor
Beowulf 1224b eard, weallas. || Wes þenden þū libbe, / æðeling, ēadiġ. ||
Beowulf 1226b / sinċ-ġe·strēona. || Bēo þū suna mīnum / dǣdum ġe·dēfe
Beowulf 1322a elm Sċieldinga: / ‘Ne friġn þū aefter sǣlum. || Sorh is ġe
Beowulf 1334a | Hēo þā fǣhþe wræc / þe þū ġiestran niht || Grendel cwe
Beowulf 1378b anst, / frecne stōwe, || ðǣr þū findan meaht / synniġne secg;
Beowulf 1379b / synniġne secg; || seċ ġif þū dyrre. / Iċ þē þā fǣhþe
Beowulf 1382b dyde, / wundnum% golde, || ġif þū on weġ cymest.’ / Bēow·ulf
Beowulf 1395a ǣr hē wille. / Þȳs dōĝor þū || ġe·þyld hafa / wēana ġe
Beowulf 1478b olde / ealdre linnan, || þæt þū mē ā wǣre / forþ-ġe·witen
Beowulf 1480a enum || on fæder stǣle. / Wes þū mund-bora || mīnum maĝo-þe
Beowulf 1482a | ġif mec hild nime; / swelċe þū þā māðmas || þe þū mē
Beowulf 1482b ċe þū þā māðmas || þe þū mē sealdest, / Hrōð·gār l
Beowulf 1488a || brēac þonne mōste. / And þū Un·ferþ% læt || ealde lāf
Beowulf 1654b ton / tīres tō tācne, || þe þū hēr tō lōcast. / Iċ þæt u
Beowulf 1671b e þonne ġe·hāte, || þæt þū on Heorote mōst / sorĝlēas s
Beowulf 1674b uþe and ġuĝuþe, || þæt þū him on·drǣdan ne þearft, /
Beowulf 1676b aldₒr-bealu eorlum, || swā þū ǣr dydest.’ / Þā wæs gyld
Beowulf 1705b þēoda ġe·hwelċe. || Eall þū hit ġe·þyldum healdest, / m
Beowulf 1707b swā wit furðum sprǣcon. || Þū sċealt tō frōfre weorðan /
Beowulf 1722b wode, / lēod-bealu langsum. || Þū þē lǣr be þon, / gum-cyste
Beowulf 1821b r tela / willum be·wenede; || þū ūs wēl dōhtest. / Ġif iċ
Beowulf 1844a gum fēore || guman þingian. / Þū eart mæġenes strang || and
Beowulf 1849b þīnne, / folces hierde || and þū þīn feorh hafast, / þæt þe
Beowulf 1852b / hord-weard hæleþa, || ġif þū healdan wilt / māĝa rīċe. |
Beowulf 1855a || lēofa Bēow·ulf. / Hafast þū ġe·fēred || þæt þǣm fo
Beowulf 1988a e, || lēofa Bēow·ulf, / þā þū fǣringa || feorr ġe·hoĝod
Beowulf 1990b ter, / hilde tō Heorote? || Ac þū Hrōð·gāre / wīd-cūðne% w
Beowulf 1995a || iċ þē lange bæd / þæt þū þone wæl-gāst || wihte ne
Beowulf 2047a æt word ā·cwiþ: / ‘Meaht þū, min wine, || mēċe ġe·cnā
Beowulf 2056a one māðum bireþ, / þone þe þū mid rihte || rǣdan sċoldest
Beowulf 2070b ġīen ymbe Grendel, || þæt þū ġeare cunne, / sinċes brytta,
Beowulf 2247a | fēa worda cwæþ: / ‘Heald þū nū, hrūse, || nū hæleþ n
Beowulf 2664a ulf, || lǣst eall tela, / swā þū on ġuĝuþ·fēore || ġeara
Beowulf 2665a e || ġeara ġe·cwǣde / þæt þū ne ā·lǣte || be þe libben
Beowulf 2743b æceþ / līf of līċe. || Nū þū lungre ġang / hord sċēawian
Beowulf 2813a n, || hēt hine brūcan wēl: / ‘Þū eart ende-lāf || ūsses cynn
The Paris Psalter 100:1 3b / on unwemmum weġe, || hwonne þū mē wille tō. / / # / Iċ% mid u
The Paris Psalter 101:1 1a Paris Psalter: Psalm 101 / / # / Þū min ġe·bedd, || mǣre% drih
The Paris Psalter 101:2 1a || þēoda reċċend. / / # / Nā þū andwlitan || ǣfre þīnne / ā
The Paris Psalter 101:2 3b if iċ ġe·swenċed sīe, || þū swǣs tō mē / þīn ēare on
The Paris Psalter 101:8 2a itan || ierres þīnes; / feorr þū mē ā·hōfe || and ġe·hn
The Paris Psalter 101:10 1a wā hit hræðe weornaþ. / / # / Þū on ēċnesse wunast || āwa,
The Paris Psalter 101:12 3a ealle hæfdon, / for·þon þe% þū stīðlīċe || stānum and e
The Paris Psalter 101:21 5a ǣtra || mōde seċġe, / þæt þū mē meaht on middle || mīnra
The Paris Psalter 101:21 6b sōna ġe·ċīeġan, || ġif þū selfa wilt.’ / Earon þīnes
The Paris Psalter 101:22 1a wa tō fēore. / / # / Æt fruman þū, || drihten, ġe·worhtest / eor
The Paris Psalter 101:23 1b le þā for·weorðaþ || and þū self wunast; / eall for·wisna
The Paris Psalter 101:23 3a snaþ || wǣdum anlīċe, / and þū hīe% on·wendest, || swā ma
The Paris Psalter 101:24 1a rolde || wended siþþan. / / # / Þū þonne bist sē īlca, || sē
The Paris Psalter 101:24 1b þonne bist sē īlca, || sē þū ǣr wǣre; / ne bēoþ winter
The Paris Psalter 102:2 2a e, || bealde drihten, / ne wilt þū ofer-ġietel || ǣfre weorða
The Paris Psalter 102:5 3a e || mōde ġe·trymede; / eart þū ed·nīewe || earne ġe·lī
The Paris Psalter 102:6 1a ēawe ġe·worden. / / # / Hafast þū milde mōd, || meahta strange
The Paris Psalter 102:8 1a erum Israhela. / / # / Mild-heort þū eart and mehtiġ, || mōde ġ
The Paris Psalter 102:8 2b ldiġ, / ēċe drihten, || swā þū ā wǣre; / is þīn milde mōd
The Paris Psalter 102:9 1a || mannum cȳðed. / / # / Nelle þū oþ ende || ierre habban, / ne
The Paris Psalter 102:10 1a e || þe āwa belĝan. / / # / Na þū be ġe·wyrhtum, || wealdend,
The Paris Psalter 102:11 1a hwǣr ġieldan. / / # / For·þon þū aefter hēah-weorce || heofon
The Paris Psalter 103:1 2a e sāwle, || blīðe drihten; / þū eart, min drihten god, || dǣ
The Paris Psalter 103:2 1a ǣre || ofer manna bearn. / / # / Þū þe wierðlīċe || wlite-and
The Paris Psalter 103:3 1a hte ġe·ġierwed. / / # / Heofon þū ā·þeġnodest || hȳde ġe
The Paris Psalter 103:9 2b īĝaþ / on þone stede || þe þū ġe·staðolodest him%, / and o
The Paris Psalter 103:13 1a biþ ġe·fylled. / / # / Swelċe þū of foldan || fōder nēatum / l
The Paris Psalter 103:13 3a ǣm hīe līf healdaþ; / wyrta þū ġe·worhtest || tō wraðe m
The Paris Psalter 103:14 1a || tō wraðe manna. / / # / Ēac þū him of eorðan || ūt ā·lǣ
The Paris Psalter 103:16 1a heortan% mannes. / / # / Swelċe þū ġe·fyllest || fæġerum bl
The Paris Psalter 103:16 4b wice ċēder-bēamas, || þā þū cūðlīċe / selfa ġe·settes
The Paris Psalter 103:19 1a otole healdeþ. / / # / Þīestru þū ġe·settest || on þearle ni
The Paris Psalter 103:23 2a | mehtiġ drihten, / ealle þā þū mid snytru || selfa worhtest;
The Paris Psalter 103:25 1a ċrinde flēotaþ. / / # / Dracan þū þisne || dǣdum þīnum / ġe
The Paris Psalter 103:27 1a n || fæġere gōde. / / # / Ġif þū þīne ansīene fram him ||
The Paris Psalter 103:28 2b rðaþ / ġe·ed-nīewod || and þū ēac sċieppest / eorðan ansī
The Paris Psalter 105:7 2b owon / ealle þā wunder || þe þū on Eġyptum / worhtest wræclī
The Paris Psalter 105:7 5a ndġe || miltsa þīnra, / þā þū him on ðǣre mǣġþe || man
The Paris Psalter 105:8 3a n sǣ || randas bǣron, / ðǣr þū hīe ā·līesdest, || līfes
The Paris Psalter 105:8 5a est || on naman þīnum, / þā þū þīne meaht || miċele cȳð
The Paris Psalter 105:9 1a miċele cȳðdest. / / # / Þǣr þū rēadne sǣ || recene ġe·þ
The Paris Psalter 107:5 1a eted oþ wolcen. / / # / A·hafen þū eart ofer heofonas, || hāli
The Paris Psalter 107:10 1a | eft ġe·lǣded? / / # / Hwæt, þū eart sē selfa god, || þe ū
The Paris Psalter 107:10 2b drīfe fram dōme; || ne dō þū ǣfre swā, / þæt þū of ūr
The Paris Psalter 107:10 3a ne dō þū ǣfre swā, / þæt þū of ūrum mæġene || mōd ā
The Paris Psalter 108:21 1a ece || sāwle mīnre. / / # / And þū, min drihten god, || dō mē
The Paris Psalter 108:21 3a num þǣm mǣran naman, / swā þū oft þīn milde mōd || mani
The Paris Psalter 108:25 2a t sīe þīn selfes hand / and þū þās ġe·dydest, || drihten
The Paris Psalter 108:25 3b ðan þā ā·wiergde, || wes þū ġe·blētsod; / and þā þe m
The Paris Psalter 113:5 1b swīða? || For·hwon fluĝe þū swā? / Oþþe þū, Iordanen,
The Paris Psalter 113:5 2a hwon fluĝe þū swā? / Oþþe þū, Iordanen, || for hwī gengdes
The Paris Psalter 113:21 1a simle æt þearfe. / / # / Weorþ þū ūre ġe·myndiġ, || mehtiġ
The Paris Psalter 113:21 3a blētsunge || bring ofer ūs; / þū ġe·blētsodest || bearn Isr
The Paris Psalter 113:21 5a ūs || ēac ġe·blētsodest; / þū ġe·blētsodest || blīðe m
The Paris Psalter 114:1 2a || lēofa drihten, / for·þon þū mīnes ġe·bedes || bēne ġ
The Paris Psalter 114:2 1a bēne ġe·hīerdest. / / # / And þū þīn ēare tō mē || ēad-m
The Paris Psalter 114:5 1a | nīede ċīeġde. / / # / Ēala þū lēofa god, || ā·līes mīn
The Paris Psalter 114:5 3a | iċ tō sōðan wāt, / þæt þū wǣre mild-heort, || mehtiġ
The Paris Psalter 114:7 3a es ræste, || rīċe drihten; / þū mē wēl dydest || on weorold
The Paris Psalter 114:8 1a weorold-līfe. / / # / For·þon þū mīne sāwle || selfa ġe·ne
The Paris Psalter 115:7 1a nu || on þē ā·cenned. / / # / Þū mē tō·brǣce || bendas gry
The Paris Psalter 117:12 2b / swā bēon bitere, || oþþe þū bærne ēac / þornas þyrre ||
The Paris Psalter 117:20 2a , || ēċe drihten, / for·þon þū mē ġe·hīerdest || æt hē
The Paris Psalter 117:23 1a adĝum tō blisse. / / # / Ēalā þū drihten god, || dō mē hāln
The Paris Psalter 117:23 2a d, || dō mē hālne; / ēa-lā þū drihten min, || dō ūs ġe·
The Paris Psalter 117:26 1a beddes || wrǣste hornas. / / # / Þū eart min drihten god || and i
The Paris Psalter 117:26 3a dum þē / ēċne andette; || / þū eart min hǣlend god || and i
The Paris Psalter 117:27 2a || ēċne drihten, / for·þon þū mē ġe·hīerdest || æt hē
The Paris Psalter 118:4 1a ġ, || mihtĝan dryhtnes. / / # / Þū þīne be·bodu || bealde hē
The Paris Psalter 118:8 2b te / on hyġe healdan, || þæt þū hūru mē / on þissum ealdre |
The Paris Psalter 118:10 2b -cundre / heortan sēċe; || ne þū hūru mē / fram þīnum be·bo
The Paris Psalter 118:12 1a fremme || firene ǣnġe. / / # / Þū eart ġe·blētsod, || blīð
The Paris Psalter 118:18 1a | mid wīsdōme / / # / On·wreoh þū mīne ēaĝan, || þæt iċ w
The Paris Psalter 118:18 3b ian / wunder wræclicu, || þā þū worhtest ǣr / / # / Iċ eom on e
The Paris Psalter 118:19 2a an || earm be·genġa; / ne dō þū mē dierne || þīne þā dē
The Paris Psalter 118:21 1a lle tīd || elne healdan. / / # / Þū ofer-hyġdġe || ealle þrēa
The Paris Psalter 118:21 2a ġe || ealle þrēadest, / þā þū ā·wiergde || wistest ġearw
The Paris Psalter 118:22 1a || efnan noldon. / / # / A·fierr þū fram mē || fācen and ed-wī
The Paris Psalter 118:26 3a s mīne || wīse seċġe, / and þū mē ġe·hīerdest || holde m
The Paris Psalter 118:27 2a || sēlest ġe·healdan. / / # / Þū mē sōþfæstnesse weġ || s
The Paris Psalter 118:32 1a || wēl ġe·hēolde; / ne wilt þū mē on ealdre || ǣfre ġe·s
The Paris Psalter 118:32 3b þīnra / rēðne rinne || and þū rīċe nū / mīne heortan ġe
The Paris Psalter 118:33 2a ld || on hyġe brāde. / / # / Ǣ þū mē sete, || ēċe drihten, /
The Paris Psalter 118:37 2a r·niman mōte. / / # / Ġe·wend þū mīne ēaĝan, || þȳ læs%
The Paris Psalter 118:39 2a þīnum || ealle healed. / / # / Þū mē sċealt ed-wītt min || o
The Paris Psalter 118:41 1a ; || wēne iċ swelċe, / þæt þū mē on rihtes || rǣd ġe·cw
The Paris Psalter 118:43 2a ǣre hæbbe. / / # / Ne ā·fierr þū mē ǣfre || fǣle sprǣċe, /
The Paris Psalter 118:50 1a , || þīnes wordes, / on þǣm þū mē þīnum || þēowe hiht
The Paris Psalter 118:58 4a ġde || heortan mīnre, / þæt þū mē on mōde || milde weorðe
The Paris Psalter 118:65 1b en; / þīne sōþfæstnesse || þū mē swelċe lǣr. / / # / Þū ym
The Paris Psalter 118:65 2a || þū mē swelċe lǣr. / / # / Þū ymb þīnne esne || ǣġhwǣr
The Paris Psalter 118:66 1a || wēne iċ, drihten, / þæt þū þīn word wille || wīs ġe
The Paris Psalter 118:66 2a lle || wīs ġe·healdan. / / # / Þū mē þēodsċipe lǣr || þī
The Paris Psalter 118:68 2a ld || spēd on mōde. / / # / God þū eart%, drihten || and mē god
The Paris Psalter 118:71 2b wæs and sēftre%, || þæt þū selfa mē / hēane ġe·hnǣġd
The Paris Psalter 118:75 3b īne / rēðe rihtwīse || and þū recene mē / on þīnre sōþf
The Paris Psalter 118:76 4a e || fæste ġe·stande, / swā þū on þīnre sprǣċe || spēd
The Paris Psalter 118:83 3a rden || werum anlīcost, / swā þū on hrīme setest || hlance cy
The Paris Psalter 118:85 1a um esne || ealra daĝena, / þe þū mīne ēhtend for mē || eall
The Paris Psalter 118:89 1b ealde / mūðes þīnes, || þe þū menn lǣrdest. / / # / On ēċnes
The Paris Psalter 118:92 1a hēr ġe·wuniaþ, / for·þon þū ealles || an-weald hafast. / / #
The Paris Psalter 118:94 2b om þīn hold sċealc; || dō þū hālne mē, / for·þon iċ þ
The Paris Psalter 118:98 2a ōde || metĝode ġeorne. / / # / Þū mē snoterne ġe·dydest || s
The Paris Psalter 118:103 1a || dǣdum swicode, / for·þon þū mē ǣ-be·bod || ǣrest sett
The Paris Psalter 118:105 1a || ealle of·ēode, / for·þon þū mē ǣ þīne || ǣr ġe·set
The Paris Psalter 118:114 2a ǣ þīne || elne lufode. / / # / Þū mē fultumian sċealt, || fǣ
The Paris Psalter 118:116 3a le drihten, / aefter þǣm þe þū selfa || sæġdest and cwǣde
The Paris Psalter 118:118 2a e || simle þenċe. / / # / Ealle þū for·hoĝodest, || þā þe u
The Paris Psalter 118:122 1a dōm || simle worhte; / ne sile þū mē ēhtendum || ǣfre mīnum
The Paris Psalter 118:122 2a || ǣfre mīnum. / / # / On·foh% þū þīnum esne || fæġere mid
The Paris Psalter 118:126 3b dō, / drihten ūre; || ne lǣt þū dole ǣfre / þīn ǣ-be·bod |
The Paris Psalter 118:130 3b / beorhtnesse blǣc-ern || and þū bealde silest / andġiet eallum
The Paris Psalter 118:132 2a nede mid willan. / / # / Be·seoh þū on mē || and mē siþþan hr
The Paris Psalter 118:132 3b e / mǣre ġe·miltsa, || swā þū maniĝum dydest, / þe naman þ
The Paris Psalter 118:133 2a nīede lufodon. / / # / Ġe·rece þū mē swelċe, || þæt iċ on
The Paris Psalter 118:138 2a ihte ġe·cȳðde. / / # / Hwæt, þū sōþfæst weorc || simle hē
The Paris Psalter 118:147 3b e swelċe / ċeare clipode; || þū mē cynnlīċe / wēl on·fenge
The Paris Psalter 118:152 3b ġeat glēawlīċe, || þæt þū ġearwe hīe / on ēċnesse ||
The Paris Psalter 118:170 1a | sele mē spēdlīċe, / þæt þū mē ġe·nerġe || nīða ġe
The Paris Psalter 118:171 1a ċe || dō spēdlīċe, / þæt þū mē ġe·nerġe || nīða ġe
The Paris Psalter 118:171 3b lcettaþ / ymenas elne, || ġif þū mē ǣrest wilt / þīne sōþf
The Paris Psalter 121:3 1b t. / / # / Hierusālem, || ġāra þū wǣre / swā swā cȳmliċ ||
The Paris Psalter 121:5 2a seldum || sǣton æt dōmum; / þū eart þonne dēma, || Dauides
The Paris Psalter 122:1 2a aĝan hof, || ēċe drihten, / þū þe heofon-hāmas || healdest
The Paris Psalter 124:4 4a ē him hræðe ġieldeþ; / dō þū, drihten, wēl || þǣm þe ġ
The Paris Psalter 125:3 5a e, || mehtiġ drihten, / þæt þū wunder mid ūs || wyrċe mǣr
The Paris Psalter 127:2 1a || lustum gangaþ. / / # / Þonne þū þīnes ġe·winnes || wæstm
The Paris Psalter 127:2 2b erġest, / etest ōretes || and þū ēadiġ leofast, / and þē wē
The Paris Psalter 127:6 2b rihten / bealde blētsie || and þū brūce ēac / on Hierusālem ||
The Paris Psalter 127:7 1a as || līfes þīnes. / / # / And þū þīnra bearna || bearn sċē
The Paris Psalter 129:1 2b ode; / drihten, drihten, || dō þū nū-þā, / þæt þū mīnes
The Paris Psalter 129:1 3a , || dō þū nū-þā, / þæt þū mīnes ġe·bedes || bēne ġ
The Paris Psalter 129:3 1a ed || esnes þīnes. / / # / Ġif þū ūre unryht wilt || eall be·
The Paris Psalter 130:4 2a || biþ miċelum fēded, / swā þū mīnre sāwle || simle ġield
The Paris Psalter 131:1 1a lter: Psalm 131 / / # / Ġe·mune þū, drihten, || mǣrne Dauid / and
The Paris Psalter 131:8 2a re ræste || recene, drihten; / þū earce eart || eall-hāliġra.
The Paris Psalter 131:10 2b e swelċe. / dēorum Dauide. || Þū ne dō ǣfre, / þæt þū andw
The Paris Psalter 131:10 3a . || Þū ne dō ǣfre, / þæt þū andwlitan || ūt on·ċierre /
The Paris Psalter 136:7 1a eorne blissie. / / # / Ġe·mune þū, || drihten, || maniġra bearn
The Paris Psalter 136:7 1a sint || eall libbende, / þonne þū Hierusālem || ġe·gōdie; /
The Paris Psalter 136:8 4a ġe·ċēosan.’ / / # / Hwæt, þū eart Babilone || bitere æt·
The Paris Psalter 136:9 2a || sē þe eft ġieldeþ / þā þū him on ealdre || ǣr for·ġ
The Paris Psalter 137:1 3a e || heortan ealre; / for·þon þū ealle mīne word || ēarum ġ
The Paris Psalter 137:3 3a tnesse || samod æt·gædere, / þū þīnne þone hālĝan naman
The Paris Psalter 137:6 3a e, || ofer middan-ġeard / eart þū hēalīċe || ā·hafen, drih
The Paris Psalter 137:6 4a līċe || ā·hafen, drihten; / þū ēad-mōdra || ealra lōcast /
The Paris Psalter 137:7 3a a || cnysdon ġe·nēahhe, / ā þū mē weredest || wrāðum fēo
The Paris Psalter 137:7 5a ldan ierre || on ā·cȳðan; / þū mē ġe·rǣhtest || recene m
The Paris Psalter 137:8 3b / ne for·seoh ǣfre, || þæt þū selfa ǣr / mid þīnum heandum
The Paris Psalter 138:1 1a Paris Psalter: Psalm 138 / / # / Þū min costodest || cynnum, drih
The Paris Psalter 138:1 3a on·ġēate || glēawe mōde; / þū min setl || swelċe on·cnēo
The Paris Psalter 138:3 1a | āhwǣr on tungan. / / # / Efne þū, drihten, || eall on·ēowe / þ
The Paris Psalter 138:3 3a stan, || ēac þā nīehstan; / þū mē% ġe·hīewodest || handa
The Paris Psalter 138:6 2a fonas up || hēa ā·stīġe, / þū mē ðǣr on efn || andweard
The Paris Psalter 138:6 4a ġe·dō || hwierft ǣniġne, / þū mē æt bist || efne rihte. / /
The Paris Psalter 138:11 2a estru wiþ lēohte, / for·þon þū hīe settest || swelċe, drih
The Paris Psalter 138:12 2a || ēċe% drihten, / for·þon þū mid eġesan eart || eall ġe
The Paris Psalter 138:13 2a || dēope be·hȳded, / þæt þū wīslīċe || worhtest on dī
The Paris Psalter 138:16 4b / mid þē selfum eom, || ġif þū siþþan wilt / þā firenfulla
The Paris Psalter 138:21 1a t || ġe·staðolode. / / # / And þū selfa ġe·seoh, || ġif iċ
The Paris Psalter 139:4 1a wunod fæste. / / # / Ġe·heald þū mē, drihten, || wiþ hete-n
The Paris Psalter 139:4 4a | þe mān fremmen, / ā·līes þū mē lungre, || līfes ēa. / / #
The Paris Psalter 139:6 1b þā tō drihtne cwæþ: || ‘Þū mē eart dīere god; / ġe·hī
The Paris Psalter 139:7 1b .’ / / # / Dryhten, drihten, || þū eart ġe·dēfe mæġen / hǣlu
The Paris Psalter 139:7 2b e mæġen / hǣlu mīnre || and þū min hēafod% sċealt / on ġe·
The Paris Psalter 139:8 1a ā·werġan. / / # / Ne ā·līef þū mē ǣfre || ofer lust mīnne
The Paris Psalter 139:8 4a āðe hyċġaþ; / ne for·lǣt þū mē || on līf-daĝum, / þȳ l
The Paris Psalter 139:10 2a laþ || on fȳres glēde, / and þū hīe mid fȳre || fācnes ġe
The Paris Psalter 140:5 1a wīsdōm healde. / / # / Ne hield þū mīne heortan, || þæt% iċ
The Paris Psalter 140:10 3a r ġe·līefe; / ne ā·sċūf þū fram mē || sāwle mīne. / / #
The Paris Psalter 141:3 2a nċaþ || gāst tēorian, / and þū mīne stīġe || strange on·
The Paris Psalter 141:5 4b clipode / and sōna cwæþ: || ‘Þū eart min sē sōða hiht; / ear
The Paris Psalter 141:5 5a art min sē sōða hiht; / eart þū on libbendra || lande swelċe
The Paris Psalter 141:9 2a | snotere bīdaþ, / oþ·þæt þū mē ed·lēan || eft for·ġi
The Paris Psalter 142:2 1a sōðe ġe·hīer. / / # / Ne gā þū mid þīnum esne || inn tō d
The Paris Psalter 142:4 3a īċe || samod anlīċe, / swā þū weorold-dēade || wrīġe mid
The Paris Psalter 142:10 4a wyrċe and fremme, / for·þon þū min god eart, || þū mē gō
The Paris Psalter 142:10 4b r·þon þū min god eart, || þū mē gōd dydest. / / # / Mē% þ
The Paris Psalter 142:12 1a e || rǣdfæst lifie. / / # / And þū of costunge || clǣne ā·lǣ
The Paris Psalter 142:12 4a ortnesse || mōte wunian; / and þū mīne fēondas || fǣcne tō
The Paris Psalter 143:3 1a is || līfes mīnes. / / # / Mīn þū mǣre eart || mehtiġ sċield
The Paris Psalter 143:3 3a þē || hæbbe fæste, / þæt þū mē folc maniġ || fæġere u
The Paris Psalter 143:4 2a anna, || mehtiġ drihten, / þe þū him cūðlīċe || cȳðan wo
The Paris Psalter 143:4 4a æt hit ġe·met wǣre, / þæt þū him ǣht wiþ || ǣfre hæfde
The Paris Psalter 143:5 3a e || dēmde ġe·līċe, / swā þū on sċīmiendre || sċade lō
The Paris Psalter 143:7 2a ēohtaþ% and beorhtaþ%, / and þū hīe tō·weorpest || wīde a
The Paris Psalter 143:7 4a rǣle || strange swelċe, / and þū hīe ġe·drēfed hafast || d
The Paris Psalter 143:11 1a || swīðe ġe·nēahhe. / / # / Þū healdest and silest || hǣlu
The Paris Psalter 143:11 2a and silest || hǣlu cyningum; / þū ā·līesdest ēac || lēofne
The Paris Psalter 144:12 1a || rīċes þīnes. / / # / þæt þū cūþ ġe·dydest || ofer cn
The Paris Psalter 144:13 2a , || rǣde ġe·fæstnod, / and þū weorold-rīċum || wealdest e
The Paris Psalter 144:16 3a || wiste tō ġe·nihte, / and þū him mete silest || mǣla ġe
The Paris Psalter 144:17 1a e·mearcast. / / # / On·hlidest% þū þīne handa || and hīe hræ
The Paris Psalter 146:11 1a || cūðes ǣses. / / # / Nafast% þū tō manna || mæġene willan,
The Paris Psalter 147:1 2a lem || ġeorne drihten, / here þū, Sion, swelċe || þīnne sō
The Paris Psalter 147:2 2a ede || wiþ tēon-hete, / þæt þū þīne doru meahtest || be·d
The Paris Psalter 147:3 2a ġe·mǣru || ġe·miċelode, / þū on ūt-landum || āhtest sibb
The Paris Psalter 147:5 2a endeþ || samod anlīċe / swā þū wulle flīes || wolcnum bring
The Paris Psalter 51:6 2b ore / on ðǣre weorolde || þe þū ġe·worhtest hēr; / for·þon
The Paris Psalter 51:6 3a ġe·worhtest hēr; / for·þon þū eart sē gōda, || glēaw on
The Paris Psalter 53:7 1a ne gōdne wāt. / / # / For·þon þū mē ā·līesdest, || līfes
The Paris Psalter 54:12 1a ra hete || hȳde snēome. / / # / Þū eart sē mann || þe mē wǣr
The Paris Psalter 54:16 3b e seċġe / and bodie, || þæt þū blīðe mē / mīne stefne || s
The Paris Psalter 54:17 1a stīðe ġe·hīere. / / # / Ā% þū simle || sāwle mīne / lustum
The Paris Psalter 54:22 3a ende mōd || innan hreðere; / þū ārlēase || ealle ġe·lǣde
The Paris Psalter 55:6 3b swā min sāwol bād || þæt þū swelċe hēo / for nāhwæðer
The Paris Psalter 55:6 5a er || nāwiht hǣle; / on ierre þū folc || eall ġe·þrēatast.
The Paris Psalter 55:8 4a ; || iċ wāt and cann, / þæt þū min god || glēawe wǣre. / / #
The Paris Psalter 55:10 3a e || hyldu ġielde; / for·þon þū mīne sāwle || of swylt-dēa
The Paris Psalter 56:13 2a e wiþ wolcnum. / / # / A·hafen þū eart ofer heofonas, || hāli
The Paris Psalter 58:1 4b on / rīsan willaþ, || nemþe þū mē rǣd ġiefe. / / # / Ġe·ner
The Paris Psalter 58:4 2b nne ġe·anryne, || ā·rīs þū, drihten, nū, / and þū selfa
The Paris Psalter 58:4 3a rīs þū, drihten, nū, / and þū selfa ġe·siehst, || þæt i
The Paris Psalter 58:4 4a ehst, || þæt iċ swā dyde; / þū eart mæġena god, || mehtiġ
The Paris Psalter 58:5 1b / Be·heald holdlīċe, || hū þū hræðe wille / ġe·nēosian |
The Paris Psalter 58:5 4a ēoda || ǣġhwǣr landes; / ne þū hweðere on mōde || milde we
The Paris Psalter 58:8 2a wæt hira hyġe sēċeþ? / And þū hīe, drihten, dēst || dēop
The Paris Psalter 58:8 3a || dēope tō bysmre; / nafast þū for āwiht || ealle þēoda. /
The Paris Psalter 58:9 2a trange ġe·healde, / for·þon þū mē god eart || ġeara andfen
The Paris Psalter 58:11 1a n || ān·for·lǣton. / / # / Ac þū hīe wīde tō·drīf || þur
The Paris Psalter 58:17 1a a ġe·hwelċe. / / # / For·þon þū min and-fenġa || ǣġhwǣr%
The Paris Psalter 58:17 4a nge || cnysedon ġe·nēahhe; / þū eart fultum min, || iċ þē
The Paris Psalter 58:18 1a ē fela singe. / / # / For·þon þū mē, god, eart || ġeara and-
The Paris Psalter 59:1 1a e Paris Psalter: Psalm 59 / / # / Þū ūs tō·drīfe, || drihten
The Paris Psalter 59:2 1a | and eft milde. / / # / Eorðan% þū on·hrērdest, || ealle ġe·
The Paris Psalter 59:3 1a o ā·hrēred% is. / / # / Fela% þū æt·īewdest || folce þīnu
The Paris Psalter 59:4 1a nsume || wīne drenctest. / / # / Þū bīecninge || beorhte sealdes
The Paris Psalter 59:5 2b r mē, hāliġ god. || Hwæt, þū holdlīċe / on þīnre hāliġ
The Paris Psalter 59:9 1a c ġe·lǣdan? / / # / Ac ne eart þū sē selfa% god, || þe ūs sw
The Paris Psalter 59:9 2a | þe ūs swā drīfe? / Ne gā þū ūs on mæġene, || mehtiġ d
The Paris Psalter 60:2 1a īċe || on hālne stān. / / # / Þū mē ġe·lǣdest || mid lufan
The Paris Psalter 60:4 1a ðerum þīnum. / / # / For·þon þū ġe·hīerdest, || hāliġ dr
The Paris Psalter 60:4 3a þē || beorhte ēode; / ierfe þū sealdest || ānra ġe·hwelcu
The Paris Psalter 62:7 4a || ēac ġe·wēne, / for·þon þū mē on fultum || fæste ġe·
The Paris Psalter 63:2 1a eld || simle æt þearfe. / / # / Þū mē oft ā·weredest || wieri
The Paris Psalter 64:3 2b ofer ūsiċ / frecne fōron; || þū ġe·fultuma / ūrum misdǣdum,
The Paris Psalter 64:6 1b e·hīer ūs, hǣlend god, || þū eart hiht ealra / þe on þisse
The Paris Psalter 64:7 2a on || muntas hīeran, / swelċe þū ġe·drēfest || dēope wǣla
The Paris Psalter 64:9 3a || drihten healdeþ; / eorðan þū ġe·fyllest || ēċum wæstm
The Paris Psalter 64:12 1a awes and reġnes. / / # / Þonne þū ġēares hrinġ || mid ġiefe
The Paris Psalter 65:5 4b elċe / ġe·feterian, || þæt þū mid fōte meaht / on treddian |
The Paris Psalter 65:10 1a eþ || swīðe mid fȳre. / / # / Þū ūs on grame swelċe || gryne
The Paris Psalter 65:11 2a and þurh flōda þrymm, / and þū ūs on cōlnesse || clǣne ġ
The Paris Psalter 66:3 1b an. / / # / Folc þē andette; || þū eart fǣle god, / and þē ande
The Paris Psalter 66:4 3a || bealde þēoda, / þæs þe þū hīe on rihtum || rǣdum dēm
The Paris Psalter 67:10 3a eþ god || sundor-ierfe; / eall þū þā ġe·fremest || þurh þ
The Paris Psalter 67:11 2a e on þǣm || wynnum libbaþ; / þū þīn swēte gōd || sealdest
The Paris Psalter 67:24 6b e·bēod þīnum mæġene; || þū eart mehtiġ god; / and þīn w
The Paris Psalter 67:25 5a foldan cyningas. / / # / On wuda þū wildor || wordum þrēatast / a
The Paris Psalter 67:26 4a || ġe·coste. / / # / To·weorp þū þā þēoda. || / / # / Þider
The Paris Psalter 68:6 1a þe iċ ne rēafode ǣr. / / # / Þū wāst, wuldres god, || þæt
The Paris Psalter 68:8 2a ċe || bīdaþ%, drihten. / / # / Þū eart mæġena god; || ne sċe
The Paris Psalter 68:14 3a nde || tela līciendliċ, / and þū mē þonne on meniġu || milt
The Paris Psalter 68:18 2a e, drihten. / / # / Ne ā·ċierr þū ǣfre fram þīnum cnihte ||
The Paris Psalter 68:27 1a lra || ēhtan on·gunnon, / þe þū him earfoþu || ǣniġ ġēaf
The Paris Psalter 69:7 1a od, || frēa æl-mehtiġ. / / # / Þū% mē fultum eart || fæste, dr
The Paris Psalter 69:7 2b ā·līesend min; || ne lata þū āwiht.
The Paris Psalter 70:1 3a aldre || ǣfre ġe·sċended; / þū mē snēome ā·līes || þur
The Paris Psalter 70:2 4b nd on trume stōwe, || þæt% þū mē tela hǣle. / / # / For·þon
The Paris Psalter 70:3 1a mē tela hǣle. / / # / For·þon þū mē, god, wǣre || ġearwe tr
The Paris Psalter 70:4 1a alle wyrċende. / / # / For·þon þū mē eart fǣle ġe·þyld ||
The Paris Psalter 70:5 2b d on þē / þrīste hæfde; || þū eart þeċċend min; / on þē
The Paris Psalter 70:6 2a ēacen || folce maniĝum, / and þū mē eart fultum strang || fæ
The Paris Psalter 70:8 1a ǣr herġan. / / # / Ne ā·weorp þū mē, || wuldres ealdor, / þonn
The Paris Psalter 70:8 4a lte on hreðere, / ne for·lǣt þū mē, || libbende god. / / # / Oft
The Paris Psalter 70:11 1a elpend ǣnne.’ / Ne of·ġief þū mē hūru, || god æl-mehtiġ
The Paris Psalter 70:11 2a || god æl-mehtiġ; / be·seoh þū mē, sōþ god, || simle on f
The Paris Psalter 70:16 2a e ġe·man || simle, drihten; / þū mē āra, god, || ǣrest lǣr
The Paris Psalter 70:16 6a || āwa fremme; / ne for·lǣt þū mē, || libbende god. / / # / Oþ
The Paris Psalter 70:18 2a and þæt mǣre sōþ, / þæt þū on heofonum, god, || hēah ġ
The Paris Psalter 70:19 1a ċ, || ēċe drihten. / / # / Oft þū mē æt-īewdest || earfoþes
The Paris Psalter 70:19 4a || oft on·cnyssedest; / þonne þū ierre þīn || eft on·ċierd
The Paris Psalter 70:20 1a | þe we on būaþ. / / # / Þǣr þū þīn sōþfæst weorc || sn
The Paris Psalter 70:20 2a snēome tō·brǣdest, / þonne þū ġe·hwierfdest || and hulpe
The Paris Psalter 70:21 3b , / and min sāwol ēac || þā þū self līesdest. / / # / Swelċe m
The Paris Psalter 71:2 1a t hē sōþ healde. / / # / Dēm þū þīn folc || dīere mid sō
The Paris Psalter 72:14 1a īede siþþan. / / # / Hwæðere þū him for inwitte || yfel be·f
The Paris Psalter 72:16 2b habbaþ / hira ansīene || and þū hīe ēaðe meaht / tō nāwiht
The Paris Psalter 72:19 1a ē || siþþan hwæðere. / / # / Þū mīne swīðran hand || selfa
The Paris Psalter 72:22 3a | ne hira hyġe settan; / hūru þū for·lēosest || þā for·he
The Paris Psalter 73:1 1a salter: Psalm 73 / / # / For hwon þū ūs, ēċe god, || ǣfre wold
The Paris Psalter 73:2 1b n þīn mann-weorod, || þæt þū, mehtiġ god, / æt fruman ǣres
The Paris Psalter 73:3 1a | fæġere ġe·worhtest. / / # / Þū þīnes ierfes || æðele ġi
The Paris Psalter 73:3 3a Sione byriġ, / on þǣm īlcan þū || eard ġe·nāme; / hefe þū
The Paris Psalter 73:3 4a þū || eard ġe·nāme; / hefe þū þīne handa || and hīen heo
The Paris Psalter 73:9 1a | ǣfre seċġen.’ / / # / Wilt þū hū lange , || wealdend driht
The Paris Psalter 73:10 1a %? / / # / For·hwon ā·wēndest þū || wuldres an·sīene / ǣfre f
The Paris Psalter 73:11 1b Ūser gōd cyning, || ġēara þū worhtest, / ǣr weorold wǣre,
The Paris Psalter 73:12 1a se eorðan || efen-midre. / / # / Þū on þīnes mæġenes || meaht
The Paris Psalter 73:13 1a ēafod || dēope wætere. / / # / Þū þæs miċelan dracan || meah
The Paris Psalter 73:14 1a um || siþþan tō mōse. / / # / Þū selfa ēac || tō·slite wiel
The Paris Psalter 73:15 1a || ealle ā·drīgdest%. / / # / Þū dæġ settest || and deorce n
The Paris Psalter 73:15 2a t || and deorce niht, / swelċe þū ġe·settest || sunnan and m
The Paris Psalter 73:15 3a t || sunnan and mōnan; / ealle þū ġe·worhtest || eorðan ġe
The Paris Psalter 73:15 4a || eorðan ġe·mǣru, / sumor þū and lencten || swelċe ġe·w
The Paris Psalter 73:16 1a welċe ġe·worhtest. / / # / Wes þū ġe·myndiġ || manna bearna,
The Paris Psalter 73:16 2b / þāra ġe·sċeafta% || þe þū ġe·sċēope þē; / fīend æ
The Paris Psalter 73:17 1a wierðne naman. / / # / Ne sile% þū unsċyldiġra || sāwla dēor
The Paris Psalter 73:17 3a aþ || earme þearfan; / þāra þū on ealdre ne for·ġiet, ||
The Paris Psalter 73:18 1a ēċe drihten. / / # / Ġe·seoh þū nū selfa, god, || sōþ is
The Paris Psalter 75:4 1a || æt ġe·sċot-feohta. / / # / Þū wræclīċe || wundrum on·li
The Paris Psalter 75:5 5a hwelċ mæġ ǣfre þē, / ġif þū ierre bist, || āhwǣr wiþ·
The Paris Psalter 75:6 1a ǣr wiþ·standan? / / # / Þonne þū of heofonum dōm || hider on
The Paris Psalter 76:9 3a || būtan ūre sē mǣra god? / Þū eart ana god, || þe ǣghwel
The Paris Psalter 76:9 5a || on weorold-līfe. / / # / Eft þū þīne meahte || maniġe cȳ
The Paris Psalter 76:10 1b ȳðdest / folcum on foldan; || þū wiþ·feredes% ēac / Israhela
The Paris Psalter 76:13 4a nn tō findan. / / # / Folc þīn þū feredest || swā fǣle sċēa
The Paris Psalter 77:1 1a lter: Psalm 77 / / # / Ġe·heald þū, min folc, || mīne fæste ǣ;
The Paris Psalter 78:5 1a ū-þā sindon. / / # / Hū% wilt þū, wuldres god, || wrāþ ierre
The Paris Psalter 78:8 1a ġe·lōme. / / # / Ne ġe·mune þū tō oft, || meahta wealdend, /
The Paris Psalter 78:13 2b ārlīċe ā·goten, || ðǣr þū ġe·sāwe tō; / ġunĝe for
The Paris Psalter 79:1 1a e Paris Psalter: Psalm 79 / / # / Þū þē Israela || æðelum cynn
The Paris Psalter 79:1 2b nne / reċċest and rǣdest, || þū nū recene be·heald, / þū þ
The Paris Psalter 79:1 3a || þū nū recene be·heald, / þū þē Ioseph swā sċēap || g
The Paris Psalter 79:2 1a || gramum wiþ·lǣdest. / / # / Þū þē selfa nū || sittest ofe
The Paris Psalter 79:5 1a lle we bēoþ hāle. / / # / Eala þū, mæġena god, || mǣre drihte
The Paris Psalter 79:5 2a drihten, / hū lange || iersast þū || on þīnes esnes ġe·bedd
The Paris Psalter 79:6 1a um || on ġe·met rihtes. / / # / Þū ūs ā·settest || on sār-cw
The Paris Psalter 79:8 1a || ealle we bēoþ hāle. / / # / Þū of Æġyptum || ūt ā·lǣde
The Paris Psalter 79:9 1a ǣr || eft% ā·settest. / / # / Þū him weġ be·foran || worhtes
The Paris Psalter 79:11 2a lĝan || þe him of hlīdaþ, / þū æt sǣ-strēamas || sealte
The Paris Psalter 79:12 1a þ ā·weaxaþ. / / # / For·hwon þū tō·wurpe || weall-fæsten h
The Paris Psalter 79:14 6b / and ofer mannes sunu, || þe þū his meahte ǣr / under þē ġe
The Paris Psalter 79:16 2b wer / and ofer mannes sunu; || þū his meahta þē / ġeagnodest,
The Paris Psalter 79:17 1a wītaþ we fram þē. / / # / Ac þū ūs wēl cwica, || wealdend m
The Paris Psalter 80:8 1a ris Psalter: Psalm 80 / # / Ġif þū, Israhel, ā wylt || elne ġe
The Paris Psalter 80:9 1a | elne ġe·hīeran. / / # / Ġif þū, Israhel, || mē ānum ġe·h
The Paris Psalter 80:9 3a þe || nīewe ġe·meted, / ne þū fremedne god || selfa ġe·bi
The Paris Psalter 81:8 2a || Dēm eorð-ware, / for·þon þū eart ierfe-weard || ealra þ
The Paris Psalter 82:1 2a || ēċe drihten? / Ne swīĝa þū, || ne þē selfne be·were. / /
The Paris Psalter 82:8 1a bearnum. / / # / Dō him nū swā þū dydest || daĝum Madiane / and
The Paris Psalter 82:9 1b Sete hira ealdor-menn || swā þū Oreb dydest, / Zeb and Zebee ||
The Paris Psalter 82:11 1a | lungre mōr-hǣþ. / / # / Swā þū hīe on ierre || ēhtest and
The Paris Psalter 82:14 1a īnne || nīede sēċaþ. / / # / Þū ana eart || ofer ealle hēah /
The Paris Psalter 83:3 2a du þīn, || weoroda drihten; / þū eart drihten min || and dēor
The Paris Psalter 83:5 6b % / on þǣmselfan stede || þe þū him settest hēr. / / # / Brōhte
The Paris Psalter 83:7 2a e·bedd, || hāliġ drihten, / þū eart mǣre god, || mildum ēa
The Paris Psalter 84:1 1a e Paris Psalter: Psalm 84 / / # / Þū blētsodest%, || blīðe drih
The Paris Psalter 84:2 1a raman hæft-nīed. / / # / Unriht þū for·lēte || eallum þīnum
The Paris Psalter 84:3 1a ene || fæste hǣle. / / # / Eall þū þīn ierre || ǣdre ġe·dyd
The Paris Psalter 84:3 2a rre || ǣdre ġe·dydest, / nā þū ūre gyltas || eġesan ġe·w
The Paris Psalter 84:4 3a ūs || ēac on·cierre, / þæt þū ūs ne weorðe || wrāþ on m
The Paris Psalter 84:5 1a wrāþ on mōde. / / # / Ne wrec þū þīn% ierre || wrāðe mōde
The Paris Psalter 85:1 2b / for·þon iċ eom wǣdla, || þū mē wēl ġe·hīer, / and iċ
The Paris Psalter 85:4 1a be ġe·neahhe. / / # / For·þon þū eart wynsum, || wealdend drih
The Paris Psalter 85:5 1a þē || elne ċīeġaþ. / / # / Þū mid ēarum on·foh, || ēċe
The Paris Psalter 85:6 3a clipode tō þē; / for·þon þū mē ġe·hīerdest || holde m
The Paris Psalter 85:8 1a || wyrċan anlīċ. / / # / Ealle þū ġe·worhtest || wera cnēo-r
The Paris Psalter 85:9 1a ede ċīeġaþ. / / # / For·þon þū eart sē miċela || mihtĝa d
The Paris Psalter 85:11 3b ealre heortan hyġe, || þæt þū eart, hāliġ god, / nemned dri
The Paris Psalter 85:12 2a el || ofer mē, drihten, / and þū mīne sāwle || swelċe ā·l
The Paris Psalter 85:14 1a eġesan dryhtnes. / / # / Hwæt, þū eart, min drihten god, || dǣ
The Paris Psalter 85:17 1a n forþ sċame. / / # / For·þon þū mē wǣre fultum || fæste, d
The Paris Psalter 86:2 2a || wēl ā·cweðene, / þæt þū sīe cȳmost || ċeastra dryh
The Paris Psalter 87:1 1a e Paris Psalter: Psalm 87 / / # / Þū eart mē, drihten god, || dī
The Paris Psalter 87:7 2a þīn || on ā·cȳðed, / and þū mē ofer-hyġde inn || ealle
The Paris Psalter 87:8 1a ealle ġe·lǣdest. / / # / Feorr þū mē dydest || frēondas cūð
The Paris Psalter 87:12 1a ess || inn eardie. / / # / Cwīst þū, on·cnāwaþ hīe || wundru
The Paris Psalter 87:14 1a fæst be·cume. / / # / For·hwon þū min ġe·bedd || ǣfre woldes
The Paris Psalter 87:18 1a das || wǣron æt·samne. / / # / Þū mē ā·fierdest || frīend
The Paris Psalter 88:2 1a nna cynne. / / # / For·þon þā þū cwǣde || cūðe worde, / þæt
The Paris Psalter 88:6 1a um || ġīet ġe·līcra. / / # / Þū bist ġe·wuldrod god, || ð
The Paris Psalter 88:7 1a wyrfte || āhwǣr sindon. / / # / Þū eart mæġena god, || mehtiġ
The Paris Psalter 88:8 1a stnes || simle ǣġhwǣr. / / # / Þū wīde sǣs || wealdest mihtum
The Paris Psalter 88:8 2a īde sǣs || wealdest mihtum; / þū his ȳðum meaht || ana ġe·
The Paris Psalter 88:9 1a ġe || wind on·hrēreþ. / / # / Þū meaht ofer-hyġdġe || ēaðe
The Paris Psalter 88:9 2b ane ġe·hnǣġan; || hafast þū hēah mæġen / þīnes earmes
The Paris Psalter 88:10 1a þ ealle fīend. / / # / Heofonas þū wealdest, || hrūsan swelċe;
The Paris Psalter 88:10 2b ; / eorðan ymbe-hwyrft || eall þū ġe·settest. / / # / Þū norð-
The Paris Psalter 88:11 1a | eall þū ġe·settest. / / # / Þū norð-dæl and sǣ || nīede%
The Paris Psalter 88:15 1a mle ǣġhwǣr%. / / # / For·þon þū hira mæġenes eart || mǣros
The Paris Psalter 88:17 1a ēac sē hālĝa. / / # / Þonne þū ofer ealle || undearnunga / þ
The Paris Psalter 88:33 1a ǣhwǣr ġe·trīewe.’ / / # / Þū þonne% wiþ-sōce || sōðum
The Paris Psalter 88:34 1a || hēr on eorðan. / / # / Ealle þū his weallas || wīde tō·dǣ
The Paris Psalter 88:36 1a || ymb-sittendum. / / # / Handa þū ā·hōfe || hēah ēhtendra,
The Paris Psalter 88:37 1a fǣcne on blisse. / / # / Fultum þū him ā·fierdest || fāĝan s
The Paris Psalter 88:38 1a feohte || fǣlne helpend. / / # / Þū hine of clǣnnesse || clǣne
The Paris Psalter 88:39 1a || sorĝliċ on eorðan. / / # / Þū his daĝena tīd || deorce ġ
The Paris Psalter 88:40 1a sċame on·mētest. / / # / Wilt þū hū lange , || wealdend driht
The Paris Psalter 88:41 2a e min lȳtle spēd; / ne hūru þū manna bearn || on middan-ġea
The Paris Psalter 88:43 2b miċel mild-heortness, || þe þū mann-cynne / and Dauide || dēo
The Paris Psalter 89:1 1a e Paris Psalter: Psalm 89 / / # / Þū eart friþ-stōl ūs || fæst
The Paris Psalter 89:2 3b ǣre / oþþe weorold wǣre, || þū eart, wuldres god. / / # / Ne ā
The Paris Psalter 89:3 1a uldres god. / / # / Ne ā·hwierf þū fram menn || hēah ēad-mēdu
The Paris Psalter 89:3 2a menn || hēah ēad-mēdu; / and þū cūðlīċe || cwǣde selfa: /
The Paris Psalter 89:8 1a e || hearde ġe·drēfde. / / # / Þū ūre unryht || eall ā·sette
The Paris Psalter 89:8 2a ht || eall ā·settest, / ðǣr þū selfa || tō ēaĝum locadest
The Paris Psalter 89:8 3a cadest, || / and ūre weorolde þū || ēac ġe·staðolodest / on
The Paris Psalter 90:2 1b # / Iċ tō drihtne cwæþ: || ‘Þū mē dīere eart / fǣle fultum;
The Paris Psalter 90:5 2a || sċielde wiþ fēondum, / ne þū þe niht-eġesan || nīede on
The Paris Psalter 90:6 1a on·drǣdest. / / # / Ne forhtast þū þē on dæġe || flān on ly
The Paris Psalter 90:8 1a ieðeþ ǣniġ. / / # / Hwæðere þū þæs ēaĝan || eall sċēaw
The Paris Psalter 90:9 1a renfulra || frecne wīte. / / # / Þū mē eart sē hīehsta hiht, |
The Paris Psalter 90:9 2a sta hiht, || hāliġ drihten; / þū mē friþ-stōl on þē || f
The Paris Psalter 90:11 3a um || hēolden ġeorne, / þæt þū will-weġa || wealdan mōstes
The Paris Psalter 90:12 2a || feredon swelċe, / þe læs þū fræcne% on stān || fōte sp
The Paris Psalter 90:13 1a on stān || fōte spurne. / / # / Þū ofer aspide meaht || ēaðe g
The Paris Psalter 91:3 4a || hlyste cwēman, / for·þon þū mē on þīnum weorcum || wī
The Paris Psalter 91:7 1a || and tō wīdan fēore. / / # / Þū on ēċnesse || āwa, drihten
The Paris Psalter 92:4 1b / Ġearu is þīn setl || and þū, ēċe god, / ǣr weorolde fruma
The Paris Psalter 93:1 1a e Paris Psalter: Psalm 93 / / # / Þū eart wracena god || and þū
The Paris Psalter 93:1 1b / Þū eart wracena god || and þū meaht wrecan swelċe, / ana ġe
The Paris Psalter 93:11 1b æt biþ ēadiġ mann, || þe þū hine, ēċe god, / on þīnre s
The Paris Psalter 93:18 2a āhwǣr || fācen ne unryht; / þū ġe·fæstnast || fācen sār
The Paris Psalter 98:4 1a ōm || ǣġhwǣr% lufode. / / # / Þū ġe·ġearwodest || ġāra ǣ
The Paris Psalter 98:4 2a odest || ġāra ǣrest, / þæt þū recene, god, || rihte be·ēo
The Paris Psalter 98:4 3a e, god, || rihte be·ēodest; / þū on Iacobe || gōde dōmas / æt
The Paris Psalter 98:9 1a e || and selfa be·bēad. / / # / Þū ġe·hīerdest hīe, || hāli
The Metres of Boethius: Metre 12 22a nþa, || hēr ā·drēoĝeþ. / Þū meaht ēac miċele þȳ ēþ
The Metres of Boethius: Metre 12 25a e || be·cuman siþþan, / ġif þū up ā·tīehsþ || ǣrest sō
The Metres of Boethius: Metre 12 26a tīehsþ || ǣrest sōna / and þū ā·wyrtwalast || of ġe·wit
The Metres of Boethius: Metre 12 29b an iċ þē seċġe || þæt þū sweotole meaht / sōða ġe·s
The Metres of Boethius: Metre 12 31a þa || sōna on·cnāwan, / and þū ǣfre ne recst || ǣnġes þi
The Metres of Boethius: Metre 12 32b nġes / ofer þā āne, || ġif þū hīe ealles on·ġietst.
The Metres of Boethius: Metre 13 53a || hīehst ġe·weaxe; / þēah þū hwelcne bōh || bȳġe wiþ e
The Metres of Boethius: Metre 13 54b / hē biþ up-weardes, || swā þū ān for·lǣtst / wīdu on will
The Metres of Boethius: Metre 19 17b n list / heorotas and hinda? || Þū ġe·hyċġan meaht / þæt ġ
The Metres of Boethius: Metre 20 1b Ēalā, min drihten, || þæt þū eart æl-mehtiġ, / miċel, mod
The Metres of Boethius: Metre 20 4a | witena ġe·hwelcum. / Hwæt, þū, ēċe god, || ealra ġe·sċe
The Metres of Boethius: Metre 20 9b sum / mæġene and cræfte. || Þū þisne middan-ġeard / fram fru
The Metres of Boethius: Metre 20 14a r faraþ || ġē eft cumaþ. / Þū þe unstilla || āĝna ġe·s
The Metres of Boethius: Metre 20 21b et / ealra þāra weorca || þe þū ġe·worht hafast; / ac mid þ
The Metres of Boethius: Metre 20 22b ast; / ac mid þīnum willan || þū hit worhtes eall, / and mid an-
The Metres of Boethius: Metre 20 29a eall ān || ǣlċes þinġes, / þū and þæt þīn gōd. || Hit
The Metres of Boethius: Metre 20 36a m || fram gode selfum. / Næfst þū tō ǣnĝum || andan ġe·num
The Metres of Boethius: Metre 20 39a æl-cræftiġre, / for­·Þǣm þū eall-gōd || ānes ġe·þeah
The Metres of Boethius: Metre 20 43a nāuht || āuðer worhte, / ac þū būtan bȳsne, || breĝu mann
The Metres of Boethius: Metre 20 46b æt hīehste gōd. || Hwæt, þū, hāliġ fæder, / aefter þīnu
The Metres of Boethius: Metre 20 49b num, / weoroda drihten, || swā þū woldest self, / and mid þīnum
The Metres of Boethius: Metre 20 51a | wealdest ealles; / for·þǣm þū, sōða god, || selfa dǣlest /
The Metres of Boethius: Metre 20 52b da ǣġhwelċ. || For·þǣm þū ġēara ǣr / ealla ġe·sċeaf
The Metres of Boethius: Metre 20 57b rold under wolcnum. || Hwæt, þū, wuldres god, / þone ānne nama
The Metres of Boethius: Metre 20 87a ċ, || weoroda drihten, / þæt þū mid ġe·þeahte || þīnum w
The Metres of Boethius: Metre 20 88a hte || þīnum wyrċest / þæt þū þǣm ġe·sċeaftum || swā
The Metres of Boethius: Metre 20 90a e ġe·mengdest% ēac. / Hwæt, þū þǣm wætere || wǣtum and
The Metres of Boethius: Metre 20 110b fte / for ċiele ānum, || ġif þū, cyning engla, / wiþ fȳre hwæ
The Metres of Boethius: Metre 20 161a e biþ || mǣst æt·gædere. / Þū ġe·staðolodest || þurh þ
The Metres of Boethius: Metre 20 176a e; || dyde lange swā. / Hwæt, þū, þēoda god, || þrīefralde
The Metres of Boethius: Metre 20 204a sta || sundor-cræfta. / Hwæt, þū þā sāwle, || siĝora weald
The Metres of Boethius: Metre 20 225a || ofer ēċne rǣd. / Hwæt, þū, ēċe god, || eard for·ġēa
The Metres of Boethius: Metre 20 234a || ǣfre ne sċīnaþ. / Hwæt, þū, ēċe god, || ēac ġe·menġ
The Metres of Boethius: Metre 20 260a ·sēon || ealra gōda, / þæt þū eart selfa || siġe-drihten g
The Metres of Boethius: Metre 20 269a | līfes wealdend, / for·þǣm þū eart sēo bierhtu, || bile-wi
The Metres of Boethius: Metre 20 270b der, / sōðes lēohtes || and þū selfa eart / sēo fæste ræst,
The Metres of Boethius: Metre 20 272b ealra sōþfæstra. || Hwæt, þū sōfte ġe·dēst / þæt hīe
The Metres of Boethius: Metre 20 274a selfne || ġe·sēon mōten. / Þū eart ealra þinga, || þēoda
The Metres of Boethius: Metre 20 275b nd, / fruma and ende. || Hwæt, þū, fæder engla, / eall þinġ bir
The Metres of Boethius: Metre 20 277b īċe / būtan ġe·swinċe. || Þū eart selfa weġ / and lāttēow
The Metres of Boethius: Metre 23 9b / bētan be·spellum, || þæt þū þe bet mæġe / ā·rēdian t
The Metres of Boethius: Metre 24 6a | feðerum mīnum, / oþ·þæt þū meahte || þisne middan-ġear
The Metres of Boethius: Metre 24 25a | ōðrum steorrum%. / Siþþan þū þonne || þone up ā hafast /
The Metres of Boethius: Metre 24 26b afast / forþ ofer·farenne, || þū meaht feorsian; / þonne bist
The Metres of Boethius: Metre 24 27a meaht feorsian; / þonne bist þū siþþan || sōna ofer uppan%
The Metres of Boethius: Metre 24 28b rodore rȳne-swiftum. || Ġif þū on riht færest, / þe þone h
The Metres of Boethius: Metre 24 30a ·hindan lǣtst, / þonne meaht þū siþþan% || sōðes lēohtes
The Metres of Boethius: Metre 24 44a , || wlitiġ and mǣre. / Ġif þū wierðest% || on weġe rihtum
The Metres of Boethius: Metre 24 46a æt is æðele stōw, / þēah þū hīe nū ġīeta || for·ġie
The Metres of Boethius: Metre 24 47a || for·ġieten hæbbe, / ġif þū ǣfre eft || ðǣr ān cymest
The Metres of Boethius: Metre 24 48a ðǣr ān cymest, / þonne wilt þū seċġan || and sōna cweðan
The Metres of Boethius: Metre 24 56a e || eft ġe·wierðeþ / þæt þū wilt oþþe mōst || weorolde
The Metres of Boethius: Metre 24 57b lde þīestre / eft fandian, || þū meaht ēaðe ġe·sēon / unrih
The Metres of Boethius: Metre 25 26a hē ǣr% hæfde, / þonne meaht þū ġe·sēon || þæt hē biþ
The Metres of Boethius: Metre 26 107b ænne. / Swelcum and swelcum || þū meaht sweotole on·ġietan / þ
The Metres of Boethius: Metre 26 110b elcum, / ān·līepra ǣlċ. || Þū meaht ēaðe on·ġietan / þæ
The Metres of Boethius: Metre 29 1a s of Boethius: Metre 29 / / Ġif þū nū wilnie || weorold-dryhtne
The Metres of Boethius: Metre 29 38a der ġe·teohhode. / Ne þearft þū nā wēnan || þæt þā wlit
The Metres of Boethius: Metre 31 1a of Boethius: Metre 31 / / Hwæt, þū meaht on·ġietan, || ġif hi
The Metres of Boethius: Metre 4 1a of Boethius: Metre 4 / / Ēalā, þū sċieppend || sċīrra tungla
The Metres of Boethius: Metre 4 2b gla, / heofones and eorðan. || þū on hēah-setle / ēċum rīcsas
The Metres of Boethius: Metre 4 3b -setle / ēċum rīcsast || and þū ealne hræðe / heofon ymb·hwe
The Metres of Boethius: Metre 4 15b n-steorra / nemnan hīeraþ, || þū ġe·nīedest þone / þæt hē
The Metres of Boethius: Metre 4 18b l / be·foran fēran. || Hwæt, þū, fæder, wyrċest / sumor-lange
The Metres of Boethius: Metre 4 29a || wyrċeþ oftost. / Wēl lā, þū ēċa || and þū æl-mihtĝa
The Metres of Boethius: Metre 4 29b . / Wēl lā, þū ēċa || and þū æl-mihtĝa, / ealra ġe·sċea
The Metres of Boethius: Metre 4 33a rh þīnra meahta spēd. / Hwȳ þū, ēċe god, || ǣfre wolde / þ
The Metres of Boethius: Metre 4 49a deriaþ || māne āðas. / Ġif þū nū, wealdend, ne wilt || wyr
The Metres of Boethius: Metre 4 53b āne. / Ēalā, min drihten, || þū þe ealle ofer·sihst / weorold
The Metres of Boethius: Metre 5 24a iċelum ġe·drēfan. / Ac ġif þū nū wilnast, || þæt þū w
The Metres of Boethius: Metre 5 24b if þū nū wilnast, || þæt þū wēl mæġe, / þæt sōðe lē
The Metres of Boethius: Metre 5 26b wan, / lēohte ġe·lēafan, || þū for·lǣtan sċealt / īdle ofe
The Metres of Boethius: Metre 5 28a lþa, || unnytne ġe·fēan. / Þū sċealt ēac yfelne eġe ||
The Metres of Boethius: Metre 5 29b weorold-earfoþa, || ne mōst þū wesan for þǣm / ealles tō or
The Metres of Boethius: Metre 5 30b ǣm / ealles tō or-mōd, || ne þū þe ǣfre ne lǣt / wlenċa ġe
The Metres of Boethius: Metre 5 31b ċa ġe·wǣċan, || þe læs þū weorðe for him / mid ofer-mett
The Metres of Boethius: Metre 5 37b æsþ / þinga þrēaĝe || and þū þē selfum / swīðost on·sit
The Metres of Boethius: Metre 7 9a ǣfre ġe·menġan. / Hīerdes þū ǣfre || þætte ǣniġ mann /
The Metres of Boethius: Metre 9 48a | iermde and cwielmde. / Wēnst þū þæt sē an-weald || ēaðe
Metrical Psalm 91:3 4a || hlyste cwēman / for·þon þū mē on ­þīnum weorcum || w
Metrical Psalm 93:18 2a ġhwǣr || fācen ne unryht / þū ġe­·fæstnost ēac || fāc
Solomon and Saturn 9a | and mīne suna twelfe, / ġif þū mec ġe·bringest || þæt i
Solomon and Saturn 36a dryhtnes on·ǣleþ. / Swelċe þū meahtmeht mid þȳ beorhtan
Solomon and Saturn 81a flēonde ġe·brenġan, / ġif þū him ǣrest on ufan || ierne
Solomon and Saturn 197a prece%. / Wāt iċ þonne, ġif þū ġe·wītest || on Wendel-sǣ
Solomon and Saturn 199a d || cȳþþe sēċan%, / þæt þū wille ġielpan || þæt þū
Solomon and Saturn 199b þū wille ġielpan || þæt þū hæbbe gumena% bearn / for·cum
Solomon and Saturn 29a hwelċ || uppe bringan, / þæt þū ðǣre gyldnan ġe·siehst ||
Solomon and Saturn 47a ra mann.’ / ‘Sōþ is þæt þū saĝast; || sēme iċ þē re
Solomon and Saturn 48b þā wrætlican wiht. || Wilt þū þæt iċ þē seċġe? / Ān f
Solomon and Saturn 124b re, brōðor, ā·belgan; || þū eart swīðe biteres cynnes, /
Solomon and Saturn 125b ormen-strynde. || Ne be·iern þū on þā inwitt-ġe·cyndu’.
Solomon and Saturn 126a nwitt-ġe·cyndu’. / ‘Saĝa þū mē, Salomon cyning, || sunu
The Judgment Day II 12a hefde mid sange, / eall swelċe þū cwǣde, || synna ġe·munde, /
The Judgment Day II 66a earme ġe·þanc, / hwȳ latast þū swā lange , || þæt þū þ
The Judgment Day II 66b st þū swā lange , || þæt þū þe lāce ne cȳþst%, / oþþe
The Judgment Day II 67a þst%, / oþþe hwȳ swīĝast þū, || synniĝu tunge, / nū þū f
The Judgment Day II 68a þū, || synniĝu tunge, / nū þū for·ġiefnesse hæfst || ġe
The Judgment Day II 72b þ God / eorðan ymb-hwyrft; || þū ana sċealt / ġieldan sċād w
The Judgment Day II 75a ā·ġieldan. / Iċ lǣre þæt þū bēo hrǣdra || mid hrēowlic
The Judgment Day II 77a | ēċes dēman. / Hwæt liġst þū on horwe || leahtrum ā·fyll
The Judgment Day II 78b d synnum? || Hwȳ ne feormast þū / mid tēara ġīet || torne sy
The Judgment Day II 80a || torne synne? / Hwȳ ne bidst þū þe || beðunga and plāster,
The Judgment Day II 82a mes || æt līfes frēan? / Nū þū sċealt grēotan, || tēaras
The Judgment Day II 86b biþ sē Godes sunu, || ġif þū gnorn þrōwast / and þē self
The Judgment Day II 90a e || ǣnigum menn. / Ne sċealt þū for·hyccan || hēaf and wōp
The Judgment Day II 123a elfum. / Iċ bidde, mann, þæt þū ġe·mune || hū miċel biþ
The Judgment Day II 176a yfeles on wēnan. / Hwæt dēst þū, lā, flǣsċ? || Hwæt drēo
The Judgment Day II 176b flǣsċ? || Hwæt drēoĝest þū nū? / Hwæt meaht þū on þā
The Judgment Day II 177a oĝest þū nū? / Hwæt meaht þū on þā-tīd || þearfe ġe·
The Judgment Day II 178a rfe ġe·wēpan? / Wā þe nū, þū þe% þēowast% || þissere%
The Judgment Day II 181a æs gǣlsan. / Hwȳ ne forhtast þū || firene eġesan, / and þē s
The Judgment Day II 302a eardes || hēr on līfe, / ġif þū wille seċġan || sōþ þǣm
The Judgment Day II 303a ǣm þe friġneþ, / wiþ þǣm þū mōte || ġe·mang þǣm weor
The Gloria I 5b rolde ġe·wliteĝod, || swā þū wealdan meaht / eall eorðan m
The Gloria I 8a na. || Wealdest eall on riht. / Þū eart frōfra fæder || and fe
The Gloria I 16b or%, / clǣne and cræftiġ. || Þū ġe·cyddest þæt / þā þū,
The Gloria I 17a Þū ġe·cyddest þæt / þā þū, ēċe God, || ana ġe·wrohte
The Gloria I 20a up-lyft || and ealle þinġ. / Þū settest on foldan || swīðe
The Gloria I 22a hīe || siþþan on meniġu; / þū ġe·wrohtest, ēċe God, ||
The Gloria I 23b um || and on þone seofoþan þū ġe·restest. / Þā wæs ġe·
The Gloria I 25a || þīn fæġere weorc, / and þū sunnan-dæġ || self hālĝod
The Gloria I 35b -ġe·weorc, || grōweþ swā þū hēte. / Ealle þē herġaþ ||
The Gloria I 50b ole and ġe·sīene, || þæt þū hīe self worhtest. / Wē þæt
The Gloria I 52b le: / þurh clǣne ġe·cynd || þū eart cyning on riht, / clǣne a
The Gloria I 53b iht, / clǣne and cræftiġ. || Þū ġe·cȳddest þæt / þā þū
The Gloria I 54a Þū ġe·cȳddest þæt / þā þū, mehtiġ God, || mann ġe·wor
The Lord's Prayer III 2b ē bidde, / hāliġ drihten, || þū þe on heofonum eart. / Þæt s
The Lord's Prayer III 16a cyning, || hlāf ūrne, / þone þū on·sendest || sāwlum tō h
The Lord's Prayer III 27a nge || ēċan līfes. / Ne lǣd þū ūs tō wīte || on wēan sor
The Lord's Prayer III 35a seċġaþ ġeorne, / þæs þe þū% ūs milde || meahtum ā·līe
The Creed 5b cenne, / lustum ġe·līefe. || Þū eart līfes frēa, / engla ord-
The Creed 7a uma, || eorðan wealdend, / and þū gārseċġes || grundas ġe·
The Creed 8a || grundas ġe·worhtest, / and þū% þā% meniġu% canst || mǣrr
The Creed 57a on þā forhtan tīd, / ðǣr% þū ēċe līf || eallum dǣlest%
The Kentish Hymn 12a n || mæġena ġe·rēna, / þe þū, gōd drihten, || gāstes meah
The Kentish Hymn 15a e fæder, || æl-mehtiġ God. / Þū eart cyninga cyning% || cwice
The Kentish Hymn 16a ng% || cwicera ġe·hwelċes, / þū eart siġefæst sunu || and s
The Kentish Hymn 18a sċæft || engla% and manna. / Þū, drihten God, || on drēamum w
The Kentish Hymn 20b ēa folca ġe·hwæs, || swā þū æt fruman wǣre / efen-ēadiġ
The Kentish Hymn 22a diġ bearn || āĝnum fæder. / Þū eart heofonliċ lēoht || and
The Kentish Hymn 23a | and þæt hālġe lamb, / þe þū% mān-sċylde || middan-ġeard
The Kentish Hymn 27a htest || bearn Israela%, / þā þū ā·hōfe || þurh þæt hāl
The Kentish Hymn 29a ga% || þīestre senna, / þæt þū on hēah-setle || heofona rī
The Kentish Hymn 36a d, || for þīnes naman āre. / Þū eart sōðlīċe || simle hā
The Kentish Hymn 37a līċe || simle hāliġ, / and þū eart ana% || ēċe drihten, / a
The Kentish Hymn 38a rt ana% || ēċe drihten, / and þū ana bist || ealra dēma / cwicr
The Kentish Hymn 40a Crīst nerġende%, / for·þon þū on þrymme rīcsast || and on
Psalm 50 31a þus wordum spæc: / ‘Miltsa% þū mē, meahta wealdend, || nū
Psalm 50 31b mē, meahta wealdend, || nū þū wāst manna ġe·þōhtas, / he
Psalm 50 32a st manna ġe·þōhtas, / help þū, hǣlend min, || hand-ġe·weo
Psalm 50 54a || weorðan ġe·felde, / þæt þū ne wilnast || weora ǣnġes d
Psalm 50 55a t || weora ǣnġes dēaþ; / ac þū synfulle || simle lǣrdes / þ
Psalm 50 58a angsum% be·ġēaton, / swelċe þū æt dōme, || drihten, ofer·
Psalm 50 61b synnum / ġe·ēacnod wæs. || Þū þæt ana wāst, / mehtiġ drih
Psalm 50 67a ac || siþþan be·ēode. / Ac þū, selfa God, || sōþ ān lufas
Psalm 50 70a || lēohtes ealdor, / for·þon þū mē uncūðe || ēac þon die
Psalm 50 72a ra hord || selfa on·tȳndes. / Þū mē, mehtiġ God, || milde an
Psalm 50 87a h miltsunga || meahta þīnra / þū unryht min || eall ā·dīlĝ
Psalm 50 88a t min || eall ā·dīlĝa. / Ac þū, drihten Crīst, || clǣne heo
Psalm 50 92a denne% || hālġe dōmas, / and þū rihtne gāst, || rodera weald
Psalm 50 94a ste ġe·nīewa. / Ne ā·weorp þū mē, || weoroda drihten, / fram
Psalm 50 121b te, / weoroda drihtne, || ðǣr þū wolde swā, / þā þū þæt n
Psalm 50 122a | ðǣr þū wolde swā, / þā þū þæt ne lufodest, || līfes
Psalm 50 129a admeded || inġeþancum; / þā þū, æl-mæhtiġ, || ǣfre ne ǣw
Psalm 50 135a olimę, || God libbende. / Swā þū, frēa mehtiġ, || on·fehst s
A Prayer 4a synnum for·wundod; / ġe·hǣl þū hīe, || heofona drihten, / and
A Prayer 5a fona drihten, / and ġe·lācna þū hīe, || līfes ealdor, / for·
A Prayer 6a , || līfes ealdor, / for·þon þū ēðest meaht || ealra lǣċa
A Prayer 24b eġeles bidde, / ēċe āre. || Þū eart ēaðe God, / hæfst and w
A Prayer 27b onas / siddra ġe·sċæfta. || Þū eart sōþ metod, / ana ofer ea
A Prayer 29b de, / swelċe on heofonum up || þū eart hǣlend God. / Ne mæġ þ
A Prayer 34a || ne þæt sōðe witan, / hū þū æðele eart, || ēċe drihte
A Prayer 38a ne þæt ġe·rīm witan, / hū þū mǣre eart, || mehtiġ drihte
A Prayer 40a ċel, || wealdend engla, / ġif þū hit selfa wāst, || siĝores
A Prayer 41a āst, || siĝores ealdor, / hū þū mǣre eart, || mehtiġ and m
A Prayer 45a duĝuþ, || drihten hǣlend. / Þū eart sē æðela || þe on ǣ
A Prayer 58a ē, || lēofa hǣlend, / þæt þū eart sē miċela || and sē m
A Prayer 69a ē, || bearna sēlost, / þæt þū ġe·mildsie mē, || mehtiġ
A Prayer 74a e ġe·hweorfe. / Ne for·weorn þū mē, || wuldres drihten, / ac
The Seasons for Fasting 88b ene / bryttan% Franca, || þæt þū ġe·bann sċole / hēr on eor
The Seasons for Fasting 91a % || mǣlde tō lēodum, / nā þū þæs and-fenġ || ǣfre ġe
The Seasons for Fasting 92a nġ || ǣfre ġe·wierðe, / ac þū þæt selfe% heald || þæt
The Seasons for Fasting 102a | lēordon þæt selfe, / þæt þū ōðrum ne sċealt || ǣfre f
The Seasons for Fasting 175a te || ǣġhwǣr helpaþ, / ġif þū dryhtnes hēr || dǣdum fylĝ
The Seasons for Fasting 204a mann || hēr ġe·fremme, / ac þū lāre sċealt || lustum fremm
The Metrical Preface to Wærferth's Translation of Gregory's Dialogues 17a þe þās bōc be·ġeat / þe þū on þīnum heandum nū || haf
The Metrical Preface to Wærferth's Translation of Gregory's Dialogues 18a hafast and sċēawast, / þæt þū him tō þissum hālĝum || h
Metrical Charm 1: For Unfruitful Land 1a Land / / Hēr is sēo bōt, hū þū meaht þīne æceras bētan
Metrical Charm 12: Against a Wen 2a enchichenne%, / hēr ne sċealt þū timbrien%, || ne nǣnne tūn
Metrical Charm 12: Against a Wen 3a || ne nǣnne tūn habben, / ac þū sċealt norþ% eonene || tō
Metrical Charm 12: Against a Wen 4a tō þon nihgan berhġe, / þer þū hauest, ermiġ, || enne brō
Metrical Charm 12: Against a Wen 7b es, / under earnes clēa, || ā þū ġe·weornie. / Clinge þū ||
Metrical Charm 12: Against a Wen 8a ā þū ġe·weornie. / Clinge þū || al-swā col on heorðe, / s
Metrical Charm 12: Against a Wen 9a -swā col on heorðe, / sċring þū || al-swā sċerne% ā·wāġ
Metrical Charm 12: Against a Wen 11a weter on anbre. / Swā lȳtel þū ġe·wurþe || al-swā linset
Metrical Charm 12: Against a Wen 13a es hupeban, / and al-swā litel þū ġe·wurðe || þet þū nawi
Metrical Charm 12: Against a Wen 13b itel þū ġe·wurðe || þet þū nawiht ġe·wurðe.
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 1a e Nine Herbs Charm / / Ġe·myne þū, muċġ-wyrt, || hwæt þū ā
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 1b e þū, muċġ-wyrt, || hwæt þū ā·meldodest, / hwæt þū re
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 2a æt þū ā·meldodest, / hwæt þū reġnodest || æt Reġenmelde
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 3a odest || æt Reġenmelde. / Una þū hātest, || ieldost wyrta. / þ
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 4a ū hātest, || ieldost wyrta. / þū meahtmeht wiþ [III] || and w
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 5a wiþ [III] || and wiþ [XXX], / þū meahtmeht wiþ ātre || and w
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 6a ātre || and wiþ on-flyġe, / þū meahtmeht wiþ þǣm% lāðan
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 7a || þe ġond land færþ. / And þū, weġ-brāde, || wyrta mōdor,
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 11a þe% fearras fnærdon. / Eallum þū þon wiþ·stōde || and wiþ
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 12a || and wiþ·stunodest; / swā þū wiþ·stande || ātre and on-
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 21a þe ġond land fereþ. / Fleoh þū nū, ātor-lāðe, || sēo l
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 23a bēġra bōt sīe. / Ġe·myne þū, mæġþe, || hwæt þū ā·m
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 23b myne þū, mæġþe, || hwæt þū ā·meldodest, / hwæt þū ġe
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 24a æt þū ā·meldodest, / hwæt þū ġe·endodest || æt Alorford
Metrical Charm 3: Against a Dwarf 10b man on handa, || cwæþ þæt þū his henġest% wǣre, / leġde%
Metrical Charm 4: For a Sudden Stitch 5a īdan. / Sċield þū þe nū%, þū þisne nīþ || ġe·nesan m
Metrical Charm 4: For a Sudden Stitch 20a hit sċeall ġe·myltan. / Ġif þū wǣre on fell sċoten || oþ
Metrical Charm 5: For Loss of Cattle 2a ne || / cweþ þū ǣrest, ǣr þū elles hwæt cweðe: || / Bæð
The Battle of Finnsburh 27a is ġīet hēr witod / swæðer þū self tō mē || sēċan wille
Waldere B 14a | ġieddode wordum: / ‘Hwæt, þū hūru wendest, || wine Burĝe
Waldere B 16b []ðewiġġes%. || Feta, ġif þū dyrre, / æt þus heaðu-werĝa
The Battle of Maldon 30b hēton þē seċġan || þæt þū mōst sendan hræðe / bēaĝas
The Battle of Maldon 36a olde || griþ fæstnian. / Ġif þū þæt ġe·rǣdest, || þe h
The Battle of Maldon 37a þe hēr rīcost eart, / þæt þū þīne lēode || līesan will
The Battle of Maldon 45a m and·sware: / ‘Ġe·hīerst þū, sǣ-lida, || hwæt þis folc
The Battle of Maldon 176a etod, || mǣste þearfe / þæt þū mīnum gāste || gōdes ġe·
The Battle of Maldon 231a sċ-holt ā·sċōc: / ‘Hwæt þū, Ælfwine, hafast || ealle ġe